19 آیه کتاب مقدس برای کمک به شما برای غلبه بر وسوسه

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

وسوسه چالشی است که هر فرد در طول زندگی خود با آن مواجه است. درک ماهیت وسوسه، خطرات آن، و نحوه مقاومت در برابر آن می تواند عزم ما را تقویت کند و ایمان ما را عمیق تر کند. در این پست، آیات کتاب مقدس را بررسی خواهیم کرد که بینشی در مورد وسوسه، پیامدهای آن، وعده های خدا برای کمک به ما، و راه های مقاومت در برابر گناه و غلبه بر وسوسه ارائه می دهد.

وسوسه چیست؟

وسوسه چیست؟ وسوسه برای انجام گناه است، در حالی که گناه عمل واقعی نافرمانی از اراده خداوند است. این مهم است که به یاد داشته باشیم که خدا ما را وسوسه نمی کند، اما ما توسط امیال گناه آلود و امیال دنیوی خود وسوسه می شویم. در اینجا برخی از آیات کتاب مقدس وجود دارد که به تعریف وسوسه کمک می کند:

یعقوب 1:13-14

هنگام وسوسه، هیچ کس نباید بگوید: "خدا مرا وسوسه می کند." زیرا خدا نه می تواند با شر وسوسه شود و نه کسی را وسوسه می کند. اما هر کس زمانی که به هوس شیطانی خود کشیده می شود وسوسه می شود وسوسه می شود.

اول قرنتیان 10:13

هیچ وسوسه ای به شما نرسیده است، مگر آنچه در بین بشر است. و خداوند امین است; او نمی گذارد بیش از آنچه که می توانید تحمل کنید وسوسه شوید. اما هنگامی که وسوسه شدید، او نیز راهی برای خروج شما فراهم می کند تا بتوانید آن را تحمل کنید.

متی 26:41

بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. . روح مایل است، اما جسم ضعیف است.

خطرات و پیامدهای گناه

تسلیم شدن به وسوسه و افتادن در گناه می تواندمنجر به قطع روابط با خدا و دیگران شود. آیات زیر در کتاب مقدس به خطرات و پیامدهای تسلیم شدن در برابر وسوسه اشاره می کند:

رومیان 6:23

زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا زندگی جاودانی در مسیح عیسی ماست. خداوندا.

امثال 5:22

اعمال بد شریران آنها را به دام می اندازد. طناب های گناهانشان آنها را محکم نگه می دارد.

غلاطیان 5:19-21

اعمال بدن آشکار است: فسق جنسی، ناپاکی و فسق. بت پرستی و جادوگری؛ نفرت، اختلاف، حسادت، حملات خشم، جاه طلبی خودخواهانه، اختلاف، جناح بندی و حسادت؛ مستی و عیاشی و مانند آن. من به شما هشدار می دهم، همانطور که قبلاً انجام دادم، که کسانی که اینگونه زندگی می کنند، وارث ملکوت خدا نخواهند شد.

خدا به ما کمک می کند تا بر وسوسه غلبه کنیم

خدا وعده های کمک و حمایت را برای آنها فراهم کرده است. مواجه شدن با وسوسه در اینجا برخی از آیات وجود دارد که این وعده ها را نشان می دهد:

عبرانیان 2:18

از آنجا که او خود در هنگام وسوسه رنج کشید، می تواند به کسانی که وسوسه می شوند کمک کند.

دوم پطرس 2:9

خداوند می داند چگونه خداپرست را از آزمایشات نجات دهد و ناعادلان را برای مجازات در روز داوری نگه دارد.

1 یوحنا 4:4

شما فرزندان عزیز از جانب خدا هستید و بر آنها چیره شده اید، زیرا کسی که در شماست از کسی که در جهان است بزرگتر است.

دوم تسالونیکیان 3:3

اما خداوند وفادار است و او شما را تقویت و محافظت خواهد کردتو را از شریر.

مزمور 119:11

من کلام تو را در قلب خود پنهان کرده ام تا در برابر تو گناه نکنم.

چگونه در برابر گناه مقاومت کنیم

کتاب مقدس راهنمایی هایی را در مورد چگونگی مقاومت در برابر گناه و غلبه بر وسوسه ارائه می دهد. در اینجا چند آیه وجود دارد که می تواند کمک کند:

افسسیان 6:11

زره کامل خدا را بپوشید تا بتوانید در برابر نقشه های شیطان موضع بگیرید.

یعقوب 4: 7

پس خود را تسلیم خدا کنید. در مقابل شیطان مقاومت کنید و او از شما فرار خواهد کرد.

غلاطیان 5:16

پس من می گویم بر اساس روح حرکت کنید و خواسته های جسمانی را برآورده نخواهید کرد.

امثال 4:23

بیش از هر چیز مراقب قلب خود باشید زیرا هر کاری که انجام می دهید از آن سرچشمه می گیرد.

رومیان 6:12

پس اجازه ندهید گناه در بدن فانی خود سلطنت کنید تا از خواسته های شیطانی آن اطاعت کنید.

