Adventski stihovi za proslavu Isusova rođenja

John Townsend 15-06-2023
John Townsend

Advent je doba koje se u kršćanstvu obilježava četiri tjedna koja prethode Božiću. To je vrijeme priprema i iščekivanja, dok kršćani razmišljaju o rođenju Isusa i raduju se njegovom obećanom povratku. Postoji nekoliko biblijskih odlomaka koji se često čitaju tijekom došašća kako bi nam pomogli da proslavimo Isusov dolazak, kao što je Izaija 9:6, “Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan; i vlast će mu biti na ramenu i zvat će se: Divni savjetnik, Bog moćni, Otac vječni, Knez mira.”

Značenje adventskog vijenca i adventskih svijeća

Došašće se obično slavi vijencem, pet svijeća i čitanjem svetih tekstova. Vijenac je napravljen od reznica zimzelenog bilja i simbol je vječnog života koji dolazi kroz vjeru u Isusa. Svaka od svijeća predstavlja drugačiji aspekt dolaska djeteta Krista.

Prva svijeća simbolizira nadu, druga svijeća simbolizira mir, treća svijeća simbolizira radost, a četvrta svijeća simbolizira ljubav.

Nada

Tijekom prvog tjedna došašća fokus je na Isusovoj nadi. Isus je krajnji izvor naše nade. On je patio i umro na križu za naše grijehe, da bismo mi mogli biti oprošteni i pomireni s Bogom. On je onaj koji je ponovno uskrsnuo i uzašao na nebo, tako da možemo imati sigurnost vječnog života. Isami, 'Imamo Abrahama za oca', jer kažem vam, Bog može iz ovog kamenja podići djecu Abrahamu. Čak je i sada sjekira položena u korijen drveća. Svako dakle drvo koje ne rađa dobra ploda siječe se i u oganj baca.

“Ja vas krstim vodom za obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene, čije sandale nisam ja. vrijedan nošenja. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Vile su mu u ruci, i on će očistiti gumno svoje i skupiti pšenicu u žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.”

Biblijski stihovi o miru

Čitanja Svetih pisama za 3. tjedan došašća

Izaija 35,1-10

Radovat će se pustinja i suha zemlja; pustinja će se radovati i cvjetati poput šafrana; obilno će procvjetati i radovati se radošću i pjevanjem.

Dat će mu se slava Libanona, veličanstvo Karmela i Šarona. Gledat će slavu Gospodnju, veličanstvo Boga našega. Učvrsti ruke slabe i koljena klonula učvrsti.

Reci onima koji imaju srce zabrinuto: “Budite jaki! ne boj se! Evo, vaš će Bog doći s osvetom, s Božjom nagradom. On će doći i spasiti te.”

Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvoriti; tada će hrom čovjek skakati kao jelen, a jezik nijempjevajte od radosti.

Jer vode izviru u pustinji i potoci u pustinji; gorući pijesak postat će bara, a žedno tlo izvori vode, u obitavalištu šakala, gdje leže, trava će postati trska i rogoz.

I bit će ondje autoput, i zvat će se Put svetosti; nečist neće prijeći preko njega. Pripadat će onima koji idu putem; čak i ako su ludi, neće zalutati.

Neće ondje biti lava, niti će se na njega popeti grabljiva zvijer; oni se ondje neće naći, ali će otkupljeni ondje hodati. I otkupljeni će se Gospodnji vratiti i doći na Sion s pjevanjem; vječna radost bit će nad njihovim glavama; dobit će veselje i radost, a tuga i uzdisaji pobjeći će.

Psalam 146:5-10

Blagoslovljen onaj čija je pomoć Bog Jakovljev, čija je nada u Gospodinu njegov Bog, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji zauvijek čuva vjeru; koji vrši pravdu potlačenima, koji daje hranu gladnima.

Gospodin oslobađa zatvorenike; Gospodin otvara oči slijepima. Gospodin podiže one koji su pognuti; Gospodin ljubi pravednike.

Gospodin bdije nad došljacima; on podupire udovicu i siroče, a put bezbožnika uništava. Gospodin će vječno kraljevati, tvoj Bog, Sione, svimanaraštaja.

