50 натхняльных біблейскіх вершаў пра радасць, каб накарміць вашу душу

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

Кожны хоча адчуць радасць, але многія не ведаюць, дзе яе знайсці. На шчасце, Святое Пісанне дае незлічоную колькасць вершаў, якія могуць дапамагчы вам знайсці радасць незалежна ад абставін. Вось 50 самых абнадзейваючых і падбадзёрваючых біблейскіх вершаў пра радасць — чытанне іх падбадзёрыць вас, незалежна ад таго, наколькі цяжкія вашы абставіны!

Радасць у Госпадзе

Адзін з самых магутных спосабаў знайсці радасць у Госпадзе праз малітву і пакланенне. Біблія загадвае нам: «Радуйцеся ў Госпадзе». Калі мы праслаўляем Бога падчас пакланення, нашы сэрцы напаўняюцца радасцю. Калі вы пакланяецеся Богу, прасіце Бога напоўніць вас сваім Духам.

Філіпянаў 4:4

Радуйцеся заўсёды ў Госпадзе; зноў кажу: радуйцеся.

Рымлянаў 15:13

Няхай Бог надзеі напоўніць вас усялякай радасцю і мірам у веры, каб сілай Духа Святога вы ўзбагачаліся у надзеі.

Галатам 5:22-23

Але плён Духа: любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, дабрыня, міласэрнасць, вернасць, лагоднасць, самавалоданне; супраць такіх рэчаў няма закону.

Ян 16:24

Дагэтуль вы нічога не прасілі ў імя Маё. Прасіце, і атрымаеце, каб радасць вашая была поўнай.

Псальма 16:11

Ты даеш мне ведаць шлях жыцця; у прысутнасьці тваёй поўня радасьці; па правай руцэ ад цябе — асалоды навекі.

Рымлянам 14:17

Бо Валадарства Божае не ў ежы і пітве, але ўбрат Лоўрэнс

Глыбокі спакой і радасць, відавочныя ў жыцці Лоўрэнса, прыцягвалі шмат людзей, якія імкнуліся даведацца сакрэт яго унікальнай духоўнай практыкі.

Гэта кніга, першапачаткова апублікаваная неўзабаве пасля яго смерці, складаецца з Асабістыя размовы і лісты Лоўрэнса, якія паведамляюць, як можна адчуць радасць Пана.

Радасць слухання Бога Джойс Хагетт

Джойс дзеліцца сваім падарожжам адкрыццяў, навучання адчуваць радасць, слухаючы Бога ў малітве.

Пасля прачытання гэтай кнігі малітва стала менш дысцыплінай і больш часу, каб быць з Богам.

Калі я навучыўся чуць голас Бога, у мяне вырасла задаволенасць і радасць. Я спадзяюся, што вы таксама.

Гэтыя рэкамендаваныя рэсурсы прадаюцца на Amazon. Націск на спасылку прывядзе вас у краму Amazon. Як супрацоўнік Amazon, я зарабляю працэнт ад продажу ад адпаведных пакупак. Даходы, якія я атрымліваю ад Amazon, дапамагаюць падтрымліваць гэты сайт.

справядлівасць і супакой і радасць у Духу Святым.

1 Пятра 1:8

Хоць вы не бачылі Яго, вы любіце Яго. Хоць вы цяпер не бачыце яго, вы верыце ў яго і радуецеся радасцю, невыказнай і напоўненай славай.

Нээмія 8:10

Тады ён сказаў ім: «Ідзіце сваёй дарогай . Ешце сала і піце салодкае віно, і пасылайце часткі ўсім, хто не мае нічога гатовага, бо гэты дзень святы для Госпада нашага. І не сумуй, бо радасць Госпада - сіла твая».

Псальма 94:19

Калі клопатаў сэрца майго шмат, суцяшэнні Твае цешаць душу маю.

Псальма 30:11

Ты ператварыў жалобу маю ў танцы; Ты зняў з сябе зрэб'е і апрануў мяне ў радасць.

Псальма 33:21

Бо сэрца нашае цешыцца ў Ім, таму што мы спадзяемся на святое імя Ягонае.

Ерамія 15:16

Знойдзены словы Твае, і я з'еў іх, і словы Твае сталі для мяне радасцю і асалодай сэрца майго, бо імя Твае названа мне, Госпадзе, Божа Саваоф.

Псальма 16:8-9

Я заўсёды ставіў перад сабой Госпада; таму што Ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Таму цешыцца сэрца маё, і цешыцца ўся сутнасьць мая; плоць мая жыве ў бяспецы.

Радасць Божая

1 Хронік 16:27

Прыхат і веліч перад Ім; сіла і радасць на месцы яго.

