Božja imena u Bibliji

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Na našem duhovnom putovanju bitno je razumjeti Božja imena jer nam ona daju uvid u Njegove osobine i Njegov odnos s Njegovim narodom. Svako ime otkriva drugačiji aspekt Njegovog karaktera, a kako upoznajemo ta imena, stječemo dublje razumijevanje o tome tko je On i kako djeluje u našim životima.

Imena Božja u Starom zavjetu

Stari zavjet je riznica božanskih imena koja odražavaju bogatu tapiseriju Božje višestruke prirode. Dok se upuštamo u ovo istraživanje Božjih imena, zaronit ćemo u njihova značenja, podrijetlo i značaj, bacajući svjetlo na mnoge načine na koje se Svemogući otkrivao čovječanstvu kroz povijest. Otkrivanjem dubine i ljepote ovih drevnih imena možemo obogatiti svoje duhovne živote i približiti se Onome koji je izvor sve mudrosti, snage i ljubavi.

U ovom postu na blogu, putovat ćemo kroz stranice Starog zavjeta, ispitujući imena kao što su "Elohim", moćni Stvoritelj, "Jehovah Rapha", Božanski iscjelitelj i "El Shaddai," Svemogući Bog. Dok uranjamo u proučavanje ovih svetih imena, ne samo da ćemo produbiti svoje razumijevanje Božjeg karaktera, već ćemo i otkriti kako nas ove bezvremene istine mogu nadahnuti, utješiti i voditi u našem duhovnom hodu.

Pridružite se nas dok zaranjamo u Božja Imena i otključavamo tajne dubljeg, višegutjeha i zaštita u Bogu kada se pouzdamo u njega i učinimo ga svojim prebivalištem.

Jehova Magen

Značenje: "GOSPOD moj štit"

Etimologija: izvedeno iz Hebrejska riječ "magen", što znači "štit" ili "zaštitnik."

Primjer: Psalam 3:3 (ESV) – "Ali ti si, GOSPODINE, štit (Jehova Magen) oko mene, moja slava , i glavu moju podigni."

Jehova Magen je ime koje naglašava Božju ulogu našeg zaštitnika i branitelja. Kada zazivamo Jehovu Magena, priznajemo njegovu sposobnost da nas zaštiti od zla i pomogne nam da se suočimo s našim izazovima.

Jehova Mekoddishkem

Značenje: "GOSPOD koji te posvećuje"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog glagola "qadash", što znači "posvetiti" ili "učiniti svetim."

Primjer: Izlazak 31:13 (ESV) – "Trebaš govoriti narodu Izraelu i reci: 'Iznad svega svetkuj moje subote, jer je to znak između mene i tebe kroz sve vaše naraštaje, da znate da vas ja, GOSPODIN, posvećujem (Jehova Mekoddishkem).'"

Jehova Mekoddishkem je ime koje ističe Božje djelovanje u našim životima da nas izdvoji i učini svetima. Ovo se ime koristi u kontekstu Božjeg saveza s Izraelom, naglašavajući potrebu da se Božji narod razlikuje od svijeta oko sebe.

Jehova Metsudhathi

Značenje: "GOSPODIN moja utvrda"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "metsudah", što znači "tvrđava" ili"uporište."

Primjer: Psalam 18:2 (ESV) – "GOSPODIN je moja stijena i moja utvrda (Jehovah Metsudhathi) i moje izbavljenje, moj Bog, moja stijena, u koju se utječem, moja štit i rog moga spasenja, moja utvrda."

Jehova Metsudhathi je ime koje naglašava Božju ulogu kao naše tvrđave i sigurnog mjesta. Ovo je ime podsjetnik da u Bogu možemo pronaći snagu i zaštitu kada se suočimo s izazovima i kušnjama.

Jehova Misqabbi

Značenje: "GOSPOD moj visoki toranj"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "misgab", što znači "visoka kula" ili "uporište."

Primjer: Psalam 18:2 (ESV) – "GOSPOD je moja stijena i moja utvrda i moj izbavitelj, moj Bog, moja stijena, kojoj se utječem, moj štit i rog moga spasenja, moja visoka kula (Jehova Misqabbi)."

Jehova Misqabbi je ime koje naglašava Božju ulogu kao naše utočište i uporište u nevolji. Kada zazivamo Jehovu Misqabbi, priznajemo njegovu sposobnost da nas zaštiti i zaštiti od opasnosti.

Jehova Nakeh

Značenje: "GOSPOD koji udara"

Etimologija: izvedeno od hebrejskog glagola "nakah", što znači "udariti" ili "udariti."

Primjer: Ezekiel 7:9 (ESV) – "I oko moje neće poštedjeti, niti ću imati milosti. kaznit ću te prema putovima tvojim, dok su tvoje gadosti usred tebe. Tada ćeš znati da sam ja GOSPODIN, koji udara (Jehova Nakeh)."

Jehova Nakehje ime koje naglašava Božju pravdu i Njegovu sposobnost da osudi one koji prkose Njegovim zapovijedima. Ovo se ime koristi u kontekstu Božjeg upozorenja Izraelcima o nadolazećim posljedicama njihove neposlušnosti.

Jehovah Nekamot

Značenje: "GOSPOD osvete"

Etimologija : Izvedeno iz hebrejske riječi "naqam", što znači "osvetiti se" ili "osvetiti se."

Primjer: Psalam 94:1 (ESV) – "O GOSPODE, Bože osvete (Jehova Nekamot), O Bože osvete, zasjaj!"

Jehova Nekamot je ime koje naglašava Božju ulogu kao izvršitelja pravde i osvetnika za nepravde. Ovo je ime podsjetnik da će Bog na kraju donijeti pravdu i odmazdu za zle, te da će opravdati svoj narod.

Jehova Nissi

Značenje: "GOSPODIN je moja zastava"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "nês", što znači "barjak" ili "standard."

Primjer: Izlazak 17:15 (ESV) – "I Mojsije je sagradio žrtvenik i nazvao njegovo ime, 'GOSPOD je moja zastava' (Jehova Nissi)."

Jehova Nissi je ime koje simbolizira Božju zaštitu i vodstvo nad njegovim narodom. Mojsije je upotrijebio ovo ime nakon što je Bog dao Izraelu čudesnu pobjedu nad Amalečanima. Služi kao podsjetnik da nas Bog vodi i brani u našim duhovnim bitkama.

Jehova 'Ori

Značenje: "GOSPOD moje svjetlo"

Etimologija: izvedeno iz Hebrejska riječ "'ili", što znači"svjetlo."

Primjer: Psalam 27:1 (ESV) – "GOSPOD je moje svjetlo (Jehova 'Ori) i spasenje moje; koga da se bojim? GOSPOD je tvrđava života moga; koga da se bojim?"

Jehova 'Ori je ime koje naglašava Božju ulogu kao našeg duhovnog svjetla i vodiča. Ovo ime je podsjetnik da Bog osvjetljava naš put, raspršuje naše strahove i vodi nas kroz tamu.

Jehova Qadosh

Značenje: "Sveti"

Etimologija : Izvedeno iz hebrejske riječi "qadosh", što znači "sveto" ili "sveto."

Primjer: Izaija 40:25 (ESV) – "S kim ćete me onda usporediti da budem kao on ? kaže Sveti (Jehova Qadosh)."

Jehova Qadosh je ime koje naglašava Božju svetost i Njegov poziv Njegovom narodu da bude svet kao što je On svet. Ovo je ime podsjetnik da je Bog odvojen od svega stvorenog, nadilazi ljudsko razumijevanje i da trebamo nastojati odražavati Njegovu svetost u našim životima.

Jehova Raah

Značenje: "GOSPOD moj pastir"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog glagola "ra'ah," što znači "paziti" ili "pasti."

