33 آیه کتاب مقدس در مورد عید پاک: جشن رستاخیز مسیحا - کتاب مقدس لایف

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

مقدمه

عید پاک یک جشن مهم مسیحی است که به یاد رستاخیز عیسی مسیح است. در سراسر کتاب مقدس، آیات متعددی وجود دارد که مربوط به وقایع منتهی به مصلوب شدن و رستاخیز عیسی و پیرامون آن است. درک این متون مقدس می تواند قدردانی ما را از معنای عمیق عید پاک و تأثیری که بر ایمان ما می گذارد عمیق تر کند. در این مقاله، پنج جنبه مختلف عید پاک را از طریق آیات منتخب کتاب مقدس، از پیشگویی های عهد عتیق تا جشن رستاخیز مسیح توسط کلیسای اولیه بررسی خواهیم کرد.

پیشگویی های عهد عتیق در مورد مرگ و رستاخیز مسیح

عهد عتیق حاوی چندین پیشگویی است که آمدن، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح را پیشگویی می کند.

مزمور 16:10

زیرا جان مرا به شئول رها نخواهی کرد و قدوست فساد نخواهی دید.

اشعیا 53:5

"اما او به دلیل گناهان ما سوراخ شد، او به دلیل گناهان ما درهم شکسته شد، مجازاتی که ما را به سلامتی آورد بر او بود، و با جراحات او شفا یافتیم."

اشعیا 53:12

"بنابراین به او بخشی در میان بزرگان خواهم داد و او غنائم را با نیرومندان تقسیم خواهد کرد، زیرا جان خود را تا سرحد مرگ ریخت و در زمره تجاوزکاران قرار گرفت. زیرا او گناهان را به دوش کشید. بسیاری، و برای متخلفان شفاعت کردند.»

اشعیا 26:19

«مردگان شما خواهند بود.زنده؛ بدن آنها بلند خواهد شد. ای که در خاک ساکنی، بیدار باش و از شادی آواز بخوان! زیرا شبنم تو شبنم نور است و زمین مردگان را خواهد زائید.»

حزقیال 37:5-6

خداوند خداوند به این استخوانها چنین می گوید: اینک من باعث می شود که نفس وارد تو شود و تو زنده خواهی شد. و بر تو رگ‌ها خواهم گذاشت و گوشت بر تو خواهم آورد و پوست تو را می‌پوشانم و در تو نفس می‌دهم و زنده خواهی شد و خواهی دانست که من خداوند هستم.»

دانیال 9:26

«بعد از شصت و دو «هفت»، مسح شده کشته خواهد شد و چیزی نخواهد داشت. قوم حاکمی که خواهد آمد، شهر و عبادتگاه را ویران خواهند کرد. پایان مانند سیل خواهد آمد: جنگ تا پایان ادامه خواهد داشت و ویرانی ها مقرر شده است." زمین بیدار خواهد شد، برخی برای حیات جاودانی، و برخی برای شرمساری و تحقیر ابدی. زیرا او ما را پاره کرده است تا ما را شفا دهد. او ما را زده است و ما را به بند خواهد کشید. پس از دو روز او ما را زنده خواهد کرد. در روز سوم ما را زنده خواهد کرد تا در حضور او زندگی کنیم.»

زکریا 12:10

«و بر خاندان داود و ساکنان اورشلیم خواهم ریخت روحیه فضل و تضرع، آنها به من نگاه خواهند کرد، کسی که سوراخ کرده اند، و برای او سوگواری خواهند کرد، همانطور که کسی برای یک عزادار است.تنها فرزند است، و برای او غمگین شوید، همانطور که برای پسر نخست زاده شده است."

هفته مصائب: روزهای پایانی عیسی قبل از مصلوب شدن

متی 21:9

«جمعیتی که جلوتر از او می‌رفتند و آن‌هایی که به دنبال او می‌آمدند فریاد می‌زدند: «هوسنا بر پسر داوود!» "خوشا به حال کسی که به نام خداوند می آید!" «هوسنا در آسمان اعلا!»

یوحنا 13:5

«پس از آن، آب را در طشتی ریخت و شروع به شستن پاهای شاگردانش کرد و آنها را با حوله ای خشک کرد. به دور او پیچیده شد."

متی 26:28

"این است خون عهد من که برای بسیاری برای آمرزش گناهان ریخته می شود."

لوقا 22:42

«ای پدر، اگر می خواهی، این جام را از من بگیر. اما نه اراده من، بلکه خواست تو باشد.»

مرقس 14:72

«و بلافاصله خروس بار دوم بانگ زد. سپس پطرس سخنی را که عیسی به او گفته بود به یاد آورد: "قبل از اینکه خروس دو بار بانگ بزند، سه بار از من انکار خواهی کرد." و او شکست و گریه کرد."

