Yaraları ilə: Yeşayada Məsihin Qurbanlığının sağaldıcı gücü 53:5

John Townsend 16-06-2023
John Townsend

"Ancaq günahlarımıza görə deşildi; təqsirlərimizə görə əzildi; Bizə sülh gətirən əzab Onun üzərində idi və onun yaraları ilə biz sağaldıq."

Yeşaya 53: 5

Giriş: Ən Mükəmməl Şəfaçı

Həm fiziki, həm də emosional ağrı və əzab zamanı biz tez-tez rahatlıq və şəfa mənbələri axtarırıq. Bugünkü Yeşaya 53:5 ayəsi bizə son şəfa verəni - İsa Məsihi və bizə həqiqi şəfa və bərpa gətirmək üçün Onun bizim adımıza etdiyi dərin qurbanı xatırladır.

Tarixi Məlumat: Əzab çəkən Qul

Eramızdan əvvəl 700-cü ildə Yeşaya peyğəmbər tərəfindən qələmə alınmış Yeşaya kitabı gələcək Məsihlə bağlı peyğəmbərliklərlə zəngindir. 53-cü fəsildə bəşəriyyətin günahlarının yükünü daşıyacaq və Onun əzabları və ölümü ilə şəfa verən Məsihin acınacaqlı təsviri olan Əzablı Qul obrazı təqdim olunur.

Həmçinin bax: Ümid haqqında 31 əlamətdar Müqəddəs Kitab ayələri

Əzab çəkən Qulun əhəmiyyəti

İşaya 53-də təsvir olunan Əzab çəkən Qul peyğəmbərin məsihçi baxışının mühüm elementidir. Bu rəqəm Məsihin xilaskar işini təcəssüm etdirir və Onun missiyasının qurbanlıq xarakterini vurğulayır. Zəfər qazanan, fəth edən Məsihin üstünlük təşkil edən gözləntilərindən fərqli olaraq, Əzab çəkən Qul xilasın əsl yolunun fədakar fədakarlıqda və əvəzsiz əzablarda olduğunu göstərir. Bu təsvir Allahın məhəbbətinin dərinliklərini və uzunluqlarını vurğulayırO, bəşəriyyəti Özü ilə barışdırmağa gedəcəkdi.

İşaya 53:5 Kitabın Ümumi Anlatısında

İşayanın peyğəmbərliyi iki əsas hissəyə bölünür: 1-39-cu fəsillər. Allahın İsrail və Yəhuda üzərində hökmü və Allahın bərpa və qurtuluş vədini vurğulayan 40-66-cı fəsillər. Yeşaya 53-dəki Əzablı Qul keçidi Allahın həyata keçirilən xilas planının daha geniş kontekstində yerləşir. O, bəşəriyyətin günahı və üsyanı üçün son həll yolu kimi Məsihin xilaskarlıq işinə işarə edərək, mühakimə xəbərdarlığı arasında ümid bəxş edir.

İsanın Əzab çəkən Qul peyğəmbərliyinin yerinə yetirilməsi

Yeni Əhdi-Cədid dəfələrlə İsaya Yeşayanın Əzab çəkən Qulu haqqında peyğəmbərliyinin yerinə yetirilməsinə işarə edir. İsanın xidməti boyu O, başqalarına xidmət etməyə sadiq olduğunu və onlar üçün əzab çəkməyə hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Nəhayət, İsanın çarmıxda qurban verilməsi Yeşaya 53:5 ayəsindəki peyğəmbərliyi mükəmməl şəkildə yerinə yetirdi, burada deyilir: “Ancaq o, bizim günahlarımıza görə deşildi, təqsirlərimizə görə əzildi; bizə sülh gətirən cəza onun üzərində idi. onun yaraları sağaldı, biz sağaldıq.”

İsanın ölümü və dirilməsi Əzab çəkən Qulun qabaqcadan verdiyi xilasetmə işini tamamladı. Öz qurbanlığı ilə O, bəşəriyyətin günahlarının ağırlığını öz üzərinə götürdü, insanların Allahla barışması və təcrübə keçməsi üçün bir yol təqdim etdi.şəfa və bərpa. İsanın Əzab çəkən Qul haqqında peyğəmbərliyini yerinə yetirməsi Allahın məhəbbətinin dərinliyini və Onun yaratdığını xilas etmək üçün sarsılmaz sadiqliyini nümayiş etdirir.

Yeşaya 53:5-in mənası

Şəfamızın qiyməti

Bu ayə İsanın bizim üçün etdiyi inanılmaz fədakarlığı vurğulayır. O, bizim günahlarımızı kəffarə etmək üçün ağlasığmaz ağrılara və əzablara dözdü, sülh və şəfa yaşaya bilməmiz üçün layiq olduğumuz cəzanı Öz üzərinə götürdü.

Bərpa vədi

Onun yaraları vasitəsilə biz Təkcə fiziki xəstəliklərdən deyil, həm də günahın yaratdığı ruhi qırıqlardan şəfa təklif etdi. Məsihdə biz bağışlanma, bərpa və Allahla yeni əlaqə vədini tapırıq.

Sülh hədiyyəsi

Yeşaya 53:5 də İsanın peyğəmbərinə güvənməkdən gələn sülhü vurğulayır. qurban. Onun günahlarımızın kəffarəsini qəbul etdikcə, Allahla münasibətimizin bərpa olunduğunu bilərək, hər cür dərrakədən üstün olan sülhü hiss edə bilərik.

Living Out Yeşaya 53:5

Bunu tətbiq etmək üçün keçid, İsanın sizin yerinizə etdiyi inanılmaz fədakarlıq haqqında düşünməklə başlayın. Əzabları və ölümü ilə təqdim etdiyi şəfa və bərpa üçün Ona təşəkkür edin. Onun bəxş etdiyi bağışlanma və sülhü qəbul edin və Onun məhəbbətinin həyatınızı dəyişdirməsinə icazə verin.

Məsihin qurbanının şəfaverici gücünü hiss etdikcə, bu yaxşılığı paylaşın.başqaları ilə xəbərlər. Ətrafınızda ağrı və ya qırıqlıqla mübarizə aparan insanları ruhlandırın, onlara İsada olan ümidi və şəfa təklif edin.

Günün duası

Səmavi Ata, biz İsaya inanılmaz qurbanlıq üçün təşəkkür edirik bizim üçün hazırlanmışdır. Onun bizim adımızdan belə ağrı və əzablara dözmək istəyinə görə təvazökar və minnətdarıq. Onun yaraları vasitəsilə təqdim etdiyin şəfa və bərpanı tam şəkildə qəbul etməkdə bizə kömək et.

Həmçinin bax: Pasxa haqqında 33 İncil ayəsi: Məsihin dirilməsinin qeyd edilməsi

Ya Rəbb, Sənin bağışlanma və sülhünü hiss etdikcə həyatımızı Sənin məhəbbətinlə dəyişdirsin. Bu xoş xəbəri ətrafımızda əziyyət çəkənlərlə bölüşmək üçün bizə güc verin ki, onlar da İsada ümid və şəfa tapsınlar. Onun qiymətli adı ilə dua edirik. Amin.

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.