Primjer: Psalam 23:1 (ESV) – " GOSPODIN je moj pastir (Jehova Raah); neću oskudijevati."

Jehova Raah je ime koje ističe Božju nježnu brigu i vodstvo za njegov narod. Ovo ime poznato je u Psalmu 23, gdje David uspoređuje Boga s pastirom koji brine, štiti i vodi svoje ovce.

JehovaRapha

Značenje: "GOSPOD koji liječi"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog glagola "rapha", što znači "iscijeliti" ili "povratiti."

Primjer : Izlazak 15:26 (ESV) – "Govoreći: 'Ako budeš marljivo slušao glas Jahve, Boga svoga, i činio što je pravo u njegovim očima, i slušao zapovijedi njegove i držao sve njegove zakone, neće staviti na vas nijednu od bolesti koje sam pustio na Egipćane, jer ja sam GOSPODIN, vaš iscjelitelj (Jehova Rapha).'"

Jehova Rapha je ime koje naglašava Božju sposobnost da nas iscijeli i obnovi , kako fizički tako i duhovno. Ovo je ime otkriveno Izraelcima nakon njihovog izbavljenja iz Egipta kada je Bog obećao da će ih sačuvati od bolesti koje su mučile Egipćane ako budu slušali njegove zapovijedi.

Jehova Sabaoth

Značenje: " GOSPOD nad vojskama" ili "GOSPOD nad vojskama"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "tsaba", što znači "vojska" ili "vojska."

Primjer: 1. Samuelova 1:3 (ESV) – "Ovaj čovjek je godinu za godinom odlazio iz svog grada da se klanja i žrtvuje GOSPODU nad vojskama (Jehovi Sabaotu) u Šilo, gdje su dva Elijeva sina, Hofni i Finehas, bili svećenici GOSPODIN."

Jehova Sabaoth je ime koje označava Božju moć i autoritet nad svim silama neba i zemlje. Ovo se ime često koristi u kontekstu duhovne borbe, podsjećajući nas da je Bog naš zaštitnik i izbaviteljvremena nevolje.

Jehova Shalom

Značenje: "GOSPOD je mir"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "shalom", što znači "mir" ili "cjelovita" ."

Primjer: Suci 6:24 (ESV) – "Tada je Gideon ondje sagradio žrtvenik Jahvi i nazvao ga: 'Jahve je mir' (Jehova Šalom). Do danas još uvijek stoji na Opra, koja pripada Abiezritovima."

Jehova Šalom je ime koje ističe Božju sposobnost da unese mir i cjelovitost u naše živote. Gideon je upotrijebio ovo ime nakon što mu je Bog zajamčio pobjedu nad Midjancima, unatoč njegovim strahovima i nesigurnostima. Ovo nas ime podsjeća da je Bog krajnji izvor mira u našim životima.

Jehovah Shammah

Značenje: "GOSPOD je ondje"

Etimologija: Potječe iz hebrejskog glagol "sham", što znači "biti prisutan" ili "biti tamo."

Primjer: Ezekiel 48:35 (ESV) – "Opseg grada bit će 18 000 lakata. I ime grad od tog vremena bit će, 'GOSPOD je ondje' (Jehova Shammah)."

Jehova Shammah je ime koje naglašava Božju stalnu prisutnost sa svojim narodom. Ovo se ime koristi u kontekstu buduće obnove Jeruzalema, simbolizirajući Božje prebivalište sa svojim narodom i pružanje sigurnosti i zaštite.

Jehova Tsidkenu

Značenje: "GOSPOD je naša pravednost"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "tsedeq", što znači "pravednost" ili"pravda."

Primjer: Jeremija 23:6 (ESV) – "U njegovim danima Juda će biti spašen, a Izrael će živjeti sigurno. I ovo je ime kojim će se zvati: 'GOSPOD je naša pravednost' (Jehova Tsidkenu)."

Jehova Tsidkenu je ime koje naglašava Božju pravednost i Njegovu sposobnost da nas učini pravednima kroz vjeru u Isusa Krista. Ovo se ime koristi u kontekstu obećanja o dolasku Mesije, koji će uspostaviti vladavinu pravde i pravednosti.

Jehova Tsuri

Značenje: "GOSPOD moja stijena"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "tsur", što znači "stijena" ili "utvrda."

Primjer: Psalam 18:2 (ESV) – "GOSPOD je moja stijena (Jehova Tsuri) i moja tvrđava i moj izbavitelj, moj Bog, moja stijena, kojoj se utječem, moj štit i rog moga spasenja, moja tvrđava."

Jehova Tsuri je ime koje ističe Božju postojanost i njegovu ulogu kao naš čvrsti temelj. Ovo se ime često koristi u kontekstu Boga kao izvora snage i utočišta za one koji se uzdaju u Njega.

Isusova imena

Isusova su imena snažan podsjetnik na Njegov identitet i poslanje na zemlji. U cijeloj Bibliji Isus se spominje s mnogo različitih imena i titula, od kojih svaka otkriva drugačiji aspekt Njegovog karaktera i djela. Neka imena naglašavaju Njegovo božanstvo, dok druga ističu Njegovu ljudskost. Neki govore o Njegovoj ulozi Spasitelja i Otkupitelja, dokdrugi ukazuju na Njegovu moć i autoritet kao Kralja kraljeva i Gospodara gospodara.

U ovom odjeljku istražit ćemo neka od najznačajnijih Isusovih imena, njihova značenja i biblijske reference koje ih opisuju. Proučavanjem ovih imena možemo produbiti svoje razumijevanje o tome tko je Isus i kakav utjecaj ima na naše živote. Svako je ime odraz duboke ljubavi i milosti koju nam Isus pruža, pozivajući nas da ga potpunije upoznamo i da hodamo u bližem zajedništvu s njim.

Isus

Značenje: Isus znači spasitelj. Isus je Spasitelj koji je došao spasiti čovječanstvo od grijeha i pomiriti nas s Bogom.

Etimologija: Ime "Isus" izvedeno je iz grčkog imena "Iesous" koje je transliteracija hebrejskog imena "Yeshua" ili "Joshua" na engleskom. I na hebrejskom i na grčkom, ime znači "Jahve spašava" ili "Jahve je spasenje."

Primjer: Matej 1:21 (ESV) - "Ona će roditi sina, a ti ćeš mu dati ime Isus , jer će on spasiti svoj narod od njihovih grijeha."

Ime "Isus" naglašava Njegovu ulogu kao Spasitelja koji je došao spasiti čovječanstvo od grijeha i pomiriti nas s Bogom. On je taj koji nam nudi spasenje i oproštenje grijeha, i koji nam daje pristup Ocu kroz svoju žrtvenu smrt na križu. On je također onaj koji nam svojim uskrsnućem donosi novi život i nadu.

Ime "Isus" također ističe Njegovu božansku prirodu iautoritet, jer samo Bog ima moć da nas spasi i otkupi. Nazivajući Isusa "Jahve spašava", priznajemo njegovu jedinstvenu sposobnost da nas spasi od vlasti grijeha i smrti i ponudi nam vječni život.

Sve u svemu, ime "Isus" potiče povjerenje, zahvalnost i strahopoštovanje u vjernicima, dok prepoznajemo Njegovu moć i ljubav. Podsjeća nas na važnost polaganja naše vjere u Njega i slijeđenja Njegovih učenja, te nas poziva da dijelimo Njegovu poruku spasenja i nade s drugima. Također nas podsjeća na nevjerojatan dar koji smo dobili u Isusu, Spasitelju svijeta.

Sin Božji

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu božansku prirodu i jedinstven odnos s Bogom Oca kao Njegovog jedinorođenog Sina.

Etimologija: Izraz "Sin Božji" je prijevod grčkog izraza "huios tou theou," koji se pojavljuje u cijelom Novom zavjetu.

