16 آیه کتاب مقدس درباره تسلی دهنده - کتاب مقدس لایف

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

در اوایل مسیحیت، مردی به نام استفان زندگی می‌کرد که ایماندار و پیرو عیسی مسیح بود. استفان که به دلیل خرد و شجاعت خود مشهور بود، به عنوان یکی از هفت شماس اول کلیسای اولیه مسیحیت انتخاب شد. با این حال، وقف او به مسیح، او را هدف آزار و شکنجه قرار داد.

استفان خود را در مقابل سنهدرین، گروهی از رهبران مذهبی، با اتهام کفرگویی دید. هنگامی که او با شور و شوق در مورد عیسی صحبت می کرد، برخی از اعضای شورا عصبانی شدند و نقشه کشیدند تا او را بکشند. هنگامی که او را به وسیله سنگسار به سوی مرگ می بردند، استیفان به آسمان خیره شد و عیسی را دید که در دست راست خدا ایستاده بود و به او قدرت و آرامش داد تا با شهادتش روبرو شود.

این داستان قدرتمند از مسیحی است. تاریخ اهمیت تسلی دهنده - روح القدس - را نشان می دهد که در مواقع نیاز به ایمانداران نیرو و اطمینان می دهد. در سراسر کتاب مقدس، آیات متعددی را می‌یابیم که نقش روح‌القدس را به‌عنوان تسلی‌دهنده یا پاراکلیت برجسته می‌کند. این مقاله برخی از این آیات را بررسی می‌کند که بر اساس روش‌های مختلفی که روح‌القدس به ما آرامش می‌دهد و ما را حمایت می‌کند، طبقه‌بندی می‌شود.

روح‌القدس تسلی‌دهنده ماست

در کتاب مقدس، کلمه "پاراکلت" وجود دارد. "از واژه یونانی "paraklētos" گرفته شده است که به معنای "کسی که در کنار او خوانده می شود" یا "کسی که از طرف ما شفاعت می کند." در انجیل یوحنا، عیسی به این اشاره داردروح‌القدس به‌عنوان پاراکلیت، با تأکید بر نقش روح به‌عنوان یاور، حامی و تسلی‌دهنده برای پیروانش پس از خروج او از این جهان. Paraclete بخشی حیاتی از ایمان مسیحی است، زیرا روح القدس همچنان به هدایت، تعلیم و حمایت ایمانداران در طول سفر روحانی آنها ادامه می دهد.

یوحنا 14:16-17

"و من از پدر درخواست خواهد کرد و او یاور دیگری به شما خواهد داد تا تا ابد با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را دریافت کند، زیرا نه او را می بیند و نه می شناسد. شما او را می شناسید، زیرا او با شما ساکن است و در شما خواهد بود."

یوحنا 14:26

"اما یاور، روح القدس، که پدر او را به نام من خواهد فرستاد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و همه آنچه را که به شما گفتم به یاد خود بیاورید."

یوحنا 15:26

"اما هنگامی که یاور که او را از طرف پدر نزد شما خواهم فرستاد، روح حقیقت بیاید. که از پدر بیرون می آید، او درباره من شهادت خواهد داد.»

یوحنا 16:7

«اما من حقیقت را به شما می گویم: رفتن من به نفع شماست. زیرا اگر من نروم، یاور نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد."

دوم قرنتیان 1:3-4

"متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، پدر رحمتها و خدای همه آسایشها، که ما را در تمام مصیبتهای ما تسلی می دهد، تا ما ممکن است بتواند آرامش دهدکسانی که در هر مصیبت هستند، با آسایشی که خود ما از آن خدا تسلی می دهیم."

همچنین ببینید: شاهدان توانمند: وعده روح القدس در اعمال رسولان 1:8 - کتاب مقدس لایف

مزمور 34:18

"خداوند به دل شکسته ها نزدیک است و روح له شده را نجات می دهد. "

روح القدس به عنوان تسلی دهنده ای که نیرو و شجاعت می دهد

اعمال رسولان 1:8

"اما زمانی که روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت، و شما شاهدان من در اورشلیم و در تمام یهودیه و سامره و تا انتهای زمین خواهید بود." به شما عطا کند که از طریق روح او در وجود درونی خود نیرومند شوید." روح حقیقت می آید و شما را به تمام حقیقت راهنمایی خواهد کرد، زیرا از روی اختیار سخن نخواهد گفت، بلکه هر چه بشنود خواهد گفت و آنچه را که خواهد آمد به شما اعلام خواهد کرد.»

