هدایای روح چیست؟ - کتاب مقدس لایف

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

فهرست آیات کتاب مقدس در مورد عطایای روح در زیر به ما کمک می کند تا نقشی را که در بدن مسیح بازی می کنیم، درک کنیم. خداوند هر مسیحی را به عطایای روح مجهز می کند تا بتواند فداکاری آنها را به خدا و بنای کلیسا برای خدمت مسیحی بسازد.

اولین ذکر هدایای روحانی در کتاب اشعیا است. اشعیا نبوت کرد که روح خداوند بر مسیح قرار خواهد گرفت و او را با عطایای روحانی برای انجام مأموریت خدا توانمند می سازد. کلیسای اولیه معتقد بود که همین هدایای روح در هنگام غسل تعمید به پیروان عیسی داده می‌شود و باعث می‌شود که ما به خدا فداکاری کنیم.

پل رسول تعلیم داد که وقتی پیروان عیسی از گناه توبه کردند، میوه‌های روحانی به دست آمد. و زندگی خود را به رهبری روح القدس تسلیم کردند. ثمره روح، فضایل مسیحی است که زندگی مسیح را از طریق پیروان وفادار عیسی نشان می دهد. آنها بر خلاف ثمره بدن هستند که وقتی مردم برای ارضای امیال خودخواهانه خود جدا از خدا زندگی می کنند، به وجود می آیند.

همچنین ببینید: 32 آیه ضروری کتاب مقدس برای رهبران - کتاب مقدس لایف

پول در نامه خود به افسسیان بیان می کند که عیسی افراد با استعدادی را به کلیسا داد تا آنها را تجهیز کنند. مقدسین برای کار وزارت برخی از این رهبران با استعداد به عنوان خدمات پنجگانه کلیسا یاد می کنند. افرادی که در این نقش ها خدمت می کنند، با پیشبرد انجیل به گروه های مردمی (حواریون)، دیگر ایمانداران را برای انجام مأموریت خدا در جهان تجهیز می کنند.مسیحیان از گناهان خود توبه کنند و برای مسیح (انبیا) زندگی کنند، بشارت رستگاری را از طریق ایمان به عیسی (بشارتان) به اشتراک بگذارند، به نیازهای روحی قوم خدا (کشیمانان) رسیدگی کنند و آموزه های مسیحی (معلمان) را آموزش دهند.

وقتی مردم در هر پنج خدمت استراتژیک فعالیت نمی‌کنند، کلیسا شروع به رکود می‌کند: تسلیم شدن در برابر فرهنگ سکولار، منزوی شدن با کناره‌گیری از دنیا، از دست دادن غیرت خود برای اعمال معنوی و افتادن در بدعت.

پیتر از هدایای روحانی در دو دسته کلی صحبت می کند - صحبت برای خدا و خدمت به خدا که اغلب به عنوان مسئولیت های اصلی دو مقام در کلیسا دیده می شود - بزرگانی که آموزه های مسیحی را برای ساختن کلیسا آموزش می دهند، و شماسانی که به خدا و دیگران خدمت می کنند.

هدایای روحانی در اول قرنتیان 12 و رومیان 12 هدایای فیض هستند که توسط خدا برای تشویق کلیسا داده شده است. این هدایا انعکاسی از فیض خدا هستند که از طریق افراد با قدرت روح القدس بیان شده است. این هدایا را خداوند به کسانی که خودش انتخاب می کند داده می شود. پولس به کلیسای قرنتس یاد داد که برای هدایای روحانی دعا کند و به طور خاص هدایای «بالاتر» را بخواهد تا کلیسا در شهادت خود به جهان مؤثر باشد.

هر مسیحی باید نقشی را در طرح الهی خدا ایفا کند. خداوند قوم خود را با هدایای معنوی توانمند می سازد تا آنها را در خدمت به او تجهیز کند. کلیسا سالم ترین استوقتی همه از هدایای خود برای تعالی متقابل قوم خدا استفاده می کنند.

