32 biblijska stiha o sudu

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Tanka je linija između osuđivanja drugih i prekoravanja grijeha. Ovi biblijski stihovi o sudu mogu nam pomoći da razlikujemo to dvoje.

Isus daje jasne upute da ne osuđujemo ili duhovno arogantno. Kršćani ne smiju suditi ljudima izvan kršćanske vjere. To trebamo prepustiti Bogu.

Bog je stvoritelj, vladar i sudac svih ljudi. Jednog dana ćemo biti pozvani da položimo račun za svoje postupke u ovom životu. A Bog će biti sudac pravde.

Mi smo, međutim, pozvani da pomažemo jedni drugima kada netko padne u grijeh tako što ćemo graciozno koristiti Božju riječ da ljude uputimo na istinu.

Budući da svi nismo ispunili Božje veličanstvene standarde, možemo suosjećati s drugima kada padnu u iskušenje.

Trebamo upotrijebiti vlastito iskustvo u borbi protiv grijeha i iskušenja kako bismo pomogli drugima, postupanje prema drugima onako kako želimo da se postupa s nama i ispravljanje jedni drugih s blagošću u Kristovoj ljubavi.

Ne sudite drugima

Matej 7:1

Ne sudite , da vam se ne sudi. Jer kakvom presudom izrekneš, bit će ti suđeno, i kakvom mjerom budeš mjerio, mjerit će ti se.

Luka 6:37-38

Ne sudite i neće vam se suditi; ne osuđujte, i nećete biti osuđeni; praštajte, i bit će vam oprošteno; dajte, i dat će vam se. Dobra mjera, pritisnuta, protresena, pregažena,stavit će vam se u krilo. Jer kakvom mjerom budete mjerili, mjerit će vam se.

Jakovljeva 4:11-12

Ne govorite zlo jedni protiv drugih, braćo. Tko govori protiv brata ili sudi bratu, huli na zakon i sudi zakon. Ali ako sudite zakonu, niste izvršitelj zakona nego sudac. Samo je jedan zakonodavac i sudac, onaj koji može spasiti i uništiti. Ali tko si ti da sudiš bližnjemu svome?

Rimljanima 2:1-3

Zato nemaš isprike, o čovječe, svaki od vas koji sudite. Jer, osuđujući drugoga, osuđujete sebe, jer vi, sudac, činite iste stvari. Znamo da Božji sud s pravom pada na one koji prakticiraju takve stvari. Misliš li, o čovječe - ti koji osuđuješ one koji čine takve stvari, a sam ih činiš - da ćeš izbjeći Božju osudu?

Rimljanima 14:1-4

Što se tiče onaj koji je slab u vjeri, neka ga dočeka, ali ne da se svađaju oko mišljenja. Jedna osoba vjeruje da smije jesti bilo što, dok slaba osoba jede samo povrće. Neka onaj koji jede ne prezire onoga koji se uzdržava, a onaj koji se uzdržava neka ne osuđuje onoga koji jede, jer njemu je Bog dobro došao.

Tko si ti da osuđuješ tuđeg slugu? On stoji ili pada pred vlastitim gospodarom. I bit će podržan, jer ga Gospodin može stvoritistani.

Rimljanima 14:10

Zašto osuđuješ svog brata? Ili ti, zašto prezireš svoga brata? Jer svi ćemo mi stajati pred Božjim sudom.

Ivan 8:7

I kako su ga oni nastavili pitati, on ustade i reče im: "Neka tko je vani grijeh među vama prvi baci kamen na nju.”

Kako se nositi s grijehom u Crkvi?

Galaćanima 6:1

Braćo, ako je itko uhvaćen u bilo kojem prijestupu, vi koji ste duhovni trebali biste ga obnoviti u duhu blagosti. Pazi na sebe da i ti ne budeš u iskušenju.

Matej 7:2-5

Zašto vidiš trun u oku brata svoga, a ne primjećuješ brvno koje je u vlastitom oku? Ili kako možeš reći bratu svome: 'Daj da ti izvadim trun iz oka', kad je balvan u vlastitom oku? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega.

Luka 6:31

I kako želiš da drugi bi vama činili, činite i vi njima.

Matej 18:15-17

Ako tvoj brat zgriješi protiv tebe, idi i okrivi ga nasamo. Ako te posluša, dobio si brata. Ali ako ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, da se svaka optužba potvrdi svjedočenjem dva ili tri svjedoka.

Ako ih odbije poslušati, recite to crkvi. I akoodbija poslušati ni Crkvu, neka vam bude kao poganin i carinik.

Jakovljeva 5:19-20

Braćo moja, ako tko među vama odluta od istina i tko ga vrati, neka zna da tko god vrati grješnika iz njegova lutanja, spasit će njegovu dušu od smrti i pokrit će mnoštvo grijeha.

Vidi također: 50 biblijskih stihova o pokajanju od grijeha

1. Korinćanima 5:1-5

Priča se da među vama postoji spolni nemoral, i to vrste koja se ne tolerira čak ni među poganima, jer čovjek ima ženu svoga oca. A vi ste bahati! Ne biste li radije trebali tugovati?

Neka bude uklonjen između vas onaj koji je to učinio. Jer iako odsutan tijelom, prisutan sam duhom; i kao da sam prisutan, već sam izrekao sud onome koji je takvo što učinio.

Kada se okupite u ime Gospodina Isusa i kad je moj duh prisutan, sa snagom našeg Gospodina Isusa, trebate predati ovog čovjeka Sotoni za uništenje tijela, tako da njegov duh mogu biti spašeni u dan Gospodnji.

