30 آیه کتاب مقدس برای غلبه بر اعتیاد - کتاب مقدس لایف

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

آیات کتاب مقدّس زیر می‌توانند آسایش و راهنمایی را در هنگام دست‌وپنجه نرم کردن با اعتیاد و تأثیر آن بر سلامت روان، زندگی شخصی و روابط ما ارائه دهند. اعتیاد یک مبارزه پیچیده و چالش برانگیز است که افراد را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار می دهد و باعث آشفتگی عاطفی و پریشانی می شود. همانطور که در مسیر بهبودی حرکت می کنیم، بسیار مهم است که در ایمان خود حمایت و تشویق پیدا کنیم و از روح القدس و حقیقت معنوی موجود در کتاب مقدس نیرو بگیریم.

در این پست، آیاتی را بررسی خواهیم کرد که تمرکز بر توکل به خدا، پناه بردن و شفا، تقویت تجدید و تحول، و ایجاد انعطاف پذیری در این سفر دشوار. این متون مقدس می تواند به عنوان منبع ارزشمندی از آرامش و الهام باشد و به ما یادآوری کند که در مبارزه خود تنها نیستیم و قدرت عشق خدا می تواند به ما در غلبه بر اعتیاد و چالش های همراه آن کمک کند. امید ما این است که این آیات در مواجهه با این نبرد عمیق شخصی، احساس آرامش، اطمینان و امید را به ما ارائه دهد و ما را به سوی یک زندگی سالم تر و رضایت بخش تر راهنمایی کند.

به ناتوانی خود در برابر اعتیاد بپذیرید

رومیان 7:18

زیرا می‌دانم که خیر در من، یعنی در طبیعت گناهکار من ساکن نیست. آن را بیرون کن."

2 قرنتیان 12:9-10

"اما او به من گفت: "فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من ساخته شده است.کامل در ضعف. بنابراین، من با خوشحالی بیشتر در مورد ضعف های خود می بالم تا قدرت مسیح بر من باشد. به همین دلیل است که به خاطر مسیح از ضعف ها، توهین ها، سختی ها، آزار و اذیت ها و مشکلات لذت می برم. زیرا وقتی ضعیف باشم، آنگاه قوی هستم.»

مزمور 73:26

«جسم و قلب من ممکن است از بین برود، اما خدا قوت قلب و سهم من برای همیشه است. "

به خدا ایمان بیاوریم

مزمور 62:1-2

"به راستی که روح من در خدا آرامش می یابد. نجات من از اوست او صخره و نجات من است. او قلعه من است، من هرگز متزلزل نخواهم شد."

عبرانیان 11:6

"و بدون ایمان، رضای خدا غیرممکن است، زیرا هر که نزد او بیاید باید باور کند که او وجود دارد و به کسانی که با جدیت او را می جویند پاداش می دهد.»

ارمیا 29:11-13

«زیرا من می دانم که نقشه هایی که برای شما دارم،» خداوند می گوید، «برنامه هایی برای کامیابی دارم. شما و نه اینکه به شما آسیبی برسانید، قصد دارد به شما امید و آینده بدهد. آنگاه مرا صدا خواهی کرد و می آیی و مرا دعا می کنی و من به تو گوش می دهم. وقتی مرا با تمام وجودت جستجو کنی، مرا می خواهی و می یابی.»

همچنین ببینید: خدا سنگر ماست: عبادت در مزمور 27:1 - کتاب مقدس لایف

زندگی خود را به مراقبت خدا بسپارید

مزمور 37:5-6

«راه خود را به خداوند بسپارید. به او اعتماد کن و او این کار را انجام خواهد داد: او پاداش عادل تو را مانند سپیده دم می درخشد، و حقانیت تو را مانند خورشید ظهر خواهد درخشید.»

امثال 3:5-6

«به با تمام وجودت پروردگارا و به خودت تکیه مکندرک خود؛ در تمام راههای خود تسلیم او شوید و او راههای شما را راست خواهد کرد.»

متی 11:28-30

«بیایید نزد من ای همه خسته و بار گرفته، و من به شما استراحت خواهد داد یوغ مرا بر خود بگیرید و از من بیاموزید، زیرا من نرم و فروتن هستم و برای جان خود آرامش خواهید یافت. زیرا یوغ من آسان است و بار من سبک است."

از خود فهرستی اخلاقی تهیه کنید

مرثیه 3:40

"بیایید راههای خود را بررسی کنیم و آنها را بیازماییم. و بسوی خداوند بازگردیم."

دوم قرنتیان 13:5

"خودتان را بررسی کنید که آیا در ایمان هستید یا خیر. خود را بیازمایید آیا نمی‌دانی که مسیح عیسی در شماست - البته مگر اینکه در امتحان مردود شوید؟»

غلاطیان 6:4

«هر کس باید اعمال خود را بیازماید. سپس آنها می توانند به تنهایی خود را ببالند، بدون اینکه خود را با دیگری مقایسه کنند." اما کسی که اعتراف کند و از آنها چشم پوشی کند، رحمت می یابد."

یعقوب 5:16

"پس به گناهان خود برای یکدیگر اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا پیدا کنید. دعای شخص عادل نیرومند و مؤثر است."