Primjer: Matej 16:16 (ESV) - "Šimun Petar odgovori: 'Ti si Krist, Sin Boga živoga (huios tou theou).'"

Ime "Sin Božji" potvrđuje Isusovo božanstvo, sujednako i suvječno s Bogom Ocem. Naglašava Njegov jedinstveni odnos s Bogom kao Njegovim Sinom, sudjelujući u Njegovoj prirodi i Njegovoj slavi. Ovaj naslov također naglašava Isusovu ulogu u pružanju spasenja čovječanstvu i otkriva dubinu Božje ljubavi prema nama. Vjerujući u Isusa kao Sina Božjega, imamo pristup vječnom životu i obnovljenom odnosus našim Stvoriteljem.

Sin Čovječji

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ljudskost, identificirajući ga kao predstavnika čovječanstva i onoga koji je došao služiti i dati svoj život kao otkupninu za puno. Također naglašava Njegov autoritet i moć, kao onoga kome je Bog dao vlast i kraljevanje u Danielovoj proročanskoj viziji.

Etimologija: Izraz "Sin čovječji" prijevod je aramejskog izraza "bar nasha" i hebrejskog izraza "ben adam", a oba znače "ljudsko biće" ili "smrtnik".

Primjer: Marko 10:45 (ESV) - "Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i da svoj život da kao otkupninu za mnoge."

U Danielovoj viziji, Sinu Čovječjem dana je vlast i vlast nad svim narodima, nacijama i jezicima. Ovu vlast ne daju ljudski vladari ili vlade, već sam Bog. Sin Čovječji je lik velike moći i veličanstva, koji dolazi na oblacima nebeskim da primi vječno kraljevstvo koje nikada neće biti uništeno.

U Novom zavjetu, Isus sebe naziva Sinom Čovjek, identificirajući se s Danielovom proročkom vizijom i potvrđujući Njegov autoritet i moć. On također koristi naslov kako bi naglasio svoju ulogu sluge, koji dolazi dati svoj život kao otkupninu za mnoge. Prilikom svog drugog dolaska, Sin Čovječji će se vratiti u slavi da sudi narodima i uspostavi svoje vječno kraljevstvo na zemlji.

Ime "Sin Čovječji"intimni odnos s Božanskim. Kroz ovo proučavanje naučit ćemo kako bolje prepoznati Božju prisutnost i djelovanje u našim životima, kao i razviti veće cijenjenje Njegove nedokučive ljubavi i milosti. Započnimo zajedno ovo prosvjetljujuće putovanje i neka nas naše istraživanje Božjih imena dovede još bliže srcu Onoga koji nas poznaje i voli u potpunosti.

Adonai

Značenje: "Gospodar" ili "Gospodar"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "Adon", što znači "gospodar" ili "gospodar".

Primjer: Psalam 8:1 (ESV) – " GOSPODINE (Jahve), Gospodine naš (Adonai), kako je veličanstveno ime tvoje po svoj zemlji! Ti si postavio slavu svoju iznad nebesa."

Adonai označava Božju vlast i suverenitet nad svim stvorenjem. Kada se Bogu obraćamo s Adonai, priznajemo Njegovo gospodstvo i podvrgavamo se Njegovom vodstvu i usmjerenju.

Elohim

Značenje: "Bog" ili "bogovi"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog korijena El, što znači "moćan" ili "jak".

Primjer: Postanak 1:1 (ESV) – "U početku, Bog (Elohim) stvori nebo i zemlju."

Vidi također: Biblijski stihovi o kraju vremena

Elohim, prvo Božje ime koje se spominje u Bibliji, naglašava Njegovu ulogu Stvoritelja. Ovo se ime često koristi kada se govori o Božjoj moći i moći, a podsjeća nas da je On taj koji je oblikovao svemir i sve u njemu.

Jahve

Značenje: "JA SAM KOJI JA JESAM" ili "GOSPOD"

Etimologija:tako obuhvaća i Isusovu ljudskost i Njegovo božanstvo, Njegovo služenje i Njegov autoritet, Njegovu žrtvenu smrt i Njegov trijumfalni povratak. Podsjeća nas da je Isus i potpuni Bog i potpuni čovjek, onaj koji nas je došao spasiti i otkupiti, i onaj koji će jednog dana vladati nad svim narodima u pravednosti i pravdi.

Sin Davidov

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ljudsku prirodu i Njegovu povezanost s lozom kralja Davida, potvrđujući Njegovu ulogu obećanog Mesije koji je došao spasiti svoj narod.

Etimologija: Izraz "Davidov sin" izveden je iz Starog zavjeta, gdje je prorok Natan prorekao da će jedan od Davidovih potomaka uspostaviti vječno kraljevstvo (2. Samuelova 7:12-16). Izraz se pojavljuje u cijelom Novom zavjetu, posebice u Evanđeljima.

Primjer: Matej 1:1 (ESV) - "Knjiga rodoslovlja Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova."

Naslov "Sin Davidov" značajan je u Novom zavjetu jer povezuje Isusa s obećanim Mesijom koji će doći iz Davidove loze. Isusovo rodoslovlje u Mateju 1 počinje izjavom da je Isus Davidov sin, potvrđujući Njegovu povezanost s Judinom kraljevskom lozom. Kroz Evanđelja ljudi prepoznaju Isusa kao Davidova sina i mole mu se za iscjeljenje i milost na temelju te veze.

Ovaj naslov naglašava Isusovu ljudskost i njegovupoistovjećivanje sa svojim narodom, budući da je rođen u Davidovoj lozi i živio među njima. Također naglašava Isusovu ulogu kao obećanog Mesije koji će spasiti svoj narod i uspostaviti vječno kraljevstvo, ispunjavajući starozavjetna proročanstva. Vjerujući u Isusa kao Sina Davidova, priznajemo ga kao našeg Spasitelja i Kralja, koji nas je došao pomiriti s Bogom i uspostaviti svoju vladavinu nad svim stvorenjem.

Mesija ili Krist

Značenje : "Mesija" i "Krist" su isto ime na različitim jezicima. Oba izraza znače "pomazanik" i odnose se na obećanog Spasitelja i Kralja kojeg je Bog pomazao da ispuni mesijanska proročanstva Starog zavjeta.

Etimologija: "Mesija" dolazi od hebrejske riječi "mashiach, " dok "Krist" dolazi od grčke riječi "christos."

Primjer: Ivan 1:41 (ESV) - "On [Andrija] je prvi pronašao svog brata Šimuna i rekao mu: 'Našli smo Mesija' (što znači Krist)."

Ime "Mesija/Krist" naglašava Isusovu ulogu kao dugo očekivanog Spasitelja čovječanstva, kojeg je Bog pomazao da ispuni proročanstva Starog zavjeta. Potvrđuje Njegov identitet kao Sina Božjega, koji je došao potražiti i spasiti izgubljene, donijeti oproštenje grijeha i vječni život svima koji vjeruju u Njega. Ime "Mesija/Krist" također ističe Njegovu moć i autoritet, kao onoga koji će se jednog dana vratiti da uspostavi svoje kraljevstvo na zemlji i vladanad svim narodima.

Spasitelj

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji nas spašava od grijeha i smrti, nudeći nam vječni život kroz vjeru u Njega.

Etimologija: Riječ "Spasitelj" dolazi od latinskog "salvator", što znači "onaj koji spašava". Grčki ekvivalent je "soter", koji se često pojavljuje u Novom zavjetu.

Primjer: Titu 2:13 (ESV) - "Čekajući svoju blaženu nadu, pojavu slave našeg velikog Boga i Spasitelja Isusa Krista."

Naslov "Spasitelj" je ključni aspekt Isusova identiteta u Novom zavjetu, budući da naglašava njegovu ulogu onoga koji nas spašava od naših grijeha. Biblija uči da su svi ljudi grešni i odvojeni od Boga te da se ne mogu spasiti. Ali kroz svoju smrt i uskrsnuće, Isus je platio kaznu za naše grijehe i nudi nam spasenje i vječni život kao besplatan dar, dostupan svima koji vjeruju u njega.