1. Korinćanima 5:12-13

Jer što ja imam s osuđivanjem stranaca? Zar ti ne trebaš suditi onima unutar crkve? Bog sudi onima vani. "Očisti zloga iz svoje sredine."

Ezekiel 3:18-19

Ako kažem bezbožniku: "Sigurno ćeš umrijeti," a ti ga ne upozoriš, niti govori da upozori opakog od njegova opakog puta, kako bi mu spasio život, tobezbožnik će umrijeti za svoje bezakonje, ali ću njegovu krv tražiti iz vaše ruke. Ali ako opominješ bezbožnika, a on se ne vrati od svoje zloće ili od svog zlog puta, umrijet će za svoje bezakonje, ali ćeš izbaviti svoju dušu.

2 Timoteju 3:16-17

Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukor, za popravljanje i za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude sposoban, opremljen za svako dobro djelo.

Vidi također: Uzdaj se u Gospodina

2. Timoteju 4:2

Propovijedaj Riječ; biti spreman u sezoni i izvan sezone; ukori, ukori i potakni, s potpunom strpljivošću i poučavanjem.

Bog je sudac

Izaija 33:22

Jer Gospodin je naš sudac; Gospodin je naš zakonodavac; Gospodin je naš kralj; on će nas spasiti.

Jakovljeva 4:12

Samo je jedan zakonodavac i sudac, onaj koji može spasiti i uništiti. Ali tko si ti da sudiš svoga bližnjega?

Psalmi 96:13

Neka se pred Jahvom raduje sve stvorenje, jer on dolazi, dolazi suditi zemlju. On će suditi svijetu po pravdi i narodima po svojoj vjernosti.

2 Petrova 2,9

Tada Gospodin zna kako izbaviti pobožne od kušnji, a nepravedne zadržati pod kaznom do sudnjeg dana.

Sveci će suditi svijetu

1. Korinćanima 6:2-3

Ili ne znate da će sveci suditi svijetu? I ako svijet treba suditi po vama, jesteti si nesposoban suditi u trivijalnim slučajevima? Zar ne znaš da mi trebamo suditi anđelima? Koliko više, dakle, stvari koje se odnose na ovaj život!

Sudnji dan

Propovjednik 12:14

Jer Bog će svako djelo dovesti na sud, uključujući i svako skriveno stvar, bila ona dobra ili zla.

Matej 12:36

Ali ja vam kažem da će svatko odgovarati na dan suda za svaku praznu riječ koju je izgovorio.

Matej 24:36-44

Ali o tom danu ili času nitko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.

Kao što je bilo u dane Noine, tako će biti i o dolasku Sina Čovječjega. Jer u danima prije potopa ljudi su jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kada je Noa ušao u arku; i nisu znali ništa o tome što će se dogoditi dok nije došao potop i sve ih odnio.

Tako će biti o dolasku Sina Čovječjega.

Dva čovjeka bit će u polju; jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dvije će žene mljeti na ručni mlin; jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.

Zato bdijte, jer ne znate u koji će dan Gospodar vaš doći.

Ali shvati ovo: da je vlasnik kuće znao u koje doba noći lopov dolazi, on bi bdio i ne bi dopustio da mu se provali u kuću. Stoga i vi morate biti spremni, jerSin Čovječji doći će u čas kad ga ne očekujete.

Ivan 12:46-48

Ja sam došao na svijet kao svjetlost, da svaki koji u mene vjeruje ne ostati u tami. Sluša li tko riječi moje i ne drži ih, ne sudim ga; jer nisam došao suditi svijetu nego spasiti svijet. Tko me odbacuje i ne prima moje riječi, ima suca; riječ koju sam rekao sudit će mu u posljednji dan.

Djela 17:31

Jer on je odredio dan kada će suditi svijetu po pravdi po čovjeku kojeg je postavio . On je dao dokaz za to svima uskrisivši ga od mrtvih.

1. Korinćanima 4:5

Stoga ne izričite osudu prije vremena, prije nego dođe Gospodin koji će donijeti osvijetli stvari koje su sada skrivene u tami i otkrit će namjere srca. Tada će svatko primiti svoju pohvalu od Boga.

2. Korinćanima 5:10

Jer svi se moramo pojaviti pred Kristovim sudom, tako da svatko može primiti ono što je za ono što je učinio u tijelu, bilo dobro ili zlo.

2. Petrova 3:7

Ali istom su riječju sadašnja nebesa i zemlja pohranjeni za oganj, čuva se do dana suda i uništenja bezbožnika.

Hebrejima 9:26-28

Ali kako jest, pojavio se jednom zauvijek na kraju vjekova da stavi odagna grijeh svojom žrtvom. I baš takoOdređeno je da čovjek jednom umre, a nakon toga dolazi sud, pa će se Krist, jednom prinesen da ponese grijehe mnogih, pojaviti drugi put, ne da se bavi grijehom, već da spasi one koji ga željno čekaju.

Otkrivenje 20:11-15

Tada sam vidio veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. Zemlja i nebo su pobjegli od njegove prisutnosti i nije bilo mjesta za njih.

I vidjeh mrtve, velike i male, kako stoje pred prijestoljem, i knjige se otvoriše.

Otvorila se još jedna knjiga, a to je knjiga života. Mrtvima je suđeno prema onome što su učinili kako je zapisano u knjigama.

More je predalo mrtvace koji su bili u njemu, i smrt i had su predali mrtvace koji su bili u njima, i svakome je suđeno prema onome što je učinio.

Tada su smrt i had bačeni u ognjeno jezero. Ognjeno jezero je druga smrt. Svatko čije ime nije pronađeno zapisano u knjizi života bačen je u ognjeno jezero.

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.