41 آیه کتاب مقدس برای یک ازدواج سالم - کتاب مقدس لایف

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

چه برای مراسم عروسی خود آماده می‌شوید یا پنجاهمین سالگرد خود را جشن می‌گیرید، این 41 آیه کتاب مقدس برای ازدواج حکمت خدایی را در مورد چگونگی دوست داشتن همسر و حفظ یک رابطه سالم ارائه می‌دهد. متن های زیبای زیادی را خواهید دید که اهمیت ازدواج و زندگی خانوادگی را به ما یادآوری می کند و همچنین چندین یادآور وظایف و مسئولیت های ما در ازدواج است. همانطور که این متون مقدس در مورد ازدواج را می خوانید، برای راهنمایی خداوند دعا کنید تا زندگی مشترک خود را به اشتراک بگذارید!

آیات کتاب مقدس برای مراسم عروسی خود

اگر به دنبال گنجاندن کتاب مقدس در مراسم عروسی خود هستید به روشی معنادار، قبل از تصمیم گیری در مورد استفاده از آنها در طول خدمت خود، این آیات را با شریک و مسئول خود بخوانید.

این آیات کتاب مقدس ازدواج را به عنوان پیوندی مقدس که توسط خدا برکت داده شده است، جشن می گیرند—اتحادی که رابطه بین مسیح و کلیسای او را منعکس می کند. گنجاندن این قسمت ها در مراسم عروسی شما، خدمت را بر مسیح متمرکز می کند و پایه ای از کتاب مقدس برای ازدواج شما ایجاد می کند> بگذار عشق واقعی باشد. از آنچه بد است متنفر باشید، به خوبی چنگ بزنید. یکدیگر را با محبت متقابل دوست بدارید. در نشان دادن افتخار از یکدیگر پیشی بگیرید. در غیرت عقب نمانید، از روحیه پرشور باشید، خداوند را خدمت کنید. به امید شادی کن، در رنج شکیبا باش، در نماز استقامت کن. به نیازهای مقدسین کمک کنید.به شوهر خود احترام می‌گذارد.

کولسیان 3:18-19

ای زنان، همانطور که در خداوند شایسته است، تسلیم شوهران خود باشید. ای شوهران، همسران خود را دوست بدارید و با آنها خشن نباشید.

اول پطرس 3: 1-4

به همین ترتیب، همسران، مطیع شوهران خود باشید تا حتی اگر برخی چنین کنند. سخن را اطاعت نکنید، چون رفتار محترمانه و پاک شما را ببینند، ممکن است با رفتار همسرانشان بی کلام پیروز شوند. نگذارید زینت شما بیرونی باشد - بافتن موها و پوشیدن جواهرات طلا یا لباسی که می پوشید - بلکه بگذارید زینت شما به زیبایی زوال ناپذیر روحی لطیف و آرام که در نگاه خدا بسیار ارزشمند است.

1 پطرس 3: 7

ای شوهران، همانطور که با همسران خود زندگی می کنید با ملاحظه رفتار کنید و با آنها به عنوان شریک ضعیف تر و به عنوان وارث با احترام رفتار کنید. با شما از هدیه رحمانی زندگی، تا هیچ چیز مانع دعای شما نشود.

اول پطرس 4:8

مهمتر از همه، صمیمانه به یکدیگر محبت کنید، زیرا عشق انبوهی از گناهان را می پوشاند. .

افسسیان 4: 2-3

با کمال فروتنی و ملایمت، با صبر و بردباری، با عشق یکدیگر را تحمل می کنید، مشتاق حفظ وحدت روح در پیوند صلح.

افسسیان 4:32

با یکدیگر مهربان و مهربان باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که در مسیح خدا شما را بخشید.

اول قرنتیان 7:1-5

اکنون در مورد مطالبی که در مورد آن نوشته اید: «خوب استبرای اینکه مرد با زن رابطه جنسی نداشته باشد.» اما به دلیل وسوسه فسق، هر مردی باید زن خود و هر زن شوهر خود را داشته باشد.