اول قرنتیان 2: 12-13

"حالا روح جهان را نگرفتیم، بلکه روحی را که از خداست دریافت کردیم تا آنچه را که خدا به ما رایگان داده است درک کنیم. و ما این را با کلماتی که توسط حکمت بشری تعلیم داده نشده، بلکه توسط روح تعلیم داده می‌شود، تعبیر می‌کنیم، و حقایق روحانی را برای کسانی که روحانی هستند تفسیر می‌کنیم." 14:17

همچنین ببینید: پذیرش پارادوکس زندگی و مرگ در یوحنا 12:24 - کتاب مقدس لایف

زیرا ملکوت خدا خوردن و آشامیدن نیست بلکه عدالت و صلح و شادی است.روح القدس."

رومیان 15:13

"خدای امید شما را در ایمان سرشار از شادی و آرامش کند، تا به قدرت روح القدس در شما فراوان شود. امید."

غلاطیان 5:22-23

"اما ثمره روح محبت، شادی، صلح، صبر، مهربانی، نیکی، وفاداری، نرمی، خویشتن داری است. در برابر چنین چیزهایی شریعت وجود ندارد."

نقش روح القدس

اشعیا 61:1-3

"روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا به فقرا بشارت دهم. او مرا فرستاده است تا دل شکسته ها را ببندم، تا اسیران را به آزادی اعلان کنم، و برای زندانیان گشایش زندان را اعلام کنم. تا سال لطف خداوند و روز انتقام خدای خود را اعلام کنیم. برای تسلی دادن همه عزاداران؛ به عزاداران صهیون عطا کن که به جای خاکستر روسری زیبا، به جای ماتم، روغن شادی، و به جای روح ضعیف، جامه ستایش عطا کنند. تا آنها را بلوط عدالت، کاشت خداوند، جلال گویند.»

رومیان 8:26-27

«به همین ترتیب روح در ضعف ما به ما کمک می کند. زیرا نمی دانیم که برای چه چیزی باید دعا کنیم، اما خود روح با ناله هایی بسیار عمیق برای ما شفاعت می کند. و کسی که دلها را می‌جوید، می‌داند که ذهن روح چیست، زیرا روح طبق اراده خدا برای مقدسین شفاعت می‌کند.»

2 قرنتیان3: 17-18

"اکنون خداوند روح است، و هر جا روح خداوند است، آزادی است. و همه ما، با چهره ای بی حجاب، که جلال خداوند را می بینیم، دگرگون می شویم. از درجه‌ای از جلال به درجه‌ای دیگر تبدیل به یک تصویر می‌شویم. زیرا این از خداوندی است که روح است." نقش روح به عنوان تسلی دهنده یا پاراکلت در زندگی مؤمنان. همانطور که در زندگی خود با چالش‌ها و آزمایش‌های مختلفی روبرو می‌شویم، لازم است به یاد داشته باشیم که روح‌القدس وجود دارد تا آسایش، قدرت، راهنمایی و آرامش را فراهم کند. با تکیه بر روح القدس، می توانیم شادی و اطمینان حاصل از رابطه عمیق و پایدار با خدا را تجربه کنیم.

دعا برای دریافت روح القدس

پدر آسمانی عزیز،

من امروز با قلبی فروتن و پشیمان به حضور شما می آیم و می دانم که گناهکاری هستم که به لطف و رحمت شما نیاز دارم. پروردگارا، من به گناهان، کاستی ها و شکست هایم اعتراف می کنم. من از جلال تو کوتاهی کرده ام و واقعاً برای اشتباهاتی که مرتکب شده ام متاسفم.

پدر، من به پسر تو، عیسی مسیح ایمان دارم که به این زمین آمد، زندگی بدون گناه و با کمال میل داشت. به خاطر گناهانم روی صلیب مرد. من به قیامت او ایمان دارم و او اکنون در دست راست تو نشسته و از جانب من شفاعت می کند. عیسی، من به تو به عنوان پروردگار و نجات دهنده خود ایمان و اعتماد دارم. لطفامرا به خاطر گناهانم ببخش و با خون گرانبهایت پاکم کن.

روح القدس، تو را به قلب و زندگیم دعوت می کنم. مرا از حضورت پر کن و به راه راستی هدایتم کن. به من قدرت ده تا از طبیعت گناه آلود خود دور شوم و زندگی ای داشته باشم که تو را جلال دهد. به من بیاموز، تسلی بده، و مرا در حقیقت خود هدایت کن.

از تو متشکرم، پدر، به خاطر عشق شگفت انگیزت و هدیه نجات از طریق عیسی مسیح. من از این فرصت سپاسگزارم که فرزند تو نامیده شوم و بخشی از پادشاهی ابدی تو باشم. به من کمک کن تا در ایمان خود رشد کنم و به عشق و فیض تو در زندگی روزمره خود شهادت بدهم.

من همه اینها را به نام ارزشمند و قدرتمند عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده من دعا می کنم. آمین.

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.