Allah bizim qalamızdır: Məzmur 27:1-də sədaqətlilik - Müqəddəs Kitab

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

"Rəbb mənim işığım və xilasımdır; kimdən qorxmalıyam? Rəbb həyatımın qalasıdır; kimdən qorxmalıyam?"

Məzmur 27:1

Giriş

Hakimlər Kitabında biz İsrailliləri Midyanlıların zülmündən xilas etmək üçün Allah tərəfindən çağırılan Gideonun hekayəsi ilə qarşılaşırıq. Gideon özünü zəif və bacarıqsız hiss etməsinə baxmayaraq, Rəbbin onun işığı, xilası və qalası olduğuna inanaraq imanla irəliləyir. Böyük qüvvəyə qarşı 300 nəfərlik kiçik bir orduya rəhbərlik edərkən, Gideon Allahın rəhbərliyinə və müdafiəsinə arxalanır və nəticədə möcüzəvi qələbə qazanır. Bu az tanınan bibliya hekayəsi Məzmur 27:1-də olan iman, etibar və ilahi müdafiə mövzularını təsvir edir.

Tarixi və ədəbi kontekst

Məzmur 27-ci padşah Davud adlı kişiyə aid edilir. həyatı boyu çətinliklərə yaxşı bələddir. Zəburlar İsrail tarixinin müxtəlif dövrlərində yazılmışdır, 27-ci Məzmur, ehtimal ki, eramızdan əvvəl 1010-970-ci illərdə Davudun hakimiyyəti dövründə yazılmışdır. Nəzərdə tutulan dinləyicilər Zəburdan tez-tez ibadətlərində və imanlarının ifadəsi kimi istifadə edən israillilər olardı. Bu ayəni ehtiva edən fəsil Davudun imanının şəhadəti, xilas üçün dua və Rəbbə ibadət etməyə çağırış kimi qurulmuşdur.

Məzmur 27:1-in mənası

Məzmur 27:1-də deyilir. həyatında Allahın qoruyucu varlığının dərinliyini çatdıran üç əsas ifadəmöminlər: işıq, qurtuluş və qala. Bu terminlərin hər biri dərin məna daşıyır və Allahla Onun xalqı arasındakı münasibətə dair fikir verir.

İşıq

Müqəddəs Kitabda işıq anlayışı çox vaxt üzdəki rəhbərliyi, ümidi və işıqlandırmanı simvollaşdırır. qaranlıqdan. Məzmur 27:1-də Rəbb həyat çətinlikləri və qeyri-müəyyənliklər vasitəsilə bizə rəhbərlik etməkdə Onun rolunu vurğulayaraq, “mənim işığım” kimi təsvir olunur. İşığımız olaraq, Allah getməli olduğumuz yolu açır, çətin situasiyalarda bizə kömək edir və ümidsizliyin ortasında ümid verir. Bu obraz həm də cəhaləti, günahı və ümidsizliyi təmsil edən zülmətlə bu cür qaranlığı aradan qaldıran Allahın hüzurunun nuru arasında təzad yaradır.

Qurtuluş

Ayədəki "nicat" ifadəsi. zərərdən, təhlükədən və ya pislikdən qurtulmağı təmsil edir. Bu, təkcə fiziki müdafiəni deyil, həm də günahdan və onun nəticələrindən mənəvi qurtuluşu da əhatə edir. Rəbb bizim xilasımız olanda əmin ola bilərik ki, O, bizi həm görünən, həm də görünməyən təhlükələrdən xilas edəcək. Bu xilas əminliyi təsəlli və ümid gətirir, bizə xatırladır ki, Allah bizim son xilaskarımızdır və biz Onun bizi xilas edəcək gücünə güvənə bilərik.

Qala

Qala sığınacaq və sığınacaq yeri bildirir. təhlükəsizlik, çətinlik zamanı qoruma və təhlükəsizlik təklif edir. Qədim dövrlərdə qala qala və ya divarlı şəhər idiinsanlar düşmənlərindən sığınacaq axtarırdılar. Məzmurçu Rəbbi “həyatımın qalası” kimi təsvir etməklə, Allahın müdafiəsinin keçilməz təbiətini vurğulayır. Biz Allaha qalamız kimi sığındıqda, Onun bizi hər hansı təhlükə və bəladan qoruyacağına və müdafiə edəcəyinə inana bilərik.

Birlikdə Məzmur 27:1-dəki bu üç ifadə Allahın əhatəli hüzurunun parlaq mənzərəsini çəkir. və möminlərin həyatında qorunma. Onlar bizi əmin edirlər ki, nurumuz, xilasımız və qalamız kimi Rəbbə güvəndiyimiz zaman hər hansı yer üzündəki təhlükədən qorxmağa heç bir əsasımız yoxdur. Bu ayə təkcə çətin anlarda təsəlli verməklə yanaşı, həm də həyatımız boyu etibar edə biləcəyimiz sarsılmaz, möhkəm Allah sevgisini xatırladır.