Ime "Spasitelj" također ističe Isusa ' božansku prirodu, jer samo Bog ima moć spasiti nas od grijeha i smrti. Nazivajući Isusa svojim Spasiteljem, mi ga priznajemo Sinom Božjim, koji je došao na zemlju da nam ponudi put spasenja i vječnog života. Ovo ime ulijeva nadu i povjerenje vjernicima, dok iščekujemo dan kada će se Isus vratiti i uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji.

Općenito, ime "Spasitelj" podsjeća nas na Isusovu ljubav prema nama i Njegovu žrtvovati se u našu korist,nudeći nam put da se pomirimo s Bogom i primimo dar vječnog života.

Emanuel

Značenje: Ovo ime znači "Bog s nama", naglašavajući Isusovu božansku prirodu i Njegovu ulogu kao ispunjenje Božjeg obećanja da će biti sa svojim narodom. Etimologija: Ime "Emanuel" izvedeno je iz hebrejske fraze "Immanu El", koja se pojavljuje u Izaiji 7:14 i Mateju 1:23. Primjer: Matej 1:23 (ESV) - "Evo, Djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel" (što znači, s nama Bog).

Ime "Emanuel" ističe Isusov jedinstveni identitet kao potpunog Boga i potpunog čovjeka. Potvrđuje Njegovu ulogu u premošćivanju jaza između Boga i čovječanstva, nudeći nam spasenje i vječni život kroz vjeru u Njega. Ime "Emanuel" također nas podsjeća da je Bog uvijek s nama, čak i usred naših borbi i poteškoća, te da u Njegovoj prisutnosti možemo pronaći utjehu i snagu.

Jaganjče Božji

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu žrtvenu smrt i Njegovu ulogu onoga koji odnosi grijehe svijeta.

Etimologija: Izraz "Jaganjac Božji" dolazi iz opisa Isusa Ivana Krstitelja u Ivanu 1:29, "Evo Jaganjca Božjeg koji odnosi grijeh svijeta!"

Primjer: Ivan 1:29 (ESV) - "Sljedećeg dana ugleda Isusa kako mu dolazi i reče: 'Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!'"

Naslov "Janjetinaod Boga" snažna je metafora Isusove žrtvene smrti na križu, koja je platila kaznu za naše grijehe i pomirila nas s Bogom. U Starom zavjetu janjad je često korištena kao žrtva za okajanje grijeha ljudi. janjeća krv smatrala se simbolom čišćenja i oproštenja. Isusova smrt na križu smatra se najvećom žrtvom, jer je dragovoljno dao svoj život da ukloni naše grijehe i pomiri nas s Bogom.

Ime "Janje Božje" također naglašava Isusovu poniznost i blagost, budući da je bio spreman preuzeti grijehe svijeta i umrijeti ponižavajućom smrću na križu. Nazivajući Isusa Jaganjcem Božjim, priznajemo ga kao jedinog koji je platio cijenu za naše grijehe, nudeći nam oproštenje i spasenje po vjeri u Njega.

Sve u svemu, naziv "Jaganjac Božji" podsjeća nas na Isusovu žrtvu za nas i poziva nas da odgovorimo u vjeri i zahvalnost. Naglašava važnost njegove smrti i uskrsnuća i nudi nam nadu i sigurnost da nam grijesi mogu biti oprošteni i da se možemo pomiriti s Bogom.

Alfa i Omega

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu vječnu i sveobuhvatnu prirodu, kao početak i kraj svih stvari.

Etimologija: Izraz "Alfa i Omega" izveden je iz grčkog alfabeta, gdje je alfa prvo slovo, a omega zadnji. Ovaj se izraz koristi u knjizi Otkrivenja za opis IsusaKrist.

Primjer: Otkrivenje 22:13 (ESV) - "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak."

Naslov "Alfa i Omega" snažan je izraz Isusove vječne i sveobuhvatne naravi. Kao početak i kraj svega, On je postojao prije svega stvaranja i nastavit će postojati zauvijek. Ovaj naslov također naglašava Isusovu božansku prirodu, jer samo Bog može tvrditi da je početak i kraj svih stvari.

Ime "Alfa i Omega" također naglašava Isusov suverenitet i autoritet nad svim stvorenim, kao što je On drži svu moć i ima konačnu kontrolu nad svemirom. Nazivajući Isusa Alfom i Omegom, priznajemo ga kao izvor svega života i održavatelja svih stvari.

Sve u svemu, ime "Alfa i Omega" izaziva strahopoštovanje i poštovanje kod vjernika, dok razmišljamo o golemost i veličina Isusa Krista. Podsjeća nas na Njegovu vječnu prirodu, Njegovu božansku moć i Njegov suverenitet nad svim stvorenim. Također nas potiče da se pouzdamo u njega, kao onoga koji drži početak i kraj naših života i koji nas može odvesti u vječni život s njim.

Kralj kraljeva

Značenje : Ovo ime naglašava Isusov konačni autoritet i suverenitet nad svim zemaljskim i nebeskim silama.

Etimologija: Naslov "Kralj kraljeva" dolazi iz Starog zavjeta, gdje se koristi za opisivanje moćnih vladara koji imaju autoritetnad ostalim kraljevima. Također se koristi u Novom zavjetu za opisivanje Isusa Krista.

Primjer: 1. Timoteju 6:15 (ESV) - "Onaj koji je blagoslovljen i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara."

Titula "Kralj kraljeva" snažna je izjava Isusove konačne vlasti i suvereniteta nad svim zemaljskim i nebeskim silama. Naglašava Njegov položaj kao vladara svih vladara, najvišeg autoriteta u svemiru. Ovaj naslov također naglašava Isusovu božansku prirodu, budući da samo Bog može zahtijevati konačnu vlast nad svim stvarima.

Ime "Kralj kraljeva" također naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji će na kraju donijeti pravdu i mir svijet. Kao vladar svih vladara, On ima moć pobijediti svo zlo i uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji. Nazivajući Isusa Kraljem kraljeva, priznajemo Njegov krajnji autoritet i predajemo se Njegovom vodstvu i gospodstvu.

Sve u svemu, naziv "Kralj kraljeva" izaziva poštovanje i strahopoštovanje kod vjernika, budući da prepoznajemo Isusov vrhovni vlast i suverenitet nad svim stvorenim. Također nam nudi nadu i jamstvo da će se jednog dana vratiti i uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji, donoseći pravdu, mir i radost svima koji vjeruju u njega.

Otkupitelj

Značenje : Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji plaća cijenu da nas otkupi od grijeha i smrti, nudeći nam slobodu i novi život.

Etimologija:Riječ "otkupitelj" dolazi od latinskog "redemptor", što znači "onaj koji otkupljuje". Grčki ekvivalent je "lutrotes", koji se pojavljuje u Novom zavjetu da bi opisao Isusa Krista.

Primjer: Titu 2:14 (ESV) - "Koji je sebe dao za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti za sebe narod za svoje vlasništvo koji revnuje za dobra djela."

Naslov "Otkupitelj" naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji plaća cijenu da nas otkupi od grijeha i smrti. U Starom zavjetu, otkupitelj je bio netko tko je platio cijenu da otkupi osobu ili imovinu koja je izgubljena ili prodana. Na Isusa se gleda kao na konačnog otkupitelja, jer je platio cijenu za naš grijeh vlastitom krvlju, nudeći nam oproštenje i slobodu od moći grijeha i smrti.

Ime "Otkupitelj" također naglašava Isusovu ljubav i samilost za nas, jer je bio spreman dati svoj život da nas spasi od naših grijeha. Nazivajući Isusa svojim Otkupiteljem, mi priznajemo Njegovu žrtvu u naše ime i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nam nudi novi život i nadu.