Slava Gospodinu!

Jakovljeva 5,7-10

Strpite se dakle, braćo, do dolaska Gospodinova. Pogledajte kako seljak čeka dragocjeni plod zemlje, strpljiv je oko njega, dok ne primi ranu i kasnu kišu. I vi budite strpljivi. Učvrstite svoja srca, jer je dolazak Gospodnji blizu.

Ne gunđajte jedni protiv drugih, braćo, da ne budete osuđeni; gle, Sudac stoji na vratima. Kao primjer trpljenja i strpljivosti, braćo, uzmite proroke koji su govorili u ime Gospodnje.

Matej 11:2-11

Kada je Ivan u tamnici čuo za djela Krista, poslao je poruku po svojim učenicima i rekao mu: "Jesi li ti Onaj koji ima doći ili da drugoga čekamo?" A Isus im odgovori: “Idite i javite Ivanu što čujete i vidite: slijepi progledaju i hromi hodaju, gubavi se čiste i gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se propovijeda radosna vijest. . I blago onome koji se ne sablazni o mene.”

Kad su oni otišli, Isus je počeo govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što ste izišli u pustinju vidjeti? Trska koju vjetar njiše? Što ste onda izašli vidjeti? Čovjek obučen u meku odjeću? Gle, oni koji nose meke haljine u kraljevskim su kućama. Što ste onda izašli vidjeti? Prorok? Da, kažem vam, i više od aprorok. Ovo je onaj za koga je pisano:

“Evo, šaljem svoga glasnika pred licem tvojim, koji će ti pripraviti put pred tobom.'

Zaista, kažem ti, među oni rođeni od žena tamo nije nastao nitko veći od Ivana Krstitelja. Ipak, tko je najmanji u kraljevstvu nebeskom, veći je od njega.

Biblijski stihovi o radosti

Čitanja Svetog pisma za 4. tjedan došašća

Izaija 7:10- 16

Opet se Gospodin obratio Ahazu: “Traži znak od Gospodina, Boga svojega; neka bude duboko kao šeol ili visoko kao nebo.” Ali Ahaz reče: "Neću tražiti i neću kušati Gospodina." I reče: “Čujte, dome Davidov! Je li ti premalo zamarati ljude, zamarati i mog Boga? Stoga će vam sam Gospodin dati znak. Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu se ime Emanuel. Jest će skutu i med kad bude znao odbaciti zlo i izabrati dobro. 16 Jer prije nego dječak bude znao kako odbaciti zlo i izabrati dobro, zemlja čija dva kralja strahuješ bit će napuštena.

Psalam 80:1-7, 17-19

Daj uho, pastiru Izraelov, koji vodiš Josipa kao stado. Ti koji sjediš na kerubinima, zasjaj. Pred Efrajimom, Benjaminom i Manašeom, probudi svoju moć i dođi da nas spasiš!

Obnovi nas, Bože; lice tvoje neka svijetli, da se spasimo!

Vidi također: Sloboda u Kristu: oslobađajuća snaga Galaćanima 5:1

Gospodine Bože nad vojskama, dokle ćeš se ljutitimolitvama svoga naroda? Ti si ih nahranio kruhom od suza i napojio ih suzama. Učinio si nas predmetom svađe za naše susjede, a naši neprijatelji se smiju među sobom. Obnovi nas, Bože nad vojskama; neka zasja lice tvoje, da se spasimo!

Ali neka tvoja ruka bude na čovjeku tvoje desnice, sinu čovječjem kojega si sebi ojačao!

Onda mi neće se vratiti od tebe; daj nam život i zazvat ćemo ime tvoje!

Obnovi nas, Gospodine Bože nad vojskama! Neka zasja lice tvoje, da se spasimo!

Rimljanima 1:1-7

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odvojen za evanđelje Božje , što je unaprijed obećao po svojim prorocima u Svetom pismu, o svome Sinu, koji je po tijelu potekao od Davida i bio proglašen Sinom Božjim u sili po Duhu svetosti svojim uskrsnućem od mrtvih, Isus Krist, naš Gospodin, po kojem smo primili milost i apostolstvo da donesemo poslušnost vjere poradi njegova imena među svim narodima, uključujući i vas koji ste pozvani pripadati Isusu Kristu,

Svima oni u Rimu koje Bog ljubi i pozvani da budu sveci: Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista.

