35 snažnih biblijskih stihova za ustrajnost

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Ovi biblijski stihovi za ustrajnost podsjećaju nas da se pouzdamo u Boga kada se suočimo s teškim okolnostima. Ustrajnost znači biti uporan unatoč poteškoćama ili kašnjenjima s kojima se suočavamo. Biblija nas uči da ustrajemo u vjeri, vjerujući da će Bog ispuniti svoja obećanja. Kad se suočimo s poteškoćama, možemo vjerovati da Bog razumije našu situaciju i vidi našu nevolju. Kada želimo odustati, odvojiti vrijeme da se prisjetimo Božje vjernosti može ojačati našu odlučnost.

Primjeri ustrajnosti u Bibliji

Mnogo je primjera ustrajnosti u Biblija u kojoj su ljudi izdržali teške situacije polažući svoju vjeru u Boga.

Vidi također: Grijeh u Bibliji

Egipatska vojska je progonila Izraelce kroz pustinju. Zaglavljeni između mora i pustinje, Izraelci nisu mogli pronaći izlaz za bijeg. Skamenjeni od straha povikali su Mojsiju: ​​"Jesi li nas izveo iz Egipta da umremo u pustinji? Zar nije bilo dovoljno grobova za nas u Egiptu?"

Izraelci su razmišljali o ozbiljnosti svoje situacije umjesto da se prisjećaju čudesnog spasenja koje je Bog osigurao. Razmišljanje o negativnim mislima proizvodi obeshrabrenje i očaj. Razmišljanje o našem iskustvu Božje milosti stvara nadu za budućnost.

Mojsije je podsjetio ljude da svoju vjeru stave u Boga. "Ne boj se. Stoj čvrsto i vidjet ćeš izbavljenje koje će ti Gospodin donijeti danasGospodine, vaš trud nije uzaludan.

Galaćanima 6:9

I neka nam ne dosadi činiti dobro, jer u svoje vrijeme ćemo žeti, ako ne odustanemo.

Efežanima 6:18

Molite se u svako vrijeme u Duhu, sa svom molitvom i prošnjom. U tu svrhu budite sa svom ustrajnošću, moleći se za sve svete.

Kako ustrajati u nevolji

Matej 10:22

I svi će vas mrziti za ime moje. Ali tko ustraje do kraja, bit će spašen.

Djela 14:22

Krijepi duše učenika, hrabri ih da ostanu u vjeri i govoreći da kroz mnoge nevolje mi mora ući u kraljevstvo Božje.

Rimljanima 5:3-5

Više od toga, radujemo se svojim patnjama, znajući da patnja proizvodi izdržljivost, a izdržljivost proizvodi karakter, a karakter proizvodi nadu , a nada nas ne posramljuje, jer je Božja ljubav izlivena u naša srca po Duhu Svetom koji nam je dan.

Rimljanima 8:37-39

Ne, u svemu tome više smo nego pobjednici po onome koji nas je uzljubio. Jer siguran sam da nas ni smrt ni život, ni anđeli ni vladari, ni stvari sadašnje ni stvari koje dolaze, ni sile, ni visina ni dubina, niti bilo što drugo u svemu stvorenom, neće moći rastaviti od ljubavi Božje u Krist Isus Gospodin naš.

Jakovljeva 1:2-4

Svakom to radošću smatrajte, braćo moja,kad naiđete na razne kušnje, jer znate da prokušanost vaše vjere proizvodi postojanost. I neka postojanost ima svoj puni učinak, kako biste bili savršeni i potpuni, bez ičega.

Jakovljeva 1:12

Blago čovjeku koji ostaje postojan u kušnji, jer kad ima izdržao ispit primit će krunu života, koju je Bog obećao onima koji ga ljube.

Kršćanski citati o ustrajnosti

“Uvijek smo u kovačnici, ili na nakovanj; kušnjama nas Bog oblikuje za više stvari.” - Henry Ward Beecher

“Bog zna našu situaciju; Neće nas osuđivati ​​kao da nemamo poteškoća koje trebamo prevladati. Bitna je iskrenost i ustrajnost naše volje da ih prevladamo.” - C. S. Lewis

“Ustrajnošću je puž stigao do arke.” - Charles Spurgeon

„Ništa ne paralizira naše živote kao stav da se stvari nikada ne mogu promijeniti. Moramo se podsjetiti da Bog može promijeniti stvari. Outlook određuje ishod. Ako vidimo samo probleme, bit ćemo poraženi; ali ako u problemima vidimo mogućnosti, možemo imati pobjedu.” - Warren Wiersby

“Ne možemo učiniti ništa bez molitve. Sve se može učiniti snažnom molitvom. Ona svladava ili uklanja sve prepreke, svladava svaku otpornu silu i postiže svoje ciljeve pred nesavladivim preprekama.” - E. M. Bounds

