35 آیات تشویقی کتاب مقدس - کتاب مقدس لایف

John Townsend 08-06-2023
John Townsend

خدا هرگز قول نداده است که زندگی آسان باشد، اما او تشویقی را فراهم می کند که ما برای استقامت در شرایط سخت نیاز داریم. خدا حتی در تاریک ترین ساعت ما با ما است، و او قول می دهد که به ما کمک کند زندگی پربار و پرباری داشته باشیم. ما فهرستی از 35 آیه تشویق کننده کتاب مقدس را گردآوری کرده ایم تا به شما امید بدهد و ایمان شما را تقویت کند تا بتوانید بدون ترس بر سختی ها غلبه کنید. امیدواریم با خواندن این آیات قلب شما دلگرم شود.

نترسید، زیرا خدا با شماست

یکی از دلگرم کننده ترین آیات در کتاب مقدس اشعیا 41:10 است. ، که می گوید: "پس نترس که من با تو هستم، ناامید مباش که من خدای تو هستم، تو را تقویت می کنم و کمکت می کنم، با دست راست عادل خود تو را حمایت می کنم." این آیه یادآوری بزرگی است که خدا همیشه با ماست، مهم نیست در چه شرایطی قرار داریم. او نیرویی را که برای غلبه بر ترس‌ها و سایر سختی‌هایی که در زندگی با آن‌ها روبرو می‌شویم، به ما خواهد داد.

تثنیه 31:8

این خداوند است که پیشاپیش شما می‌رود. او با شما خواهد بود؛ او شما را ترک نخواهد کرد و شما را رها نخواهد کرد. نترس و هراسان مباش.

یوشع 1:9

آیا به شما امر نکرده ام؟ قوی و شجاع باشید. نترس و هراسان مباش، زیرا یهوه خدایت هر جا که بروی با توست.

همچنین ببینید: 51 آیات شگفت انگیز کتاب مقدس در مورد نقشه خدا - کتاب مقدس لایف

مزمور 23:4

هرچند در دره سایه راه می روم. مرگ، از هیچ بدی نمی ترسم، زیرا تو با من هستی. میله و عصای تو، آنهامرا تسلی ده.

مزمور 34:4-5، 8

خداوند را طلبیدم و او مرا اجابت کرد و مرا از همه ترس هایم رهانید. کسانی که به او نگاه می کنند نورانی هستند و چهره هایشان هرگز شرمنده نمی شود. اوه، بچشید و ببینید که خداوند خوب است! خوشا به حال مردی که به او پناه می برد!

خداوند در هر موقعیتی کمک می کند

مهم نیست در چه موقعیتی قرار بگیرید، خداوند همیشه برای کمک کردن حاضر است. او همراه همیشگی شماست و هرگز کنار شما نخواهد رفت. شما همیشه می توانید برای کمک به او مراجعه کنید، مهم نیست که در چه شرایطی هستید.

مزمور 94:18-19

وقتی فکر کردم، "پای من می لغزد"، عشق ثابت شما، ای خداوندا، به من کمک کرد تا بلند شوم. وقتی دغدغه‌های دلم زیاد است، تسلی‌های تو روح من را شاد می‌کند.

مزمور 121:1-2

چشم‌هایم را به سوی تپه‌ها می‌برم. کمک من از کجا می آید؟ کمک من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید.

اشعیا 40:31

اما آنها که منتظر خداوند هستند، نیروی خود را تجدید خواهند کرد. آنها با بالهایی مانند عقاب سوار خواهند شد. آنها خواهند دوید و خسته نخواهند شد. آنها راه خواهند رفت و بیهوش نخواهند شد.

همچنین ببینید: 43 آیات کتاب مقدس در مورد قدرت خدا - کتاب مقدس لایف

اشعیا 43:2

وقتی از آبها بگذری، من با تو خواهم بود. و از طریق نهرها بر شما چیره نخواهند شد. هنگامی که از میان آتش گذر می کنید، نسوخته اید و شعله شما را نمی سوزاند.

متی 11:28

بیایید نزد من، ای همه زحمتکشان و گران بارها، و من خواهم کرد. به شما آرامش دهد.

دوم قرنتیان 1:3-4

متبارک باد خدا وپدر خداوند ما عیسی مسیح، پدر رحمتها و خدای همه آسایشها، که ما را در تمام مصیبتهایمان تسلی می دهد، تا بتوانیم کسانی را که در هر مصیبت هستند، با آسایشی که خودمان به آن تسلی می دهیم، تسلی دهیم. خدا.

مکاشفه 7:16-17

دیگر گرسنه نخواهند بود و دیگر تشنه نخواهند بود. نه خورشید به آنها برخورد خواهد کرد و نه گرمای سوزان. زیرا بره در میان تاج و تخت شبان آنها خواهد بود و آنها را به چشمه های آب زنده راهنمایی خواهد کرد و خدا هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.

آیات کتاب مقدس برای غلبه بر مصیبت ها

کتاب مقدس مملو از آیات تشویق کننده است که می تواند به ما در غلبه بر ناملایمات کمک کند. یکی از محبوب ترین آیات برای غلبه بر ناملایمات، یعقوب 1: 2-3 است که می گوید: "ای برادران و خواهران من، هرگاه با آزمایش های مختلف روبرو شدید، این شادی خالص را در نظر بگیرید، زیرا می دانید که آزمایش ایمان شما باعث استقامت می شود. " این آیه به ما یادآوری می‌کند که آزمایش‌ها در واقع می‌توانند چیز خوبی باشند، زیرا به ما کمک می‌کنند تا در ایمان و وابستگی خود به خدا رشد کنیم. آرامشم را به تو می دهم نه آنطور که دنیا می دهد من به شما می دهم. دلهای شما مضطرب نشود و نترسند.

