Yəhya 12:24-də Həyat və Ölüm Paradoksunu qəbul etmək - Müqəddəs Kitab Lyfe

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

“Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: bir buğda dənəsi yerə düşüb ölməsə, tək qalacaq; amma ölsə, çox bəhrə verər.”

Yəhya 12:24

Giriş

Həyatın quruluşuna toxunan dərin bir paradoks var ki, bu da bizim düşüncələrimizə meydan oxuyur. həqiqətən yaşamağın nə demək olduğunu başa düşmək. Dünya tez-tez bizə həyatımıza yapışmağı, rahatlıq və təhlükəsizlik axtarmağı, nəyin bahasına olursa olsun ağrı və itkilərdən qaçmağı öyrədir. Bununla belə, İsa Yəhya 12:24-də bizə fərqli bir baxış bucağı təqdim edərək, bizə göstərir ki, həqiqi həyat çox vaxt gözləmədiyimiz yerlərdə olur: ölüm vasitəsilə.

Yəhya 12:24-ün tarixi konteksti

Yəhya 12 birinci əsrdə Roma İmperiyası kontekstində, xüsusən də Roma hakimiyyəti altında olan Yerusəlimdə təsvir edilmişdir. Yəhudi xalqı Roma işğalı altında yaşayırdı və onları zalımlardan xilas edəcək bir xilaskar gözləyirdi. İsa bir yəhudi müəllimi və şəfaçı kimi böyük izləyicilər qazanmışdı və bir çox insanlar onun çoxdan gözlənilən Məsih olduğuna inanırdılar. Bununla belə, onun təlimləri və hərəkətləri onu mübahisəli bir şəxsə çevirdi və dini və siyasi hakimiyyət tərəfindən ona şübhə və düşmənçiliklə baxıldı.

Yəhya 12-də İsa yəhudilərin Pasxa bayramı üçün Yerusəlimdə, böyük dini əhəmiyyət kəsb edən bir dövr idi. Şəhər bölgənin hər yerindən gələn zəvvarlar və gərginliklərlə dolu olardıyəhudi liderləri iğtişaşlardan və üsyandan qorxduqları üçün yüksək olardı. Bu fonda, İsa eşşəyə minərək və izdiham tərəfindən padşah kimi qarşılanan zəfər yürüşü ilə Yerusəlimə daxil olur.

Bu, İsanın həbsinə, mühakiməsinə və edamına səbəb olan bir sıra hadisələrə yol açır. . Yəhya 12-də İsa yaxınlaşan ölümündən və qurbanlığının əhəmiyyətindən danışır. O, şagirdlərinə onun ölümünün zəruri və dəyişdirici hadisə olacağını öyrədir və onlar da ruhani bəhrə vermək üçün özləri üçün ölməyə hazır olmalıdırlar.

Ümumiyyətlə, Yəhya 12-nin tarixi kontekstindən biridir. siyasi və dini gərginlik, İsanın təlimləri və hərəkətləri həm heyranlığa, həm də müxalifətə səbəb olur. Onun fədakarlıq və mənəvi transformasiya mesajı son nəticədə onun ölümünə, həm də dünyanı dəyişdirəcək yeni hərəkatın doğulmasına səbəb olacaq.

The Meaning of John 12:24

Böyümənin qurbanlıq təbiəti

Toxum yatmış vəziyyətdə böyük potensiala malikdir. Ancaq bu potensialı ortaya çıxarıb məhsuldar bir bitkiyə çevrilməsi üçün ilk növbədə indiki formasına qədər ölməlidir. Eynilə, biz ruhani həyatımızda böyümə və dəyişikliyi yaşamaq üçün tez-tez öz istəklərimizi və rahatlığımızı qurban verməliyik.

Çoxalma Prinsipi

İsa bizə öyrədir ki, tək bir toxum öləndə, çoxlu toxum istehsal edə bilir. Buçoxalma prinsipi Onun xidmətinin mərkəzində dayanır və Allahın Padşahlığının geniş mahiyyətini ortaya qoyur. Məsihin ölümü və dirilməsi vasitəsilə biz Onda tapdığımız ümid və həyatı başqaları ilə bölüşərək, bu çoxalma prosesində iştirak etməyə dəvət olunuruq.

Özünə Ölməyə Dəvət

Bu paradoks burada təqdim olunur. Yəhya 12:24 bizi özümüzə, eqoist ambisiyalarımıza və qorxularımıza görə ölməyə dəvət edir. Bu çağırışı qəbul etməklə biz başa düşürük ki, yalnız özümüz üçün ölməklə İsanın təqdim etdiyi bol həyatı həqiqətən yaşaya və yaşaya bilərik.

Həmçinin bax: İsanın qayıdışı haqqında Müqəddəs Kitab ayələri

Yəhya 12:24-ün tətbiqi

Mənanı tətbiq etmək Bu mətni bugünkü həyatımıza daxil etməklə biz:

Şəxsi transformasiya və mənəvi yetkinlik naminə öz istəklərimizdən və rahatlıqlarımızdan həvəslə imtina edərək böyümənin fədakar təbiətini qəbul edə bilərik.

Məşğul olun. Məsihdə tapılan ümidi və həyatı başqaları ilə fəal şəkildə bölüşərək, Allahın Padşahlığının genişlənməsinə töhfə verərək çoxalma prinsipi.

Ürəklərimizi müntəzəm olaraq yoxlayaraq və eqoist ambisiyalarımızdan və qorxularımızdan əl çəkərək nəfsimizə ölmək dəvətinə cavab verin. Bizi Məsihin surətində formalaşdırmağa icazə verən Allaha.

Günün duası

Ya Rəbb, həyatda, ölümdə göstərdiyin dərin müdrikliyə və məhəbbətə görə Sənə pərəstiş edirəm. , və İsa Məsihin dirilməsi. Etiraf edirəm ki, mən tez-tez öz istəklərimə və qorxularıma yapışaraq, buna mane oluramMənimlə və mənim vasitəmlə etmək istədiyiniz iş. Mənə qorxuya qalib gəlmək üçün qüvvət verən Ruhunun hədiyyəsinə görə Sənə təşəkkür edirəm ki, imanla sənin arxanca gəlim. Özüm üçün ölməyimə kömək et ki, sənin üçün yaşayım. İsa adı ilə dua edirəm. Amin.

Həmçinin bax: Allah sadəcə İncil ayələridir

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.