Münasibətlər haqqında 38 Müqəddəs Kitab ayələri: Sağlam Əlaqələr üçün Bələdçi

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Münasibətlər həyatımızın üzərində qurulduğu təməldir, romantik tərəfdaşlıqları, ailə bağlarını, dostluqları və peşəkar əlaqələri əhatə edir. Əbədi müdrikliyi ilə Müqəddəs Kitab münasibətlərə və onların həyatımıza təsirinə dair saysız-hesabsız nümunələr təqdim edir, sağlam əlaqələri necə inkişaf etdirməyə kömək edir. 1 və 2 Şamuelin kitablarında tapıldı. Onların əlaqəsi sosial və siyasi sərhədləri aşaraq sədaqət, etibar və sevginin vacibliyini vurğulayırdı. Padşah Şaulun oğlu Yonatan və padşahlığa təyin olunmuş gənc çoban Davud arasında dərin bir əlaqə yarandı və Yonatan Davudu atasının qəzəbindən qorumaq üçün hətta həyatını təhlükəyə atdı (1 Şamuel 18:1-4, 20). Onların dostluğu çətinliklər vasitəsilə çiçəkləndi və həqiqi insan əlaqələrinin gücünə sübut oldu.

David və Conatanın hekayəsindən əsas kimi istifadə edərək, biz münasibətlərin daha geniş mövzusunu və Müqəddəs Kitabın təklif etdiyi rəhbərliyi araşdıra bilərik. sağlam əlaqələri inkişaf etdirmək üçün. Aşağıdakı Müqəddəs Kitab ayələri bizi həyatımızın bütün sahələrində möhkəm, davamlı münasibətlərə doğru istiqamətləndirir:

Sevgi

1 Korinflilərə 13:4-7

"Sevgi səbirlidir, sevgi mehribandır. Paxıllıq etməz, öyünməz, qürur duymaz. Başqalarının şərəfini ləkələməz, özünü axtarmaz, asanlıqla hirslənməz, heç bir qeyd aparmaz.səhvlər. Sevgi pislikdən zövq almır, həqiqətlə sevinir. O, həmişə qoruyur, həmişə güvənir, həmişə ümid edir, həmişə səbir edir."

Efeslilərə 5:25

"Ərlər, Məsih kilsəni sevdiyi və onun üçün özünü fəda etdiyi kimi, arvadlarınızı da sevin. "

Yəhya 15:12-13

"Mənim əmrim budur: Sizi sevdiyim kimi bir-birinizi də sevin. Bundan böyük məhəbbətin heç kəsi yoxdur: dostları üçün canını vermək."

1 Yəhya 4:19

"Biz sevirik, çünki O, bizi ilk dəfə sevdi."

Süleymanın məsəlləri 17:17

“Dost hər zaman sevər, qardaş çətin an üçün doğular.”

Bağışlama

Efeslilərə 4:32

“Bir-birinizə qarşı mehriban və mərhəmətli olun, bir-birinizi bağışlayın, necə ki Məsihdə Allah sizi bağışladı.”

Matta 6: 14-15

"Çünki başqaları sizə qarşı günah etdiklərini bağışlasanız, səmavi Atanız da sizi bağışlayacaq. Amma siz başqalarının günahlarını bağışlamasanız, Atanız da sizin günahlarınızı bağışlamayacaq."

Koloslulara 3:13

"Bir-birinizə dözün və bir-birinizi bağışlayın. hər hansı birinizin kiməsə qarşı narazılığı varsa. Rəbbin sizi bağışladığı kimi bağışlayın."

Ünsiyyət

Süleymanın məsəlləri 18:21

"Dil həyat və ölüm gücünə malikdir. onu sevən onun bəhrəsini yeyəcək."

Yaqub 1:19

"Əziz qardaş və bacılarım, buna diqqət yetirin: hamı dinləməyə tələsməli, danışmağa ləng və yavaş olmalıdır. olmaqqəzəblənir."

Süleymanın məsəlləri 12:18

"Tədbirsizin sözləri qılınc kimi deşir, müdrikin dili isə şəfa verir."

Efeslilərə 4:15

“Əvəzində, məhəbbətlə həqiqəti söyləyərək, hər cəhətdən Başın, yəni Məsihin yetkin bədəni olacağıq.”

Güvən

Süleymanın məsəlləri 3:5-6

“Bütün ürəyinlə Rəbbə güvən və öz ağlına söykənmə; bütün yollarında Ona tabe ol, O da sənin yollarını düzəldəcək".

Məzmur 118:8

"İnsanlara güvənməkdənsə, Rəbbə sığınmaq daha yaxşıdır."

Süleymanın məsəlləri 11:13

“Qeybət güvənə xəyanət edər, etibarlı adam sirr”.

Məzmur 56:3-4

“Mən qorxanda sənə güvənirəm. Sözünü təriflədiyim Allaha güvənirəm və qorxmuram. Adi insanlar mənə nə edə bilər?"

Süleymanın məsəlləri 29:25

"İnsan qorxusu tələ olar, amma Rəbbə güvənən təhlükəsizdir."

Məzmur 37:5

“Yolunu Rəbbə tapşır. Ona güvənin və o bunu edəcək:"

Yeşaya 26:3-4

"Ağılları möhkəm olanları tam əmin-amanlıqda saxlayacaqsan, çünki Sənə güvənirlər. Əbədi olaraq Rəbbə güvənin, çünki Rəbb Özü əbədi Qayadır."

Səbir

Efeslilərə 4:2

" Tamamilə təvazökar və mülayim olun; səbirli olun, bir-birinizə məhəbbətlə dözün."

1 Korinflilərə 13:4

"Sevgi səbirlidir, məhəbbətdir.mehribandır. Paxıllıq etmir, öyünmür, qürur duymur."