شوهر باید حقوق زناشویی خود را به زن خود بدهد و زن نیز به شوهرش. زیرا زن بر بدن خود اختیار ندارد، اما شوهر اختیار دارد. همچنین شوهر بر بدن خود اختیار ندارد، اما زن اختیار دارد.

یکدیگر را محروم نکنید، مگر با توافق برای مدتی محدود، تا وقف نماز کنید. اما سپس دوباره دور هم جمع شوید تا شیطان شما را به دلیل عدم تسلط بر خود وسوسه نکند. بستر ازدواج بی آلایش باشد، زیرا خداوند فاسقان و زناکاران را داوری خواهد کرد.

برکات ازدواج

ازدواج نعمتی از جانب خداوند است. در واقع، از طریق استعاره ازدواج است که عیسی خود را به عنوان یک شوهر مهربان که ما را دوست دارد و برای ما فداکاری می کند، به ما می شناسد. یک ازدواج سالم، با محوریت مسیح، به زندگی شادی می بخشد و خدا را گرامی می دارد.

دوم قرنتیان 11:2

زیرا حسادت الهی نسبت به شما احساس می کنم، زیرا شما را با یک شوهر نامزد کرده ام. تو را به عنوان یک باکره پاک به مسیح تقدیم کنیم.

مکاشفه 19:7-9

بیایید شادی کنیم و شادی کنیم و او را جلال دهیم، زیرا ازدواج بره و عروس او فرا رسیده است. ساخته شده استخودش آماده است؛ به او داده شد که کتان نازک، درخشان و پاکیزه بپوشد.» زیرا کتان نازک اعمال صالحان مقدس است. و فرشته به من گفت: "این را بنویس: خوشا به حال کسانی که به شام ​​عروسی بره دعوت شده اند." و او به من گفت: «اینها سخنان راستین خدا هستند.»

پیدایش 2:18 (NLT)

سپس خداوند خداوند گفت: «برای انسان خوب نیست که تنها بودن. من یاوری درست برای او خواهم ساخت.»

امثال 5:18-19

بگذار چشمه ات مبارک باشد و به همسر جوانی خود، آهوی دوست داشتنی، شادی کن. یک گوزن برازنده بگذار سینه های او همیشه تو را پر از شادی کند. همیشه در محبت او مست باشید.

امثال 12:4

یک زن عالی تاج شوهرش است، اما زن شرمنده مانند پوسیدی در استخوان های اوست.

امثال 18:22

کسی که همسری بیابد چیز خوبی می یابد و از خداوند لطف می کند.

امثال 19:14

خانه و ثروت از پدران به ارث می رسد. اما زن عاقل از جانب خداوند است.

امثال 20:6-7

بسیاری از مردها عشق ثابت خود را اعلام می کنند، اما مرد وفادار است که می تواند پیدا کند؟ عادل که در درستکاری خود گام برمی دارد—پس از او خوشا به حال فرزندانش!

امثال 31:10

یک همسر عالی که بتواند پیدا کند؟ او بسیار گرانبهاتر از جواهرات است.

جامعه 4:9

دو بهتر از یکی هستند، زیرا برای زحمات خود پاداش خوبی دارند.

جامعه.9:9

از زندگی با همسری که دوستش دارید لذت ببرید، تمام روزهای زندگی بیهوده خود را که زیر آفتاب به شما بخشیده است، زیرا این سهم شما در زندگی و زحمت شماست که در زیر آن زحمت می کشید. خورشید.

سرود سلیمان 4:9

تو قلبم را تسخیر کردی، خواهرم، عروس من. تو قلبم را با یک نگاه چشمانت، با یک جواهر از گردنبندت تسخیر کردی.

هشدارها در مورد طلاق

کتاب مقدس به ما می آموزد که به همسرمان وفادار باشیم و ما را از طلاق برحذر می دارد. . پیروی از دستورالعمل های کتاب مقدس در مورد ازدواج و طلاق از ما محافظت می کند و به ما کمک می کند تا نذرهای ازدواج خود را حفظ کنیم.

متی 5:32

اما من به شما می گویم که هرکس زن خود را طلاق دهد، مگر در دلیل فسق او را به زنا وا می دارد و هر که با زن مطلقه ازدواج کند زنا می کند.

