38 آیات کتاب مقدس درباره روابط: راهنمای ارتباطات سالم - کتاب مقدس لایف

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

روابط پایه ای است که زندگی ما بر آن بنا می شود و شامل شراکت های عاشقانه، پیوندهای خانوادگی، دوستی ها و ارتباطات حرفه ای می شود. کتاب مقدس با حکمت بی‌زمان خود، نمونه‌های بی‌شماری از روابط و تأثیر آن‌ها بر زندگی ما را ارائه می‌دهد و راهنمایی‌هایی در مورد چگونگی تقویت ارتباطات سالم ارائه می‌دهد.

یکی از داستان‌های تاثیرگذار دوستی در کتاب مقدس، داستان دیوید و جاناتان است. در کتاب های 1 و 2 سموئیل یافت می شود. پیوند آنها از مرزهای اجتماعی و سیاسی فراتر رفت و اهمیت وفاداری، اعتماد و عشق را برجسته کرد. یوناتان، پسر شائول پادشاه، و داوود، چوپان جوانی که قرار بود پادشاه شود، ارتباط عمیقی برقرار کردند و جاناتان حتی جان خود را برای محافظت از داوود از خشم پدرش به خطر انداخت (اول سموئیل 18: 1-4، 20). دوستی آنها از طریق ناملایمات شکوفا شد و به عنوان شاهدی بر قدرت ارتباطات واقعی انسانی عمل کرد.

با استفاده از داستان دیوید و جاناتان به عنوان پایه، می‌توانیم به موضوع گسترده‌تر روابط و راهنمایی‌هایی که کتاب مقدس ارائه می‌دهد بپردازیم. برای پرورش ارتباطات سالم آیات کتاب مقدس زیر ما را به سمت روابط قوی و پایدار در همه زمینه های زندگی مان راهنمایی می کند:

عشق

1 قرنتیان 13:4-7

عشق صبور است، عشق مهربان است، حسادت نمی‌کند، فخر نمی‌کند، مغرور نمی‌شود، دیگران را بی‌حرمت نمی‌کند، خودخواهی نیست، به راحتی خشمگین نمی‌شود، هیچ سابقه‌ای از خود نگه نمی‌دارد.اشتباهات عشق از بدی لذت نمی برد، بلکه با حقیقت شادی می کند. همیشه محافظت می کند، همیشه اعتماد می کند، همیشه امیدوار است، همیشه استقامت می کند.»

افسسیان 5:25

«شورا، همسران خود را دوست بدارید، همانطور که مسیح کلیسا را ​​دوست داشت و خود را برای او تسلیم کرد. "

یوحنا 15:12-13

"فرمان من این است: همدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم. هیچ کس عشقی بزرگتر از این ندارد: جان خود را برای دوستان خود فدا کند.">امثال 17:17

"دوست همیشه عشق می ورزد، و برادر برای روزگار سختی به دنیا می آید."

بخشش

افسسیان 4:32

"با یکدیگر مهربان و مهربان باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که در مسیح خدا شما را آمرزید."

متی 6: 14-15

"زیرا اگر دیگران را وقتی که بر علیه شما گناه می کنند ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر گناهان دیگران را نبخشید، پدر شما نیز گناهان شما را نخواهد بخشید." اگر یکی از شما از کسی شکایتی داشته باشد. همانطور که خداوند تو را بخشید، ببخش."

همچنین ببینید: 52 آیات کتاب مقدس در مورد تقدس - کتاب مقدس لایف

ارتباط

امثال 18:21

"زبان قدرت زندگی و مرگ را دارد، و آنها کسانی که آن را دوست دارند، میوه‌های آن را خواهند خورد."

یعقوب 1:19

"برادران و خواهران عزیزم، به این نکته توجه داشته باشید: همه باید در شنیدن سریع، در صحبت کردن و آهسته باشند. تبدیل شودخشمگین."

امثال 12:18

"کلام بی پروا مانند شمشیر سوراخ می شود، اما زبان خردمندان شفا می دهد."

افسسیان 4:15

"در عوض، با گفتن حقیقت با عشق، رشد خواهیم کرد تا از هر نظر به بدن بالغ او که سر است، یعنی مسیح تبدیل شویم."

اعتماد

امثال 3:5-6

"با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. در تمام راههای خود تسلیم او باشید و او راههای شما را راست خواهد کرد."

امثال 11:13

"غیبت به اعتماد می دهد، اما امین راز را پنهان می کند."

مزمور 56:3-4

«وقتی می ترسم، به تو اعتماد می کنم. به خدایی که کلامش را می ستایم - بر خدا توکل می کنم و نمی ترسم. انسانهای ساده با من چه می توانند بکنند؟"

امثال 29:25

"ترس از انسان دام خواهد بود، اما هر که بر خداوند توکل کند در امان است."

