10 zapovijedi

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

10 zapovijedi bile su skup pravila koje je narodu Izraela dao Bog preko Mojsija. Njihova je svrha bila pružiti vodstvo za moralni i duhovni život Božjeg naroda. 10 zapovijedi nalazi se na dva mjesta u Bibliji, u Izlasku 20 i Ponovljenom zakonu 5.

Povijesni kontekst 10 zapovijedi datira iz vremena Izlaska, kada su Izraelci oslobođeni ropstva u Egiptu i stupio u zavjetni odnos s Bogom. Narod Izraela učio je živjeti kao slobodna nacija, pod Božjom vlašću. Kao takvih, 10 zapovijedi dalo je niz duhovnih i moralnih smjernica za njihov život kao zajednice.

Zapovijedi su uspostavile zakone koje je trebalo slijediti i podsjetile su Izraelce na važnost poslušnosti svom Stvoritelju. Dali su vodstvo Izraelcima da žive u harmoniji jedni s drugima i da prepoznaju jedinstveno mjesto Boga u svojim životima.

10 zapovijedi i danas su nam korisne jer nas podsjećaju na važnost posjedovanja moralnog kompasa i slijeđenja Božje volje. Oni također služe kao podsjetnik na Božju ljubav i milosrđe i daju mjerilo dobrog i lošeg koje nam može pomoći u usmjeravanju života.

1. Ne obožavaj druge bogove.

Izlazak 30:3

“Nemoj imati drugih bogova uz mene.”

Ponovljeni zakon 5:6-7

“Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam donioti iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.”

2. Ne pravite idole i ne obožavajte ih.

Izlazak 30:4-6

“Ne pravi sebi lika rezanog ni bilo čega što je gore na nebu ili što je u zemlja ispod, ili ono što je u vodi ispod zemlje. Ne klanjaj im se niti im služi, jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran, koji pohodim grijehe otaca na djeci do trećeg i četvrtog koljena onih koji me mrze, ali pokazujem milost tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.”

Ponovljeni zakon 5:8-10

“Ne pravi sebi lika rezanog ni bilo čega što je gore na nebu. , ili ono što je na zemlji dolje, ili ono što je u vodi ispod zemlje. Ne smiješ im se klanjati niti im služiti; jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran, koji pohodim grijehe otaca na djeci do trećeg i četvrtog koljena onih koji me mrze, ali pokazujem ljubav tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.”

3. Ne izgovaraj uzalud ime Gospodinovo.

Izlazak 30:7

“Ne izgovaraj uzalud ime Gospodina, Boga svojega, jer Gospodin neće ostaviti bez krivice onoga tko uzima njegovo ime uzalud.

Ponovljeni zakon 5:11

“Ne uzimaj imena Jahve, Boga svogauzalud, jer Gospodin neće ostaviti bez krivice onoga koji uzalud izgovara ime njegovo.”

4. Odmarajte se subotom i svetkujte je.

Izlazak 30:8-11

“Sjeti se subote da je svetkuješ. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, a sedmi dan je subota u čast Gospodinu, Bogu tvojemu. Na njemu nemoj raditi nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji je u tvojim vratima. Jer u šest dana stvori Gospodin nebo i zemlju, more i sve što je u njima, a sedmoga dana počinu. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotnji.”

Ponovljeni zakon 5:12-15

“Obdržavaj dan subotnji i svetkuj ga, kako ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, a sedmi dan je subota u čast Gospodinu, Bogu tvojemu. Na njemu nemoj raditi nikakav posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac, ni bilo što od stoke tvoje, ni stranac koji je u tvojim vratima, taj sluga tvoj i tvoja sluškinja neka se odmori kao i ti. Sjećaj se da si bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izveo Gospodin, Bog tvoj, snažnom rukom i ispruženom mišicom. Zato ti je Gospodin, Bog tvoj, zapovjedio svetkovanje subotnjeg dana.”

5. Poštuj svoga oca imajka.

Izlazak 30:12

“Poštuj svog oca i svoju majku da dugo živiš u zemlji koju ti daje Jahve, Bog tvoj.”

Ponovljeni zakon 5:16

“Poštuj oca svoga i majku svoju, kako ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da dugo živiš i da ti dobro bude u zemlji u kojoj je Jahve, Bog tvoj. daje ti.”

6. Ne ubijaj.

Izlazak 30:13

“Ne ubijaj.”

Ponovljeni zakon 5:17

“Ne ubijaj. ”

Vidi također: 10 najboljih biblijskih stihova za hvalu Bogu

7. Ne čini preljub.

Izlazak 30:14

“Ne čini preljub”

Ponovljeni zakon 5:18

“I nemoj počini preljub.”

8. Ne kradi.

Izlazak 30:15

“Ne kradi.”

Ponovljeni zakon 5:19

“I ne kradi .”

9. Ne laži.

Izlazak 30:16

“Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga.”

Ponovljeni zakon 5:20

“ I ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.”

10. Ne poželi.

Izlazak 30:17

“Ne poželi kuće bližnjega svojega; Ne poželi žene bližnjega svoga, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, ni bilo čega što je bližnjega tvojega.”

Pnz 5,21

“I ne poželi žene bližnjega svoga! I nemoj željeti kuće bližnjega svojega, ni njegove njive, ni njegova sluge, ni njegove sluškinje, ni njegova vola, ni njegova magarca, ni bilo čegato je susjedovo.”

Vidi također: Tražite Božje Kraljevstvo

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.