امیدوارم آیات کتاب مقدس زیر در مورد عطایای روح به شما کمک کند جایگاه خود را در کلیسا بیابید و به شما قدرت دهد تا زندگی کاملی داشته باشید. اختصاص به خدا پس از صرف زمان برای خواندن این آیات در مورد هدایای روحانی، این فهرست آنلاین هدایای معنوی را امتحان کنید.

هدایای روح

اشعیا 11:1-3

آنجا شاخه ای از کنده یسی بیرون خواهد آمد و شاخه ای از ریشه او میوه خواهد داد. و روح خداوند، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قدرت، روح معرفت و ترس از خداوند بر او خواهد بود. و لذت او از ترس خداوند خواهد بود.

 1. حکمت

 2. فهم

 3. نصیحت

 4. استقامت (قدرت)

 5. علم

 6. تقوا (فداکاری - لذت در پروردگار )

 7. از خداوند بترسید

رومیان 12:4-8

زیرا مانند یک بدن ما اعضاء زیادی داریم و اعضاء همه یکسان عمل نمی‌کنند، بنابراین ما، هر چند بسیار، در مسیح یک بدن هستیم و هر یک اعضای یکدیگر هستیم.

با داشتن هدایایی که با توجه به فیضی که به ما داده شده متفاوت است، از آنها استفاده کنیم: اگر نبوت، متناسب با ایمانمان باشد. اگر خدمت، در خدمت ما; کسی که تعلیم می دهد، در تعلیمش; آن که نصیحت می کند، در اندرزش; کسی کهدر سخاوت کمک می کند. کسی که با غیرت رهبری می کند. کسى که اعمال رحمتى را با نشاط انجام دهد.

 • تشویق

 • بخشیدن

 • رهبری

 • رحمت

 • اول قرنتیان 12:4-11

  اکنون هدایای گوناگونی وجود دارد، اما همان روح. و انواع خدمات وجود دارد، اما همان خداوند. و انواع مختلفی از فعالیت ها وجود دارد، اما این همان خداست که همه آنها را در همه توانمند می کند. به هر یک تجلی روح برای نفع عمومی داده می شود.

  زیرا به یکی از طریق روح بیان حکمت داده می شود و به دیگری بیان علم بر اساس همان روح و به دیگری ایمان به وسیله همان روح، برای دیگری عطایای شفا توسط یک روح، به دیگری معجزه کردن، به دیگری نبوت، به دیگری توانایی تشخیص ارواح، برای دیگری انواع مختلف زبانها، به دیگری تفسیر زبانها.

  همه اینها توسط یک روح نیرومند می شوند، که به هر کس هر طور که بخواهد تقسیم می کند.

  1. کلام حکمت

  2. کلمه دانش

  3. ایمان

  4. هدایای شفا

  5. معجزه

  6. پیشگویی

  7. تشخیص ارواح

  8. زبانها

  9. تفسیر زبانها

  اول قرنتیان 12:27-30

  اکنون شما هستیدبدن مسیح و به طور جداگانه اعضای آن.

  و خداوند در کلیسا اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمان، سپس معجزات، سپس هدایای شفا، کمک، اداره، و انواع زبانها قرار داد.

  آیا همه رسولان هستند؟ آیا همه پیامبر هستند؟ همه معلم هستند؟ آیا همه معجزه می کنند؟ آیا همه دارای موهبت های شفا هستند؟ آیا همه با زبان صحبت می کنند؟ آیا همه تفسیر می کنند؟ اما عطایای بالاتر را با جدیت بخواهید.

  1. رسول

  2. پیامبر

  3. معلم

  4. معجزه

  5. هدایای شفا

  6. کمک

  7. اداره

  8. زبانها

  اول پطرس 4:10-11

  همانطور که هر یک هدیه ای دریافت کرد، از آن برای خدمت به یکی استفاده کنید دیگری، به عنوان مباشران خوب فیض متنوع خدا. هر که خدمت می‌کند، مانند کسی که با نیرویی که خدا می‌دهد خدمت می‌کند، تا خدا در همه چیز به وسیله عیسی مسیح جلال یابد. جلال و سلطنت از آن اوست تا ابدالاباد. آمین

  1. هدایای صحبت کردن

  2. هدایای خدمت

  افسسیان 4:11-16

  و به رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمان داد تا قدیسان را برای کار خدمت، برای ساختن بدن مسیح تجهیز کنند، تا زمانی که همه ما به وحدت ایمان برسیم. و از شناخت پسر خدا، به بلوغ مردانگی، به اندازه قد و قامت کاملمسیح، تا دیگر بچه نباشیم، امواج به این طرف و آن طرف پرتاب شده و با هر باد آموزه، حیله انسانی، حیله در نقشه های فریبکارانه حمل می شوند.

