وعده حفاظت از خدا: 25 آیه کتاب مقدس قدرتمند برای کمک به شما در طول آزمایش

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

در مواقع مشکل، یافتن آرامش و اطمینان در میان هرج و مرج می تواند چالش برانگیز باشد. خوشبختانه، کتاب مقدس وعده های بی شماری از محافظت را به ما می دهد. این وعده‌ها توجه خداوند به ما و قدرت او بر شر را به ما یادآوری می‌کنند و می‌توانند هنگام مواجهه با شرایط سخت، آسایش و امید را به ارمغان آورند. در این مقاله، برخی از قدرتمندترین آیات کتاب مقدس در مورد حفاظت را بررسی خواهیم کرد. باشد که این آیات یادآور محبت خداوند به شما باشد و قدرت و تشویق لازم را برای رویارویی با هر چالشی که بر سر راهتان قرار می‌گیرد به شما بدهد. او قول می دهد که ما را از آسیب در امان نگه دارد. این آیات کتاب مقدس ما را به یاد وعده های محافظتی او می اندازد:

مزمور 91:1-2

«کسی که در مخفیگاه حق تعالی ساکن است، در زیر سایه خداوند قادر مطلق خواهد ماند. در مورد خداوند خواهم گفت: "او پناهگاه و قلعه من است، خدای من، بر او توکل خواهم کرد."

امثال 18:10

"نام خداوند برج مستحکمی است، عادلان به سوی آن می‌روند و در امان هستند.»

اشعیا 41:10

«نترسید، زیرا من با شما هستم، ناامید مباش، زیرا من هستم. خدای تو، تو را تقویت خواهم کرد، آری، تو را یاری خواهم کرد، با دست راست عادل خود تو را حمایت خواهم کرد.»

مزمور 27:1

«خداوند نور و من است. نجات؛ از چه کسی بترسم؟ خداوند قوت جان من است؛ از چه کسی بترسم؟»

مزمور 34:19

«بسیاری هستندمصیبت های صالحان، اما خداوند او را از همه آنها رهایی می بخشد."

حفاظت خدا در زمان مصیبت

زندگی پر از آزمایش ها و چالش ها است، اما خدا وعده داده است که از طریق آنها از ما محافظت خواهد کرد. این آیات به ما یادآوری محافظت او در هنگام سختی می کند:

مزمور 46:1

"خدا پناه و قوت ماست، کمکی بسیار حاضر در مصیبت." 4>مزمور 91:15

«او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد. من در دردسر با او خواهم بود. من او را نجات خواهم داد و او را گرامی خواهم داشت.»

اشعیا 43:2

«وقتی از آبها بگذری، من با تو خواهم بود. و از میان نهرها بر شما طغیان نخواهند کرد. هنگامی که از میان آتش راه می روی، نخواهی سوخت، و شعله تو را نخواهد سوزاند.»

مزمور 138:7

«اگرچه در میان مصیبت قدم بردارم، تو زنده خواهی شد. من تو دست خود را بر خشم دشمنان من دراز خواهی کرد و دست راست تو مرا نجات خواهد داد." شما ممکن است آرامش داشته باشید در دنیا مصیبت خواهید داشت. اما خوشحال باشید، من بر جهان غلبه کرده ام."

اعتماد به حمایت خداوند

اعتماد به حمایت خداوند مستلزم ایمان و ایمان به وعده های او است. این آیات کتاب مقدس ما را تشویق می کند که به او اعتماد کنیم. حفاظت:

امثال 3:5-6

"با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. در تمام راههای خود او را بشناسید و او خواهد بودراههای خود را هدایت کن.»

مزمور 56:3-4

«هرگاه بترسم، بر تو توکل خواهم کرد. بر خدا (کلام او را ستایش خواهم کرد)، بر خدا توکل کردم. من نمی ترسم. جسم با من چه می تواند بکند؟

مزمور 118:6

«خداوند با من است. من نمی ترسم. انسان با من چه می‌تواند بکند؟»

اشعیا 26:3

«او را در آرامش کامل نگه خواهی داشت، که فکرش بر تو است، زیرا به تو اعتماد دارد.»

عبرانیان 13:6

"پس به جرأت می‌توانیم بگوییم: "خداوند یاور من است. من نمی ترسم. انسان با من چه می تواند بکند؟'"

محافظت از شر

خداوند نیز ما را از شر این دنیا حفظ می کند. این آیات ما را به یاد قدرت او بر شر می اندازد:

مزمور 121:7-8

«خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد. او روح شما را حفظ خواهد کرد. خداوند خروج و ورود شما را از این زمان به بعد و حتی تا ابد حفظ خواهد کرد." ممکن است بتواند در برابر نیرنگ های شیطان بایستد. زیرا ما با خون و گوشت نمی‌جنگیم، بلکه با حکومت‌ها، با قدرت‌ها، با حاکمان تاریکی این عصر، با لشکرهای روحانی شرارت در مکان‌های آسمانی می‌جنگیم.»

