Çətinlikdə xeyir-dua: Məzmur 23:5-də Allahın bolluğunu qeyd etmək

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

“Düşmənlərimin gözü qarşısında süfrə hazırlayırsan, başımı zeytun yağı ilə məsh edirsən, kasam daşır”.

Məzmur 23:5

Giriş

Əhdi-Ətiqdə biz Davud və Mefiboşetin hekayəsinə rast gəlirik (2 Şamuel 9). İndi padşah olan Davud əziz dostu Yonatana verdiyi vədi xatırladı və qalan ailə üzvlərinə xeyirxahlıq göstərməyə çalışdı. Hər iki ayağından şikəst olan Mefiboşet məhdudiyyətlərinə və layiq olmadığı statusuna baxmayaraq, Davudun masasına gətirildi və ona hörmətli yer verildi. Bu hekayə Məzmur 23:5-in mövzularını gözəl şəkildə təsvir edərək, Allahın bol xeyir-dualarının hətta çətinliklər və çətinliklər arasında necə gələ biləcəyini göstərir.

Tarixi və Ədəbi Kontekst

David təkcə padşah deyildi. , həm də çoban, döyüşçü və musiqiçidir. Onun çobanın həyatı ilə yaxından tanış olması ona əsrlər boyu oxucular tərəfindən rezonans doğuran güclü obrazlar yaratmağa imkan verdi. 23-cü məzmurun nəzərdə tutulan auditoriyası, bir çox digər məzmurlar kimi, əvvəlcə İsrail xalqı idi, lakin onun universal mövzuları onu möminlər üçün bütün dövrlərdə aktuallaşdırmışdır.

23-cü Məzmurun ədəbi konteksti nəğmədir. Rəbbə güvənmək və güvənmək. Məzmur "etibar məzmuru" kimi təsnif edilir, burada məzmurçu Allahın qorumasına, rəhbərliyinə və təminatına güvəndiyini ifadə edir. Bu məzmurda istifadə edilən əsas metafora Allahın çoban kimi olmasıdırobraz qədim Yaxın Şərq mədəniyyətində dərin kök salmışdır. Bu çoban obrazı Allah və Onun xalqı arasındakı şəxsi və qayğıkeş münasibəti, çobanla sürüsü arasındakı sıx əlaqəni vurğulayır.

23-cü Məzmurun daha geniş kontekstində Davud Allahdan qayğı göstərən çoban kimi danışır. qoyunlarına ruzi verir, onları təhlükəsiz yollara yönəldir və onların ruhlarını dirildir. Çobanın bol ruzi gözəl şəkildə təsvir olunduğu üçün bu təsvir tədqiq olunan konkret ayəni anlamağa kömək edir. Üstəlik, məzmurun quruluşu açıq otlaqlardan və sakit sulardan (1-3-cü ayələr) ölüm kölgəsi vadisinin daha çətin ərazisinə (4-cü ayə) və nəhayət, təsvir edilən daşqın xeyir-dualara və ilahi varlığa doğru hərəkət nümunəsini izləyir. 5-6-cı ayələrdə. Bu irəliləyiş, həyatın şərtləri dəyişdikcə belə, Allahın təminat və qayğısının daimi olması fikrini vurğulayır.

23-cü Məzmurun tarixi və ədəbi kontekstini başa düşmək 5-ci ayədə tapılan güclü xəbəri qiymətləndirməmizi artırır. Davudun keçmişini tanımaqla, Bir çoban, nəzərdə tutulan auditoriya və məzmurun ədəbi quruluşu kimi biz bu əbədi ayənin dərinliyini və gözəlliyini daha yaxşı anlaya bilərik.

Məzmur 23:5-in mənası

Daha yaxşı başa düşmək üçün Məzmur 23:5-də biz ayəni təşkil edən üç əsas ifadəni daha ətraflı təhlil edə bilərik: “Sən mənim qarşımda süfrə hazırlayırsan.düşmənlərimin hüzurunda", "Başıma yağ sürtürsən" və "Kəsəm daşdı".

"Düşmənlərimin hüzurunda qarşımda süfrə hazırlayırsan"

Bu İfadə hətta çətin vəziyyətlərdə də Allahın himayəsini və təminatını vurğulayır.Süfrə hazırlamaq obrazı qonaqpərvərliyi və qayğıkeşliyi ifadə edir, qədim Yaxın Şərq mədəniyyətində isə şərəf və xoş qarşılanma jestini təmsil edirdi.23-cü Məzmurun kontekstində Allahın hazırlaması Hətta düşmənlərin əhatəsində olsa belə, Onun məzmurçuya məhəbbətlə qayğısının təzahürüdür.Bu cəsarətli ifadə Allahın hökmranlığını və məzmurçunun Allahın istənilən şəraitdə təmin etmək və qorumaq qabiliyyətinə olan etibarını vurğulayır.

"Sən məni məsh edirsən. başı yağla"

Qədim İsraildə yağla məsh etmək müqəddəs ruhun təqdis edilməsini, lütfünü və səlahiyyətini ifadə edən simvolik bir hərəkət idi. Padşahlar, kahinlər və peyğəmbərlər təyin olunduqları və ya təyin olunduqları zaman tez-tez yağla məsh edilirdilər. Məzmur 23:5 ayəsinin kontekstində başın yağla məsh edilməsi Allahın məzmurçuya olan ilahi lütfünü və xeyir-duasını simvollaşdırır. O, həmçinin Allah və fərd arasındakı xüsusi münasibətə, eləcə də onların həyatında Müqəddəs Ruhun gücləndirici iştirakına işarə edir.