  در عوض، با گفتن حقیقت در عشق، باید از هر جهت در او که سر است، به مسیح بزرگ شویم، از او که تمام بدن به وسیله هر مفصلی که به آن مجهز شده است به هم متصل شده و به هم متصل شده است. هنگامی که هر عضو به درستی کار کند، بدن را رشد می دهد تا خود را در عشق بسازد.

  1. رسولان

  2. انبیا

  3. بشارتان

  4. شوپانان

  5. معلمان

  قدس روح ریخته می شود و هدایای روحانی را قادر می سازد

  یوئیل 2:28

  و پس از آن واقع خواهد شد که روح خود را بر هر جسمی خواهم ریخت. و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیران شما خواب خواهند دید، جوانان شما رؤیا خواهند دید.

  اعمال رسولان 2: 1-4

  وقتی روز پنطیکاست فرا رسید، آنها بودند. همه با هم در یک مکان و ناگهان صدایی مانند باد شدیدی از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند پر کرد. و زبانه های آتش تقسیم شده بر آنها ظاهر شد و بر هر یک از آنها قرار گرفت. و همه از روح القدس پر شدند و به زبانهای دیگر شروع کردند، همانطور که روح به آنها تکلم می کرد.

  ثمره روح

  غلاطیان 5:22-23

  اما ثمره روح عشق، شادی، صلح است،صبر، مهربانی، نیکی، وفاداری، ملایمت، خویشتن داری؛ در برابر چنین چیزهایی هیچ قانونی وجود ندارد.

  همچنین ببینید: 67 آیات شگفت انگیز کتاب مقدس در مورد عشق - کتاب مقدس لایف
  1. عشق

  2. شادی

  3. آرامش

  4. صبر

  5. مهربانی

  6. نیکی

  7. وفاداری

  8. مهربانی

  9. خودکنترلی

  دعای برای هدایای روح

  پدر آسمانی،

  همه چیزهای خوب از تو سرچشمه می گیرد. شما هدیه دهنده هر هدیه خوب و کاملی هستید. شما قبل از درخواست ما نیازهای ما را می دانید و وفادار به دادن هدایای خوب به فرزندان خود هستید. شما کلیسای خود را دوست دارید و ما را برای هر کار خوب در مسیح عیسی آماده می‌کنید.

  اعتراف می‌کنم که همیشه مباشر خوبی برای هدایای فیض شما نیستم. حواس من به خاطر نگرانی های دنیا و خواسته های خودخواهانه ام پرت می شود. لطفاً مرا به خاطر خودمحوری ام ببخش و به من کمک کن تا زندگی ای کاملاً وقف تو داشته باشم.

  از نعمت هایی که به من بخشیده ای متشکرم. من روح شما و هدایایی را که برای ساختن کلیسای خود ارائه می دهید دریافت می کنم.

  لطفاً به من (هدایای خاص) بدهید تا در ساختن کلیسا برای خدمات مسیحی به من کمک کنید.

  به من کمک کنید تا بدانم اراده خاص شما برای زندگی من و نقشی که باید در کلیسای شما ایفا کنم. به من کمک کن تا از هدایایی که قبلاً به من داده ای استفاده کنم تا کلیسایت را بسازم و پادشاهی تو را بر روی زمین، همانطور که در آسمان است، پیش ببرم. به من کمک کن تا روی نقشه های تو متمرکز بمانم و از دشمنی که به دنبال آن است ناامید نشومآنچه متعلق به شماست را بدزدید: عشق من، فداکاری من، هدایای من، و خدمات من.

  به نام عیسی دعا می کنم. آمین

  John Townsend

  جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.