Allaha güvənmək haqqında 39 Müqəddəs Kitab ayələri

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Allaha güvənmək haqqında Müqəddəs Kitabın aşağıdakı ayələri bizə xatırladır ki, Allahın xasiyyəti Ona olan imanımızın əsasını təşkil edir. Etibar hər hansı bir əlaqənin təməlidir. Kimsə doğru danışanda onun dediklərinə inanırıq. Kimsə etibarlı olduqda, başladıqları işi bitirmək üçün ona etibar edirik. Kimsə güclüdürsə, bizi qoruyacaqlarına inanırıq. Xarakter və dürüstlük etimadın əsas tikinti bloklarıdır.

Bir neçə il əvvəl Şimali Hindistanda bir dostuma baş çəkdim. O, tibbi missioner kimi xidmət edirdi və Himalay dağlarının ətəklərindəki kənd kəndlərinə Müjdəni çatdıran yerli kilsə ilə əməkdaşlıq edirdi.

Bir həftə çay kənarında düşərgə qurduq, bir günlük səfərlər etdik. dağ sadə dərmanları idarə etmək və yeni imanlıları imanlarına təşviq etmək üçün.

Çay kənarında düşərgə qurduğumuz günlərin yavaş tempinə heyran oldum. Hər gün bir şeyə nail olmaq bizə nəsib oldu. Evdəki işimdəki çılğın fəallıqla müqayisədə, biz çox az şeyə nail olmuşuq.

Həftənin sonuna qədər fikrim dəyişdi. Birlikdə keçirdiyimiz vaxt haqqında düşünərək başa düşdüm ki, biz başqa ölkədən olan qardaşlarla məsihçi ünsiyyəti bağımızı gücləndirmişik, imana yeni iman gətirmiş insanları vəftiz etmişik, xristian şagirdliyi üzrə liderləri öyrətmişik və dua və Allahın sözünün təbliği vasitəsilə kilsəni təşviq etmişik.

Bu yeni perspektivlə belə görünürdümənim normal hərəkətli fəaliyyətim çox az şeyə nail olurdu.

Amerika mədəniyyəti müstəqillik və öz müqəddəratını təyinetmə fəzilətlərini təbliğ edir. Bizə deyilir ki, zəhmətlə özümüzü çəkmə qayışlarımızdan tuta və özümüzdən nəsə yarada bilərik.

Müqəddəs Kitab bizə Allaha arxalanmağı, Onun Padşahlığını axtararkən Atamıza ümid bəsləməyi öyrədir (Metyu) 6:31-33). Biz xilasımız üçün İsadan (Efeslilərə 2:8-9), ruhani yenilənmədə isə Müqəddəs Ruhdan (Titus 3:4-7) asılıdır. Allah ağır yükü qaldırır. Bizim işimiz Onun lütf və mərhəmətinin şahidi olmaqdır.

Allah bizimlə etimad üzərində qurulmuş münasibət qurmaq istəyir. Etibarlılığını xasiyyəti və sədaqəti ilə nümayiş etdirir. Bu dünyada bizi Allahdan başqa bir şeyə inanmağa inandırmağa çalışan bir çox şey var, lakin Allah bizi özünə qaytarmağa davam edir. O, bizi Ona etibar etməyə çağırır və münasibətlərimizdə çiçəklənmək üçün bizə lazım olanı verəcəyini vəd edir.

Allaha güvənmək haqqında Müqəddəs Kitabın aşağıdakı ayələri üzərində düşünməklə biz Allaha imanımızı və asılılığımızı artıra bilərik. .

Allahın Müqəddəs Yazılarına güvənin

Məzmur 20:7

Bəziləri döyüş arabalarına, bəziləri isə atlara güvənir, biz isə Allahımız Rəbbin adına güvənirik.

Məzmur 40:4

Nə bəxtiyardır o insan ki, Rəbbə etibar edir, O, təkəbbürlülərə, yalanın ardınca azmışlara üz tutmur!

Məzmur 118:8

Buİnsana güvənməkdənsə, Rəbbə sığınmaq daha yaxşıdır.

Məzmur 146:3

Hökmdarlara, Bəşər oğluna güvənmə, Onda xilas yoxdur.

Süleymanın məsəlləri 11:28

Sərvətinə güvənən düşər, saleh isə yaşıl yarpaq kimi çiçəklənər.

Süleymanın məsəlləri 28:26

Öz ağlına güvənən axmaqdır, hikmətlə yeriyən isə xilas olacaq.

Yeşaya 2:22

Burnunda nəfəs olan insandan əl çək, nəyin hesabına o?

Yeremya 17:5

Rəbb belə deyir: “İnsana güvənən və bədəni ona qüvvət verən, ürəyi Rəbbdən üz döndərən adama lənət olsun”.

