12 Essensjele Bibelferzen oer fersoening - Bibel Lyfe

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Yn it hjoeddeiske brutsen klimaat is fermoedsoening wichtiger dan ea. De needsaak foar begryp, ferjouwing en genêzing tusken yndividuen, groepen en folken hat nea grutter west. Mar hoe fermoedsoene wy ​​eins? Sjoch nei de Bibel kin ynsjoch jaan yn hoe't God ferskate mienskippen fermoedsoenet. Dizze bibelfersen oer fermoedsoening kinne ús helpe om te ûndersykjen wêrom't fermoedsoening sa wichtich is foar ús libben hjoed.

Yn syn kearn betsjut fersoening it werombringen fan brutsen relaasjes nei in eardere steat fan harmony. It giet faak om it ferbetterjen fan dejingen dy't op ien of oare manier ferwûne binne of ferkeard binne. It freget earlike dialooch, ferjouwing, en soms selsopoffering fan de belutsenen om frede en begryp te berikken.

De Bibel befettet in protte foarbylden fan minsken dy't har mei-inoar fermoedsoenje nei't se djippe sear of ferdieling hawwe ûnderfûn troch sûnde of misferstân. Jozef ferjûn syn bruorren foar it ferkeapjen fan him yn slavernij (Genesis 45:15).

Jezus fermoedsoene mei Petrus, nei't Petrus him trije kear wegere hie te kennen (Jehannes 21:15-17). Beide ferhalen demonstrearje de krêft fan leafde en ferjouwing boppe wrok en wraak.

Yn in wrâld dêr't ferdieling rampant is, is it wichtiger as ea dat wy wiere fermoedsoening oefenje ynstee fan gewoan inoars ferskillen te tolerearjen sûnder echt te besykjen om inoar op in djipper te begripenpeil. Sûnder dat dit proses plakfynt kin gjin echte ienheid bestean.

Sjoch ek: Sûnde yn 'e Bibel - Bibel Lyfe

God fermoedsoenet alle dingen troch Kristus (Efeziërs 1:10). As kristenen wurde wy troch God oproppen "om yn frede mei elkenien te libjen" (Romeinen 12:18) dy't omfettet aktyf meidwaan oan petearen dy't liede ta wiere restauraasje.

God brûkt de krêft fan 'e ferlossing fan Kristus om fersoening te bringen mei de wrâld (2 Korintiërs 5:18-20). Troch syn dea en opstanning joech Jezus in manier foar ús allegear om mei God en inoar te fermoedsoenjen.

Fermoedsoening is essinsjeel foar it bouwen fan sterke relaasjes en it ferienigjen fan ferskate mienskippen. Lit ús dus nei dizze bibelfersen oer fersoening sjen as in hantlieding foar it begripen fan hoe't wy kinne wurkje oan wiere ienheid yn leafde ynstee fan gewoan dejingen te tolerearjen dy't oars binne fan ús. Troch dizze learingen te folgjen kinne wy ​​in dielde identiteit fine yn Kristus en gearwurkje om syn Keninkryk te befoarderjen.

Bibelfersen oer fersoening

Romeinen 5:10-11

Want as wy, wylst wy fijannen wiene, mei God fermoedsoene waarden troch de dea fan syn Soan, folle mear, no dat wy forienen binne, scille wy troch syn libben forlost wirde. Mear dan dat binne wy ​​ek bliid yn God troch ús Hear Jezus Kristus, troch wa't wy no de fersoening krigen hawwe.

2 Corinthians 5:18-20

Dit alles is fan God , dy't troch Kristus ús mei himsels fermoedsoene en ús deministearje fan fersoening; dat wol sizze, God hat yn Kristus de wrâld mei himsels fermoedsoenje litten, har oertredings net tsjin har rekkene, en ús it boadskip fan fersoening tafertrouwe. Dêrom binne wy ​​ambassadeurs foar Kristus, God makket syn berop troch ús. Wy smeekje jo út namme fan Kristus, wurde fermoedsoenje mei God.

Efeziërs 1:7-10

Yn him hawwe wy de ferlossing troch syn bloed, de ferjouwing fan ús oertrêdingen, neffens de rykdom fan syn genede, dy't er ús yn alle wiisheid brocht hat. en ynsjoch dy't ús it mystearje fan syn wil bekend meitsje, neffens syn doel, dat er yn Kristus útsteld hat as in plan foar de folheit fan 'e tiid, om alle dingen yn him te ferienigjen, dingen yn 'e himel en dingen op ierde.