Qalatiyalılara 6:9

"Yaxşılıq etməkdən yorulmayaq, çünki vaxtında biçəcəyik. Əgər təslim olmasaq, məhsul yığacağıq."

Həmçinin bax: Allahın Planı haqqında 51 heyrətamiz Müqəddəs Kitab ayələri

Yaqub 5:7-8

"Elə isə qardaşlar və bacılar, Rəbbin zühuruna qədər səbirli olun. Görün əkinçi torpağın qiymətli məhsulunu necə gözləyir, səbirlə payız və yaz yağışlarını gözləyir. Siz də səbirli olun və möhkəm dayanın, çünki Rəbbin gəlişi yaxındır."

Təvazökarlıq

Filipililərə 2:3-4

" eqoist ambisiyalardan və ya boş lovğalıqdan irəli gələn heç bir şey. Əksinə, təvazökarlıqla başqalarını özünüzdən üstün tutun, öz maraqlarınızı deyil, hər birinizi başqalarının mənafeyini nəzərə alın."

Həmçinin bax: İbadət haqqında 25 Ruhlandırıcı Müqəddəs Kitab ayələri

Yaqub 4:6

"Ancaq O, bizə daha çox lütf bəxş edir. . Buna görə də Müqəddəs Yazıda deyilir: “Allah təkəbbürlülərə qarşı çıxır, təvazökarlara lütf göstərir”.”

1 Peter 5:5-6

“Ey gənclər, Özünüzü böyüklərinizə təslim edin. Hamınız bir-birinizə qarşı təvazökarlıq geyinin, çünki “Allah təkəbbürlülərə qarşıdır, təvazökarlara lütf edir”. Buna görə də, Allahın qüdrətli əli altında özünüzü təvazökar edin ki, vaxtında sizi ucaltsın.”

Sərhədlər

Süleymanın məsəlləri 4:23

“Hər şeydən əvvəl ürəyini qoru, çünki etdiyin hər şey ondan qaynaqlanır.”

Qalatiyalılara 6:5

“Çünki hər kəs öz yükünü daşımalıdır.”

2 Korinflilərə 6:14

“Boyunduruğunuza sarılmayınkafirlərlə birlikdə. Salehlik və pisliyin ortaq cəhəti nədir? Yoxsa işığın qaranlıqla nə əlaqəsi ola bilər?"

1 Korinflilərə 6:18

"Əxlaqsızlıqdan qaçın. İnsanın etdiyi bütün digər günahlar bədəndən kənardadır, lakin cinsi əlaqədə günah işlədən şəxs öz bədəninə qarşı günah işləmiş olur.”

Evlilik

Mark 10:8-9

"və ikisi bir bədən olacaq." Beləliklə, onlar artıq iki deyil, bir bədəndir. Buna görə də Allahın birləşdirdiyini heç kim ayırmasın."

Efeslilərə 5:22-23

"Ey arvadlar, Rəbbə necə tabe olursunuzsa, özünüzü ərlərinizə təslim edin. Çünki Məsih Xilaskarı olduğu kilsənin, bədəni olduğu kimi, ər də arvadın başçısıdır.”

Yaradılış 2:24

“Buna görə də kişi ata-anasını qoyub arvadına qovuşur və onlar bir bədən olur."

Süleymanın məsəlləri 31:10-12

"Ata-anasını kim tapa bilər? O, yaqutdan çox dəyərlidir. Əri ona tam güvənir və heç bir dəyərdən məhrumdur. O, ömrünün bütün günləri ona zərər yox, xeyir gətirir."

Dostluq

Süleymanın məsəlləri 27:17

"Dəmir dəmiri itiləyən kimi , beləliklə, bir insan digərini itiləyir."

Yəhya 15:14-15

"Əmrlərimi yerinə yetirsəniz, mənim dostlarımsınız. Mən artıq sizə nökər demirəm, çünki nökər ağasının işini bilmir. Əvəzində Atamdan öyrəndiyim hər şeyə görə sizi dost adlandırdımSənə xəbər verdim."

Süleymanın məsəlləri 27:6

"Dostun yarasına güvənmək olar, amma düşmən öpüşləri çoxaldar."

Süleymanın məsəlləri 18:24

"Etibarsız dostları olan tezliklə məhv olur, amma qardaşdan daha yaxın olan dost var."

Nəticə

Sağlam münasibətlər səy, bağlılıq və fədakarlıq tələb edir.Allah bizi münasibətlərdə olmaq üçün yaradıb və O, istəyir ki, biz onları Onu izzətləndirəcək şəkildə yaşayaq.Müqəddəs Kitab başqaları ilə sağlam əlaqələr qurmaq, o cümlədən sevgi, bağışlamaq, ünsiyyət qurmaq üçün dəyərli təlimatlar verir. , güvən və sərhədlər. Bu prinsiplərə riayət etməklə biz sağlam münasibətlərdən gələn sevinc və nemətləri hiss edə bilərik.

Sağlam Münasibətlər üçün Dua

Əziz Allahım, münasibətlərin hədiyyəsinə görə təşəkkür edirəm.Lütfən, məni sevdiyiniz kimi başqalarını da sevməyə, məni bağışladığınız kimi başqalarını da bağışlamağa və şəfa və birlik gətirən şəkildə ünsiyyət qurmağa kömək edin. Zəhmət olmasa, mənə sağlam sərhədlər təyin etmək üçün müdriklik verin. , və onları izləmək üçün cəsarət. Xahiş edirəm münasibətlərimə xeyir-dua ver və etdiyim hər şeydə səni izzətləndirməyə kömək et. İsanın adı ilə, amin.

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.