79 biblijskih stihova o blagoslovima

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Sadržaj

#Blessed neko je vrijeme bio popularan internetski meme, ali što zapravo znači biti blagoslovljen? Što su blagoslovi u Bibliji i kako se biblijski blagoslovi razlikuju od našeg kulturnog shvaćanja sreće? Sljedeći biblijski stihovi o blagoslovima pomažu nam razumjeti Božje darove i kako dobiti Božju naklonost.

Blagoslovi su darovi od Boga koji donose sreću u naše živote. Bog nas također blagoslivlja svojom naklonošću, osnažujući nas da ispunimo njegov plan za naše živote.

Bog blagoslivlja one koji mu vjeruju i slušaju ga. Bog daje duhovne i materijalne blagoslove onima koji ga slijede. Bog želi da našu sreću i zadovoljstvo pronađemo kroz naše odnose, dok štujemo Boga i volimo druge.

Nadamo se da će vas ovi biblijski stihovi o Božjim blagoslovima ohrabriti.

Biblijski stihovi o Božjim blagoslovima

Postanak 1:28

I Bog ih je blagoslovio. I reče im Bog: "Rađajte se i množite se, napunite zemlju i vladajte njome, i vladajte nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad svim živim stvorovima što se miču po zemlji."

Postanak 2:3

Tako je Bog blagoslovio sedmi dan i posvetio ga, jer je u njemu Bog počinuo od svega svoga djela što ga je učinio u stvaranju.

Psalam 29:11

Neka Gospodin da snage svom narodu! Neka Gospodin blagoslovi svoj narod mirom!

Psalam 32:1

Blagoslovljen onaj čijii svi će narodi na zemlji biti blagoslovljeni tobom.

Galaćanima 3:9

A ako ste Kristovi, onda ste potomstvo Abrahamovo, baštinici po obećanju.

Bog blagoslivlja Izrael

Ponovljeni zakon 15:6

Jer Jahve, Bog tvoj, blagoslovit će te, kao što ti je obećao, i ti ćeš zajmiti mnogim narodima, ali ćeš ne posuđuj, i vladat ćeš mnogim narodima, ali oni neće vladati tobom.

Psalam 67:7

Bog će nas blagosloviti; neka ga se boje svi krajevi zemlje!

Ezekiel 34:25-27

Sklopit ću s njima savez mira i protjerat ću divlje zvijeri iz zemlje, tako da mogu živjeti sigurno u divljini i spavati u šumi. I učinit ću blagoslovom njih i mjesta svuda oko svoga brda, i pustit ću pljuskove u njihovo vrijeme; oni će biti pljuskovi blagoslova. I drveće u polju davat će svoje plodove, i zemlja će davati plodove svoje, i oni će biti sigurni u svojoj zemlji. I spoznat će da sam ja Jahve kad slomim motke njihova jarma i izbavim ih iz ruku onih koji su ih robili.

Zaharija 8:13

I kao što ti bili su uzrečica prokletstva među narodima, o dome Judin i dome Izraelov, pa ću vas spasiti i vi ćete biti blagoslov. Ne boj se, nego neka tvoje ruke budu jake.

Aronov svećenički blagoslov

Brojevi 6:24-26

Neka te Gospodin blagoslovi idržati te; neka te obasja Gospodin licem svojim i milostiv ti bude; neka Gospod podigne svoje lice na tebe i da ti mir.

Mojsije blagoslivlja plemena Izraelova

Ponovljeni zakon 33:1

Ovo je blagoslov kojim je Božji čovjek Mojsije blagoslovio izraelski narod prije svoje smrti...

Isusovi blagoslovi

Marko 10:29-30

Isus je rekao: “Zaista, kažem vam, nema nikoga tko je ostavio kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili zemlju, radi mene i radi evanđelja, tko neće primiti stostruko sada u ovo vrijeme , kuće i braća i sestre i majke i djeca i zemlje, s progonstvima, a u budućem vijeku život vječni.”

Luka 6:22

Blago vama kad vas ljudi mrze i kada te isključe i pogrde i preziru tvoje ime kao zlo zbog Sina Čovječjega!

Luka 24:50-51

I izvede ih do Betanije, i podigavši ​​ruke blagoslovi ih. Dok ih je blagoslivljao, odvojio se od njih i bio uznesen na nebo.

Ivan 20:29

Isus mu reče: "Jesi li povjerovao jer si me vidio? Blago onima koji ne vidješe, a vjeruju.”