Tətbiq

İndiki dünyada, biz hədsiz və narahatçılığa səbəb ola biləcək müxtəlif çətinliklər və vəziyyətlərlə qarşılaşırıq. Məzmur 27:1 bu xüsusi vəziyyətlərə tətbiq oluna bilər, həyatda yolumuzu idarə edərkən təsəlli və rəhbərlik təklif edə bilər:

Şəxsi sınaqlar

Xəstəlik, kədər, maliyyə kimi şəxsi mübarizələrlə üzləşdikdə çətinliklər və ya gərgin münasibətlər zamanı biz Allaha işığımız, xilasımız və qalamız kimi arxalana bilərik. Onun hidayətinə və himayəsinə güvənərək, O, bizi dəstəkləyəcəyini və bizə lazım olan gücü verəcəyini bilərək, bu çətinliklərə dözə bilərik.

Qərar Qəbul etmə

Qiyamət dövründə.qeyri-müəyyənlik və ya mühüm qərarlarla qarşılaşdıqda, doğru yolu işıqlandırmaq üçün işığımız olaraq Allaha müraciət edə bilərik. Dua və Müqəddəs Yazılar vasitəsilə Onun hikmətini axtarmaqla, Onun iradəsinə uyğun olaraq bizə rəhbərlik edəcəyini bilərək, əminliklə seçim edə bilərik.

Qorxu və Narahatlıq

Qorxu və ya narahatçılıqdan əziyyət çəkəndə, istərsə də xarici şərtlərə və ya daxili mübarizəyə görə qalamız kimi Allaha sığına bilərik. Diqqətimizi Onun vədlərinə yönəltməklə və Onun hüzuruna güvənməklə, biz qorxu və narahatlıqlarımıza qalib gəlmək üçün lazım olan sülhü və əminliyi tapa bilərik.

Həmçinin bax: Ümid haqqında 31 əlamətdar Müqəddəs Kitab ayələri

Ruhani İnkişaf

Ruhani cəhətdən inkişaf etməyə çalışarkən, biz arxalana bilərik. Onunla daha dərin münasibət qurmağa çalışmağımız üçün bizə rəhbərlik etmək üçün işığımız kimi Allaha müraciət edin. Dua, ibadət və Müqəddəs Kitabı öyrənmək vasitəsilə biz Rəbbə yaxınlaşa və Onun məhəbbətini və lütfünü daha yaxından dərk edə bilərik.

İmanımızı Paylaşırıq

Möminlər kimi biz Məzmur 27:1 ayəsindəki ümid xəbərini başqaları ilə bölüşün. Söhbətlərimizdə və qarşılıqlı əlaqələrimizdə biz Allahın sədaqəti və müdafiəsi ilə bağlı öz təcrübələrimizi bölüşməklə problemlərlə üzləşənlərə ruhlandırıcı və dəstək verə bilərik.

Sosial və Qlobal Problemlər

Ədalətsizliklə dolu bir dünyada, konflikt və əzab-əziyyətdə biz xilas və bərpa üçün Onun son planına güvənərək, xilasımız kimi Allaha müraciət edə bilərik. Şəfqət, ədalət və mərhəmət hərəkətlərində iştirak etməklə, biz edə bilərikOnun işində iştirak edin və Onun verdiyi ümidi və işığı təcəssüm etdirin.

Məzmur 27:1 ayəsindəki dərsləri bu xüsusi vəziyyətlərə tətbiq etməklə, biz Allahın hüzuruna və müdafiəsinə arxayın ola bilərik, Onun rəhbərliyinə və gücünə icazə verə bilərik. həyatımızı və ətrafımızdakı dünyanı formalaşdırır.

Həmçinin bax: Başqalarına xidmət etmək haqqında 49 Müqəddəs Kitab ayələri

Nəticə

Məzmur 27:1 güclü iman, ümid və ilahi müdafiə xəbərini təqdim edir. Allahı işığımız, xilasımız və qalamız kimi tanımaqla, biz Onun sarsılmaz hüzuruna və qayğısına arxalanaraq, cəsarət və inamla həyatın çətinlikləri və qeyri-müəyyənlikləri ilə qarşılaşa bilərik.

Gün üçün dua

Səmavi Ata , nurumuz, xilasımız və qalamız olduğuna görə Sənə təşəkkür edirəm. Həyatın çətinlikləri qarşısında Sənin daimi hüzurunu və müdafiəni xatırlamağa kömək et. Sənin məhəbbətlə qayğısına imanımızı gücləndir və bizə hər şəraitdə Sənin rəhbərliyinə güvənmək üçün cəsarət ver. Qoy biz başqalarına nur olaq, şəhadətimizi bölüşək və onları Sənin sarsılmaz sığınacağına arxalanmağa ruhlandıraq. İsanın adı ilə dua edirik. Amin.

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.