Sve u svemu, naziv "Otkupitelj" potiče zahvalnost i poniznost kod vjernika, dok prepoznajemo vlastitu grešnost i potrebu za spasenjem. Podsjeća nas na Isusovu ljubav prema nama i Njegovu spremnost da plati najvišu cijenu kako bi nas otkupio i pomirio s Bogom. Također nam nudi nadu i sigurnost da nam može biti oprošteno i vraćeni u novi život kroz vjeru uOn.

Riječ

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu u komunikaciji Boga s čovječanstvom, otkrivajući istinu o Božjoj prirodi, volji i planu za čovječanstvo.

Etimologija: Naslov "Riječ" dolazi od grčke riječi "logos", što se odnosi na izgovorenu ili napisanu riječ. U Novom zavjetu, "logos" se koristi za opisivanje Isusa Krista.

Primjer: Ivan 1:1 (ESV) - "U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Riječ bijaše Bog."

Naslov "Riječ" jedinstven je i značajan u Novom zavjetu, jer naglašava Isusovu ulogu u komunikaciji Boga s čovječanstvom. Kao što riječi prenose značenje i otkrivaju istinu, Isus otkriva istinu o Božjoj prirodi, volji i planu za čovječanstvo. On je savršena reprezentacija Boga čovječanstvu, pokazuje nam kakav je Bog i kako možemo imati odnos s Njim.

Ime "Riječ" također naglašava Isusovu božansku prirodu, jer Ivanovo evanđelje izjavljuje da "Riječ je bila Bog." Ovo naglašava Isusovu jednakost s Bogom Ocem i ističe Njegov jedinstveni odnos s Njim.

Sve u svemu, naziv "Riječ" izaziva strahopoštovanje i čuđenje kod vjernika, dok razmišljamo o golemosti i veličini Isusa Krista. Podsjeća nas na Njegovu ulogu savršene komunikacije Boga s čovječanstvom i poziva nas da u vjeri i poslušnosti odgovorimo na Njegovu poruku. Također nam nudi nadu i sigurnost da možemo znatiBog i njegova volja za naše živote kroz naš odnos s Isusom, Riječju koja je tijelom postala.

Kruh života

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji nas održava i nasiti, pružajući nam duhovnu prehranu i vječni život.

Etimologija: Izraz "Kruh života" izveden je iz Isusova učenja u Ivanu 6:35, gdje On izjavljuje: "Ja sam kruh života; tko god dođe za mene neće gladovati, i tko god u mene vjeruje, neće ožednjeti nikada."

Primjer: Ivan 6:35 (ESV) - "Isus im reče: 'Ja sam kruh života; tko god dođe k meni neće ogladnjeti, i tko god u mene vjeruje, neće ožednjeti nikada.'"

Naslov "Kruh života" snažna je metafora za Isusovu ulogu u pružanju duhovnog uzdržavanja i hrane. Baš kao što kruh utažuje našu fizičku glad, Isus utažuje našu duhovnu glad, osiguravajući nam hranu koja nam je potrebna da živimo ispunjen i smislen život. On je izvor naše snage, naše nade i naše radosti, nudi nam vječni život kroz vjeru u Njega.

Naziv "Kruh života" također naglašava Isusovo suosjećanje i ljubav prema nama, kao što je On spremni zadovoljiti naše najdublje potrebe i pružiti nam sve što nam je potrebno da napredujemo. Nazivajući Isusa Kruhom života, priznajemo Njegovu moć i dostatnost i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nas može istinski zadovoljiti i održati u svim životnim trenucima.Izvedeno iz hebrejskog glagola "biti", označavajući Božju vječnu, samopostojeću prirodu.

Primjer: Izlazak 3:14 (ESV) – "Bog reče Mojsiju: ​​'JA SAM KOJI JESAM.' I reče: 'Ovo recite izraelskom narodu: 'JA JESAM me poslao k vama.'"

Jahve je Božje osobno ime koje otkriva Njegovo samopostojanje, vječnost i nepromjenjivu prirodu. Kada je Bog razgovarao s Mojsijem kroz gorući grm, otkrio se kao Jahve, veliki "JA JESAM", uvjeravajući Mojsija da će biti s njim tijekom njegove misije oslobađanja Izraelaca iz Egipta.

El Olam

Značenje: "Vječni Bog" ili "vječni Bog"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "olam", što znači "vječnost" ili "svijet bez kraja."

Primjer: Postanak 21:33 (ESV) – "Abraham je zasadio stablo tamariska u Beershebi i ondje zazvao ime GOSPODA, Vječnog Boga (El Olam)."

El Olam je ime koji naglašava Božju vječnu prirodu i Njegov nepromjenjiv karakter. Kada je Abraham zazvao ime El Olam, on je priznao Božju vječnu prisutnost i vjernost. Ovo nas ime podsjeća da Božja ljubav i obećanja traju zauvijek.

Vidi također: 52 biblijska stiha o svetosti

El Roi

Značenje: "Bog koji vidi"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskih riječi "El, " što znači "Bog" i "Roi", što znači "vidjeti."

Primjer: Postanak 16:13 (ESV) – "Tako je nazvala ime GOSPODA koji joj je govorio: 'Ti si Bog koji vidi' (El Roi), za njuizazovi.

Sve u svemu, naziv "Kruh života" potiče zahvalnost i poniznost kod vjernika, jer prepoznajemo vlastitu potrebu za duhovnom hranom i priznajemo Isusovu moć i opskrbu u našim životima. Podsjeća nas na Njegovu ljubav prema nama i Njegovu želju da zadovolji naše najdublje potrebe, te nas poziva da dođemo k Njemu i vjerujemo mu za naš svagdašnji kruh.

Svjetlo svijeta

Značenje : Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji rasvjetljava tamu grijeha i donosi nadu i spasenje čovječanstvu.

Etimologija: Izraz "Svjetlo svijeta" izveden je iz Isusovog učenja u Ivanu 8: 12, gdje On izjavljuje: "Ja sam svjetlo svijeta. Tko god ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života."

Primjer: Ivan 8:12 (ESV) - " Isus im opet progovori: 'Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.'"

Naslov "Svjetlo svijeta" je snažna metafora za Isusovu ulogu u rasvjetljavanju tame grijeha i donošenju nade i spasenja čovječanstvu. Kao što svjetlo razgoni tamu i otkriva istinu, Isus otkriva istinu o Božjoj ljubavi i njegovom planu za naše živote. On je izvor naše nade i našeg spasenja, nudi nam put do vječnog života kroz vjeru u Njega.

Naziv "Svjetlo svijeta" također naglašava Isusovu moć i autoritet, jer je On jedini WHOdonosi istinu i razotkriva laž. Nazivajući Isusa Svjetlom svijeta, priznajemo Njegov suverenitet i predajemo se Njegovom vodstvu i smjernicama.

Sve u svemu, naziv "Svjetlo svijeta" potiče nadu i povjerenje u vjernike, jer vjerujemo u Isusa da nas kroz tamu grijeha uvede u svjetlo vječnog života. Podsjeća nas na Njegovu moć i autoritet i poziva nas da Ga slijedimo dok nastojimo živjeti u svjetlu i odražavati Njegovu ljubav i istinu svijetu oko nas.

Put

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji osigurava put do Boga i vječni život kroz Njegova učenja i Njegovu žrtvenu smrt na križu.

Etimologija: Izraz "Put" izveden je iz Isusovog poučavajući u Ivanu 14:6, gdje On izjavljuje: "Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni."

Primjer: Ivan 14:6 (ESV ) - "Isus mu reče: 'Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.'"