Djela 3:26

Bog, uskrisivši svoga slugu, posla ga najprije tebi da te blagoslovi okrećući svakoga od vas od vaše zloće.

Blagoslovi apostola

Rimljanima 15:13

SvibanjBog nade ispunio vas svakom radošću i mirom u vjeri, da snagom Duha Svetoga obilujete nadom.

2. Korinćanima 13:14

Milost je Gospodin Isus Krist i ljubav Božja i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.

2. Solunjanima 3:5

Neka Gospodin usmjeri srca vaša na ljubav Božju i na postojanost Kristovu.

Hebrejima 13:20-21

Sada neka Bog mira koji je vratio od mrtvih našeg Gospodina Isusa, velikog pastira ovaca, krvlju Savez vječni, neka vas opremi svim dobrima da vršite volju njegovu, čineći u nama što mu je milo po Isusu Kristu, kojemu slava u vijeke vjekova. Amen.

3. Ivanova 1:2

Ljubljeni, molim se da sve bude dobro s vama i da budete dobrog zdravlja, kao što je dobro vašoj duši.

Judina 1:2

Neka vam se umnoži milosrđe, mir i ljubav.

prijestup je oprošten, čiji je grijeh pokriven.

Izreke 10:22

Blagoslov Gospodnji obogaćuje i ne dodaje žalosti s njim.

Job 5: 17

Evo, blažen onaj koga Bog ukori; stoga ne prezirite disciplinu Svemogućeg.

Rimljanima 4:7-8

Blagoslovljeni su oni čija su bezakona djela oproštena i čiji su grijesi pokriveni; Blago čovjeku kojemu Gospodin ne uračunava grijeha njegova.

2. Korinćanima 1,3-4

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bože svake utjehe, koji nas tješiš u svakoj našoj nevolji, da i mi možemo tješiti one koji su u bilo kojoj nevolji, onom utjehom kojom nas same tješi Bog.

2. Korinćanima 9:8

I Bog je kadar učiniti da vas svaka milost obiluje, tako da imate svu dostatnost u svemu u svako vrijeme, da obilujete u svakom dobrom djelu.

2. Korinćanima 9:11

Bit ćete obogaćeni u svakom pogledu da budete velikodušni u svakom pogledu, što će kroz nas proizvesti zahvalnost Bogu.

Efežanima 1:3

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio u Kristu svakim duhovnim blagoslovom na nebesima.

Filipljanima 4:19

I moj Bog će zadovoljiti svaku vašu potrebu prema svom bogatstvu u slavi u Kristu Isusu.

1 Petrova 4:14

Ako vas vrijeđaju zbog imena Krista,blagoslovljeni ste, jer duh slave, koji je Duh Božji, počiva na vama.

Otkrivenje 14:13

I čuh glas s neba kako govori: "Napiši ovo: Blago mrtvima koji od sada umiru u Gospodinu.” “Blaženo doista,” govori Duh, “da se odmore od svojih trudova, jer ih djela njihova prate!”

Otkrivenje 19:9

I anđeo mi reče: “Piši ovo: Blago onima koji su pozvani na Jaganjčevu svadbenu gozbu.” I rekao mi je: "Ovo su istinite riječi Božje."

Otkrivenje 22:14

Blago onima koji peru svoje haljine, da imaju pravo na stablo života i da mogu ući u grad na vrata.

Blaženstva

Matej 5:3

Blago siromasima duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko.

Vidi također: 67 zapanjujućih biblijskih stihova o ljubavi

Matej 5:4

Blago onima koji tuguju, jer će se utješiti.

Matej 5:5

Blago krotkima, jer će baštiniti zemlju.

Matej 5:6

Blago onima koji su gladni i žedni za pravednošću, jer će se nasititi.

Matej 5:7

Blago milosrdnima, jer oni primit će milosrđe.

Matej 5:8

Blago onima čista srca, jer će Boga vidjeti.

Matej 5:9

Blagoslovljeni oni su mirotvorci, jer će se sinovi Božji zvati.

Matej 5:10

Blago onima koji su progonjeni zbog pravednosti,jer njihovo je kraljevstvo nebesko.

Matej 5:11-12

Blago vama kad vas drugi pogrde i progone i protiv vas lažno govore svakojake zlobe na moj račun. Radujte se i veselite se, jer velika je nagrada vaša na nebu, jer su tako progonili proroke koji su bili prije vas.

Vidi također: Najbolji biblijski stihovi za proslavu Božića

Uvjeti blagoslova

Blagoslovljen onaj koji vjeruje i boji se Gospodin

Izlazak 1:21

I budući da su se babice bojale Boga, on im je dao obitelji.