Gələcəyini Allaha etibar et

Məzmur 37:3-5

Rəbbə güvən və yaxşılıq et; yer üzündə yaşayın və sədaqətlə dost olun. Rəbbdən həzz alın və O, ürəyinizin istəklərini sizə verəcək. Yolunuzu Rəbbə tapşırın; Ona güvənir, o da hərəkət edər.

Məzmur 143:8

Səhər məhəbbətini eşitdirim, çünki Sənə güvənirəm. Mənə getməli olduğum yolu bildir, çünki canımı sənə ucaldıram.

Süleymanın məsəlləri 3:5-6

Bütün ürəyinlə Rəbbə güvən, ona söykənmə. öz anlayışınız. Bütün yollarında Onu tanı, O da sənin yollarını düzəltsin.

Süleymanın məsəlləri 16:3

İşini Rəbbə tapşır, planların gerçəkləşər.

>Yeremya 29:11

Çünki səninlə bağlı planlarımı bilirəm,Rəbb bəyan edir, sizə gələcək və ümid vermək üçün şər üçün deyil, rifah üçün planlar qurur.

Qorxduğunuz zaman Allaha güvənin

Yeşua 1:9

Mən sənə əmr etməmişəm? Güclü və cəsarətli olun. Qorxma və qorxma, çünki getdiyin yerdə Allahın Rəbb səninlədir.

Məzmur 56:3-4

Qorxanda güvənirəm. Səndə. Sözünü təriflədiyim Allaha, Allaha güvənirəm; qorxmayacağam. Bədən mənə nə edə bilər?

Məzmur 112:7

O, pis xəbərdən qorxmaz; Onun ürəyi möhkəmdir, Rəbbə güvənir.

Yeşaya 41:10

Qorxma, çünki Mən səninləyəm; Narahat olmayın, çünki mən sizin Allahınızam; Mən səni gücləndirəcəyəm, sənə kömək edəcəyəm, saleh sağ əlimlə səni dəstəkləyəcəyəm.

Yəhya 14:1

Qoy ürəyiniz narahat olmasın. Allaha inanmaq; Mənə də inanın.

İbranilərə 13:6

Beləliklə, biz əminliklə deyə bilərik: “Rəbb mənim köməkçimdir; qorxmayacağam; insan mənə nə edə bilər?”

Qoruyucu Allaha güvən

Məzmur 31:14-15

Ancaq mən Sənə güvənirəm, ya Rəbb! “Sən mənim Allahımsan” deyirəm. Mənim vaxtım sənin əlindədir; məni düşmənlərimin əlindən və təqib edənlərimin əlindən qurtar!

Məzmur 91:1-6

Haqq-Taalanın sığınacağında məskunlaşan Allahın kölgəsində qalacaq. Uca Allah. Mən Rəbbə deyəcəyəm: “Sığınacağım və qalam, güvəndiyim Allahım”. Çünki O, sizi quşçuluğun tələsindən və ölümcül vəbadan xilas edəcək. Osəni onun qanadları ilə örtəcək, qanadları altında sığınacaq tapacaqsan. onun sədaqəti bir qalxan və qısqancdır. Gecənin qorxusundan, gündüz uçan oxdan, qaranlıqda gedən vəbadan, günorta vaxtı məhv olan fəlakətdən qorxmazsan.

Süleymanın məsəlləri 29:25

İnsan qorxusu tələ qurur, amma Rəbbə güvənən təhlükəsizdir.

Allahın sədaqətinə güvən

Məzmur 9:10

İsmini bilənlər Ya Rəbb, Səni axtaranları tərk etmədin. çünki sənə güvənir. Əbədi olaraq Rəbbə güvənin, çünki Rəbb Allah əbədi qayadır.

Mark 11:24

Ona görə də sizə deyirəm: duada nə diləsəniz, onu qəbul etdiyinizə inanın və o, sənin olacaq.

Romalılara 4:20-21

Heç bir inamsızlıq onu Allahın vədindən döndərmədi, əksinə o, Allahı izzətləndirdikcə imanı möhkəmləndi və tam əmin oldu. ki, Allah vəd etdiyini yerinə yetirməyə qadirdir.

Sülh və Bərəkət üçün Allaha güvənin

Yeşaya 26:3

Sən onu tam əmin-amanlıqda saxlayırsan ki, ağlı başındadır. Sənə güvənir, çünki o sənə güvənir.

Yeremya 17:7-8

Nə bəxtiyardır Rəbbə güvənən, Rəbbə güvənən adam. O, su kənarında əkilmiş, kökünü çayın kənarına çıxaran, isti gələndə qorxmayan ağac kimidir.Çünki onun yarpaqları yaşıl qalır və quraqlıq ilində narahat olmur, çünki o, meyvə verməkdən əl çəkmir.