Сафонія 3:17

Гасподзь, Бог твой, сярод цябе, магутны, які ратуе; ён будзе радавацца за вас зрадасць; Ён супакоіць вас любоўю Сваёй; ён будзе весяліцца над табою гучным спевам.

Лк 15:10

Так, кажу вам, бывае радасць у анёлаў Божых з аднаго грэшніка, які каецца.

Мацьвея 25:21

Сказаў яму гаспадар яго: «Добра, добры і верны слуга. Ты быў верны ў малым; Я над многім вас пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго».

3 Яна 1:4

Я не маю большай радасці, чым чуць, што дзеці мае ходзяць у праўдзе.

Радасць паслухмянасці

Калі мы выконваем Божыя запаведзі, мы адчуваем радасць Святога Духа. Мы адчуваем Божае задавальненне, якое расце ў нас. Калі вы апынуліся ў роспачы, паспрабуйце выконваць біблейскія інструкцыі любіць Бога і іншых. Калі мы выконваем Яго запаведзь любіць адзін аднаго, мы імкнемся жыць паводле Яго Слова. І які гэта цудоўны вопыт, калі Ён выконвае сваё абяцанне даць нам радасць праз паслухмянасць.

Ян 15:10-11

Калі вы будзеце захоўваць Мае запаведзі, вы застанецеся ў Маёй любові, як і Я захаваў запаведзі Айца Майго і застаюся ў любові Ягонай. Гэта Я сказаў вам, каб радасць Мая была ў вас і каб радасць вашая была поўнай.

Ян 16:24

Дагэтуль вы нічога не прасілі ў імя Маё. Прасіце, і атрымаеце, каб радасць вашая была поўнай.

Рымлянам 12:12

Радуйцеся ў надзеі, будзьце цярплівыя ў скрусе, будзьце пастаянныя ў малітве.

Піліпянаў2:1-2

Такім чынам, калі ёсць якое-небудзь падбадзёрванне ў Хрысце, якое-небудзь суцяшэнне з любові, які-небудзь удзел у Духу, любая прыхільнасць і сімпатыя, дапоўніце маю радасць тым жа розумам, той самай любоўю , знаходзячыся ў поўнай згодзе і аднадушнасці.

Радасць збаўлення

Лк 1:47

І ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцы.

Псальма 71:23

Вусны мае ўсклікаюць ад радасці, калі я пяю хвалу Табе; і душу маю, якую Ты адкупіў.

Ісая 35:10

І вернуцца выкупленыя Госпадам і прыйдуць на Сіён са спевам; вечная радасць будзе на галовах іхніх; яны атрымаюць радасць і радасць, а смутак і ўздых уцякуць.

Глядзі_таксама: 20 біблейскіх вершаў пра багацце

Ісая 61:10

Вельмі ўзрадуюся ў Госпадзе; душа мая весяліцца ў Богу маім, бо Ён апрануў мяне ў вопратку збаўленьня; Ён апрануў Мяне ў вопратку праўды, як жаніх упрыгожвае сябе, як сьвятар, прыгожым галаўным уборам, і як нявеста ўпрыгожвае сябе сваімі каштоўнасьцямі.

1 Пятра 1:8-9

Хоць вы яго не бачылі, вы яго любіце. Хоць вы цяпер не бачыце Яго, але верыце ў Яго і радуецеся радасцю невыказнай і напоўненай славай, атрымліваючы вынік вашай веры, збаўленне душ вашых.

Лк 2:10

І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, бо вось, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе ўсім людзям».

Дзеі 13:47-48

Для тагоГасподзь загадаў нам, кажучы: «Я зрабіў цябе сьвятлом для язычнікаў, каб ты прынёс збаўленьне аж да краёў зямлі». І, пачуўшы гэта, язычнікі пачалі радавацца і славіць слова Госпада. , і ўсе, хто быў прызначаны да вечнага жыцця, паверылі.

Рымлянаў 5:11

Больш за тое, мы таксама радуемся ў Богу праз Госпада нашага Езуса Хрыста, праз Якога мы атрымалі цяпер прымірэнне .

Псальма 51:12

Вярні мне радасць збаўлення Твайго і падтрымай мяне духам ахвотным.

Радуйся ў Госпадзе

Рымлянам 12:12

Радуйцеся ў надзеі, будзьце цярплівымі ў скрусе, будзьце пастаяннымі ў малітве.

Філіпіянаў 4:4

Радуйцеся заўсёды ў Госпадзе; зноў скажу: радуйся.

Псальма 118:24

Гэта дзень, які стварыў Гасподзь; будзем радавацца і весяліцца ў ім.