1 یوحنا 1: 9

"اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است و گناهان ما را خواهد بخشید و ما را پاک خواهد کرد. از هر بی عدالتی."

از خدا بخواهید که بر کاستی های ما غلبه کند

مزمور 51:10

"در من پاکی بیافرینای خدا، قلب را در درون من تازه کن.»

مزمور 119:133

«گامهای مرا مطابق کلام خود هدایت کن. بگذار هیچ گناهی بر من حکومت کند."

1 یوحنا 1:9

"اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است و گناهان ما را خواهد بخشید و ما را از هر گونه ناراستی پاک خواهد کرد. «

یعقوب 1: 5-6

«اگر یکی از شما فاقد خرد است، باید از خدا بخواهید که سخاوتمندانه به همه می دهد بدون اینکه عیب جویی کنید و به شما داده خواهد شد. اما وقتی می‌پرسی، باید باور کنی و شک نکنی، زیرا کسی که شک می‌کند، مانند موجی از دریا است که باد او را پرتاب می‌کند. 23-24

پس اگر هدیه خود را در قربانگاه تقدیم می کنید و در آنجا یادتان می آید که برادر یا خواهرتان چیزی علیه شما دارد، هدیه خود را در مقابل قربانگاه بگذارید. اول برو و با آنها آشتی کن. پس بیا و هدیه خود را تقدیم کن.»

لوقا 19:8

«اما زکیوس برخاست و به خداوند گفت: «ببین، خداوندا! الان و اینجا نیمی از دارایی ام را به فقرا می دهم و اگر کسی را فریب داده باشم، چهار برابر آن را پس خواهم داد>امثال 28:13

"هر که گناهان خود را پنهان کند رستگار نمی شود، اما کسی که به آنها اعتراف کند و از آنها چشم پوشی کند رحمت می یابد."

یعقوب 5:16

"بنابراین به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا پیدا کنید. دعای انسان صالح استقدرتمند و مؤثر."

ارتباط خود را با خدا از طریق دعا بهبود بخشید

فیلیپیان 4:6-7

"در مورد هیچ چیز مضطرب نباشید، اما در هر موقعیتی، دعا و استغاثه، با شکرگزاری، خواسته های خود را به درگاه خداوند تقدیم کنید. و صلح خدا که فراتر از هر فهمی است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد."

کولسیان 4:2

"خود را وقف دعا کنید، مراقب و سپاسگزار باشید. "

یعقوب 4:8

"به خدا نزدیک شوید تا او به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دست های خود را بشویید و دل های خود را پاک سازید، ای دو دل.

پیام بهبودی را به دیگران برسانید

متی 28:19-20

" پس بروید و همه امتها را شاگرد سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنها بیاموزید که هر چه به شما امر کرده ام اطاعت کنند. و مطمئناً من همیشه تا آخر زمان با شما هستم.»

دوم قرنتیان 1:3-4

«ستایش خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. پدر شفقت و خدای همه آسایش، که ما را در تمام مشکلات ما تسلی می‌دهد، تا بتوانیم با آرامشی که خود از خدا دریافت می‌کنیم، کسانی را که در هر مشکلی هستند تسلی دهیم.»

غلاطیان 6:2

"بارهای یکدیگر را حمل کنید، و بدین ترتیب، شریعت مسیح را به انجام خواهید رساند."

اول تسالونیکیان 5:11

"بنابراین یکدیگر را تشویق کنید و یکدیگر را بسازید. بالا، درست همانطور که در واقع شما هستیدانجام دادن."

دعای برای بهبودی از اعتیاد

خدای عزیز،

من امروز با فروتنی و ناامیدی به حضورت می آیم و از تو کمک و راهنمایی می طلبم در حالی که مسیر را طی می کنم. اعتراف می کنم که در برابر اعتیادم ناتوان هستم و فقط با کمک شما می توانم بر آن غلبه کنم.

لطفاً به من قدرت دهید تا با هر روز با شجاعت و اراده روبرو شوم و این خردمندی انتخاب های درستی برای زندگی ام انجام دهم. به من کمک کنید تا حقیقت اعتیادم را ببینم و مسئولیت اعمالم را بپذیرم و در صورت لزوم جبران کنم.

از شما می خواهم که مرا با افرادی حمایت کننده و دوست داشتنی احاطه کنید. من را در سفر تشویق می کند و به من شهامت می دهید که در صورت نیاز کمک بخواهم.

بیشتر از همه، دعا می کنم که لمس شفابخش شما بر من باشد، تا این آرزو را از بین ببرید. برای مواد مخدر یا مشروبات الکلی از زندگی من و مرا سرشار از آرامش، شادی و عشق خود کن.

خدایا از تو سپاسگزارم برای وفاداریت و اینکه هرگز دست از من برنمیداری، به خوبی و قدرتت اعتماد دارم. برای ایجاد شفا و ترمیم کامل در زندگی من.

همچنین ببینید: 49 آیات کتاب مقدس در مورد خدمت به دیگران - کتاب مقدس لایف

به نام عیسی، دعا می کنم.

آمین.

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.