Ruhunuzu qidalandırmaq üçün sevinc haqqında 50 ruhlandırıcı İncil ayəsi

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

Hər kəs sevinc yaşamaq istəyir, lakin çoxları bunu haradan tapacağını bilmir. Xoşbəxtlikdən, ayələr şəraitinizdən asılı olmayaraq sevinc tapmağınıza kömək edə biləcək saysız-hesabsız ayələri təqdim edir. Budur, Müqəddəs Kitabın sevinclə bağlı ən ruhlandırıcı və ruhlandırıcı 50 ayəsi — onları oxumaq, şəraitiniz nə qədər çətin olursa olsun, sizi ruhlandıracaq!

Rəbbdə sevinc

Ən güclü yollardan biri Rəbbdə sevinc tapmaq dua və ibadət vasitəsilədir. Müqəddəs Kitab bizə “Rəbbdə sevinin” əmrini verir. İbadətdə Allaha həmd etdikcə qəlbimiz sevinclə dolur. Allaha ibadət edərkən Allahdan sizi Onun Ruhu ilə doldurmasını xahiş edin.

Filipililərə 4:4

Rəbdə həmişə sevinin; Yenə deyirəm, sevinin.

Romalılara 15:13

Qoy ümid verən Allah sizi imanda bütün sevinc və sülhlə doldursun ki, Müqəddəs Ruhun qüdrəti ilə çoxalın. ümidlə.

Qalatiyalılara 5:22-23

Ancaq Ruhun bəhrəsi məhəbbət, sevinc, sülh, səbir, xeyirxahlıq, xeyirxahlıq, sədaqət, həlimlik, özünə hakim olmaqdır; belə şeylərə qarşı heç bir qanun yoxdur.

Yəhya 16:24

İndiyədək mənim adımdan heç nə istəmədin. Diləyin, alacaqsınız ki, sevinciniz dolsun.

Məzmur 16:11

Mənə həyat yolunu bildirirsən; Sənin hüzurunda sevinc doludur; sağ əlində ləzzətlər əbədidir.

Romalılara 14:17

Çünki Allahın Padşahlığı yemək və içmək deyil,Lawrence qardaşı tərəfindən

Lorensin həyatında aşkar olan dərin sülh və sevinc onun unikal ruhani təcrübəsinin sirrini öyrənməyə çalışan bir çox insanı cəlb etdi.

Onun ölümündən qısa müddət sonra ilk dəfə nəşr olunan bu kitab aşağıdakılardan ibarətdir: Lourensin Tanrının sevincini necə yaşaya biləcəyini bildirən şəxsi söhbətləri və məktubları.

Tanrıya qulaq asmağın sevinci, Joyce Huggett

Coys kəşf, öyrənmə səyahətini bölüşür. duada Allahı dinləməklə sevinc yaşamaq.

Bu kitabı oxuduqdan sonra dua daha az intizam və Allahla olmaq üçün daha çox vaxt oldu.

Allahın səsini eşitməyi öyrəndikcə məmnunluq və sevincim artdı. Ümid edirəm ki, siz də edəcəksiniz.

Bu tövsiyə olunan resurslar Amazonda satılır. Linkə klikləməklə sizi Amazon mağazasına aparacaqsınız. Bir Amazon əməkdaşı olaraq, uyğun alışlardan satışın bir faizini qazanıram. Amazondan qazandığım gəlir bu saytın saxlanmasına kömək edir.

Müqəddəs Ruhda salehlik, sülh və sevinc.

1 Peter 1:8

Onu görməsən də, sevirsən. İndi Onu görməsən də, Ona inanırsan və ifadə olunmaz və izzətlə dolu olan sevinclə sevinirsən.

Nehemya 8:10

Sonra O, onlara dedi: “Yolunuzla gedin. . Yağı yeyin, şirin şərab iç və hazır heç nəsi olmayana pay göndərin, çünki bu gün Rəbbimiz üçün müqəddəsdir. Kədərlənmə, çünki Rəbbin sevinci sənin gücündür.”

Məzmur 94:19

Ürəyimin qayğıları çox olanda, Sənin təsəllilərin ruhumu şad edir.

Məzmur 30:11

Yasımı rəqsə çevirdin. çulunu açıb mənə sevinc geyindirdin.

Məzmur 33:21

Çünki ürəyimiz Onunla sevinir, çünki biz Onun müqəddəs adına güvənirik.

Yeremya. 15:16

Sənin sözlərin tapıldı və mən onları yedim və sözlərin mənim üçün sevinc və ürəyimə ləzzət oldu, çünki mən Sənin adınla çağırılmışam, ya Rəbb, Ordular Allahı.