مرقس 10:11-12

و به آنها گفت: «هر که زن خود را طلاق دهد و ازدواج کند. دیگری با او زنا می کند، و اگر شوهرش را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند، زنا می کند. ناله می کند زیرا او دیگر به این پیشکش توجهی نمی کند یا با لطف دست شما آن را می پذیرد. اما شما می گویید: "چرا این کار را نمی کند؟"

زیرا خداوند بین تو و همسر جوانی ات که به او بی ایمان بودی گواه بود، هر چند که او همنشین تو و همسر تو به عهد است. آیا او آنها را نساخته استیکی، با بخشی از روح در اتحاد آنها؟

و خدا تنها به دنبال چه بود؟ فرزندان خداپسند.

پس از روحیه خود مراقبت کنید و هیچ یک از شما به همسر دوران جوانی خود بی ایمان نباشید. خداوند صبایوت می‌گوید: «خداوند، خدای اسرائیل، می‌گوید که مردی که زن خود را دوست ندارد بلکه او را طلاق می‌دهد، لباس خود را با خشونت می‌پوشاند. پس در روح خود مراقب باشید و بی ایمان نباشید.»

دعای برای برکت یک ازدواج مسیحی

پدر آسمانی،

ما امروز به حضور شما می آییم تا درخواست کنیم. درود بر این ازدواج ما از شما می خواهیم که عشق، شادی و آرامش خود را در دل این زوج که با هم این سفر را آغاز می کنند، بریزید.

دعا می کنیم ازدواج آنها بازتابی از عشق شما به ما باشد و که آنها در هر کاری که انجام می دهند به دنبال احترام و خدمت به شما هستند. باشد که آنها هر روز در عشق خود نسبت به یکدیگر و شما رشد کنند و منبع تشویق و حمایت یکدیگر باشند.

ما از شما می خواهیم که از ازدواج آنها محافظت و راهنمایی کنید. به آنها عقل و قدرت لازم برای گذر از فراز و نشیب های زندگی را بدهید.

ما از شما به خاطر عشقی که این زوج به اشتراک می گذارند و تعهدی که به یکدیگر داده اند سپاسگزاریم. باشد که ازدواج آنها مایه شادی و برکت برای اطرافیانشان باشد و آنها به نام شما افتخار کنند.

همچنین ببینید: 36 آیات کتاب مقدس در مورد نیکویی خدا - کتاب مقدس لایف

به نام عیسی دعا می کنیم، آمین.

از غریبان پذیرایی کنید.

رومیان 15:5-6

خدای پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که مطابق با مسیح عیسی با یکدیگر هماهنگ زندگی کنید. تا با هم یک صدا خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را جلال دهید.

اول قرنتیان 13

اگر به زبان انسانها و فرشتگان صحبت کنم، اما محبت نداشته باشم. ، من یک گونگ پر سر و صدا یا سنج هستم. و اگر قدرت نبوّت داشته باشم و تمام اسرار و همه علم را بفهمم و ایمان کامل داشته باشم تا کوهها را برکنم، اما محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر تمام دارایی خود را ببخشم و بدن خود را به دست بدهم تا فخر کنم، اما عشق نداشته باشم، چیزی به دست نمی‌آورم.

عشق صبور است. عشق مهربانی است؛ عشق حسادت یا فخرفروشی یا متکبر یا گستاخ نیست. بر راه خود اصرار ندارد. تحریک پذیر یا رنجش آور نیست. از ظلم خوشحال نمی شود، بلکه از حق خوشحال می شود. همه چیز را تحمل می کند، همه چیز را باور دارد، به همه چیز امیدوار است، همه چیز را تحمل می کند.

عشق هرگز پایان نمی یابد. اما در مورد پیشگویی ها، آنها به پایان خواهند رسید. و اما زبانها از بین می روند. در مورد دانش، آن به پایان خواهد رسید. زیرا ما جزئی می دانیم و جزئی نبوت می کنیم. اما وقتی کامل آمد، جزئی به پایان می رسد.