Matej 1:18-25

Sada rođenje Isusa Krista odvijalo se na ovaj način. Kad mu je majkaMarija je bila zaručena za Josipa, prije nego što su se okupili, nađeno je da je trudna od Duha Svetoga. A njezin muž Josip, budući pravedan i ne želeći je posramiti, odluči tiho se od nje razvesti.

Ali dok je razmišljao o ovim stvarima, gle, anđeo Gospodnji ukaza mu se u snu govoreći: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju za ženu, jer ono što je začeto u njoj je od Duha Svetoga. Ona će roditi sina, a ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasiti svoj narod od njegovih grijeha.”

Sve se to dogodilo da se ispuni što je Gospodin rekao po proroku: "Evo, Djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu se ime Emanuel" (što znači: S nama Bog). Kad se Josip probudio od sna, učinio je kako mu je anđeo Gospodnji naredio: uzeo je svoju ženu, ali je nije poznavao dok nije rodila sina. I nadjenu mu ime Isus.

Biblijski stihovi o ljubavi

Isus, princ mira

Biblija kaže da će Isus ponovno doći, uvodeći novo doba Božje vladavine, vrijeme kada će se naša nada ispuniti i ljudska patnja će doći kraju. "On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, niti će više biti žalosti, ni jauka, ni boli, jer ono što je bilo prijašnje prođe" (Otkrivenje 21:4).

Biblija je puna stihova koji nam obećavaju nadu kroz Isusa. Rimljanima 15:13 kaže: “Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u vjeri, da snagom Duha Svetoga obilujete nadom.” Kroz Isusa imamo nadu u vječni život i sigurnost da bez obzira kroz što prolazimo u ovom životu, u sljedećem nas čeka nešto veće i ljepše.

Mir

Tijekom drugog tjedna fokus je na miru. Isus nam donosi mir opraštajući nam naše grijehe i pomirujući nas s Bogom. Preuzevši na sebe grijehe i kaznu čovječanstva, Isus je platio najvišu cijenu za naše spasenje i donio nam mir s Bogom. Kao što Rimljanima 5:1 kaže: “Budući da smo opravdani vjerom, imamo mir s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.”

Radost

Tijekom trećeg tjedna fokus je na radosti. U Ivanu 15,11 Isus kaže: “Ovo sam vam rekao da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.” Isus nas pomiruje s Bogom, kako bismo mogli iskusiti radostBožja prisutnost po prebivanju Duha Svetoga. Kad smo kršteni u kršćanskoj vjeri, Bog izlijeva svoga Duha na nas. Dok učimo hodati u podložnosti Duhu Svetome, doživljavamo radost poslušnosti. Nalazimo sreću i zadovoljstvo u našim odnosima s Bogom i međusobno, dok Isus popravlja naše prekinute odnose.

Ljubav

Tijekom četvrtog tjedna fokus je na ljubavi. Isus je vrhunski primjer požrtvovne ljubavi. Nije došao da bude služen, nego da služi (Mk 10,45). Dragovoljno je preuzeo naše grijehe i iskusio najveću patnju kako bi nam moglo biti oprošteno. Dao je svoj život da bismo mi mogli iskusiti Božju ljubav i pomiriti se s njim.

Isusova ljubav prema nama najjača je sila u svemiru. Njegova je ljubav tako velika da je dragovoljno podnio smrt na križu. Kao što 1. Ivanova 4,9-10 kaže: “U ovome se očitova ljubav Božja među nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla na svijet da živimo po njemu. U tome je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za grijehe naše.”

Dijete Krist

Posljednja svijeća došašća tradicionalno se pali na Božić, označavajući dolazak Djeteta Krista. Slavimo Isusovo rođenje i radujemo se njegovom dolasku. Sjećamo se proročanstava Staroga zavjeta, ispunjenih u rođenju Isusovu, kao na prIzaija 7:14, “Zato će vam sam Gospodin dati znak. Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu se ime Emanuel.”