Псалом 5:11

Але хай радуюцца ўсе, хто спадзяецца на Цябе; няхай яны вечна спяваюць ад радасці, і абарона Твая над імі, каб тыя, што любяць імя Тваё, весяліліся ў Табе.

Псальма 32:11

Радуйся ў Госпадзе і весяліся, О праведнікі, усклікніце ад радасці, усе шчырыя сэрцам!

Псальма 28:7

Гасподзь - сіла мая і шчыт мой; на Яго спадзяецца сэрца маё, і я атрымліваю дапамогу; радуецца сэрца маё, і спевам маім я дзякую Яму.

Псалом 47:1

Пляскайце ў далоні, усе народы! Крычыце Богу гучнымі песнямі радасці!

Радасць у выпрабаваннях

Джэймс1:2-4

Лічыце радасцю, браты мае, калі вы сустракаеце розныя выпрабаванні, бо вы ведаеце, што выпрабаванне вашай веры дае трываласць. І цвёрдасць няхай у поўнай меры дасць сілу, каб вы былі дасканалымі і поўнымі, ні ў чым не мелі недахопу.

Рымлянам 5:3-5

Не толькі гэта, але мы радуемся нашым пакутам, ведаючы што цярпенне спараджае цярпенне, а цярпенне - характар, а характар ​​- надзею, а надзея не пасароміць нас, таму што Божая любоў вылілася ў нашыя сэрцы праз Духа Святога, які дадзены нам.

Ян 16:22

Так і вы цяпер смуткуеце, але Я зноў убачу вас, і ўзрадуецца сэрца вашае, і радасці вашай ніхто не адбярэ ў вас.

Псальма 30:5

Бо на імгненне гнеў Ягоны, а ласка Ягоная - на ўсё жыццё. Плач можа застацца на ноч, але радасць прыходзіць з раніцаю.

Габрэяў 12:2

Гледзячы на ​​Езуса, заснавальніка і ўдасканальвальніка нашай веры, які дзеля радасці, што быў пастаўлены перад Ім, цярпеў крыж, пагарджаючы ганьбай, і сядзеў праваруч трона Божага.

1 Фесаланікійцаў 1:6

І вы сталі пераймальнікамі намі і нашымі. Госпада, бо вы прынялі слова ў вялікай скрусе, з радасцю Духа Святога.

2 Карынфянаў 7:4

Я дзейнічаю з вялікай адвагай да вас; Я вельмі ганаруся табой; Я напоўнены камфортам. Ва ўсіх нашых пакутах яперапоўнены радасцю.

1 Пётр 4:13

Але радуйцеся, калі вы ўдзельнічаеце ў пакутах Хрыста, каб вы таксама маглі радавацца і весяліцца, калі аб'явіцца слава Ягоная.

2 Карынфянаў 8:1-2

Мы хочам, каб вы ведалі, браты, пра ласку Божую, якая была дадзеная цэрквам Македоніі, бо ў цяжкім выпрабаванні скрухі, іх багацце радасць і іх крайняя беднасць выліліся ў багацце шчодрасці з іх боку.

Мудрасць радасці

Прыказкі 17:22

Радаснае сэрца - добрыя лекі, але здушаны дух сушыць косці.

Прыказкі 10:28

Надзея праведнікаў прыносіць радасць, а надзея бязбожных загіне.

Глядзі_таксама: Святое Пісанне Адвэнту для святкавання Нараджэння Езуса

Рымлянаў 12: 15

Радуйцеся з тымі, хто радуецца, плачце з тымі, хто плача.

Псальма 126:5

Тыя, хто сее са слязамі, пажнуць з воклічамі радасці!

Прыказкі 15:23

Правільны адказ - гэта радасць для чалавека, і слова своечасовае, як гэта добра!

1 Фесаланікійцаў 5:16-18

Радуйцеся заўсёды, маліцеся няспынна, дзякуйце ва ўсіх абставінах; бо гэта для вас воля Божая ў Хрысце Езусе.

Цытаты пра радасць

Радасць - гэта малітва. Радасць - гэта сіла. Радасць - гэта каханне. Радасць - гэта сетка любові, якой можна лавіць душы. - Маці Тэрэза

Радасць - самая простая форма ўдзячнасці. - Карл Барт

Радасць - сур'ёзная справа нябёсаў. - К. С. Льюіс

Радасць - неабавязкова адсутнасць пакут, гэта прысутнасць Бога. - Сэм Стормс

Радасць можа быць сапраўднай толькі тады, калі людзі разглядаюць сваё жыццё як паслугу і маюць пэўную мэту ў жыцці па-за сабой і сваім асабістым шчасцем. - Леў Талстой

Малітва аб радасці

Радуйся, радуйся, зноў кажу радуйся. Звярні аблічча твой да Госпада, бо Ён добры, і міласэрнасць Яго навекі.

