Məsihdə Azadlıq: Qalatiyalıların Qurtarıcı Gücü 5:1 - Müqəddəs Kitab Lyfe

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

"Məsih bizi azadlıq üçün azad etdi. Elə isə möhkəm durun və özünüzü yenidən köləlik boyunduruğu ilə yükləməyin."

Qalatiyalılara 5:1

Giriş: Ruhani Azadlığa Çağırış

Xristian həyatı çox vaxt səyahət kimi təsvir edilir və bu səyahətin əsas mövzularından biri Məsihdə azadlıq axtarışıdır. Bugünkü Qalatiyalılara 5:1 ayəsi bizə Məsihin bizim üçün qazandığı azadlıqda yaşamağın vacibliyini xatırladır və bizi ruhani əsarətin istənilən formasına qarşı möhkəm durmağa çağırır.

Tarixi məlumat: Qalatiyalılara məktub.

Həvari Pavel Qalatiyalılara məktubu ilk xristian icmasında yaranmış xüsusi bir problemi həll etmək üçün yazdı. Yəhudilər kimi tanınan bəzi imanlılar, başqa millətlərdən olanların xilas olmaq üçün yəhudi qanunlarına, xüsusən də sünnətə riayət etmələrini təkid edirdilər. Pavelin cavabı İncilin ehtiraslı müdafiəsidir, xilas olmaq üçün Məsihə olan imanın kifayət qədər olduğunu və Allahın lütfü ilə gələn azadlığı vurğulayır.

Həmçinin bax: İnanc Haqqında İncil Ayələri

Biz Qalatiyalılara kitabın beşinci fəslinə keçərkən, Pavel onun üzərində qurulur. əvvəlki arqumentlər və İncil mesajının praktiki nəticələrinə diqqət yetirməyə başlayır. O istəyir ki, Qalatiyalılar qanunun əsarətinə qayıtmaqdansa, Məsihin verdiyi azadlıqda yaşamağın vacibliyini başa düşsünlər.

Qalatiyalılara 5:1 məktubda əsas ayə kimi xidmət edir:kimi Paulun arqumentini ümumiləşdirir və fəslin qalan hissəsi üçün zəmin yaradır. O yazır: "Məsih bizi azadlıq üçün azad etdi. Onda möhkəm durun və özünüzü yenidən köləlik boyunduruğu ilə yükləməyin". Bu ayədə Paul Qalatiyalıları Məsihdə sahib olduqları azadlığa sadiq qalmağa və yəhudiçilərin qanuni tələblərinə tabe olmamağa çağırır.

5-ci fəslin qalan hissəsi qanun altında yaşamaq ilə yaşamaq arasındakı ziddiyyəti araşdırır. Ruh tərəfindən. Paul, ruhun inandığını öyrədir ki, iman gətirənlərə Allahın həyatın meyvələrini istehsal edərək, qanunun tələblərini yerinə yetirir. Bu fəsildə həmçinin azadlıqdan günahkar davranış üçün bəhanə kimi istifadə etməmək barədə xəbərdarlıq var, möminləri Məsihdəki azadlıqlarından bir-birlərinə məhəbbətlə xidmət etmək üçün istifadə etməyə təşviq edir.

Qalatiyalılara 5:1

Məsihin İşinin Məqsədi

Paul bizə xatırladır ki, Məsihin çarmıxdakı işinin əsl məqsədi bizi azad etmək idi. Bu azadlıq sadəcə mücərrəd anlayış deyil, həyatımızı və Allahla münasibətimizi dəyişdirmək gücünə malik olan konkret reallıqdır.

Həmçinin bax: Budur, mənə göndər

Azadlıqda möhkəm dayanmaq

Qalatiyalılara 5:1 də hərəkətə çağırmaq. Möminlər olaraq, biz azadlığımızda möhkəm dayanmağa və mənəvi əsarət altında yüklənmək cəhdinə qarşı durmağa çağırılır. Bu, qanunçuluq, yalançı təlim və ya buna cəhd edən hər hansı digər qüvvə formasında ola bilərAllahın lütfünə olan inamımızı sarsıdın.

Köləlik boyunduruğunu rədd etmək

Paulun "qul boyunduruğu" ifadəsini işlətməsi, Allahın lütfü altında yaşamağın ağırlığını və yükünü çatdıran canlı obrazdır. qanun. İmanlılar olaraq biz bu boyunduruğu rədd etməyə və Məsihin Öz ölümü və dirilməsi ilə bizə verdiyi azadlığı qəbul etməyə çağırılmışıq.

Tətbiq: Living Out Galatians 5:1

Bu ayəni tətbiq etmək , Məsihin sizin üçün qazandığı azadlıq haqqında düşünməklə başlayın. Həyatınızda hələ də köləlik boyunduruğunun yükü altında hiss etdiyiniz sahələr varmı? Sizə mane ola biləcək hər hansı ruhani əsarətdən azad olmaq üçün Rəbbin köməyini axtarın.

Məsihlə Onun məhəbbəti və lütfü haqqında biliklərə əsaslanan dərin və davamlı münasibət inkişaf etdirməklə azadlığınızda möhkəm dayanın. . Köləlik boyunduruğuna qayıtmaq üçün hər hansı bir şirnikləndirməyə müqavimət göstərin və ruhani azadlığınızı qorumaqda ayıq-sayıq olun.

Qalatiyalılara 5:1 ayəsindəki xəbəri başqaları ilə bölüşün, onları Məsihdə olan azadlığı qəbul etməyə təşviq edin. İncilin azadedici gücünün canlı nümunəsi olun və həyatınız Allahın lütfünün dəyişdirici işinə şəhadət versin.

Günün duası

Səmavi Ata, azadlıq üçün Sənə təşəkkür edirik Məsih Öz ölümü və dirilməsi ilə bizim üçün təminat verdi. Bu azadlıqda möhkəm dayanmağa və boyunduruğun altına girmək cəhdinə qarşı durmağa kömək etköləlik.

Bizə Sənin lütfünün qüdrətində yaşamağı və mənəvi azadlıq mesajını ətrafımızdakılarla bölüşməyi öyrət. Qoy həyatımız Sənin məhəbbətinin dəyişdirici işinə və Müjdənin azadedici gücünə bir sübut olsun. İsanın adı ilə dua edirik. Amin.

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.