Ponovljeni zakon 5:29

Oh da su uvijek imali takvo srce da me se boje i da drže sve moje zapovijedi, da bi dobro bilo njima i njihovom potomstvu zauvijek!

Psalam 31:19

Oh , kako je obilna dobrota tvoja, koju si spremio za one koji te se boje i učinio za one koji se tebi utječu, pred očima djece čovječanstva!

Psalam 33:12

Blago narodu čiji je Bog Jahve, narodu koji je izabrao za svoju baštinu!

Psalam 34:8

Oh, kušajte i vidite kako je dobar Gospodin! Blago čovjeku koji se u njega utječe!

Izreke 16:20

Tko razmišlja o riječi, otkrit će dobro, i blagoslovljen je onaj koji se uzda u Gospodina.

Jeremija 17:7-8

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina, čije je pouzdanje Gospodin. On je poput stabla zasađenog kraj vode, koje pušta svoje korijenje uz potok, i ne boji se kada dođe vrućina, jerlišće ostaje zeleno, i nije zabrinut u godini suše, jer ne prestaje donositi plod.

Blagoslovljen jer sam bio poslušan Bogu

Postanak 26 :4-5

Umnožit ću tvoje potomstvo kao zvijezde na nebu i dat ću tvome potomstvu sve ove zemlje. I u tvom će potomstvu biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji, jer je Abraham slušao moj glas i držao moju zapovijed, moje zapovijedi, moje odredbe i moje zakone.

Izlazak 20:12

Poštuj oca svoga i majku svoju da dugo živiš u zemlji koju ti daje Jahve, Bog tvoj.

Izlazak 23:25

Služi Jahvi, Bogu svome, on će blagosloviti tvoj kruh i tvoju vodu, i ja ću ukloniti bolest između tebe.

Levitski zakonik 26:3-4

Ako budete hodili po mojim zakonima i držali moje zapovijedi i vršili ih , tada ću vam dati vaše kiše u svoje vrijeme, i zemlja će dati svoj urod, i drveće u polju će dati svoje plodove.

Ponovljeni zakon 4:40

Zato ćeš Drži njegove zakone i njegove zapovijedi, koje ti danas naređujem, da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe i da dugo živiš u zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje zauvijek.

Ponovljeni zakon 28:1

I ako budeš vjerno slušao glas Jahve, Boga svoga, pazeći da vršiš sve njegove zapovijedi koje ti danas zapovijedam, Jahve, Bog tvojpostavit će te visoko iznad svih naroda na zemlji.

Ponovljeni zakon 30:16

Ako budeš slušao zapovijedi Jahve, Boga svojega, koje ti danas zapovijedam, ljubeći Jahvu, Boga svojega , hodajući njegovim putovima i držeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegova pravila, tada ćeš živjeti i množiti se, i Jahve, Bog tvoj, blagoslovit će te u zemlji u koju ideš da je zaposjedneš.

Jošua 1:8

Ova knjiga zakona neka se ne odvaja od tvojih usta, ali razmišljaj o njoj danju i noću, tako da možeš paziti da činiš sve što je napisano u to. Jer tada ćeš uspjeti na svom putu i tada ćeš imati dobar uspjeh.

1. Kraljevima 2:3

Čuvaj zapovijed Jahve, Boga svoga, hodeći njegovim putovima i držeći njegovi zakoni, njegove zapovijedi, njegova pravila i njegova svjedočanstva, kako je napisano u Mojsijevu zakonu, da budeš uspješan u svemu što činiš i kamo god se okreneš.

Psalam 1:1-2

Blago čovjeku koji ne ide po savjetu bezbožnika, niti stoji na putu grešnicima, niti sjedi na stolici rugača; ali uživanje mu je u zakonu Gospodnjem, i o zakonu njegovom razmišlja danju i noću.

Psalam 119:2

Blaženi oni koji čuvaju njegova svjedočanstva, koji ga traže svojim cijelim srcem.

Izreke 4:10

Poslušaj, sine moj, i prihvati moje riječi, da se produži godina života tvog.

Izreke10:6

Blagoslovi su na glavi pravednika, a usta bezbožnika skrivaju nasilje.

Jeremija 7:5-7

Jer ako se doista popraviš tvoji putovi i tvoja djela, ako doista budete činili pravdu jedni s drugima, ako ne budete tlačili pridošlicu, sirotu ili udovicu, ili ne prolijevali nevinu krv na ovom mjestu, i ako ne budete išli za drugim bogovima svojima zla, tada ću te pustiti da prebivaš na ovom mjestu, u zemlji koju sam davno dao tvojim očevima zauvijek.