Məzmur 16:8-9

Rəbbi həmişə qarşıma qoymuşam. Çünki o, sağımdadır, mən sarsılmayacağam. Buna görə də ürəyim sevinir, bütün varlığım sevinir; Mənim bədənim də əmin-amanlıq içində yaşayır.

Allahın sevinci

1 Salnamələr 16:27

Ehtişam və əzəmət Onun qarşısındadır; Onun yerində güc və sevinc var.

Sefanya 3:17

Allahınız Rəbb aranızdadır, xilas edəcək qüdrətlidir. səninlə sevinəcəkşadlıq; sevgisi ilə sizi sakitləşdirəcək; O, ucadan nəğmə oxuyaraq sənin üçün fərəhlənəcək.

Luka 15:10

Sizə deyirəm ki, tövbə edən bir günahkar üçün Allahın mələkləri qarşısında sevinc var.

Həmçinin bax: Sağlam nikah üçün 41 Müqəddəs Kitab ayələri

Matta 25:21

Ağası ona dedi: “Afərin, yaxşı və sadiq qul! Bir az da sadiq olmusan; Səni çox üstələyəcəm. Ağanın sevincinə gir.”

3 Yəhya 1:4

Övladlarımın həqiqətdə getdiyini eşitməkdən daha böyük sevinc yoxdur.

Sevinc İtaətkarlığın

Biz Allahın əmrlərinə itaət etdikcə, biz Müqəddəs Ruhun sevincini yaşayırıq. İçimizdə yüksələn Allahın razılığını hiss edirik. Əgər ümidsizliyə qapılırsınızsa, Allahı və başqalarını sevmək üçün Müqəddəs Kitabın göstərişinə əməl etməyə çalışın. Biz Onun bir-birimizi sevmək əmrinə tabe olanda Onun Kəlamına uyğun yaşamağa çalışırıq. O, itaət etməklə bizə sevinc bəxş etmək vədini yerinə yetirməsi necə də gözəl təcrübədir.

Yəhya 15:10-11

Əgər mənim əmrlərimə əməl etsəniz, məhəbbətimdə qalacaqsınız, necə ki, Mən Atamın əmrlərinə əməl etdim və Onun məhəbbətində qaldım. Bunları sizə dedim ki, sevincim sizdə olsun və sevinciniz dolsun.

Yəhya 16:24

İndiyədək adımdan heç nə istəməmisiniz. Diləyin, alacaqsınız ki, sevinciniz dolsun.

Romalılara 12:12

Ümidlə sevin, sıxıntıda səbirli olun, duada davamlı olun.

Filippililər2:1-2

Beləliklə, əgər Məsihdə hər hansı bir təşviq, məhəbbətdən hər hansı bir təsəlli, Ruhda iştirak, hər hansı bir məhəbbət və rəğbət varsa, eyni düşüncədə olmaqla, eyni məhəbbətə sahib olmaqla sevincimi tamamlayın. , tam razılıq və vahid fikirdə olmaq.

Qurtuluş sevinci

Luka 1:47

Və ruhum Xilaskarım Allaha görə sevinir.

Məzmur 71:23

Səni tərənnüm edəndə dodaqlarım sevinclə qışqıracaq. satın aldığın canımı da.

Yeşaya 35:10

Rəbbin fidyəsi geri qayıdacaq və nəğmə oxuyaraq Siona gələcək. başlarında əbədi sevinc olacaq; Onlar sevinc və sevinc qazanacaq, kədər və ah-nalə keçib gedəcək.

Yeşaya 61:10

Rəbbdə çox sevinəcəyəm; ruhum Allahımla fəxr edəcək, çünki O, mənə xilas paltarı geyindirdi; O, məni salehlik libası ilə örtdü, bəy gözəl baş geyimli kahin kimi göyərtəyə girdiyi kimi, gəlin də öz zinət əşyaları ilə bəzədilib.

1 Peter 1:8-9

Onu görməsən də, sevirsən. İndi Onu görməsəniz də, Ona inanırsınız və imanınızın nəticəsini, canlarınızın xilasını əldə edərək ifadə olunmaz və izzətlə dolu sevinclə sevinirsiniz.

Luka 2:10

Və mələk onlara dedi: “Qorxmayın, çünki mən sizə bütün xalqı sevindirəcək böyük sevinc müjdəsini gətirirəm”.

Həvarilərin işləri 13:47-48

Bunun üçünRəbb bizə belə buyurmuşdur: “Mən səni millətlər üçün nur etdim ki, yerin ucqarlarına qurtuluş gətirəsən.” Millətlər bunu eşidəndə sevinməyə və Rəbbin sözünü tərifləməyə başladılar. , və əbədi həyata təyin olunmuşların hamısı iman etdi.