Госпадзе мой і Божа мой, Ты міласэрны і міласэрны. Твая дабрыня, як халодны свежы вецер, які абуджае мяне ад расчаравання і адчаю.

Ты клапоцішся пра маю душу. Ты ведаеш маю слабасць і маю слабасць. Ты любіш мяне, нягледзячы на ​​мае няўдачы, і прагнеш, каб я быў напоўнены Тваёй радасцю.

Пане, я прызнаюся, што мяне адцягваюць жыццёвыя клопаты і часта губляю з-пад увагі Тваю дабрыню. У мяне ёсць схільнасць лёгка падаць духам. Прызнаюся, што занадта шмат засяроджваюся на сабе і сваіх праблемах замест таго, каб засяроджваць сваю ўвагу на Табе.

Пане, калі ў маім жыцці ёсць які-небудзь непрызнаны грэх, ці ёсць які-небудзь бар'ер, які я паставіў паміж намі і які перашкаджае паток радасці ў маім жыцці, калі ласка, адкрый гэта мне, каб я мог аддаць яго табе.

Дзякуй табе за маё жыццё і здольнасць, якую ты даў мне, каб адчуць Тваю радасць. Дзякуй за маю сям'ю. Дзякуй за мой дом. Дзякуй за сяброў, якія клапоцяцца пра мяне і падзяляюць мае інтарэсы. Дзякуй за маю працу. Я малюся за гэтавы б напоўнілі яго сэнсам і мэтай, і каб вы далі мне магчымасць ушанаваць вас гэтым.

Госпадзе, я прашу, каб вы напоўнілі маё сэрца радасцю. Твой дух поўны радасці. Напоўні мяне сваім Духам. Госпадзе, аддаюся Твайму Духу. Я аддаюся вашаму кіраўніцтву. Дапамажы мне адчуць радасць Пана. Дапамажы мне знайсці маё шчасце і задаволенасць у Табе.

Амін.

Дадатковыя рэсурсы

Калі гэтыя біблейскія вершы ўзнялі ваш дух, калі ласка, перадайце іх іншым, хто можа карысць ад іх таксама. Цяпер больш, чым калі-небудзь, наш свет мае патрэбу ў радасці Пана.

У дадатак да Бібліі, наступныя кнігі дапамаглі мне стаць больш радасным чалавекам, дапамагаючы зняць увагу з сябе і вучыцца паўней жыць у прысутнасці Бога.

Радасць: сакрэтная зброя Бога для кожнага верніка

Нарадзіўся і вырас пад прыгнётам камуністычнай Балгарыі, пісьменнік Джорджыян Банаў уцёк у Злучаныя Штаты, дзе ён быў ахоплены цеплынёй і любоўю «народа Ісуса». Сустрэча з Богам прывяла грузіна да жыцця свабоды і радасці.

У гэтай кнізе грузінскі дапаможа вам:

· Пазнаць Бога як ласкавага Айца

· Адкрыйце для сябе прадукцыйнасць- бясплатная ласка

· Пакласці канец рэлігійным імкненням і ўласным намаганням

· Знайдзі перамогу над уладай граху

· Будзьце рукамі і нагамі Езуса ў свеце

Практыка прысутнасці Бога

John Townsend

Джон Таўнсэнд - захоплены хрысціянскі пісьменнік і тэолаг, які прысвяціў сваё жыццё вывучэнню і распаўсюджванню добрай навіны Бібліі. Маючы больш чым 15-гадовы досвед пастырскага служэння, Джон глыбока разумее духоўныя патрэбы і праблемы, з якімі хрысціяне сутыкаюцца ў штодзённым жыцці. Як аўтар папулярнага блога Bible Lyfe, Джон імкнецца натхніць і заахвоціць чытачоў жыць сваёй верай з новым пачуццём мэты і прыхільнасці. Ён вядомы сваім прывабным стылем пісьма, мудрагелістымі ідэямі і практычнымі парадамі аб тым, як прымяняць біблейскія прынцыпы да сучасных выклікаў. У дадатак да пісьменніцкай дзейнасці, Джон таксама запатрабаваны дакладчыкам, вядучым семінараў і рэкалекцый на такія тэмы, як вучнёўства, малітва і духоўны рост. Ён мае ступень магістра багаслоўя ў адным з вядучых тэалагічных каледжаў і ў цяперашні час жыве ў Злучаных Штатах са сваёй сям'ёй.