38 آیه کتاب مقدس برای القای اعتماد - کتاب مقدس لایف

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

دلایل زیادی وجود دارد که چرا افراد ممکن است به خودشان اعتماد نداشته باشند. شاید آنها را در کودکی مسخره می کردند یا همیشه خجالتی بوده اند. شاید آنها تجربه بدی در گذشته داشته اند که آنها را برای امتحان چیزهای جدید مردد کرده است. یا شاید آنها به سادگی خود را باور ندارند. دلیل هر چه باشد، عدم اعتماد به نفس می تواند مانعی برای موفقیت در زندگی باشد.

کتاب مقدس به ما می گوید که اطمینان ما از جانب خدا می آید. وقتی به او اعتماد کنیم، می توانیم بر ترس ها و شک های خود غلبه کنیم. ما می توانیم مطمئن باشیم که او هرگز ما را ترک نخواهد کرد یا ما را ترک نخواهد کرد.

گاهی اوقات اشتباهات منجر به از دست دادن اعتماد به نفس خود می شود. اما طبق کتاب مقدس، همه اشتباه می کنند. همه ما از معیار باشکوه خدا برای زندگی خود کوتاهی می کنیم (رومیان 3:23).

همچنین ببینید: 40 آیه کتاب مقدس در مورد فرشتگان - کتاب مقدس لایف

به هر حال خدا ما را دوست دارد. "خدا محبت خود را به ما در این نشان می دهد: در حالی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد" (رومیان 5: 8). اگر ما به گناهان خود اعتراف کنیم و از او طلب بخشش کنیم، او مایل است ما را ببخشد (اول یوحنا 1: 9). اعتماد به نفس ما از طریق رابطه با مسیح بازیابی می شود.

با کمک خدا، می توانیم بر گناهان و مبارزاتی که ما را عقب نگه می دارد غلبه کنیم. آیات کتاب مقدس زیر به ما کمک می کند تا به خدا اعتماد کنیم و بر ترس و شک و تردید خود غلبه کنیم.

آیات کتاب مقدس برای اطمینان یافتن به خداوند

امثال 3:26

زیرا خداوند اعتماد شما خواهد بود و پای شما را از گرفتار شدن باز میدارد.

دوم قرنتیان 3: 5

نه اینکه مادر خودمان کافی هستیم که ادعا کنیم چیزی از ما می آید، اما کفایت ما از خداست.

همچنین ببینید: برکت در مصیبت: بزرگداشت فراوانی خدا در مزمور 23:5 - کتاب مقدس لایف

مزمور 20:7

برخی به ارابه ها و برخی به اسب ها اعتماد می کنند، اما ما به نام اعتماد می کنیم. خداوند، خدای ما.

آیات کتاب مقدس درباره بازگرداندن اعتماد به نفس

1 یوحنا 3:20-21

زیرا هرگاه قلب ما ما را محکوم کند، خدا از قلب ما بزرگتر است، و او همه چیز را می داند. عزیزان، اگر قلب ما ما را محکوم نکند، ما در حضور خدا اطمینان داریم.

ارمیا 17:7-8

خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل می کند و خداوند توکل اوست. او مانند درختی است که در کنار آب کاشته شده است که ریشه هایش را کنار نهر می فرستد و از گرما نمی ترسد، زیرا برگ هایش سبز می ماند و در سال خشکسالی نگران نیست، زیرا از میوه دادن باز نمی ماند. .

فیلیپیان 4:13

من می توانم همه چیز را به وسیله کسی که مرا تقویت می کند انجام دهم.

رومیان 15:13

خدا باشد. امید شما را سرشار از شادی و آرامش در ایمان کند تا به نیروی روح القدس در امید فراوان شوید. احمق، اما کسی که در حکمت راه می‌رود، نجات خواهد یافت.

1 یوحنا 3:22

و هر چه بخواهیم از او می‌گیریم، زیرا اوامر او را نگاه می‌داریم و آنچه را که خوشایند اوست انجام می‌دهیم.

عبرانیان 10:35-36

بنابراین اعتماد خود را که پاداش بزرگی دارد دور نریزید. زیرا شما نیاز به استقامت دارید تا زمانی که اراده را انجام دهیداز خدا می توانید آنچه را که وعده داده شده است دریافت کنید.

مزمور 112:7

او از اخبار بد نمی ترسد. دل او محکم است و بر خداوند توکل دارد.

امثال 3: 5-6

با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. در تمام راههای خود او را بشناسید و او راههای شما را راست خواهد کرد.