Məzmur 28:7

Rəbb mənim gücüm və qalxanımdır. Ürəyim ona güvənir və mənə kömək olunur; ürəyim fərəhlənir, mahnımla Ona şükür edirəm.

Həmçinin bax: Görülməyən şeylərə inam: İnanc üzrə Tədqiqat

Süleymanın məsəlləri 28:25

Həsis fitnə çıxarar, Rəbbə güvənən zəngin olar.

Yəhya 14:27

Sənə sülh qoyuram; salamımı sənə verirəm. Dünyanın verdiyi kimi deyil, mən sənə verirəm. Ürəkləriniz narahat olmasın və qorxmasınlar.

Romalılara 15:13

Qoy ümid verən Allah sizi imanda bütün sevinc və əmin-amanlıqla doldursun ki, Allahın gücü ilə Müqəddəs Ruha ümidlə zəngin ola bilərsiniz.

Filipililərə 4:6-7

Heç bir şey üçün narahat olmayın, amma hər şeydə dua və yalvarışla şükranlıqla bildirin. Allah. Allahın hər cür idrakdan üstün olan sülhü Məsih İsada ürəklərinizi və düşüncələrinizi qoruyacaq.

Filipililərə 4:19

Və mənim Allahım sizin hər bir ehtiyacınızı Öz iradəsinə uyğun təmin edəcək. Məsih İsada izzət zənginliyi.

İbranilərə 11:6

İman olmadan Onu razı salmaq qeyri-mümkündür, çünki Allaha yaxınlaşmaq istəyən hər kəs Onun varlığına və onları mükafatlandıracağına inanmalıdır. Onu axtaranlar.

Xilas üçün Allaha güvən

Məzmur 13:5

Ancaq mən Sənin məhəbbətinə güvənirəm. ürəyim səninlə sevinəcəkqurtuluş.

Həmçinin bax: İsanın Doğulması haqqında Müqəddəs Yazı

Məzmur 62:7

Qurtuluşum və izzətim Allahdadır; qüdrətli qayam, sığınacağım Allahdır.

Yeşaya 12:2

Budur, Allah mənim xilasımdır. Mən güvənəcəyəm və qorxmayacağam; Çünki Rəbb Allah mənim gücüm və nəğməmdir və O, mənim xilasım oldu.

Romalılara 10:9

Çünki əgər sən ağzınla İsanın Rəbb olduğunu etiraf edib, öz iradəsinə inanırsansa, Allah onu ölülər arasından diriltdi, siz xilas olacaqsınız.

Allaha güvənmək haqqında xristian sitatları

Mən hər şeydə Ustadıma istiqamət vermək üçün irəliləmək istəyirəm; ancaq öz itaətimə və salehliyimə güvənməyə gəlincə, mən axmaqdan betər və dəlidən on qat pis olmalıyam. - Çarlz Spurgeon

Mənim Allaha olan inamım, günün fırtınalı və ya ədalətli olmasından, xəstə və ya xəstə olmağımdan asılı olmayaraq, Onun məni sevməsi təcrübəsindən irəli gəlir. sağlıq olsun, istər lütf içində, istərsə də rüsvayçılıqda. Yaşadığım yerdə yanıma gəlir və məni olduğum kimi sevir. - Brennan Manning

Cənab, mənim narahatlığım Allahın bizim tərəfimizdə olub-olmaması deyil; mənim ən böyük qayğım Allahın tərəfində olmaqdır, çünki Allah həmişə haqlıdır. - Abraham Linkoln

Allah gündəlik ehtiyaclarını qarşılayır. Həftəlik və ya illik deyil. Lazım olanda sizə lazım olanı verəcəkdir. - Maks Lukado

Uşağım, mən çətin gündə güc verən Rəbbəm. Səndə hər şey yaxşı olmayanda yanıma gəl. Dönüşdə gecikməyinizdua səmavi təsəlli üçün ən böyük maneədir, çünki Mənə ürəkdən dua etməzdən əvvəl ilk növbədə çoxlu rahatlıq axtarır və zahiri şeylərdən həzz alırsan. Beləliklə, Mənə təvəkkül edənləri xilas edənin Mən olduğumu və Məndən kənarda heç bir dəyərli yardımın, faydalı məsləhətin və ya qalıcı çarənin olmadığını başa düşməyincə hər şeyin sizə az faydası var. - Tomas və Kempis

Həqiqətən təvazökar insan Allahdan təbii uzaqlığını hiss edir; Ondan asılılığından; öz gücünün və müdrikliyinin yetərsizliyindən; və o, Allahın qüdrəti ilə himayə və ruzi ilə təmin edilir və ona rəhbərlik etmək və hidayət etmək üçün Allahın hikmətinə və Onun üçün etməli olduğu şeyi etmək üçün Onun qüdrətinə ehtiyacı var. - Conatan Edvards

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.