2 تسالونیکیان 3:3

"اما خداوند امین است که شما را استوار خواهد کرد و شما را از شریر حفظ خواهد کرد." خدا گناه نمی کند; اما کسی که از خدا زاده شده است، خود را حفظ می کندشریر او را لمس نمی کند.»

مزمور 91:9-10

«زیرا خداوند را که پناهگاه من است، حتی خدای متعال را مسکن خود قرار دادی، بدون بدی. به تو خواهد رسید و هیچ آفتی به خانه ات نزدیک نخواهد شد."

پناهگاه در پناه خدا

در مواقع سختی می توانیم به پناه خداوند پناه ببریم. این آیات ما را به یاد او می اندازد. روزی و مراقبت از ما:

مزمور 57:1

«خدایا به من رحم کن، به من رحم کن! زیرا روح من به تو اعتماد دارد. و در سایه بالهای تو پناه خواهم برد تا این مصیبتها بگذرد.»

مزمور 61:2

«از انتهای زمین به سوی تو فریاد خواهم زد. وقتی دلم غرق شد؛ مرا به صخره ای که بالاتر از من است هدایت کن.»

مزمور 62:8

«ای مردم همیشه بر او توکل کنید. دلت را در حضور او بریز. خدا پناهگاه ماست. صلاح"

مزمور 71:3

"پناهگاه قوی من باش، که بتوانم پیوسته به آن پناه ببرم. تو دستور داده ای که مرا نجات دهی، زیرا تو صخره و قلعه من هستی." و او کسانی را که بر او توکل می کنند می شناسد."

نتیجه

خدا حافظ ماست و کلام او در مواقع نیاز به ما آرامش، امید و قدرت می دهد. وقتی با آزمایش مواجه می شویم، ما می‌توانیم به کتاب مقدس مراجعه کنیم تا وعده‌های او در مورد محافظت، مراقبت او از ما و قدرت او بر شر را یادآوری کنیم.آرامش و اطمینانی که از توکل به خداوند حاصل می شود.

دعاهای محافظت

پدر آسمانی، سپر و مدافع من،

همچنین ببینید: 12 آیه اساسی کتاب مقدس در مورد یک قلب پاک - کتاب مقدس لایف

من امروز به حضور تو می آیم و از تو محافظت می کنم. دنیای اطراف من ممکن است نامشخص باشد، و مواقعی وجود دارد که احساس می کنم در معرض خطرات دیده و نادیده قرار گرفته ام. اما می‌دانم که تحت مراقبت حاکمیت تو، می‌توانم امنیت و امنیت را بیابم.

تو پناه و دژ منی، پروردگارا. در تو پناه می برم از طوفان های زندگی. از تو بر ذهن و جسم و روحم حمایت الهی می خواهم. از من در برابر تهاجمات دشمن محافظت کن. مرا از کسانی که می خواهند به من آسیب برسانند محافظت کن. مرا از افکار زیانبار و دامهای منفی محافظت کن.

پروردگارا، بگذار حضورت دیواری از آتش دور من باشد و فرشتگانت در اطراف من اردو بزنند. همانطور که در مزمور 91 نوشته شده است، به من اجازه ده که در پناه حق تعالی ساکن شوم، تا در سایه قادر مطلق آرام بگیرم.

همچنین ببینید: آیات کتاب مقدس درباره پایان زمان - کتاب مقدس لایف

خداوندا، از آمدن و رفتن من محافظت کن. چه در خانه باشم و چه در راه، چه بیدار و چه در خواب، دعا می کنم که دست محافظ تو مرا بپوشاند. مرا از حوادث، بیماری ها و هر گونه آسیب ایمن نگه دار.

و نه فقط محافظت فیزیکی، پروردگارا، بلکه از قلب من نیز محافظت کن. آن را از ترس، اضطراب و ناامیدی محافظت کنید. در عوض آن را با آرامش خودت که فراتر از فهم است، و با اطمینان تزلزل ناپذیر از محبت و عنایتت پر کن.

پروردگارا، من نیز برای محافظت از عزیزانم دعا می کنم. آن ها رو نگه داردر همه راه ها امن است. آنها را در آغوش محبت آمیز خود بپیچید و بگذارید در مراقبت شما احساس امنیت کنند.

از شما سپاسگزارم، خداوند، که مدافع و محافظ من هستید. با اعتماد و اطمینان، زندگی خود را در دستان تو می‌سپارم.

به نام عیسی، دعا می‌کنم، آمین.

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.