Romalılara 5:11

Bundan əlavə, biz indi barışıq əldə etdiyimiz Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə Allaha sevinirik. .

Məzmur 51:12

Xilaskarlığın sevincini mənə qaytar və iradəli ruhla məni dəstəklə.

Rəbbdə sevin

Romalılara 12:12

Ümidlə sevin, sıxıntıda səbirli olun, duada səbirli olun.

Filipililərə 4:4

Rəbbdə həmişə sevinin; Yenə deyəcəyəm: Sevin.

Məzmur 118:24

Bu, Rəbbin yaratdığı gündür; gəlin sevinək və bununla sevinək.

Məzmur 5:11

Sənə pənah gətirənlərin hamısı sevinsin. Qoy onlar həmişə sevinclə tərənnüm etsinlər və Səni qorusunlar ki, Sənin adını sevənlər Səninlə fəxr etsinlər.

Məzmur 32:11

Rəbdə şad olub sevin, Ey salehlər, sevinclə qışqırın! Ürəyim ona güvənir və mənə kömək olunur; ürəyim fərəhlənir, nəğmə ilə Ona şükür edirəm.

Məzmur 47:1

Ey bütün xalqlar, əl çalın! Uca sevinc nəğmələri ilə Allahı çağırın!

Sınaqlarda Sevinc

James1:2-4

Qardaşlarım, müxtəlif sınaqlarla qarşılaşdığınız zaman bunu sevinclə sayın, çünki bilirsiniz ki, imanınızın sınağı möhkəmlik yaradır. Qoy səbir öz təsirini göstərsin ki, kamil və kamil olasan, heç bir şeydən məhrum olasan.

Romalılara 5:3-5

Təkcə bu deyil, biz çəkdiyimiz əziyyətlərə sevinirik, çünki bilirik. əzab dözümlülük, dözümlülük isə xarakter, xarakter isə ümid doğurur və ümid bizi utandırmaz, çünki Allahın məhəbbəti bizə verilmiş Müqəddəs Ruh vasitəsilə ürəyimizə tökülüb.

Yəhya 16:22

Sənin də indi dərdin var, amma səni yenidən görəcəyəm və ürəkləriniz sevinəcək və heç kim sevincinizi sizdən almayacaq.

Məzmur 30:5

Çünki onun qəzəbi bir anlıq, lütfü isə ömürlükdür. Ağlamaq gecəni gecikdirə bilər, amma sevinc səhərlə birlikdə gəlir.

İbranilərə 12:2

İmanımızın banisi və kamilləşdiricisi olan İsaya baxaraq, Onun qarşısına qoyuldu, rüsvayçılığa xor baxaraq çarmıxa tab gətirdi və Allahın taxtının sağında oturdu.

1 Salonikililərə 1:6

Və siz bizi və bizi təqlid etdiniz. Ya Rəbb, çünki sən kəlamı böyük əziyyətlər içində, Müqəddəs Ruhun sevinci ilə qəbul etdin.

2 Korinflilərə 7:4

Mən sizə qarşı böyük cəsarətlə hərəkət edirəm. Səninlə fəxr edirəm; Mən rahatlıqla doluyam. Bütün əziyyətlərimizdə mənsevinclə dolub-daşır.

1 Peter 4:13

Ancaq Məsihin əzablarına şərik olduğunuz qədər sevinin ki, Onun izzəti zühur edəndə siz də sevinib sevinəsiniz.

2 Korinflilərə 8:1-2

Ey qardaşlar, Makedoniya kilsələri arasında Allahın lütfü haqqında bilmənizi istəyirik, çünki şiddətli sınaq zamanı onların bolluğu sevinc və onların hədsiz yoxsulluğu çoxlu səxavətlə aşıb-daşdı.

Sevinc hikməti

Süleymanın məsəlləri 17:22

Sevincli ürək yaxşı dərmandır, amma əzilmiş ruh sümükləri qurudar.

Həmçinin bax: Cənnət haqqında 34 Cazibədar Müqəddəs Kitab ayələri

Süleymanın məsəlləri 10:28

Salehin ümidi sevinc gətirir, pisin ümidi isə puç olar.

Romalılara 12: 15

Sevinənlərlə sevin, ağlayanlarla ağlayın.

Məzmur 126:5

Göz yaşı ilə əkənlər sevinc nidaları ilə biçəcəklər!

Süleymanın məsəlləri 15:23

Düzgün cavab vermək insan üçün sevindiricidir və vaxtında söz, necə də yaxşıdır!