Naslov "Put" ističe Isusovu ulogu kao onaj koji daje put Bogu i vječnom životu. On je taj koji nam pokazuje put života, uči nas kako ljubiti Boga i ljubiti svoje bližnje kao same sebe. On nam također nudi put do spasenja kroz svoju žrtvenu smrt na križu, plaćajući cijenu za naše grijehe i pomirujući nas s Bogom.

Naziv "Put" takođernaglašava Isusovu istinitost i vjerodostojnost, budući da je On jedini koji nas može istinski dovesti do Boga i vječnog života. Nazivajući Isusa Putem, priznajemo ga kao jedini put do spasenja i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nam nudi nadu i jamstvo vječnog života.

Sve u svemu, naziv "Put" nadahnjuje vjeru i predanost u vjernicima, jer vjerujemo u Isusa da će nas voditi kroz život i voditi u vječni život s Njim. Podsjeća nas na Njegovu istinitost i autentičnost te nas poziva da Ga slijedimo cijelim srcem, živeći u skladu s Njegovim učenjima i odražavajući Njegovu ljubav i istinu svijetu oko nas.

Istina

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao utjelovljenja istine, otkrivajući Božju prirodu i Njegov plan za čovječanstvo.

Etimologija: Izraz "Istina" izveden je iz Isusovog učenja u Ivanu 14:6 , gdje On izjavljuje: "Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni."

Primjer: Ivan 14:6 (ESV) - "Isus je rekao njemu: 'Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.'"

Naslov "Istina" snažan je izraz Isusove uloge kao utjelovljenje istine. On otkriva istinu o Božjoj prirodi, Njegovoj volji i Njegovom planu za čovječanstvo. On razotkriva laž i prijevaru, pokazujući nam kako živjeti prema Božjim mjerilima inačela.

Ime "Istina" također naglašava Isusovu autentičnost i pouzdanost, budući da je On taj koji govori istinu bez iskrivljavanja ili manipulacije. Nazivajući Isusa Istinom, priznajemo ga kao izvor sve istine i mudrosti i polažemo svoje povjerenje u njega kao onoga koji nas može voditi kroz život i odvesti u vječni život s njim.

Sve u svemu, Naziv "Istina" ulijeva povjerenje vjernicima, jer prepoznajemo Isusov autoritet i pouzdanost u otkrivanju istine o Bogu i Njegovom planu za naše živote. Podsjeća nas na važnost življenja po Božjoj istini i otpora laži i prijevari u svim oblicima. Također nas poziva da cijelim srcem slijedimo Isusa, podvrgavajući se Njegovom vodstvu i vodstvu dok nastojimo živjeti u istini i odražavati Njegovu ljubav i mudrost svijetu oko nas.

Život

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao izvora istinskog i vječnog života, nudeći nam priliku da živimo u izobilju i iskusimo puninu Božje ljubavi.

Etimologija: Izraz "Život" je izveden iz Isusovog učenja u Ivanu 14:6, gdje On izjavljuje: "Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni."

Primjer: Ivan 11: 25-26 (ESV) - "Isus joj reče: 'Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će, isvaki koji živi i vjeruje u mene neće nikada umrijeti.'"

Naslov "Život" ističe Isusovu ulogu kao izvora pravog i vječnog života. On nam nudi priliku da živimo u izobilju i iskusimo puninu Božje ljubavi, sada i zauvijek. On je taj koji nam daje svrhu i smisao života, nudi nam nadu i sigurnost u suočavanju s poteškoćama i izazovima.

Naziv "Život" također naglašava Isusova moć nad smrću, budući da je On taj koji nam nudi vječni život svojom žrtvenom smrću na križu i svojim uskrsnućem od mrtvih. Nazivajući Isusa Životom, priznajemo ga kao onoga koji nam nudi dar vječnog života i pouzdamo se u Njega kao onoga koji zaista može zadovoljiti najdublje čežnje naših srca.

Sveukupno, naziv "Život" nadahnjuje zahvalnost i nadu u vjernicima, jer prepoznajemo Isusovu moć i opskrbu u Podsjeća nas na važnost življenja u punini Njegove ljubavi i prihvaćanja života u izobilju koji nam On nudi. Također nas poziva da podijelimo ovu životvornu poruku s drugima, nudeći im priliku da iskuse puninu Božje ljubavi i dar vječnog života kroz vjeru u Isusa Krista.

Dobri pastir

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji brine, štiti i vodi svoje sljedbenike, poput pastira koji brine za svojestado.

Etimologija: Izraz "Dobri pastir" izveden je iz Isusovog učenja u Ivanu 10:11, gdje On izjavljuje: "Ja sam dobri pastir. Dobri pastir život svoj polaže za ovce. "

Primjer: Ivan 10:14-15 (ESV) - "Ja sam pastir dobri. Poznajem svoje i moji poznaju mene, kao što Otac poznaje mene i ja poznajem Oca; i ja život svoj položi za ovce."

Naslov "Dobri pastir" naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji brine, štiti i vodi svoje sljedbenike. On je taj koji nas vodi na zelene pašnjake i mirne vode, nudi nam odmor i okrepu dušama našim. On je također onaj koji nas brani od opasnosti i spašava od zla, polažući svoj život za nas u žrtvenoj ljubavi.

Ime "Dobri pastir" također naglašava Isusovo suosjećanje i osobni odnos sa svojim sljedbenicima, jer svakoga od nas poznaje intimno i brine se za nas pojedinačno. Nazivajući Isusa Dobrim Pastirom, priznajemo Njegovu opskrbu i zaštitu u našim životima i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nas može voditi kroz životne izazove i odvesti u vječni život.

Općenito, naziv " Dobri Pastir“ potiče povjerenje i zahvalnost u vjernicima, jer prepoznajemo Isusovu brigu i brigu za nas. Podsjeća nas na važnost pomnog nasljedovanja Njega i podvrgavanja Njegovom vodstvu i vodstvu. Također nas poziva da s njima podijelimo Njegovu ljubav i suosjećanjedrugima, dopirući do onih koji su izgubljeni i trebaju njegovu brigu i zaštitu.

Ts

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao izvora duhovne hrane i rasta za Njegov sljedbenika i važnost prebivanja u Njemu za plodan život.

Etimologija: Izraz "Ts" izveden je iz Isusova učenja u Ivanu 15:5, gdje On izjavljuje: "Ja sam trs; vi su grane. Tko ostaje u meni i ja u njemu, on donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete učiniti ništa."

Primjer: Ivan 15:5 (ESV) - "Ja sam trs, vi ste loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete učiniti ništa."

Naslov "Trs" ističe Isusov ulogu izvora duhovne hrane i rasta za Njegove sljedbenike. Baš kao što vinova loza daje granama hranjive tvari koje su im potrebne da daju plod, Isus nam daje duhovnu hranu potrebnu da živimo plodan i smislen život. On je izvor naše snage, naše nade i naše radosti, nudi nam vječni život kroz vjeru u Njega.

Naziv "Ts" također naglašava važnost ostanka u Isusu za plodan život. Ostajući povezani s Njim kroz molitvu, proučavanje Biblije i poslušnost Njegovim učenjima, možemo doživjeti puninu Njegove ljubavi i snagu Njegovog Duha u našim životima. Možemo donositi plod koji slaviBog i blagoslivlja one oko nas, ispunjavajući nam Bogom danu svrhu i pozitivno utječući na svijet.

Sveukupno, naziv "The Vine" potiče vjeru i predanost u vjernicima, jer vjerujemo u Isusa sa svime što nam je potrebno za duhovni rast i plodan život. Podsjeća nas na važnost prebivanja u Njemu i življenja u skladu s Njegovim učenjima te nas poziva da dijelimo Njegovu ljubav i istinu sa svijetom oko nas, donoseći plodove koji donose slavu Bogu i unapređuju Njegovo kraljevstvo.