“Ne budilijen. Trči svaki dan trku svom svojom snagom, tako da na kraju dobiješ pobjednički vijenac od Boga. Nastavite trčati čak i kada ste pali. Pobjednički vijenac osvaja onaj koji ne ostaje dolje, nego uvijek ponovno ustaje, zgrabi zastavu vjere i trči u uvjerenju da je Isus Pobjednik.” - Bailea Schlink

Molitva za ustrajnost

Bože, ti si vjeran. Tvoja je riječ istinita i tvoja su obećanja sigurna. Kroz povijest ste opskrbljivali svoj narod. Ti si moj spasitelj i u tebe ću se pouzdati.

Priznajem da se ponekad borim s obeshrabrenjem i očajem. Često zaboravljam tvoju vjernost. Mene odvraćaju brige svijeta i predajem se sumnji i iskušenjima.

Hvala ti na milosti i dobroti koju si mi pokazao kroz moj život. Hvala vam na snazi ​​koju pružate.

Pomozi mi da zadržim fokus na tebi. Pomozi mi da se sjetim vremena koje si mi osigurao. Pomozi mi da budem postojan u svojoj vjeri i da ustrajem u nevoljama. Znam da se mogu pouzdati u tebe. Amen.

Egipćane koje vidite danas više nikada nećete vidjeti. Gospodin će se boriti za vas; samo moraš biti miran." (Izlazak 14:13-14).

Bog je izbavio Izraelce od njihovih neprijatelja na čudesan način, tako što je razdvojio more i dopustio Izraelcima da pobjegnu neozlijeđeni. Božja vjernost da izbavi Izraelci su od svojih tlačitelja postali probni kamen vjere za buduće naraštaje.

Psalmisti su se često prisjećali Božje vjernosti kako bi podsjetili svoju publiku da ustraju kroz svoje teškoće polažući svoju vjeru u Boga. "Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske. Širom otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti...O, kad bi me slušao narod moj, kad bi Izrael hodio mojim putovima! Uskoro bih pokorio njihove neprijatelje i okrenuo ruku protiv njihovih neprijatelja" (Psalam 81:10, 13-14).

Možemo se pouzdati u Gospodina da će voditi naše bitke. Kada osjetimo da padamo u obeshrabrenje, trebamo zapamtiti Božju vjernost. On će nam pomoći da ustrajemo. Naša je uloga čekati u vjeri, vjerujući Bogu za njegovo izbavljenje.

Šadrah, Mešak i Abednigo bili su progonjeni zbog svoje vjere u Boga. Kada su odbili obožavati babilonski idol, kralj Nabukodonozor je prijetio da će ih baciti u užarenu peć.

Pouzdali su se u Boga da će ih spasiti govoreći: "Bog kojem služimo može nas izbaviti od toga, a on će nas izbaviti i od Vašeg Veličanstva ruka. Ali čak i ako onne, želimo da znate, Vaše Veličanstvo, da nećemo služiti vašim bogovima niti se klanjati zlatnom kipu koji ste podigli" (Danijel 3:17-18).

Trojica muškaraca su ustrajala u vjere. Sjećali su se Božje vjernosti. Vjerovali su Bogu da će ih izbaviti od tlačitelja. Čak i ako ih Bog nije oslobodio, bili su spremni umrijeti za svoja uvjerenja. Umjesto da kompromitiraju svoju vjeru, vjerovali su Bogu da će ih spasiti.

Obnavljanje naših misli razmišljanjem o Božjim obećanjima neće promijeniti naše okolnosti, ali će promijeniti naš stav. Sjećanje na Božju vjernost dat će nam snagu i hrabrost koja nam je potrebna da izdržimo teškoće s kojima se suočavamo u životu.

Razmislite o sljedećim biblijskim stihovima o ustrajnosti kako biste razvili svoju vjeru u Isusa Krista. On će vam pomoći u vašem vremenu kušnje. On će vam pomoći da prevladate obeshrabrenje, nevolju i sumnju. On će vam pomoći da ostanete vjerni unatoč okolnostima s kojima se suočavate .

Jobova ustrajnost

Sveto pismo opisuje Joba kao "neporočnog i čestitog; bojao se Boga i klonio se zla" (Job 1:1). Sotona iskušava Jobovu vjernost ubijajući njegovu stoku, njegovu obitelj i oboljevajući Joba od bolne kožne bolesti.

Job traži otkupitelja da ga spasi od njegovu nevolju, "Znam da moj Otkupitelj živi i da će na kraju stati na zemlju" (Job 19,25). Njegova vjera nagovještava dolazak Krista Isusa, koji spašavaod grijeha i smrti, i dat će nam uskrsla tijela kada uđemo u našu vječnu slavu.