صلیب: فداکاری نهایی برای بشریت

مصلوب کردن عیسی مسیح یک لحظه مهم در تاریخ مسیحیت است، زیرا نشان دهنده فداکاری نهایی برای گناهان است.

یوحنا 19:17-18

«او صلیب خود را حمل کرد و به محل جمجمه (که در آرامی به آن گفته می شود) رفت.گلگوتا). در آنجا او را مصلوب کردند و با او دو نفر دیگر - یکی در هر طرف و عیسی در وسط. نمی دانم چه می کنند. و لباسهای او را به قرعه تقسیم کردند.»

متی 27:46

«حدود سه بعد از ظهر عیسی با صدای بلند فریاد زد: «الی، الی، لما سباکتانی؟» (که به معنای "خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟" است."

یوحنا 19:30

"وقتی عیسی نوشیدنی را دریافت کرد، گفت: "این است. تمام شده.' با آن، سر خود را خم کرد و روح خود را تسلیم کرد.»

لوقا 23:46

«عیسی با صدای بلند ندا داد: «ای پدر، روح خود را به دستان تو می سپارم. ' وقتی او این را گفت، آخرین نفس خود را دمید."

رستاخیز: پیروزی مسیح بر مرگ

رستاخیز عیسی رویداد اصلی است که مسیحیان در عید پاک جشن می گیرند. این آیات نشان دهنده پیروزی مسیح است. مسیح بر مرگ:

متی 28:5-6

«فرشته به زنان گفت: «نترسید، زیرا می‌دانم که به دنبال عیسی مصلوب می‌گردید. او اینجا نیست؛ او برخاسته است، همانطور که او گفت. بیایید و مکانی را که در آن خوابیده بود ببینید.»

مرقس 16:9

«وقتی عیسی در اوایل هفته برخاست، ابتدا به مریم مجدلیه ظاهر شد که از او بیرون آمد. او هفت دیو را رانده بود."

همچنین ببینید: غلبه بر ترس - کتاب مقدس لایف

لوقا 24:6-7

"او اینجا نیست. او برخاسته است! به یاد داشته باشید که او چگونه به شما گفت، در حالی که هنوز در کنار شما بودجلیل: "پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شود، مصلوب شود و در روز سوم زنده شود."

یوحنا 20:29

"سپس عیسی به او گفت. او گفت: «چون مرا دیدی، ایمان آوردی. خوشا به حال کسانی که ندیده‌اند و ایمان آورده‌اند.'"

1 قرنتیان 15:4

"که او را دفن کردند، که طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده شد. "

کلیسای اولیه: جشن مصلوب شدن و رستاخیز

در روزهای اولیه مسیحیت، کلیسای نوپا در تلاش برای تثبیت هویت خود و انتشار پیام انجیل با چالش های متعددی روبرو بود. محور اصلی آموزه‌ها و اعتقادات آن مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح بود که به‌عنوان پایه‌ای برای امید، ایمان و تحولی بود که مؤمنان تجربه کردند. داستان برنامه رستگاری خدا برای بشریت. همانطور که آنها در عبادت، دعا و مشارکت دور هم جمع شدند، ایمانداران اولیه الهام و قدرت را در پیام پیروزی مسیح بر گناه و مرگ دریافت کردند.

یوحنا 6:40

زیرا اراده پدر من این است که هر که به پسر نگاه کند و به او ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من او را در روز آخر برخیزانم.

یوحنا 11: 25-26

عیسی به او گفت: «من رستاخیز وزندگی هر که به من ایمان آورد، اگر بمیرد، زنده خواهد ماند و هر که زنده است و به من ایمان دارد، هرگز نخواهد مرد. آیا شما این را باور دارید؟»

اعمال رسولان 2:24

«اما خدا او را از مردگان برخیزانید و او را از رنج مرگ رها کرد، زیرا غیرممکن بود که مرگ ادامه یابد. او."

اعمال رسولان 24:15

"امید داشتن به خدا، که خود این مردان آن را قبول دارند، که رستاخیز عادل و ظالم خواهد بود."

رومیان 6:4

"پس از طریق تعمید به مرگ با او دفن شدیم تا همانطور که مسیح به واسطه جلال پدر از مردگان برخیزید، ما نیز زندگی جدیدی داشته باشیم. "

رومیان 8:11

"اگر روح کسی که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح عیسی را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد کرد. بوسیله روح او که در شما ساکن است.»

اول قرنتیان 15:14

«و اگر مسیح برانگیخته نشده است، موعظه ما و ایمان شما بی فایده است.»

4>غلاطیان 2:20

"من با مسیح مصلوب شدم و دیگر زنده نیستم، بلکه مسیح در من زندگی می کند. زندگی که اکنون در بدن زندگی می کنم، با ایمان به پسر خدا زندگی می کنم. که مرا دوست داشت و خود را برای من داد."