Divni savjetnik

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao izvora mudrosti, vodstva i utjehe za Njegove sljedbenike te Njegovu sposobnost da pruži rješenja za životne probleme.

Etimologija: Izraz "Divni savjetnik" izveden je iz proročanskih riječi Izaije 9:6, koje kažu: "Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan; i vlast će biti na ramenu njegovu, i ime će mu biti zove se Divni savjetnik, Bog moćni, Otac vječni, Knez mira."

Primjer: Izaija 9:6 (ESV) - "Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan, i vladanje bit će mu na ramenu i zvat će se: Divni Savjetnik, Moćni Bog, Otac vječni, Knez mira."

Naslov "Divni Savjetnik" ističe Isusovu ulogu kao izvora mudrosti, vodstva, i utjehu za Njegove sljedbenike. On je taj koji nam nudirješenja za životne probleme, pružajući nam znanje i razumijevanje koji su nam potrebni da bismo donosili mudre odluke i živjeli u skladu s Božjom voljom. On je također onaj koji nam nudi utjehu i ohrabrenje u vremenima poteškoća i izazova, jača nas i daje nam nadu.

Ime "Divni savjetnik" također naglašava Isusovu božansku prirodu i autoritet, budući da je On onaj koji posjeduje savršeno znanje i razumijevanje. Nazivajući Isusa Divnim savjetnikom, priznajemo njegovu suverenost i polažemo svoje povjerenje u njega kao onoga koji nas istinski može voditi kroz život i dati nam mudrost i snagu koja nam je potrebna da bismo napredovali.

Općenito, ime "Divni savjetnik" potiče povjerenje i zahvalnost kod vjernika, jer prepoznajemo Isusovu moć i opskrbu u našim životima. Podsjeća nas na važnost traženja Njegovog vodstva i mudrosti u svim područjima života i poziva nas da mu potpuno vjerujemo dok se nosimo s izazovima i prilikama ovoga svijeta. Također nas poziva da dijelimo Njegovu ljubav i mudrost s drugima, nudeći im nadu i utjehu koju samo On može pružiti.

Moćni Bog

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu božansku prirodu i moć , i Njegovu sposobnost da donese spasenje i izbavljenje svojim sljedbenicima.

Etimologija: Izraz "Moćni Bog" izveden je iz proročanskih riječi Izaije 9:6, koje kažu: "Jer dijete nam se rodilo , nama je sindano; i vlast će mu biti na ramenu i zvat će se: Divni savjetnik, Bog moćni, Otac vječni, Knez mira."

Primjer: Izaija 9:6 (ESV) - "Jer nama dijete se rodilo, sin nam je dan; i vlast će mu biti na ramenu i zvat će se: Divni savjetnik, Bog moćni, Otac vječni, Knez mira."

Naslov "Bog moćni" ističe Isusovu božansku prirodu i moć. On je onaj koji posjeduje svu vlast i vlast, i koji ima moć donijeti spasenje i oslobođenje svojim sljedbenicima. On je onaj koji je pobijedio grijeh i smrt svojom žrtvenom smrću na križu i svojim uskrsnućem od mrtvih, nudeći nam nada u vječni život kroz vjeru u Njega.

Ime "Moćni Bog" također naglašava Isusov suverenitet i veličanstvo, budući da je On taj koji vlada svim stvorenjima i koji će jednog dana suditi živima i mrtvima . Nazivajući Isusa Moćnim Bogom, priznajemo Njegovu božansku prirodu i autoritet i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nas uistinu može spasiti i izbaviti od grijeha i smrti.

Sve u svemu, naziv "Moćni Bog" izaziva strahopoštovanje i strahopoštovanje kod vjernika, dok prepoznajemo Isusovu moć i veličanstvo. Podsjeća nas na važnost podložnosti Njegovom autoritetu i življenja u skladu s Njegovom voljom, te nas poziva da mu se potpuno pouzdamo dok ga nastojimo slijediti i poslužitirekao: 'Doista sam ovdje vidio onoga koji se brine za mene.'"

El Roi je ime koje ističe Božje sveznanje i Njegovu suosjećajnu brigu za svoj narod. Hagara, Sarina sluškinja, koristila je ovo ime nakon Bog je vidio njezinu nevolju i pobrinuo se za njezine potrebe kada je bila napuštena u pustinji. Ovo nas ime podsjeća da Bog vidi naše borbe i brine za nas u našim trenucima potrebe.

El Shaddai

Značenje: "Svemogući Bog" ili "Svemoćni Bog"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "Shaddai", što znači "svemogući" ili "svemoćni."

Primjer: Postanak 17:1 (ESV) – "Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, GOSPODIN (Jahve) se ukazao Abramu i rekao mu: 'Ja sam Bog Svemogući (El Shaddai); hodaj preda mnom i budi neporočan.'"

El Shaddai naglašava Božju svemoć i Njegovu sposobnost da se pobrine za sve naše potrebe. U priči o Abrahamu, Bog se otkriva kao El Shaddai kada uspostavlja svoj savez s Abrahamom i obećava da će ga učiniti ocem mnogih naroda.

Jehova

Značenje: "GOSPOD", "Samopostojeći" ili "Vječni"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "YHWH" (יהוה), koja se često naziva tetragramaton, što znači "JA SAM KOJI JESAM" ili "JA SAM KOJI JESAM." Ime Jehova je latinizirani oblik hebrejskog imena YHWH, što je kasnije vokalizirano samoglasnicima iz hebrejske riječi "Adonai", što znači "Gospodin."

Primjer: IzlazakNjega s našim životima. Također nas poziva da dijelimo Njegovu poruku spasenja i izbavljenja s drugima, nudeći im priliku da iskuse snagu i ljubav Moćnog Boga.

Vječni Otac

Značenje: Ovo ime naglašava Isusa ' vječnu prirodu punu ljubavi i Njegovu ulogu onoga koji se brine, štiti i brine za svoje sljedbenike kao suosjećajnog oca.

Etimologija: Izraz "Otac vječni" izveden je iz proročanskih riječi Izaije 9:6, koji kaže: "Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan; i vlast će biti na ramenu njegovom, i ime će mu biti: Divni savjetnik, Bog moćni, Otac vječni, Knez mira ."

Primjer: Izaija 9:6 (ESV) - "Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan; i vlast će biti na ramenu njegovom, i ime će mu biti Divno Savjetnik, Moćni Bog, Otac vječni, Knez mira."

Naslov "Otac vječni" ističe Isusovu vječnu prirodu punu ljubavi i Njegovu ulogu onoga koji brine, štiti i brine za svoje sljedbenike kao suosjećajni otac. On je taj koji nam nudi sigurnost i stabilnost obitelji pune ljubavi, vodi nas kroz životne izazove i pruža nam utjehu i podršku potrebnu da napredujemo.

Ime "Otac vječni" također naglašava Isusovo vjernost i postojanost, jer On je taj koji hoćenikad nas ne napuštaj i ne napuštaj. On je taj koji nam nudi dar vječnog života kroz vjeru u Njega, jamči nam svoju beskrajnu ljubav i brigu.

Sve u svemu, ime "Otac vječni" nadahnjuje povjerenje i zahvalnost kod vjernika, kao što prepoznajemo Isusova vječna i puna ljubavi priroda. Podsjeća nas na važnost traženja Njegovog vodstva i opskrbe u svim područjima života i poziva nas da mu potpuno vjerujemo dok se nosimo s izazovima i prilikama ovoga svijeta. Također nas poziva da dijelimo Njegovu ljubav i suosjećanje s drugima, nudeći im nadu i sigurnost koju samo On može pružiti.

Knez mira

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onaj koji donosi pomirenje između Boga i čovječanstva i koji nam nudi mir koji nadilazi svaki razum.