Radujemo se danu kada će Isus ponovno doći i kada će se Kraljevstvo Božje uspostaviti na zemlji. Slavimo pravi smisao Božića, vremena kada je Bog postao čovjekom i nastanio se među nama. Dok iščekujemo njegov dolazak, podsjećamo se na našu odgovornost da prenosimo radosnu vijest evanđelja svim narodima.

Došašće je prekrasno doba slavlja i razmišljanja. Vrijeme je da se prisjetimo Isusova rođenja i radujemo se njegovu obećanom povratku. Odvojimo vrijeme tijekom ovog razdoblja da zastanemo, razmislimo i prisjetimo se nade, mira, radosti i ljubavi koje nam Isus donosi. Sljedeći biblijski stihovi mogu se koristiti za proslavu adventa sa vašom crkvom ili obitelji.

Vidi također: 20 biblijskih stihova o obilju

Adventski odlomci

Čitanja iz Svetog pisma za 1. tjedan došašća

Izaija 2:1-5

Riječ koju je Izaija, sin Amosov, vidio o Judi i Jeruzalemu. Dogodit će se u posljednjim danima da će planina doma Gospodnjega biti uspostavljena kao najviša među planinama, i bit će uzdignuta iznad brda; i svi će narodi teći k njemu, i mnogi će narodi doći i reći: "Hajde da se popnemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, da nas nauči putovima svojim i da možemo hodati u njegovojstaze.”

Jer iz Siona će izaći zakon i riječ Gospodnja iz Jeruzalema. On će suditi među narodima i rješavat će sporove mnogim narodima; i iskovat će svoje mačeve u raonike, a svoja koplja u srpove; narod neće dizati mač na narod, niti će se više učiti ratu. Dome Jakovljev, dođi, hodimo u svjetlu Gospodnjem.

Psalam 122

Razveselih se kad mi rekoše: "Hajdemo u dom Gospodnji !” Naše su noge stajale na tvojim vratima, o Jeruzaleme!

Jeruzaleme — sagrađen kao grad koji je čvrsto povezan, u koji idu plemena, plemena Gospodnja, kako je određeno Izraelu, zahvaljujte imenu Gospodnjem. Tamo su bila postavljena prijestolja za sud, prijestolja kuće Davidove.

Molite za mir Jeruzalema! “Neka su sigurni oni koji te vole! Neka bude mir među vašim zidinama i sigurnost unutar vaših kula!” Radi svoje braće i drugova reći ću: "Mir u vama!" Radi Doma Gospodina, Boga našega, tražit ću tvoje dobro.

Rimljanima 13:11-14

Osim toga znate vrijeme, da je došao čas za vas probuditi se iz sna. Jer spasenje nam je sada bliže nego kad smo povjerovali. Noć je daleko prošla; dan je na dohvat ruke. Pa odbacimo djela tame i obucimo se u oružje svjetla. Hodajmo kako trebakao danju, ne u orgijama i pijančevanju, ne u seksualnom nemoralu i senzualnosti, ne u svađi i ljubomori. Nego se obucite u Gospodina Isusa Krista i ne dajte ništa tijelu da zadovolji njegove želje.

Matej 24:36-44

Ali o tom danu i času nitko ne zna, ni čak ni anđeli nebeski, niti Sin, nego samo Otac. Jer kao što su bili Noini dani, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Jer kao što su u one dane prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kada je Noa ušao u arku, i nisu bili svjesni dok nije došao potop i sve ih odnio, tako će biti i dolazak Sin Čovječji.

Tada će dva čovjeka biti u polju; jedan će se uzeti, a jedan ostaviti. Dvije će žene mljeti u mlinu; jedan će se uzeti, a jedan ostaviti. Zato budite, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin. Ali znaj ovo, da je gospodar kuće znao u kojem dijelu noći dolazi lopov, on bi ostao budan i ne bi dao da mu se provali u kuću. Stoga i vi budite spremni, jer Sin Čovječji dolazi u čas u koji ne očekujete.

Biblijski stihovi o nadi

Čitanja Svetog pisma za 2. tjedan došašća

Izaija 11:1-10

Izniknut će izdanak iz panja Jišajeva i grana iz njegova korijena dat će plod. I Duh odGospodin će počivati ​​na njemu, Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta i snage, Duh znanja i straha Gospodnjega.