Həmçinin bax: Güclü Şahidlər: Həvarilərin İşləri 1:8-də Müqəddəs Ruhun vədi

"Mənim fincanım daşdı"

Daşan fincanın təsviri Allahın Öz övladlarına verdiyi bol nemətləri və ruzisini, onların ehtiva edə bildiklərindən artıq olduğunu göstərir. Qədimdədövrlərdə dolu kasa firavanlıq və bolluq simvolu idi. Məzmur 23:5 ayəsindəki daşqın kasa Allahın səxavətini və Öz xalqına hədsiz xeyir-dua vermək arzusunu təmsil edir. Bu təsvir təkcə maddi nemətlər ideyasını deyil, həm də ruhani nemətləri, emosional rifahı və Allahla dərin münasibətdən gələn sülh və məmnunluq hissini əhatə edir.

Xülasə, Məzmur 23:5. hətta çətinliklərin ortasında belə, Allahın bol ruzisini, müdafiəsini və lütfünü bildirən zəngin təsvirlər təqdim edir. Hər bir ifadənin əhəmiyyətini tədqiq etməklə biz xəbərin dərinliyini və məzmurçunun Allahın məhəbbətlə qayğısına qaldığı dərin inam və inam hissini daha yaxşı başa düşə bilərik.

Tətbiq

Biz müraciət edə bilərik. Məzmur 23:5-in təlimlərini bu praktiki addımlara əməl etməklə həyatımıza daxil edin:

Çətin vəziyyətlərdə Allahın hüzurunu və təminatını dərk edin

Müxalifət və ya çətinliklərlə qarşılaşdığınız zaman Allahın sizinlə olduğunu xatırlayın. və ehtiyaclarınızı təmin edəcəkdir. Allahın Öz sədaqətini və bəxşişini göstərdiyi keçmiş təcrübələr üzərində düşünün və bu xatirələrdən Onun indiki zamanda sizə qayğı göstərə biləcəyinə inamınızı gücləndirmək üçün istifadə edin.

Münnətdarlıq ürəyini inkişaf etdirin

Diqqətinizi cəmləyin. həyatınızda həm böyük, həm də kiçik olan nemətlər üzərində. Hər gün Allaha verdiyi ruzi və qayğıya görə minnətdarlıq vərdişini inkişaf etdirin,hətta həyatın əhəmiyyətsiz görünən tərəfləri üçün də. Minnətdarlıq baxışınızı dəyişə bilər və çətinliklər qarşısında müsbət baxışlarınızı qoruyub saxlamağa kömək edə bilər.

Həmçinin bax: Allahın Padşahlığı haqqında Müqəddəs Kitab ayələri

Müqəddəs Ruhun qüvvəsini axtarın

Məzmur 23:5-də yağın məsh edilməsi güc verən mövcudluğu simvollaşdırır. Müqəddəs Ruhun. Həyatınızda Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi, müdrikliyi və gücü üçün müntəzəm olaraq dua edin və Ruhun sizdə və sizin vasitənizlə işləyə biləcəyi yollara açıq olun.

Allahın xeyir-dualarını başqaları ilə bölüşün

Allahın daşqın bolluğunun alıcıları olaraq, biz başqaları üçün Onun xeyir-dualarının kanalı olmağa çağırılmışıq. Vaxtınız, resurslarınız və şəfqətinizlə başqalarına xeyir-dua vermək imkanlarını axtarın. Allahın məhəbbətini və təminatını ətrafınızdakı insanlarla bölüşməklə siz nəinki onların həyatını zənginləşdirirsiniz, həm də Allahın bolluğuna dair öz təcrübənizi gücləndirirsiniz.

Allahın hökmranlığına və himayəsinə güvənin

Özünüzü tapdığınız zaman düşmənlərin və ya xoşagəlməz vəziyyətlərin qarşısında Allahın hökmdar və nəzarətdə olduğunu xatırlat. Etibar edin ki, O, sizi qoruyacaq və hər şeyi sizin xeyrinizə həll edəcək, hətta vəziyyətlər həddən artıq çətin görünsə belə.

Allahın hüzurunu axtarın və Onunla daha dərin münasibət qurun

Allahın ruzi və müdafiəsinə əminlik. Məzmur 23:5 ayəsi məzmurçunun Allahla yaxın münasibəti ilə dərindən bağlıdır. Dua vasitəsilə Allahla vaxt keçirməyə üstünlük verin, Müqəddəs Kitaböyrənin, ibadət edin və Onu gündəlik həyatınızın fəal hissəsi olmağa dəvət edin. Allahla münasibətiniz nə qədər yaxın olsa, Onun nemətlərinin və qayğısının dolğunluğunu bir o qədər çox hiss edəcəksiniz.

Həyatınızda bu praktiki addımları həyata keçirməklə siz Allahın hədsiz nemətlərini, müdafiəsini və lütfünü, hətta həyatın çətinlikləri və çətinlikləri arasında. Yanınızda olan Yaxşı Çobanınızla həyatda inamla addımlayarkən Onun ruzisinə güvənin, minnətdarlıq hissini inkişaf etdirin və Onun məhəbbətini və bolluğunu başqaları ilə bölüşməyə çalışın.

Gün üçün dua

Rəbb. , sən mənim Yaxşı Çobanımsan və mən Sənə pərəstiş edirəm. Sən məni təmin edirsən və məni qoruyursan. Etiraf edirəm ki, Sənin ruzisinə şəkk-şübhə edirəm və Sənin nemətlərinin əvəzinə problemlərim üzərində fokuslanıram. Həyatımdakı sevgi və qayğının bolluğuna görə təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa, çətinliklərin ortasında belə, Sənin hüzurunu və ruzisini dərk etməkdə və Sənin xeyir-dualarını başqaları ilə bölüşməkdə mənə kömək et. İsanın adı ilə, Amin.

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.