اول پطرس 5:8

هوشیار و هوشیار باشید. دشمن شما شیطان مانند شیری غرش به اطراف می‌چرخد و به دنبال کسی است که آن را ببلعد.

دوم قرنتیان 10:5

ما استدلال‌ها و هر ادعایی را که علیه معرفت خدا مطرح می‌شود، نابود می‌کنیم، و ما هر فکری را اسیر می کنیم تا آن را اطاعت مسیح کنیم.

غلاطیان 6:1

برادران و خواهران، اگر کسی گرفتار گناهی شد، شما که به روح زندگی می کنید باید آن شخص را بازگردانید. به آرامی. اما مراقب خود باشید، در غیر این صورت ممکن است وسوسه شوید.

نتیجه گیری

درک وسوسه و پیامدهای آن در راه رفتن ما با خدا بسیار مهم است. کتاب مقدسبا تکیه بر قدرت خداوند، حکمت جویی و تمرکز بر رشد معنوی، در برابر گناه و غلبه بر وسوسه راهنمایی می کند. با مسلح شدن به این آیات، می توانیم در ایمان خود رشد کنیم و در برابر وسوسه قوی بایستیم.

دعا در مورد غلبه بر وسوسه

پدر آسمانی، ما آسیب پذیری خود را در برابر وسوسه و نیاز خود به راهنمایی و قدرت تو را تشخیص می دهیم. . ما از تو برای کلامت سپاسگزاریم که در مواجهه با چالش های زندگی به ما حکمت و جهت می دهد.

خداوندا به ما کمک کن تا از خطرات و عواقب افتادن در گناه آگاه باشیم. به ما قدرت بصیرت عطا فرما تا نقشه های دشمن را بشناسیم و در مواقع وسوسه به وعده های تو تکیه کنیم.

ای پدر، ما را توانمند ساز تا با راه رفتن در روح و تمرکز بر آنچه که راست است و شریف است در برابر گناه مقاومت کنیم و بر وسوسه غلبه کنیم. درست، ناب، دوست داشتنی و قابل تحسین ما را به زره کامل خدا مجهز کن تا بتوانیم با قدرت در برابر نقشه های شیطان بایستیم.

ما دعا می کنیم که روح القدس تو ما را هدایت کند و در راه رفتن با تو ما را تقویت کند. به ما کمک کن تا هر فکری را اسیر کنیم و آن را مطیع مسیح کنیم، تا بتوانیم در ایمان خود رشد کنیم و پیروزی را که برای ما به دست آورده ای تجربه کنیم.

به نام عیسی، ما دعا می کنیم. آمین.

همچنین ببینید: 52 آیات کتاب مقدس در مورد تقدس - کتاب مقدس لایف

نقل قول های مسیحیان در مورد وسوسه

"یک ایده احمقانه رایج است که افراد خوب نمی دانند وسوسه به چه معناست. این یک دروغ آشکار است. فقط کسانی که سعی در مقاومت در برابر وسوسه دارند می دانند چگونهقوی است... مردی که پس از پنج دقیقه تسلیم وسوسه می شود، به سادگی نمی داند که یک ساعت بعد چگونه می شد. به همین دلیل است که افراد بد، از یک جهت، چیزهای کمی در مورد بدی می‌دانند - آنها با تسلیم شدن همیشه در پناه زندگی زندگی کرده‌اند.» - C. S. Lewis

«زیارت ما در زمین نمی‌تواند از آزمایش معاف باشد. ما با آزمایش پیشرفت می کنیم. هیچ کس خود را نمی شناسد مگر از طریق آزمایش، یا تاج و تختی می گیرد، مگر پس از پیروزی، یا مبارزه می کند، مگر با دشمن یا وسوسه ها. هم ناگهانی و هم شدید با قدرتی مقاومت ناپذیر، میل بر جسم تسلط پیدا می کند. به یکباره آتشی راز و دود افروخته می شود. گوشت می سوزد و در آتش است. فرقی نمی‌کند میل جنسی باشد یا جاه‌طلبی، یا غرور، یا میل به انتقام، یا عشق به شهرت و قدرت، یا حرص برای پول." - دیتریش بونهوفر

"هیچ نظمی وجود ندارد. مقدس، هیچ مکانی آنقدر مخفی نیست که در آن هیچ وسوسه و ناملایمی وجود نداشته باشد." - Thomas à Kempis

" وسوسه ها و موقعیت ها چیزی را در وجود یک انسان قرار نمی دهند، بلکه فقط آنچه را که قبلا در او بوده است به تصویر می کشند." - جان اوون

"وسوسه شیطانی است که از سوراخ کلید نگاه می کند. تسلیم شدن یعنی باز کردن در و دعوت او به داخل." - بیلی گراهام

"وسوسه ها هرگز به اندازه زمانی که با لباس مذهبی به سراغ ما می آیند خطرناک نیستند." - A. W. Tozer

همچنین ببینید: 19 آیه الهام بخش کتاب مقدس در مورد شکرگزاری - کتاب مقدس لایف

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.