I njegova će radost biti u strahu Gospodnjem. Neće suditi po onome što mu oči vide, niti rješavati sporove po onome što mu uši čuju, nego će po pravdi suditi siromasima i pravedno odlučiti za krotke zemlje; i udarit će zemlju štapom usta svojih i dahom usana svojih ubit će bezbožnika.

Pravda će mu biti pojas na bedru, a vjernost pojas na boku njegovu.

Vuk će prebivati ​​s janjetom, i leopard će ležati s mladim jaretom, i tele, i lav, i ugojeno tele zajedno; i dijete će ih voditi.

Krava i medvjed će pasti; mladi će im zajedno ležati; i lav će jesti slamu kao vol. Dijete koje doji igrat će se nad jamom kobranom, a dijete odbijeno od sise stavit će svoju ruku na jazbinu gujinu.

Neće nauditi ni uništiti na svoj svetoj gori mojoj; jer će zemlja biti puna spoznaje Gospodnje kao što vode pokrivaju more. U onaj dan Jišajev korijen, koji će stajati kao znak narodima - pitat će ga narodi i počivalište njegovo bit će slavno.

Psalam 72:1-7, 18-19

Daj kralju svoju pravdu, Bože, i svoju pravdukraljevski sin!

Neka sudi tvom narodu po pravdi, i tvojoj sirotinji po pravdi!

Neka planine donose blagostanje ljudima, a brda, po pravdi!

Neka brani stvar siromaha naroda, neka izbavi djecu siromaha i satre tlačitelja!

Neka te se boje dok traje sunce i dok traje mjesec, kroz sve naraštaje!

Neka bude kao kiša što pada na pokošenu travu, kao pljusak što natapa zemlju! U njegovim danima neka cvjeta pravednik i neka mir obiluje, dok nestane mjeseca!

Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog Izraelov, koji jedini čini čudesna djela. Neka je blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka; neka sva zemlja bude ispunjena slavom njegovom! Amen i amen!

Rimljanima 15:4-13

Jer sve što je bilo napisano u prijašnjim danima, napisano je za našu pouku, da ustrajnošću i utjehom iz Pisma imamo nadu. Neka vam Bog postojanosti i ohrabrenja udijeli da živite u međusobnoj slozi, u skladu s Kristom Isusom, da zajedno jednim glasom slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Stoga primajte jedni druge kao što je Krist primio vas, na slavu Božju.

Jer, kažem vam, Krist je postao sluga obrezanima da pokaže istinitost Božju, da potvrdi obećanja dana patrijarsima, ikako bi pogani mogli slaviti Boga zbog njegove milosti. Kao što je pisano: "Stoga ću te hvaliti među neznabošcima i pjevati imenu tvome." I opet se kaže: "Radujte se, pogani, s njegovim narodom." I opet, "Hvalite Gospodina, svi pogani, i neka ga veličaju svi narodi."

I opet Izaija kaže: "Doći će korijen Jišajev, onaj koji ustaje da vlada poganima; u njega će se pogani nadati.” Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u vjeri, da snagom Duha Svetoga obilujete nadom.

Matej 3:1-12

U tim dana došao je Ivan Krstitelj propovijedajući u pustinji Judeje, "Obratite se, jer se približilo kraljevstvo nebesko." Jer to je onaj o kome je govorio prorok Izaija kada je rekao,

"Glas onoga koji viče u pustinji: 'Pripravite put Gospodinu! poravnite mu staze.’”

A Ivan je nosio haljinu od devine dlake i kožni pojas oko struka, a njegova hrana bili su skakavci i divlji med. Tada su Jeruzalem i sva Judeja i sva okolina Jordana izlazili k njemu, i on ih je krstio u rijeci Jordanu, ispovijedajući svoje grijehe.

Ali kad je vidio mnoge farizeje i saduceje kako dolaze na svoje krštenje, rekao im je: “Vi leglo gujino! Tko vas je upozorio da bježite od gnjeva koji dolazi? Donesite plod u skladu s pokajanjem. I ne usuđujte se reći

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.