Jobovi prijatelji govore mu da se pokaje za grijehe koji su uzrokovali Božju nevolju, ali Job ostaje pri svojoj nevinosti. Njegova nevolja ga tjera da preispituje Boga i proklinje dan kada je rođen.

Čitanje Joba pomaže normalizirati emocije koje osjećamo kada podnosimo teškoće. Teško je pouzdati se u Božju providnost kada se naši životi raspadaju oko nas.

Ali ovaj biblijski stih iz Knjige o Jobu daje ohrabrenje kada patimo od teškoća i nevolja: "Znam da ti možeš učiniti sve; nijedna se tvoja namjera ne može spriječiti" (Job 42,2).

Na kraju, Job prihvaća Božju providnost. Možemo se pouzdati u Božju vjernost i podložiti se Božjoj volji čak i kada su stvari teške, znajući da "Bog radi na dobro onih koji ga ljube, koji su po njegovoj namjeri pozvani" (Rimljanima 8,28).

Kristova ustrajnost

Ima još ohrabrujućih biblijskih stihova iz Božje riječi koji nam pomažu izdržati vremena kušnje. Poput Joba, naš Gospodin Isus Krist podložio se Božjoj providnosti kada je bio suočen s progonstvom.

Noć prije svog raspeća, Isus se molio sa svojim učenicima u Getsemenskom vrtu.

"Isus je molio: 'Oče, ako hoćeš, uzmi ovu čašu od mene; ali ne moja volja, nego tvoja neka bude." Ukazao mu se anđeo s nebai ojačao ga. I budući u tjeskobi, usrdnije se molio, a njegov je znoj bio kao kaplje krvi što su padale na zemlju" (Luka 22:42-44).

Molitva nam pomaže uskladiti svoju volju s Bogom. Isus je poučavao svoje učenike moliti i na ovaj način govoreći: "Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji" (Luka 11,2-3). Kada predamo svoja srca Bogu, Duh Sveti nas tješi u našu nevolju, svjedočeći o Božjoj milosti koja djeluje u nama.

Kad se osjećamo obeshrabreni, Biblija nas uči da gledamo na Krista Isusa, kao primjer ustrajnosti, "Stoga, budući da smo okruženi tako velikim oblak svjedoka, odbacimo i mi svaki teret i grijeh koji tako prianja, i trčimo ustrajno trkom koja je pred nama, gledajući u Isusa, utemeljitelja i usavršitelja naše vjere, koji zbog radosti što postavljen je pred njega, podnio je križ, prezirući sramotu, i sjedi zdesna prijestolja Božjega" (Hebrejima 12,1-2).

Što Biblija kaže o ustrajnosti ?

Sljedeći biblijski stihovi o ustrajnosti uče nas uskladiti svoje misli i namjere s Božjom voljom. Biblija nas uči da se odupremo iskušenjima koja prijete da skrenu našu vjeru. Potaknuti smo da ustrajemo kako bismo postigli cilj sudjelovanja u Božjem spasenju.

Kršćanin ustraje u vjeri kako bi postigao Božje obećanje slave (Rimljanima 8:18-21).Oni koji ustraju primit će uskrslo tijelo i vječno će nastaniti nova nebesa i novu zemlju s Bogom i Njegovom pobjedonosnom crkvom.

Biblija uči crkvu da ustraje u vjeri, dok Isus radi na osvajanju onih koji se protive Božjoj vladavini (1. Korinćanima 15:20-28). Kad Isus dovrši svoje djelo, predat će Kraljevstvo svome Ocu, kako bi Bog bio sve u svima.

Na novom nebu i novoj zemlji, Bog Otac i Isus, njegov Sin, vladat će u prisutnosti Božjeg naroda (Otkrivenje 21:3). Grijeh i smrt bit će poraženi. Patnji će doći kraj (Otkrivenje 21:4). Bog će u potpunosti uspostaviti svoju slavu na Zemlji za cijelu vječnost.

Cilj kršćanske ustrajnosti je sudjelovati u Božjoj slavi pri dovršetku Njegovog Kraljevstva. Na dan uskrsnuća, vjerni kršćani primit će uskrslo tijelo, neprobojno za truljenje, i vladat će s Bogom kao svećenici-kraljevi (Otkrivenje 1:6; 20:6), ispunjavajući Božju volju da čovječanstvo ima vlast nad Zemljom ( Postanak 1:28).

Božjim će kraljevstvom upravljati njegova etika savršene ljubavi (1. Ivanova 4:8; 1. Korinćanima 13:13).