1 Salonikililərə 5:16-18

Hər zaman sevin, dayanmadan dua et, hər şəraitdə şükür et; çünki bu, Allahın Məsih İsada sizin üçün iradəsidir.

Sevinc haqqında sitatlar

Sevinc duadır. Sevinc gücdür. Sevinc sevgidir. Sevinc, ruhları tuta biləcəyiniz bir sevgi şəbəkəsidir. - Tereza Ana

Sevinc minnətdarlığın ən sadə formasıdır. - Karl Bart

Sevinc cənnətin ciddi işidir. - C. S. Lewis

Sevinc deyilmütləq əzabın yoxluğu, Allahın hüzurudur. - Sam Storms

Sevinc o zaman real ola bilər ki, insanlar öz həyatlarına bir xidmət kimi baxsınlar və həyatda özlərindən və şəxsi xoşbəxtliklərindən kənarda müəyyən bir obyektə sahib olsunlar. - Lev Tolstoy

Sevinc üçün dua

Sevin, sevin, yenə sevinin deyirəm. Üzünü Rəbbə ucalt, çünki O, xeyirxahdır və Onun mərhəməti əbədidir.

Ey Rəbbim və mənim Allahım, sən mehribansan və rəhmlisən. Sənin mehribanlığın məni ümidsizlikdən və ümidsizlikdən oyadan soyuq təzə meh kimidir.

Sən mənim ruhuma meyl edirsən. Sən mənim zəifliyimi və zəifliyimi bilirsən. Uğursuzluqlarıma baxmayaraq, Sən məni sevirsən və Sənin sevincinlə dolmağımı istəyirsən.

Ya Rəbb, etiraf edirəm ki, mən həyatın qayğılarından yayınıram və Sənin yaxşılığından mütəmadi olaraq gözdən qaçıram. Tez ruhdan düşməyə meylim var. Etiraf edirəm ki, diqqətimi Sənə yönəltməkdənsə, özümə və problemlərimə həddən artıq diqqət yetirirəm.

Ya Rəbb, həyatımda etiraf olunmamış günah varsa, aramıza qoyduğum maneə varsa həyatımdakı sevinc axını, lütfən, onu mənə açıqla ki, onu sənə təslim edim.

Həyatım üçün və sevincini yaşamaq üçün mənə verdiyin qabiliyyət üçün təşəkkür edirəm. Ailəm üçün təşəkkür edirəm. Evim üçün təşəkkür edirəm. Mənimlə maraqlanan və maraqlarımı bölüşən dostlara təşəkkür edirəm. Əməyimə görə təşəkkür edirəm. Mən bunu dua edirəmsən onu məna və məqsədlə doldurarsan və bununla səni şərəfləndirmək üçün mənə fürsətlər verərdin.

Ya Rəbb, ürəyimi sevinclə doldurmağı xahiş edirəm. Ruhunuz sevinclə doludur. Məni Ruhunla doldur. Ya Rəbb, mən Sənin Ruhuna təslim oldum. Sənin rəhbərliyinə təslim oluram. Mənə Rəbbin sevincini yaşamağa kömək et. Xoşbəxtliyimi və razılığımı Səndə tapmaqda mənə kömək et.

Amin.

Əlavə Resurslar

Əgər bu Müqəddəs Kitab ayələri ruhunuzu qaldırıbsa, lütfən, onları başqalarına çatdırın. onlardan da faydalanın. İndi dünyamızın Rəbbin sevincinə hər zamankindən daha çox ehtiyacı var.

Müqəddəs Kitaba əlavə olaraq, aşağıdakı kitablar diqqətimi və diqqətimi dağıtmağa kömək edərək, mənə daha şən insan olmağa kömək etdi. Allahın hüzurunda daha dolğun yaşamağı öyrənir.

Sevinc: Hər Mömin üçün Allahın Gizli Silahı

Kommunist Bolqarıstanın zülmü altında doğulub böyüyən müəllif Gürcü Banov qaçıb "İsa xalqının" hərarəti və sevgisi ilə qucaqlaşdığı Amerika Birləşmiş Ştatları. Allahla qarşılaşmaq gürcü dilini azad və sevincli həyata apardı.

Bu kitabda gürcü dili sizə kömək edəcək:

· Allahı mehriban Ata kimi tanıyın

· Performansı kəşf edin- pulsuz lütf

· Dini səylərə və şəxsi səylərə son qoyun

· Günahın gücü üzərində qələbə tapın

· Dünyada İsanın əlləri və ayaqları olun

Allahın varlığının təcrübəsi

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.