مزمور 37:5

"راه خود را به خداوند بسپارید. به او اعتماد کن و او این کار را خواهد کرد:"

اشعیا 26:3-4

"کسانی را که ذهنشان ثابت قدم است، در آرامش کامل نگه خواهی داشت، زیرا به تو اعتماد دارند. تا ابد بر خداوند توکل کن، زیرا خداوند، خود خداوند، صخره ابدی است." کاملا متواضع و ملایم باشید. صبور باشید و در محبت یکدیگر را تحمل کنید."

اول قرنتیان 13:4

"عشق صبور است، عشق.مهربان است. حسادت نمی کند، فخر نمی کند، مغرور نمی شود.»

همچنین ببینید: به دنبال پادشاهی خدا باشید - کتاب مقدس لایف

غلاطیان 6:9

«از انجام نیکی خسته نشویم، زیرا در زمان مناسب درو خواهیم کرد. اگر تسلیم نشویم، محصول است.»

یعقوب 5: 7-8

«پس ای برادران و خواهران تا آمدن خداوند شکیبا باشید. ببینید کشاورز چگونه منتظر است تا زمین محصول ارزشمند خود را بدهد و صبورانه منتظر باران های پاییزی و بهاری است. شما نیز صبور باشید و استوار باشید، زیرا آمدن خداوند نزدیک است." هیچ چیز از روی جاه طلبی خودخواهانه یا غرور بیهوده نیست. بلکه در فروتنی، دیگران را بالاتر از خود بدانید، نه به نفع خود، بلکه هر یک از شما به منافع دیگران نگاه کنید." . به همین دلیل است که کتاب مقدس می گوید: "خدا با متکبران مخالفت می کند، اما با فروتنان لطف می کند." خود را به بزرگان خود بسپارید همگی نسبت به یکدیگر لباس فروتنی بپوشید، زیرا خداوند با متکبران مخالفت می کند، اما بر فروتنان لطف می کند. پس خود را در زیر دست توانا خدا فروتن کنید تا در وقت معین شما را بلند کند.» "بیش از هر چیز، از قلب خود مراقبت کنید، زیرا هر کاری که انجام می دهید از آن سرچشمه می گیرد."

غلاطیان 6:5

"زیرا هر کس باید بار خود را حمل کند."

دوم قرنتیان 6:14

" یوغ نشویدهمراه با کافران زیرا عدالت و شرارت چه وجه مشترکی دارند؟ یا نور با تاریکی چه ارتباطی می تواند داشته باشد؟»

اول قرنتیان 6:18

«از فحشا بگریزند. همه گناهان دیگری که شخص مرتکب می شود خارج از بدن است، اما هر که از نظر جنسی گناه کند، به بدن خود گناه می کند.">

«و آن دو یک جسم خواهند شد.» پس آنها دیگر دو نفر نیستند، بلکه یک بدن هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است، هیچ کس از هم جدا نکند.»

افسسیان 5:22-23

«ای زنان، خود را به شوهران خود تسلیم کنید، همانطور که برای خداوند انجام می دهید. زیرا شوهر سر زن است همانطور که مسیح سر کلیسا است، بدن او که نجات دهنده آن است."

پیدایش 2:24

"به همین دلیل است که یک مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به همسر خود می پیوندد و آنها یک تن می شوند." ارزش او بسیار بیشتر از یاقوت است. شوهرش به او اطمینان کامل دارد و هیچ چیز ارزشمندی ندارد. او تمام روزهای زندگی خود را برای او خیر می آورد، نه ضرر. بنابراین یک نفر دیگری را تیز می کند."

یوحنا 15:14-15

"اگر آنچه را که من دستور می دهم انجام دهید، دوستان من هستید. من دیگر شما را خدمتکار نمی گویم، زیرا خدمتکار کار ارباب خود را نمی داند. در عوض، من شما را دوست خوانده ام، برای هر آنچه از پدرم اول آموختمبه تو گفته اند."

امثال 27:6

"به زخم های دوست می توان اعتماد کرد، اما دشمن بوسه ها را چند برابر می کند."

امثال 18:24

"کسی که دوستان غیرقابل اعتمادی دارد به زودی نابود می شود، اما دوستی وجود دارد که از برادرش صمیمی تر است."

نتیجه

روابط سالم نیاز به تلاش، تعهد و فداکاری دارد.خدا ما را آفریده تا در روابط باشیم و از ما می‌خواهد که آنها را به گونه‌ای تجربه کنیم که او را تجلیل کند. ، اعتماد و مرزها با پیروی از این اصول می توانیم شادی و برکت حاصل از روابط سالم را تجربه کنیم.

دعای برای داشتن روابط سالم

خدای عزیز از شما برای هدیه روابط متشکرم لطفا به من کمک کنید تا دیگران را همانطور که مرا دوست داشته اید دوست داشته باشم، دیگران را همانطور که من را بخشیده اید ببخشم و به گونه ای ارتباط برقرار کنم که شفا و اتحاد را به همراه داشته باشد. و شجاعت پیروی از آنها. لطفاً به روابط من برکت دهید و به من کمک کنید تا شما را در تمام کارهایی که انجام می دهم تجلیل کنم. به نام عیسی، آمین.

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.