Do tada, Biblija uči Isusove sljedbenike da ustraju u vjeri , izdržati kušnje i iskušenja, oduprijeti se zlu, moliti se i činiti dobra djela kroz milost koju Bog pruža.

Bog će nagraditi ustrajnost

2 Kronike15:7

Ali ti, hrabro! Ne daj da ti ruke klonu, jer će tvoj rad biti nagrađen.

Vidi također: 21 biblijski stih o preljubu

1. Timoteju 6:12

Bori se dobrim borbom vjere. Uhvati se vječnog života na koji si pozvan i koji si dobro ispovjedio pred mnogim svjedocima.

2. Timoteju 2:12

Ako trpimo, s njim ćemo i kraljevati; ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.

Hebrejima 10:36

Jer vam je potrebna postojanost, da kad vršite volju Božju možete primiti što je obećano.

Otkrivenje 3:10-11

Budući da si održao moju riječ o strpljivosti, čuvat ću te od časa kušnje koji dolazi na cijelom svijetu, da iskuša one koji žive na zemlji. dolazim uskoro. Drži čvrsto ono što imaš, da ti nitko ne ugrabi krunu.

Biblijski stihovi za jačanje vjere

1. Ljetopisa 16:11

Tražite Gospodina i njegovu snagu ; tražite njegovu prisutnost neprestano!

1 Korinćanima 9:24

Zar ne znate da u trci svi trkači trče, ali samo jedan prima nagradu? Pa trčite da ga dobijete.

Filipljanima 3:13-14

Braćo, ne smatram da sam ga prisvojio. Ali jedno činim: zaboravljam što je iza i naprežući se prema onome što je ispred, jurim prema cilju za nagradu uzvišenog poziva Božjeg u Kristu Isusu.

Hebrejima12:1-2

Stoga, budući da smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, također odbacimo svaki teret i grijeh koji nas tako drži, i trčimo ustrajno trkom koja je postavljen pred nas, gledajući u Isusa.

Sjetite se Božje milosti

Psalam 107:9

Jer on zadovoljava dušu koja čezne, a dušu gladnu on puni dobrima.

Psalam 138:8

Gospodin će ispuniti svoju namjeru za mene; vječna je ljubav tvoja, Gospodine. Ne ostavljaj djelo ruku svojih.

Tužaljke 3:22-24

Ljubav Jahvina nikada ne prestaje; njegovoj milosti nikad kraja; nove su svako jutro; velika je tvoja vjernost. "Jahve je moj dio", govori moja duša, "zato se u njega uzdam."

Ivan 6:37

Sve što mi Otac daje doći će k meni, i tko god dolazi k meni, nikad ga neću izbaciti.

Filipljanima 1:6

I siguran sam u ovo, da će onaj koji je započeo dobro djelo u vama dovršiti ga na dan Isus Krist.

Filipljanima 4:13

Sve mogu u onome koji me jača.

Kološanima 1:11-12

Neka budeš ojačan svom snagom, prema njegovoj veličanstvenoj moći, za svu postojanost i strpljivost s radošću, zahvaljujući Ocu, koji te je osposobio za dioništvo u baštini svetih u svjetlu.

2. Solunjanima 3:5

Neka Gospodin usmjeri vaša srca premaljubavi prema Bogu i postojanosti Kristovoj.

2. Timoteju 4:18

Gospodin će me izbaviti od svakog zla i sigurno će me dovesti u svoje nebesko kraljevstvo. Neka mu je slava u vijeke vjekova. Amen.

Hebrejima 10:23

Čvrsto se držimo ispovijedanja naše nade bez kolebanja, jer vjeran je onaj koji je obećao.

Kako ustrajati u vjeri

Psalam 27:14

Čekaj Jahvu; budi jak i neka ti srce ohrabri; čekaj GOSPODA!

Psalam 86:11

Uči me svome putu, Jahve, da hodim u istini tvojoj; ujedini srce moje da se boji imena tvoga.

Psalmi 119:11

Riječ tvoju pohranih u srcu svome, da ti ne griješim.

Ivan 8:32

Ako ostanete u mojoj riječi, doista ste moji učenici i upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.

Rimljanima 12:12

Radujte se u nadi, budite strpljivi u nevolji, budite postojani u molitvi.

1. Korinćanima 13:7

Ljubav sve podnosi, sve vjeruje, svemu se nada, podnosi sve.

1. Petrova 5:7-8

Sve svoje brige bacite na njega jer on brine za vas. Budite trezveni; budite oprezni. Vaš protivnik, đavao, obilazi okolo poput ričućeg lava tražeći koga da proždere.

Biblijski stihovi o izdržljivosti

1. Korinćanima 15:58

Stoga, moja ljubljena braćo, budite postojan, nepokolebljiv, uvijek obilan u djelu Gospodnjem, znajući da u

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.