32 آیات قدرتمند کتاب مقدس برای بخشش - کتاب مقدس لایف

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

فهرست مطالب

آیات کتاب مقدس زیر در مورد بخشش راهنمایی هایی را در مورد چگونگی رهایی دیگران از آسیبی که ایجاد کرده اند ارائه می دهد. بخشش یکی از گرانبهاترین موهبت هایی است که خداوند به ما داده است. این یک عنصر کلیدی از ایمان مسیحی ما و نشانگر رشد معنوی ما است.

بخشش عبارت است از عفو کسی برای جرم یا گناهی که او انجام داده است، و او را از گناه و شرمش رها می کند. وقتی صحبت از دریافت بخشش از جانب خدا می شود، کتاب مقدس روشن است که تنها از طریق فیض خدا است که می توانیم بخشش او را دریافت کنیم. رومیان 3: 23-24 می گوید: "زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاهی کرده اند و به فیض او به عنوان هدیه عادل شمرده شده اند، از طریق فدیه ای که در مسیح عیسی است" این بدان معنی است که عیسی بدهی ما را پرداخت کرده است. به خاطر گناهمان مدیونیم بنابراین وقتی به گناهان خود نزد خدا اعتراف می کنیم، او ما را می بخشد. او ما را از عواقب اعمال گناه آلودمان رها می کند.

بخشیدن دیگران می تواند بسیار دشوار باشد، اما برای سلامت معنوی ما ضروری است. عیسی در متی 6: 14-15 به ما می آموزد که دعا کنیم، "قرض های ما را ببخش، همانطور که ما بدهکاران خود را بخشیده ایم." همانطور که خداوند با تقدیم فضل و رحمت ما را می بخشد، ما نیز باید کسانی را که به ما آسیب رسانده اند ببخشیم.

عواقب عدم بخشش می تواند شدید باشد. عدم بخشش می تواند منجر به چرخه هایی از تلخی و رنجش شود که می تواند بر روابط و روابط ما تأثیر منفی بگذارد.زندگی معنوی و روحانی. همچنین می تواند منجر به بیماری های جسمی مانند درد مزمن، خستگی و افسردگی شود. هیچ کس آن را نمی خواهد. خدا می خواهد که ما فیض او را در همه روابطمان تجربه کنیم و این اغلب از طریق بخشش حاصل می شود.

هیچکس کامل نیست. اشتباهاتی که مرتکب می شویم نباید به روابط شکسته ختم شود. آیات زیر در کتاب مقدس در مورد بخشش راهی به ما در روابط خود با خدا و دیگران ارائه می دهد و به ما کمک می کند تا از رنجش رها شویم و روابط خود را بازسازی کنیم.

آیات کتاب مقدس درباره بخشش یکدیگر

افسسیان 4:31-32

هر تلخی و خشم و خشم و هیاهو و تهمت همراه با هر بدخواهی از شما دور شود. با یکدیگر مهربان باشید، دل‌هایتان را ببخشید، همانطور که خدا در مسیح شما را آمرزید در برابر هرکسی، تا پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهای شما را ببخشد.

متی 6:15

اما اگر گناهان دیگران را نبخشید، پدر شما نیز شما را نخواهد بخشید. مرتکب گناه می شود.

متی 18:21-22

سپس پطرس نزد او آمد و به او گفت: «خداوندا، برادرم چند بار به من گناه می کند و من او را می بخشم؟ به اندازه هفت بار؟» عیسی به او گفت: «به تو نمی گویم هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت». محکوم نکنید و نخواهید بودمحکوم؛ ببخشيد و آمرزيده خواهيد شد.

كولسيان 3:13

بر يكديگر تحمل كنيد و اگر يكي از ديگري شكايتي داشته باشد، يكديگر را ببخشيد. همانطور که خداوند شما را آمرزیده است، شما نیز باید ببخشید.

متی 5:23-24

پس اگر هدیه خود را در قربانگاه تقدیم می کنید و در آنجا به یاد داشته باشید که برادر شما چیزی مخالف دارد. تو، هدیه خود را آنجا جلوی محراب بگذار و برو. ابتدا با برادرت آشتی کن، سپس بیا و هدیه خود را تقدیم کن.

متی 5:7

خوشا به حال مهربانان، زیرا آنها رحمت خواهند یافت.

آیات کتاب مقدس درباره بخشش خدا

اشعیا 55:7

شریر راه خود را ترک کند و انسان ناراست افکار خود را. او به سوی خداوند بازگردد تا بر او و خدای ما شفقت ورزد، زیرا او بسیار خواهد بخشید.

مزمور 103:10-14 بر اساس گناهان ما، و ما را بر اساس گناهانمان جبران نکن. زیرا به همان اندازه که آسمانها از زمین بلند است، محبت او نسبت به کسانی که از او می ترسند، بسیار است. هر قدر مشرق از مغرب دور باشد، گناهان ما را از ما دور می کند. همانطور که پدر به فرزندان خود رحم می کند، خداوند نیز نسبت به کسانی که از او می ترسند مهربانی می کند. زیرا او چارچوب ما را می شناسد. او به یاد می آورد که ما خاک هستیم.