یوحنا 16:33

اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا مصیبت خواهید داشت. اما دلت بگیر من بر جهان غلبه کرده ام.

رومیان5:3-5

نه تنها اینطور نیست، بلکه در رنج های خود نیز افتخار می کنیم، زیرا می دانیم که رنج استقامت ایجاد می کند. پشتکار، شخصیت؛ و شخصیت، امید. و امید ما را شرمنده نمی کند، زیرا محبت خدا از طریق روح القدس که به ما عطا شده است در قلب ما ریخته شده است.

رومیان 8:31

پس چه خواهد شد. ما به این چیزها می گوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی می تواند بر ضد ما باشد؟

اول قرنتیان 1:3-5

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، پدر رحمتها و خدای خدای ما همه آسایش، که ما را در تمام مصیبت‌هایمان تسلی می‌دهد، تا بتوانیم کسانی را که در هر مصیبتی هستند، با آسایشی که خود ما از جانب خدا به آن آرامش می‌دهیم، تسلی دهیم. زیرا همانطور که ما در رنج های مسیح بسیار سهیم هستیم، به وسیله مسیح نیز در آسایش فراوان شریک هستیم.

دوم قرنتیان 4:17

زیرا این مصیبت لحظه ای سبک وزنی از جلال ابدی را برای ما آماده می کند. فراتر از هر مقایسه ای.

تسلیم نشوید

مزمور 31:24

قوی باشید و بگذارید قلب شما شجاعت پیدا کند، ای همه منتظران خداوندا!

اول قرنتیان 15:58

پس ای برادران عزیز من، استوار و ثابت قدم باشید و همیشه در کار خداوند فراوان باشید و بدانید که زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. .

غلاطیان 6:9

از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر تسلیم نشویم در زمان مناسب محصول درو خواهیم کرد.

مکاشفه21:4

او هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود، نه ماتم، نه گریه و نه درد دیگر، زیرا چیزهای قبلی گذشته است. و کسی که بر تخت نشسته بود گفت: "اینک من همه چیز را نو میسازم." یکی دیگر را بسازید، همانطور که انجام می دهید.

عبرانیان 10:24-25

و بیایید در نظر بگیریم که چگونه یکدیگر را به محبت و کارهای نیک برانگیزانیم، نه اینکه از آن غافل شویم. با همدیگر ملاقات کنید، طبق عادت برخی، اما یکدیگر را تشویق کنید، و هر چه می بینید روز نزدیک است.

رومیان 1:11-12

زیرا من مشتاق دیدن هستم. به شما، تا عطای روحانی را به شما تقدیم کنم تا شما را تقویت کند—یعنی که بتوانیم متقابلاً از ایمان یکدیگر، هم ایمان من و هم شما، تشویق شویم.

رومیان 15:2

بگذارید هر یک از ما همسایه خود را به نفع خود خشنود کنیم تا او را آباد کنیم.

خدا به وفاداران پاداش می دهد

کولسیان 3:23

هر کاری انجام می دهید، کار کنید. از صمیم قلب، نه برای خداوند، نه برای مردم، زیرا می‌دانید که از خداوند میراث را به عنوان پاداش خواهید گرفت.

دوم تیموتائوس 4:7-8

من جنگ نیکو کرده‌ام، مسابقه را تمام کرده‌ام، ایمان را حفظ کرده‌ام. از این پس تاج عدالت برای من گذاشته شده است، که خداوند، قاضی عادل، در آن روز به من خواهد داد، و نه تنها به من، بلکه به همهکه ظهور او را دوست داشتند.

دوم پطرس 1:10-11

بنابراین، برادران، در تأیید دعوت و انتخاب خود کوشاتر باشید، زیرا اگر این ویژگی ها را به کار ببرید، هرگز نخواهید توانست سقوط. زیرا به این ترتیب، ورود به پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح برای شما فراهم خواهد شد.

یعقوب 1:12

خوشا به حال مردی که در آزمایش ثابت قدم بماند. زیرا هنگامی که آزمایش را پشت سر گذاشت، تاج حیات را که خدا به کسانی که او را دوست دارند وعده داده است، دریافت خواهد کرد. او، زیرا هر که بخواهد به خدا نزدیک شود باید ایمان بیاورد که او وجود دارد و به کسانی که او را می جویند پاداش می دهد. من، تا هرکسی را که انجام داده است جبران کنم.

دعاهای تشویق

رومیان 15:5

خدای استقامت و دلگرمی به شما عطا فرماید. مطابق با مسیح عیسی با یکدیگر در چنین هماهنگی زندگی کنید.

رومیان 15:13

خدای امید شما را با تمام شادی و آرامشی که بر او اعتماد می کنید، آکنده سازد تا با نیروی روح القدس امیدتان لبریز شود.

مزمور 90:17

لطف خداوند خدای ما بر ما باشد و عمل دستهای ما بر ما استوار گردد. ; آری، کار دست های ما را ثابت کن!

یهودا 1:24-25

به کسی که می تواند شما را از لغزش باز دارد و شما را معرفی کند.پیش از حضور باشکوه او بدون عیب و با شادی بسیار - به خدای یگانه نجات دهنده ما جلال، عظمت، قدرت و اقتدار، بوسیله خداوند ما عیسی مسیح، قبل از همه اعصار، اکنون و برای همیشه! آمین.

نتیجه‌گیری

ما امیدواریم که این آیات دلگرم‌کننده کتاب مقدس بار شما را سبک کرده باشد و روزگارتان را شادی بخشد. هر گاه ناامید شدید به یاد داشته باشید که خدای متعال ما با شماست و هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت. برای قدرت و آسایش به او تکیه کنید و او شما را در هر موقعیتی که با آن روبرو هستید می بیند.

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.