Malahija 3:10

Donesi punu desetinu u skladište, da u mojoj kući može biti hrane. I time me stavite na kušnju, govori Jahve nad Vojskama, neću li vam otvoriti nebeske prozore i izliti vam blagoslov sve dok više ne bude potrebe.

Matej 25:21

Njegov gospodar mu reče: “Dobro učinjeno, dobri i vjerni slugo. Malo si bio vjeran; Postavit ću te nad mnogo toga. Uđi u radost svoga gospodara.”

Jakovljeva 1:25

Ali onaj koji gleda u savršeni zakon, zakon slobode, i ustraje, budući da nije slušatelj koji zaboravlja, nego izvršitelj koji djeluje, bit će blagoslovljen u svom djelovanju.

Otkrivenje 1:3

Blagoslovljen je onaj koji naglas čita riječi ovog proroštva, i blaženi su oni koji čuju i koji čuvaj što je u njemu napisano, jer vrijeme je blizu.

Blagoslivljaj Gospodina

Pnz 8:10

I jest ćeš i biti sit, i ti ćeš blagoslovitiGospodinu, Bogu tvome, za dobru zemlju koju ti je dao.

1. Ljetopisa 29:10-13

Zato je David blagoslovio Gospodina pred svim zborom. A David reče: “Blagoslovljen si, Gospodine, Bože Izraela, oca našega, oduvijek i zauvijek. Tvoja je, Gospodine, veličina i moć i slava i pobjeda i veličanstvo, jer tvoje je sve što je na nebesima i na zemlji. Tvoje je kraljevstvo, Gospodine, i ti si uzvišen kao glava nad svima. I bogatstvo i čast dolaze od tebe, i ti vladaš nad svime. U tvojoj su ruci moć i moć, i u tvojoj je ruci učiniti velikim i dati snagu svima. I sada zahvaljujemo tebi, Bože naš, i slavimo tvoje slavno ime.

1. Ljetopisa 29:20

Tada David reče cijelom zboru: "Blagoslivljajte Jahvu, Boga svojega." I sav je zbor blagoslovio Jahvu, Boga svojih otaca, prignuvši svoje glave i poklonivši se Jahvi i kralju.

Psalam 34:1

Blagoslivljat ću Jahvu u svakom trenutku; njegova će hvala uvijek biti u mojim ustima.

Psalam 103:1-5

Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja, i sve što je u meni, blagoslivljaj sveto ime njegovo! Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravljaj svih dobročinstava njegovih, koji oprašta sve tvoje grijehe, koji iscjeljuje sve tvoje bolesti, koji iskupljuje život tvoj iz jame, koji te ovjenčava ljubavlju i milosrđem, koji te nasitiva dobrom tako da se tvoja mladost obnavlja poputorlova.

Psalam 118:25-26

Spasi nas, molimo se, Gospodine! O Gospodine, molimo te, daj nam uspjeh! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega.

Psalam 134:2

Podignite ruke svoje k svetom mjestu i blagoslivljajte Gospodina!

Luka 24:52- 53

I oni mu se pokloniše i vratiše se u Jeruzalem s velikom radošću, i neprestano bijahu u Hramu blagoslivljajući Boga.

Blagoslivljajte druge

Psalam 122:6-9

Molite za mir Jeruzalema! “Neka su sigurni oni koji te vole! Neka bude mir među vašim zidinama i sigurnost unutar vaših kula!” Radi svoje braće i drugova reći ću: "Mir u vama!" Radi Doma Gospodina, Boga našega, tražit ću tvoje dobro.

Luka 6:27-28

Ali kažem vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, blagoslivljajte one koji vas kunu, molite za one koji vas zlostavljaju.

Rimljanima 12:14

Blagoslivljajte one koji vas progone; blagoslivljaj i ne kuni ih.

1. Petrova 3,9

Ne uzvraćaj zlom za zlo ni uvredom za uvredu, nego, naprotiv, blagoslivljaj, jer na to si pozvan, da možete dobiti blagoslov.

Primjeri blagoslova u Bibliji

Abrahamov blagoslov

Postanak 12:1-3

Učinit ću od tebe veliki narod i blagoslovit ću te; Učinit ću tvoje ime velikim i ti ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji tebe blagoslivljaju, a tko te prokune, proklet ću;

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.