اشعیا 26:3-4

شما او را در آرامش کامل نگاه دارید که فکرش بر شما متمرکز است، زیرا او به شما اعتماد دارد. شما. تا ابد بر خداوند توکل کن، زیرا خداوند یهوه صخره ابدی است.

آیات کتاب مقدس در مورد غلبه بر ترس و تردید

اشعیا 41:10

پس نترس، زیرا من با تو هستم؛ ناامید مباش، زیرا من خدای تو هستم. من شما را تقویت خواهم کرد و به شما کمک خواهم کرد. با دست راست عادل خود از تو حمایت خواهم کرد.

مزمور 23:4

هر چند در تاریک ترین وادی قدم بردارم، از هیچ بدی نمی ترسم، زیرا تو با من هستی. عصای تو و عصای تو مرا تسلی می دهند.

مزمور 27:1

خداوند نور و نجات من است. از چه کسی بترسم؟ خداوند سنگر زندگی من است - از چه کسی بترسم؟

مزمور 46:1-3

خدا پناه و قوت ماست، و در مصیبت کمکی بسیار حاضر است. از این رو، هر چند زمین تسلیم شود، نخواهیم ترسید، اگر کوهها به دل دریا حرکت کنند، آبهایش غرش کنند و کف کنند، هر چند کوهها از متورم شدنش بلرزند.

مزمور 56:3-4

وقتی می ترسم به تو اعتماد می کنم. در خدایی که کلامش را می ستایم، در خدای مناعتماد؛ من نخواهم ترسید. جسم با من چه کند؟

عبرانیان 13:6

بنابراین می توانیم با اطمینان بگوییم: "خداوند یاور من است. من نمی ترسم؛ انسان با من چه می تواند بکند؟»

1 یوحنا 4:18

در عشق ترسی نیست، اما عشق کامل ترس را از بین می برد. زیرا ترس مربوط به مجازات است و هر که می ترسد در عشق کامل نشده است.

آیات کتاب مقدس درباره غلبه بر اضطراب

متی 6:31-34

بنابراین این کار را نکنید. مضطرب باشید و بگویید: "چه بخوریم؟" یا "چه بنوشیم؟" یا "چه بپوشیم؟" زیرا غیریهودیان همه این چیزها را می جویند و پدر آسمانی شما می داند که شما به همه آنها نیاز دارید. اما ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و همه این چیزها به شما اضافه خواهد شد.

یوحنا 14:1

دلهای شما مضطرب نشود. اعتقاد به خدا؛ به من نیز ایمان بیاورید.

فیلیپیان 4: 6-7

برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیزی با دعا و دعا و شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا اعلام کنید. و صلح خدا که از هر فهمی برتر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.

اول پطرس 5:6-7

پس خود را زیر دست نیرومند فروتن کنید. از خدا تا در وقت مناسب شما را تعالی بخشد و تمام نگرانی های خود را بر او افکند، زیرا او به شما اهمیت می دهد.

دوم تیموتائوس 1:6-7

به همین دلیل یادآوری می کنم. برای شعله ور کردن عطای خدا که از طریق تخمگذار در شماستاز دست من، زیرا خدا روحی نه ترس، بلکه از قدرت و عشق و خویشتن داری به ما داد.

آیات کتاب مقدس درباره غلبه بر گناه

رومیان 13:11-14

علاوه بر این، شما زمان را می دانید که ساعت بیدار شدن شما از خواب فرا رسیده است. زیرا نجات اکنون به ما نزدیکتر از زمانی است که برای اولین بار ایمان آوردیم. شب گذشته است. روز نزدیک است پس بیایید کارهای تاریکی را دور بریزیم و زره نور بپوشیم. درست راه برویم مثل روز، نه در عیاشی و مستی، نه در فحشا و نفسانی، نه در دعوا و حسادت. اما عیسی مسیح خداوند را بپوشید، و برای ارضای امیال جسم، هیچ تدبیری در نظر نگیرید.

یعقوب 4: 7-10

پس خود را تسلیم خدا کنید. در برابر شیطان مقاومت کن، و او از تو فرار خواهد کرد. به خدا نزدیک شوید تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران دست های خود را پاک و دل های خود را پاکیزه کنید ای دو دل. بدبخت باش و عزادار باش و گریه کن. خنده شما به ماتم و شادی شما به غم تبدیل شود. خود را در برابر خداوند فروتن کنید و او شما را سرافراز خواهد کرد.

اول قرنتیان 10:13

هیچ وسوسه ای که برای انسان معمول نباشد به شما نرسیده است. خداوند امین است و نمی گذارد بیش از حد توان وسوسه شوی، اما با این وسوسه راه نجات را نیز فراهم می کند تا بتوانی آن را تحمل کنی.

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.