Şükran Günü haqqında 19 Ruhlandırıcı Müqəddəs Kitab ayələri

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Şükranlıq günü ailələri və dostları bir araya gətirərək həyatın təqdim etdiyi nemətlərin bolluğuna sevinmək üçün ürəkaçan bir hadisədir. Süfrə ətrafında toplaşdıqca, gülüş, xatirələr və məhəbbətlə bölüşərkən, ürəyimizdə dərin bir minnətdarlıq hissini hiss etməyə bilmirik. Əbədi müdriklik və ilham mənbəyi kimi Müqəddəs Kitab şükürün mahiyyətini tərənnüm edən və bizə minnətdarlığın vacibliyini öyrədən ayələr xəzinəsindən ibarətdir. Bu məqalədə biz Müqəddəs Kitabın şükürlə bağlı təlimlərini əhatə edən beş güclü mövzunu araşdırırıq və sizi bu dərin mənalı sözlərin gözəlliyinə qərq olmağa və ruhunuzda minnətdarlıq qığılcımı alovlandırmağa dəvət edirik.

Allaha şükür etmək. Onun xeyirxahlığına və mərhəmətinə görə

Məzmur 100:4

“Onun qapılarından şükürlə, həyətlərindən təriflə daxil olun; Ona şükür edin və adını tərifləyin”

Məzmur 107:1

“Rəbbə şükür edin, çünki O yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir”.

Məzmur 118:1

“Rəbbə şükür edin. Rəbb, çünki o xeyirxahdır, məhəbbəti əbədidir."

1 Salnamələr 16:34

"Rəbbə şükür edin, çünki O, xeyirxahdır, məhəbbəti əbədidir."

Mərsiyələr 3:22-23

“Rəbbin məhəbbəti heç vaxt bitməz; Onun mərhəməti heç vaxt tükənməz; Onlar hər səhər yenidir; Sədaqətin böyükdür.”

Həyatımızda Minnətdarlığın Önəmi

Efeslilərə5:20

“Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə həmişə Ata Allaha hər şeyə görə şükür edirik.”

Koloslulara 3:15

“Qoy sülh olsun. Məsih ürəyinizdə hökmranlıq edir, çünki bir bədənin üzvləri olaraq sülhə çağırılmısınız. Və şükür edin."

1 Saloniklilərə 5:18

"Bunun üçün hər halda şükür edin. Allahın Məsih İsada sizin üçün iradəsidir."

Filipililərə 4:6

"Heç nəyə görə narahat olmayın, amma hər vəziyyətdə dua və yalvarışla, şükranlıqla xahişlərinizi bildirin. Allaha."

Koloslulara 4:2

"Özünüzü duaya həsr edin, ayıq və şükür edin."

Ruzi və bolluğuna görə Allahı həmd edin

Məzmur 23:1

“Rəbb mənim çobanımdır, istəməyəcəyəm.”

2 Korinflilərə 9:10-11

“İndi toxum verən əkinçi və yemək üçün çörək də sənin toxum ehtiyatını təmin edib artıracaq və salehliyinin məhsulunu artıracaq.Sən hər cəhətdən zənginləşəcəksən ki, hər dəfə səxavətli olasan və bizim vasitəmizlə səxavətin şükürlə nəticələnəcək. Allaha."

Matta 6:26

"Göydəki quşlara baxın; onlar əkmir, biçmir və anbarlarda saxlamır, lakin Səmavi Atanız onları bəsləyir. Məgər sən onlardan daha dəyərli deyilsən?”

Məzmur 145:15-16

“Hamının gözü Sənə baxır və onlara vaxtında yemək verirsən. Əlini açırsan; arzusunu təmin edirsənhər canlı varlıqdır."

Həmçinin bax: Məsihdə Yeni Həyat - Müqəddəs Kitab Lyfe

Yaqub 1:17

"Hər yaxşı və kamil hədiyyə yuxarıdandır, səmavi işıqların Atasından enir, O, dəyişən kölgələr kimi dəyişmir."

Şükür və Duanın Gücü

Yəhya 16:24

"İndiyə qədər mənim adımdan heç nə istəməmisiniz. Diləyin və alacaqsınız və sevinciniz tam olacaq."

İbranilərə 4:16

"Onda gəlin Allahın lütf taxtına inamla yaxınlaşaq ki, mərhəmət görüb tapaq. ehtiyacımız olan vaxtda bizə kömək etmək üçün lütf."

Məzmur 116:17

"Sənə şükür qurbanı təqdim edəcəyəm və Rəbbin adını çağıracağam."

Həmçinin bax: Asılılığa qalib gəlmək üçün 30 Müqəddəs Kitab ayəsi

Romalılara 12:12

“Ümiddə sevincli, sıxıntıda səbirli, duada sadiq ol.”

Şükran Duası

Səmavi Ata, biz Sənin hüzuruna gəlirik. sonsuz lütfünə, mərhəmətinə və həyatımızı əhatə edən nemətlərinə görə Sənə həmd edirik.Bu şükür günündə bir araya toplaşarkən səsimizi bir ağızdan ucaldıb, Sənə verdiyin hər şeyə görə səmimi minnətdarlığımızı bildiririk. bizim üçün etdi.

Ya Rəbb, həyat bəxş etdiyinə, aldığımız hər nəfəsə və Sənin əzəmətini nümayiş etdirən yaradılışın gözəlliyinə görə Sənə şükürlər olsun. Sevinc gətirən ailə və dostlara minnətdarıq. , gülüş və sevgini həyatımıza daxil edin. Zəfər anları və bizi bugünkü insanlar kimi formalaşdıran sınaqlar üçün təşəkkür edirik.

Bizsonsuz məhəbbətinə və bizi satın alan və azad edən Oğlunun İsa Məsihin qurbanlığına görə minnətdarıq. Təkcə bu gündə deyil, Sənin lütfündə addımlayaraq, Sənin yolunu davam etdirdiyimiz hər gün qəlbimiz şükürlə dolsun.

Pərvərdigara, bizə nemətlərimizi başqaları ilə bölüşməkdə səxavətli olmağı, genişləndirməyi öyrət. ehtiyacı olanlara kömək əli olmaq və Sənin sevginin dünyada əksi olmaq. Qoy minnətdarlığımız bizi daha dərindən sevməyə, daha asan bağışlamağa və daha sədaqətlə xidmət etməyə ruhlandırsın.

Birgə çörəyi kəsdikcə qarşımızdakı yeməklərə bərəkət verək, bədənimizi və ruhumuzu qidalandıraq. Qoy bugünkü toplantımız Sənin məhəbbətinin sübutu və həyatımızı dəyişdirmək üçün minnətdarlığın gücünü xatırlatsın.

Biz İsanın adı ilə dua edirik. Amin.

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.