وقتی بچه بودم، مثل بچه ها حرف می زدم، مثل بچه ها فکر می کردم، مثل بچه ها استدلال می کردم. وقتی بالغ شدم گذاشتمپایان راه های کودکانه در حال حاضر ما در آینه، تاریک می بینیم، اما آنگاه چهره به چهره خواهیم دید. اکنون فقط تا حدی می دانم. آنگاه کاملاً می‌دانم، حتی همانطور که کاملاً شناخته شده‌ام. و اکنون ایمان، امید و عشق، این سه باقی می مانند. و بزرگترین آنها محبت است.

افسسیان 5:21-33

به خاطر احترام به مسیح مطیع یکدیگر باشید.

ای زنان، مطیع شوهران خود باشید همانطور که شما برای خداوند هستید. زیرا شوهر سر زن است همانطور که مسیح سر کلیسا است که بدن آن نجات دهنده است. همانطور که کلیسا تابع مسیح است، زنان نیز باید در همه چیز، تابع شوهران خود باشند. تا او را با شستن آب با کلام پاک کند، تا کلیسا را ​​با شکوه، بدون خال یا چین و چروک یا هر چیز دیگری از این قبیل به خود عرضه کند – بله، تا مقدس و بی عیب باشد.

به همین ترتیب، شوهران باید همسر خود را همانطور که بدن خود را دوست دارند، دوست داشته باشند. او که همسرش را دوست دارد خودش را دوست دارد. زیرا هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نیست، بلکه او آن را تغذیه می کند و با مهربانی از آن مراقبت می کند، همانطور که مسیح برای کلیسا انجام می دهد، زیرا ما اعضای بدن او هستیم.

"به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک خواهد کرد و به همسر خود ملحق خواهد شد و هر دو یک جسم خواهند شد." این یک راز بزرگ است و من هستمبه کار بردن آن در مورد مسیح و کلیسا. اما هر یک از شما باید همسرش را مانند خودش دوست داشته باشد و زن باید به شوهرش احترام بگذارد.

کولسیان 3.12-17

به عنوان برگزیدگان خدا، مقدس و محبوب، لباس شفقت بپوشانید. مهربانی و فروتنی و فروتنی و بردباری. یکدیگر را تحمل کنید و اگر کسی از دیگری شکایتی داشت، یکدیگر را ببخشید. همانطور که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز باید ببخشید.

مهمتر از همه، لباس محبت بپوشانید، که همه چیز را در هماهنگی کامل به هم پیوند می دهد. و صلح مسیح در دلهای شما حاکم باشد که در حقیقت به آن در یک بدن فرا خوانده شده اید. و شکرگزار باشید.

اجازه دهید کلام مسیح به طور غنی در شما ساکن شود. با تمام حکمت یکدیگر را تعلیم و پند دهید. و با شکرگزاری در دل خود برای خدا مزمور، سرود و سرودهای روحانی بخوان. و هر کاری که انجام می دهید، در گفتار یا کردار، همه چیز را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به وسیله او خدای پدر را شکر کنید.

1 یوحنا 4.7-12

ای عزیزان، اجازه دهید ما را یکدیگر را دوست بدارید، زیرا عشق از جانب خداست. هر که دوست دارد از خدا زاده شده و خدا را می شناسد. هر که دوست ندارد خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است.

محبت خدا در میان ما آشکار شد: خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به وسیله او زندگی کنیم. عشق در این است، نه اینکه ما خدا را دوست داشتیم، بلکه او ما را دوست داشت و پسرش را فرستاد تا قربانی گناهان ما شود.

عزیزان،از آنجایی که خدا ما را بسیار دوست داشت، ما نیز باید یکدیگر را دوست داشته باشیم. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. اگر یکدیگر را دوست داشته باشیم، خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما کامل می شود.

همچنین ببینید: 32 آیه ضروری کتاب مقدس برای رهبران - کتاب مقدس لایف

آیات ازدواج از عهد عتیق

پیدایش 1:26-28

سپس خداوند فرمود: «بیایید بشریت را به صورت خود و بر اساس شباهت خود بسازیم. و بر ماهیان دریا، و بر پرندگان آسمان، و بر گاوها، و بر تمامی حیوانات وحشی زمین، و بر هر خزنده ای که بر روی زمین می خزند، تسلط داشته باشند.»