Efeziërs 2:14-17

Want Hy sels is ús frede, dy't ús beide ien makke hat en yn syn fleis de skiedingsmuorre fan fijannigens ôfbrutsen hat troch it ôfskaffen fan 'e wet fan geboaden útdrukt yn oarders, dat er yn himsels ien nije minske skeppe mocht yn it plak fan dy twa, sa frede meitsje, en ús beide mei God yn ien lichem troch it krús fermoedsoenje mocht, en dêrmei de fijannigens deadzje.

Kolossers 1:19-22

Want yn him hie de hiele folsleinens fan God behaagd om te wenjen en troch him alle dingen mei himsels te fermoedsoenjen, itsij op ierde as yn 'e himel, frede te meitsjen troch it bloed fan syn krús. En jo, dy't eartiids ferfrjemde en fijannich yn 'e geast wiene, dy't kweade dieden dogge, hat er nofermoedsoene yn syn lichem fan fleis troch syn dea, om jo hillich en ûnskuldich en boppe smaed foar him foar te stellen

Foarbylden fan fersoening yn 'e Bibel

Mattéus 5:23-24

As jo ​​​​dus jo jefte op it alter oanbiede en tink dêr dat jo broer wat tsjin jo hat, lit jo jefte dêr foar it alter en gean. Wês earst fermoedsoene mei dyn broer, en kom dan en bied dyn jefte.

Sjoch ek: 12 Essensjele Bibelferzen oer fersoening - Bibel Lyfe

Mattéus 18:15-17

As jo ​​broer of suster sûndiget, gean dan en wiis op har skuld, gewoan tusken jo twa. As se nei jo harkje, hawwe jo se oerwûn. Mar as se net harkje, nim dan ien of twa oaren mei, sadat "elke saak kin wurde fêststeld troch it tsjûgenis fan twa of trije tsjûgen." As se noch wegerje te harkjen, sis it dan oan 'e tsjerke; en as se wegerje om sels nei de tsjerke te harkjen, behannelje se dan as in heiden of in tollist.

1 Corinthians 7:10-11

De trouden jou ik dizze opdracht ( net ik, mar de Heare): de frou moat net skiede fan har man (mar as se dat docht, moat se net troud bliuwe of oars mei har man fermoedsoene wurde), en de man mei syn frou net skiede.

Bekearje en ferjaan

Hannelingen 3:19

Bekeare dan en keare jo ta God, sadat jo sûnden útroege wurde kinne, dat tiden fan ferfrissing fan 'e Hear komme kinne.

Kolossers 3:13

Bearje inoar en ferjou inoar as ien fan jimme hatin klacht tsjin immen. Ferjou sa't de Heare jo ferjûn hat.

Libbje yn frede mei elkoar

Romeinen 12:18

As it mooglik is, sa fier as it fan jo hinget, libje frede mei allegear .

Hebreeërs 12:14

Stribje nei frede mei elkenien, en foar de hilligens sûnder dêr't gjinien de Heare sjen sil.

John Townsend

John Townsend is in hertstochtlike kristlike skriuwer en teolooch dy't syn libben hat wijd oan it studearjen en dielen fan it goede nijs fan 'e Bibel. Mei mear as 15 jier ûnderfining yn pastoraal ministearje, hat John in djip begryp fan 'e geastlike behoeften en útdagings dy't kristenen te krijen hawwe yn har deistich libben. As de skriuwer fan it populêre blog, Bible Lyfe, besiket John lêzers te ynspirearjen en oan te moedigjen om har leauwen út te libjen mei in fernijd gefoel fan doel en ynset. Hy is bekend om syn boeiende skriuwstyl, tocht-provokearjende ynsjoggen, en praktysk advys oer hoe't jo bibelske prinsipes kinne tapasse op hjoeddeistige útdagings. Njonken syn skriuwen is John ek in socht sprekker, liedend seminars en retreats oer ûnderwerpen lykas learlingskip, gebed en geastlike groei. Hy hâldt in Master of Divinity-graad fan in liedend teologysk kolleezje en wennet op it stuit yn 'e Feriene Steaten mei syn famylje.