1 پطرس 1:3

"متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح! با توجه به رحمت عظیم خود، او باعث شد که ما از طریق رستاخیز عیسی مسیح از جهان، دوباره به امید زنده متولد شویم.مرده است.»

نتیجه

آیات کتاب مقدس ارائه شده در این مقاله، درک جامعی از عید پاک، از پیشگویی های عهد عتیق تا گنجاندن مصلوب شدن و رستاخیز توسط کلیسای اولیه در ایمانشان ارائه می دهد. تأمل در این متون مقدس می تواند قدردانی ما را از معنای واقعی عید پاک عمیق تر کند و به ما کمک کند عشق، فداکاری و پیروزی عیسی مسیح را جشن بگیریم.

دعای برای زندگی جدید در مسیح

پدر آسمانی من با هیبت و ستایش در برابر تو می آیم و از محبت و رحمت بی کران تو شگفت زده می شوم. تو وضعیت گناه آلود ما را دیدی و تصمیم گرفتی که پسر گرانقدرت را به عنوان فدیه گناهان ما بفرستی. من از لطف تو و فداکاری باورنکردنی که از جانب ما کردی می ترسم.

پروردگارا، اعتراف می کنم که گناهکارم و با فروتنی از تو طلب بخشش می کنم. من از گناهانم توبه می کنم و به سوی تو روی می آورم، زیرا می دانم که تو امین و عادل هستی تا مرا ببخشی و مرا از هر گونه ظلم پاک کنی. من ایمان خود را به عیسی، بره‌ای که به‌خاطر گناهان من کشته شد، می‌کنم، و از تو برای هدیه گرانبهای خون او که مرا تمیز می‌کند، سپاسگزارم.

از تو متشکرم، پدر، برای هدیه زندگی جدید در مسیح. در حالی که این زندگی قیامتی را در آغوش می‌کشم، از تو می‌خواهم که به راهنمایی من، شکل دادن و تبدیل من به شخصی که می‌خواهی باشم، ادامه دهی. بگذار روح القدس تو به من قدرت دهد تا در راه های تو قدم بردارم و زندگی ای داشته باشم که نام تو را جلال می آورد.

من برای کسانی کههنوز عیسی را به عنوان نجات دهنده خود نمی شناسند. باشد که آنها عمق محبت و قدرت رستاخیز شما را درک کنند و ممکن است هدیه نجاتی را که از طریق عیسی مسیح در دسترس آنهاست، بپذیرند. خداوندا، از من به عنوان ابزاری برای محبت و فیض خود استفاده کن تا بتوانم مژده را با دیگران به اشتراک بگذارم و آنها را به رابطه تغییر دهنده زندگی با تو هدایت کنم.

همچنین ببینید: اقامت در تاک: کلید زندگی ثمربخش در یوحنا 15:5 - کتاب مقدس لایف

به نام عیسی دعا می کنم، آمین.

تأملاتی درباره عید پاک از پدران اولیه کلیسا

St. یوحنا کریزوستوم

"مسیح قیام کرد و تو ای مرگ هلاک شدی! مسیح برخاست و بدکاران سرنگون شدند! مسیح قیام کرد و فرشتگان شادی کردند! مسیح قیام کرد و زندگی است. مسیح قیام کرد و قبر از مردگانش خالی شد، زیرا مسیح پس از برخاستن از مردگان، اولین ثمره کسانی است که به خواب رفته اند.» (موعظه عید قربان)

St. آگوستین کرگدن

«بیایید در حالی که هنوز مضطرب هستیم آللویا را در اینجا بخوانیم تا روزی آن بالا را بخوانیم که از هر نگرانی رهایی یافته باشیم». (خطبه 256 روز عید پاک)

St. گریگوری نیسا

"دیروز بره کشته شد و تیرهای درها مسح شد و مصر برای نخست زاده اش ناله کرد و ویرانگر از ما گذشت و مهر هولناک و بزرگوار بود و ما را با گرانقدر محصور کردند. خون ما امروز از مصر و فرعون پاکیزه گریخته ایم و هیچ مانعی برای ما وجود ندارد.جشنی را برای خداوند، خدای ما برگزار می کنیم." (در رستاخیز مسیح، خطبه 1 (Or. 45)

قدیس سیریل اورشلیم

"هیچکس برای فقر خود ناله نکند، زیرا پادشاهی جهانی آشکار شده است. هیچ کس برای گناهان خود گریه نکند، زیرا بخشش از قبر ظاهر شده است. کسی از مرگ نترسد، زیرا مرگ منجی ما را آزاد کرده است. )

قدیس ملیتو ساردیس

"مسیح که بر درخت آویزان شده بود برخاست! تنی بر تن کرده و در برابر تو ایستاده است، بی شرم از صلیب. ای مرگ تلخ. نیش تو کجاست؟ ای هادس، پیروزی تو کجاست؟ مسیح برخاست و تو سرنگون شدی!» (از موعظه عید پاک، قرن دوم میلادی)

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.