پس خدا انسانها را به صورت خود آفرید، آنها را به صورت خدا آفرید. نر و ماده را آفرید. خداوند آنها را برکت داد و خداوند به آنها گفت: بارور شوید و زیاد شوید و زمین را پر کنید و آن را مسخر کنید. و بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر موجود زنده ای که بر روی زمین حرکت می کند تسلط داشته باشید. صحبت می کند و به من می گوید: «ای زیبای من برخیز و بیا. در حال حاضر زمستان گذشته است، باران تمام شده و رفته است. گلها روی زمین ظاهر می شوند. زمان آواز فرا رسیده است و صدای کبوتر لاک پشت در سرزمین ما شنیده می شود. درخت انجیر انجیر خود را بیرون می آورد و انگورها شکوفا می شوند. عطر می دهند. ای عزیز من برخیز و بیا.»

سرود سلیمان 8:6-7

مرا به عنوان مهری بر قلب خود و مانند مهر بر بازوی خود قرار ده. زیرا عشق قوی استمرگ، شور شدید مثل قبر. درخشش های آن جرقه های آتش است، شعله ای خروشان. بسیاری از آب ها نه می توانند عشق را خاموش کنند و نه سیل ها می توانند آن را غرق کنند. اگر کسی تمام دارایی خانه خود را برای عشق تقدیم کند، کاملاً مورد تحقیر قرار می گیرد.

ارمیا 31:31-34

خداوند می گوید، قطعاً روزهایی می آیند که من خواهم ساخت. عهد جدید با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا. خداوند می‌گوید: «این مانند عهدی نخواهد بود که با اجدادشان بستم، وقتی دست آنها را گرفتم تا آنها را از سرزمین مصر بیرون بیاورم. خداوند می‌گوید: «امّا این عهدی است که پس از آن روزها با خاندان اسرائیل خواهم بست. و من خدای آنها خواهم بود و آنها قوم من خواهند بود.

دیگر به یکدیگر تعلیم نخواهند داد، یا به یکدیگر نگویند: «خداوند را بشناسید»، زیرا خداوند می‌گوید که همه مرا خواهند شناخت، از کوچک‌ترینشان تا بزرگ‌تر. زیرا من گناه آنها را خواهم بخشید و گناه آنها را دیگر به خاطر نمی آورم.

آیات ازدواج از اناجیل

مرقس 10:6-9

عیسی گفت: "از ابتدا از خلقت، «خدا آنها را مرد و زن آفرید.» «به همین دلیل، مرد پدر و مادر خود را ترک خواهد کرد و به همسر خود ملحق خواهد شد و هر دو یک تن خواهند شد.» بنابراین آنها دیگر دو نفر نیستند، بلکه یک گوشت هستند. پس آنچه را که خداوند به هم پیوسته است، نگذاریدیکی جداگانه.

یوحنا 2:1-11

در روز سوم عروسی در قنای جلیل برگزار شد و مادر عیسی در آنجا بود. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند.

وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: "شراب ندارند." و عیسی به او گفت: «ای زن، این به من و تو چیست؟ ساعت من هنوز نرسیده است.»

مادرش به خدمتکاران گفت: "هر چه او به شما می گوید انجام دهید." اکنون شش کوزه آب سنگی برای تشریفات تطهیر یهودیان ایستاده بود که در هر کدام بیست یا سی گالن بود.

عیسی به آنها گفت: "کوزه ها را از آب پر کنید." و آنها را تا لبه پر کردند. او به آنها گفت: «اکنون مقداری بیرون بیاورید و نزد رئیس مباشر ببرید.» پس آنها آن را گرفتند.

وقتی مباشر آبی را که شراب شده بود چشید و ندانست از کجا آمده است (اگرچه غلامانی که آب را کشیده بودند می دانستند)، مباشر داماد را صدا کرد و به او گفت: "همه خدمت می کنند. اول شراب خوب و بعد از مستی مهمان شراب پست. اما شما شراب خوب را تا کنون نگه داشته اید.»