مزمور 32:5

من به گناه خود به تو اعتراف کردم و گناه خود را نپوشاندم. گفتم: من به گناهان خود اعتراف خواهم کردخداوندا، و تو گناه گناه من را بخشیدی.

متی 6:12

و بدهی های ما را ببخش، همانطور که ما نیز بدهکاران خود را بخشیده ایم.

افسسیان 1 :7

ما در او به واسطه خون او فدیه داریم، آمرزش گناهان خود را برحسب غنای فیض او.

متی 26:28

زیرا این است. خون عهد من که برای بسیاری برای آمرزش گناهان ریخته می شود.

همچنین ببینید: 54 آیات کتاب مقدس در مورد حقیقت - کتاب مقدس لایف

دوم تواریخ 7:14

اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند خضوع کنند و دعا کنند و صورت من را بجویید و از راههای شریرانه آنها برگردید، آنگاه از آسمان خواهم شنید و گناه آنها را خواهم بخشید و سرزمین آنها را شفا خواهم داد.

1 یوحنا 2:1

فرزندان من، من می نویسم این چیزها به شماست تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناه کند، ما در نزد پدر وکیل داریم، عیسی مسیح عادل.

کولسیان 1:13-14

او ما را از قلمرو تاریکی نجات داده و به ما منتقل کرده است. پادشاهی پسر محبوب او که در او فدیه و آمرزش گناهان داریم.

میکاه 7:18-19

که خدایی است مانند شما که گناهان را می بخشد و می بخشد. بر سر تجاوز برای باقی مانده ارثش؟ او خشم خود را برای همیشه حفظ نمی کند، زیرا او از عشق استوار لذت می برد. او دوباره بر ما دلسوزی خواهد کرد. او گناهان ما را زیر پا خواهد گذاشت. تمام گناهان ما را به اعماق دریا خواهی ریخت.

اشعیا 53:5

اما او برای ما مجروح شد.تخلفات؛ او به خاطر گناهان ما درهم شکسته شد. عذاب بر او بود که ما را به آرامش رساند و با زخم های او شفا یافتیم.

اول یوحنا 2:2

او کفاره گناهان ما است و نه تنها گناهان ما بلکه همچنین برای گناهان تمام جهان.

مزمور 51:2-3

مرا کاملاً از گناهم بشویید و از گناهم پاکم کنید. زیرا من گناهان خود را می دانم و گناه من همیشه در حضور من است.

نقش اعتراف و توبه در بخشش

1 یوحنا 1:9

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او وفادار و عادل است که گناهان ما را ببخشد و ما را پاک کند. ما را از هر ناراستی.

یعقوب 5:16

پس گناهان خود را نزد یکدیگر اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا پیدا کنید. دعای یک فرد عادل در عمل قدرت زیادی دارد.

اعمال رسولان 2:38

و پطرس به آنها گفت: «توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی تعمید دهید. مسیح برای آمرزش گناهان خود، و عطای روح القدس را دریافت خواهید کرد.»

اعمال رسولان 3:19

پس توبه کنید و بازگردید تا گناهان شما پاک شود. .

اعمال 17:30

زمان جاهلیت خدا نادیده گرفت، اما اکنون به همه مردم در همه جا دستور می دهد که توبه کنند.

اعمال رسولان 22:16

و حالا چرا منتظری؟ برخیز و تعمید بگیر و گناهان خود را بشویید و نام او را بخوانید.

امثال 28:13

هر که گناهان خود را پنهان کند رستگار نخواهد شد، اما کسی کهاعتراف کند و آنها را ترک کند، رحمت خواهد یافت.

نقش عشق در بخشش

لوقا 6:27

اما به شما که می شنوید می گویم، دشمنان خود را دوست بدارید، نیکی کنید به کسانی که از شما متنفرند.

امثال 10:12

نفرت باعث نزاع می شود، اما عشق همه گناهان را می پوشاند.

امثال 17:9

هر کسی که گناه را می پوشاند به دنبال عشق است، اما کسی که مطلبی را تکرار می کند دوستان صمیمی را از هم جدا می کند. به او آب بده تا بنوشد.

نقل از مسیحیان درباره بخشش

بخشش عطری است که بنفشه بر پاشنه پا می ریزد که آن را له کرده است. - مارک تواین

همچنین ببینید: 26 آیه کتاب مقدس درباره خشم و نحوه کنترل آن - کتاب مقدس لایف

تاریکی نمی تواند تاریکی را از بین ببرد. فقط نور می تواند این کار را انجام دهد. نفرت نمی تواند نفرت را از بین ببرد. فقط عشق می تواند این کار را انجام دهد. - مارتین لوتر کینگ، جونیور

بخشش آخرین شکل عشق است. - Reinhold Niebuhr

بخشش می گوید که به شما فرصت دیگری داده می شود تا شروعی جدید داشته باشید. - دزموند توتو

صدای گناه بلند است اما صدای بخشش بلندتر است. - دوایت مودی

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.