عیسی این اولین نشانه خود را در قنای جلیل انجام داد و جلال خود را آشکار ساخت. و شاگردانش به او ایمان آوردند.

یوحنا 15.9-17

عیسی به شاگردان خود گفت: «همانطور که پدر مرا دوست داشت، من نیز شما را دوست داشتم. در عشق من بمان اگر احکام مرا نگاه دارید، همانطور که من دارم در محبت من خواهید مانداحکام پدرم را نگاه دارم و در محبت او بمان. اینها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل شود.

این فرمان من است که یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. هیچکس عشقی بزرگتر از این ندارد که جان خود را برای دوستانش بگذارد. شما دوستان من هستید اگر آنچه را که من به شما امر می کنم انجام دهید.

من دیگر شما را خدمتکار نمی نامم، زیرا بنده نمی داند ارباب چه می کند. اما من شما را دوست خوانده‌ام، زیرا هر چه از پدرم شنیده‌ام به شما اعلام کرده‌ام.

تو من را انتخاب نکردی اما من تو را انتخاب کردم. و من شما را تعیین کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه ای ماندگار، تا هر چه به نام من از او بخواهید، پدر به شما بدهد. من این دستورات را به شما می‌دهم تا یکدیگر را دوست بدارید.

مزمور برکت برای ازدواج

اگر می‌خواهید ازدواج خود را با کتاب مقدس برکت دهید، اما نمی‌دانید کجا باید شروع کنید، در اینجا چند مزمور برکت از کتاب مقدس وجود دارد که می توانید در طول مراسم خود استفاده کنید.

مزمور 127

تا زمانی که خداوند خانه را نسازد، کسانی که آن را می سازند بیهوده زحمت می کشند. مگر اینکه خداوند مراقب شهر باشد، نگهبان بیهوده بیدار می ماند. بیهوده است که زود بیدار می‌شوی و دیر می‌روی تا استراحت کنی و نان زحمت مضطرب را بخوری. زیرا او به محبوب خود می خوابد.

اینک فرزندان میراثی از جانب خداوند هستند و میوه رحم پاداشی است. پسندیدنتیرهایی که در دست یک رزمنده است فرزندان جوانی است. خوشا به حال مردی که کتک خود را از آنها پر کند! هنگامی که در دروازه با دشمنان خود صحبت می کند، شرمنده نخواهد شد.

مزمور 128

خوشا به حال هر کسی که از خداوند می ترسد و در راه های او گام بر می دارد. ثمره کار دستان خود را خواهید خورد. برکت خواهی داشت و برای تو خوب خواهد بود.

همسرت مانند درخت انگور در خانه تو خواهد بود. فرزندان شما مانند شاخه های زیتون در اطراف سفره شما خواهند بود. بنگر، این گونه مردی که از خداوند می ترسد برکت خواهد یافت.

خداوند شما را از صهیون برکت می دهد! باشد که در تمام روزهای زندگی خود شاهد شکوفایی اورشلیم باشید! باشد که فرزندان فرزندان خود را ببینید! درود بر اسرائیل!

دستورالعمل های کتاب مقدس در مورد ازدواج

پیمان ازدواج منعکس کننده عهد خدا بین عیسی و کلیسای او است. ازدواج ما انعکاسی از عشق خدا به ماست. کتاب مقدس به ما می آموزد که چگونه یکدیگر را دوست بداریم، یکدیگر را ببخشیم و به خاطر احترام به مسیح تسلیم یکدیگر باشیم.

دوم قرنتیان 6:14

به طور نابرابر با کافران یوغ نشوید. . زیرا عدالت با بی قانونی چه شراکتی دارد؟ یا چه ارتباطی با نور با تاریکی دارد؟

افسسیان 5:25

ای شوهران، زنان خود را دوست بدارید، همانطور که مسیح کلیسا را ​​دوست داشت و خود را برای او تسلیم کرد.

افسسیان 5:33

هر یک از شما همسر خود را مانند خودش دوست داشته باشد و زن ببیند که زن

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.