Etimologija: Izraz "Knez mira" izveden je iz proročkih riječi Izaije 9:6, koje kažu: "Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan; i vlast će mu biti na ramenu, i zvat će se: Divni savjetnik, Bog moćni, Otac vječni, Knez mira."

Primjer: Izaija 9:6 (ESV) - "Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan; i vlast će biti na ramenu njegovom, i zvat će se: Savjetnik divni, Bog moćni, Otac vječni , Knez mira."

Naslov "Knez mira" ističe Isusovu ulogu kao onoga kojidonosi pomirenje između Boga i čovječanstva i koji nam nudi mir koji nadilazi svaki razum. On je onaj koji nam nudi oproštenje za naše grijehe i obnovu ispravnog odnosa s Bogom, čime se završava neprijateljstvo i sukob.

Ime "Knez mira" također naglašava Isusovu moć da smiri naše strahove i tjeskobe, te da nam pruži mir koji nam je potreban da se s povjerenjem i nadom suočimo sa životnim izazovima. Nazivajući Isusa Knezom mira, priznajemo Njegovu sposobnost da unese sklad i cjelovitost u naše živote i polažemo svoje povjerenje u Njega kao u onoga koji zaista može zadovoljiti najdublje čežnje naših srca.

Općenito, ime "Knez mira" budi nadu i utjehu u vjernicima, jer prepoznajemo Isusovu moć i opskrbu u našim životima. Podsjeća nas na važnost traženja Njegovog mira i pomirenja u svim područjima života i poziva nas da mu potpuno vjerujemo dok se nosimo s izazovima i prilikama ovoga svijeta. Također nas poziva da Njegovu poruku mira i pomirenja dijelimo s drugima, nudeći im nadu i sigurnost koju samo On može pružiti.

Sveti

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu čistoću i savršenstvo i Njegovo odvajanje od grijeha i zla.

Etimologija: Izraz "Sveti" izveden je iz raznih odlomaka u Starom i Novom zavjetu, gdje se koristi za opisivanje Boga iIsus.

Primjer: Djela 3:14 (ESV) - "Ali zanijekali ste Svetoga i Pravednog i tražili da vam se da ubojica."

Naslov "Sv. Jedan" ističe Isusovu čistoću i savršenost te Njegovu odvojenost od grijeha i zla. On je onaj koji utjelovljuje savršenu pravednost i dobrotu, koji stoji odvojeno od svega što je nečisto i pokvareno. On je taj koji nas poziva da živimo u skladu s njegovim svetim standardima i koji nam daje snagu i milost da to činimo.

Ime "Sveti" također naglašava Isusovu jedinstvenost i osebujnost, jer je On je onaj koji je izdvojen od svih drugih bića u svemiru. Nazivajući Isusa Svetim, priznajemo Njegovu transcendentnost i veličanstvo i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nas uistinu može očistiti od grijeha i pročistiti za svoje svrhe.

Sve u svemu, naziv "Sveti Jedan" potiče poštovanje i poniznost kod vjernika, jer prepoznajemo Isusovu čistoću i savršenost. Podsjeća nas na važnost življenja svetih i pravednih života i poziva nas da mu potpuno vjerujemo dok ga nastojimo poštovati u svemu što činimo. Također nas poziva da dijelimo Njegovu poruku spasenja i posvećenja s drugima, nudeći im priliku da iskuse preobražavajuću moć Svetoga.

Veliki svećenik

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovo ulogu onoga koji posreduje za svoje sljedbenike pred Bogom i koji se nudi kaosavršena žrtva za oproštenje grijeha.

Etimologija: Naziv "Veliki svećenik" izveden je iz židovskog svećenstva u Starom zavjetu, gdje je veliki svećenik bio glavni vjerski vođa koji je prinosio žrtve za oproštenje grijeha i zauzimao se za ljude pred Bogom. U Novom zavjetu, Isus se spominje kao naš Veliki svećenik u Poslanici Hebrejima.

Primjer: Hebrejima 4:14-16 (ESV) - "Od tada imamo velikog Velikog svećenika koji je prošao kroz Nebesa, Isuse, Sine Božji, držimo se ispovijedi jer nemamo velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego onoga koji je kao i mi kušan u svemu, ali bez grijeha. . Pristupimo dakle s pouzdanjem prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u vrijeme potrebe."

Naslov "Veliki svećenik" naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji zagovara svoje sljedbenike pred Bogom i koji se prinosi kao savršena žrtva za oproštenje grijeha. On je taj koji nam nudi pristup Božjem prijestolju milosti, dajući nam milosrđe i milost u vrijeme naše potrebe. On je također onaj koji razumije naše slabosti i iskušenja, i koji suosjeća s nama u našim borbama.

Ime "Veliki svećenik" također naglašava Isusovu superiornost i autoritet, budući da je On taj koji nudi savršeno i trajna žrtva za grijeh,za razliku od nesavršenih i privremenih žrtava koje su prinosili židovski veliki svećenici u Starom zavjetu. Nazivajući Isusa svojim Velikim svećenikom, priznajemo Njegovu nadmoćnost i dostatnost, i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nas uistinu može spasiti od naših grijeha i pomiriti s Bogom.

Općenito, naziv "Visoki Svećenik“ budi povjerenje i zahvalnost u vjernicima, jer prepoznajemo Isusov zagovor i opskrbu za nas. Podsjeća nas na važnost približavanja Božjem prijestolju milosti s pouzdanjem i poziva nas da mu potpuno vjerujemo dok ga nastojimo slijediti i služiti mu svojim životom. Također nas poziva da Njegovu poruku spasenja i pomirenja dijelimo s drugima, nudeći im priliku da iskuse milost i milosrđe našeg Velikog svećenika.

Posrednik

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovo ulogu onoga koji pomiruje Boga i čovječanstvo i koji donosi mir i sklad između nas.

Etimologija: Izraz "posrednik" izveden je iz grčke riječi "mesitēs", što znači posrednik ili posrednik . U Novom zavjetu Isus se spominje kao naš Posrednik u 1. Timoteju.

Primjer: 1. Timoteju 2:5 (ESV) - "Jer jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga a ljudi, čovjek Krist Isus."

Naslov "Posrednik" ističe Isusovu ulogu kao onoga koji pomiruje Boga i čovječanstvo i koji donosi mir i skladizmeđu nas. On je taj koji nam nudi pristup Božjoj prisutnosti i koji premošćuje jaz između nas i našeg Stvoritelja. On je također onaj koji razumije i Božju i našu perspektivu, i koji je u stanju razgovarati s objema stranama s autoritetom i empatijom.

Naziv "Posrednik" također naglašava Isusovu jedinstvenost i nezamjenjivost, budući da je On onaj koji je u stanju donijeti istinsko pomirenje i obnovu između Boga i čovječanstva. Nazivajući Isusa svojim Posrednikom, priznajemo Njegovu ključnu ulogu u našem spasenju i polažemo svoje povjerenje u Njega kao onoga koji nas uistinu može spasiti od naših grijeha i dovesti u ispravan odnos s Bogom.

Općenito. , naziv "Posrednik" u vjernicima potiče zahvalnost i poniznost, jer prepoznajemo Isusovu ulogu u našem pomirenju s Bogom. Podsjeća nas na važnost traženja Njegovog posredovanja i vodstva u svim područjima života i poziva nas da mu potpuno vjerujemo dok nastojimo slaviti Boga i služiti mu svojim životom. Također nas poziva da podijelimo Njegovu poruku pomirenja i mira s drugima, nudeći im priliku da iskuse transformativnu snagu našeg Posrednika.

Prorok

Značenje: Ovo ime naglašava Isusovu ulogu kao onaj koji govori Božju istinu i otkriva Njegovu volju Njegovim sljedbenicima.

Etimologija: Izraz "prorok" dolazi od grčke riječi "profeti", što znači onaj koji govori u ime Boga. U NovomOporuka, Isus se spominje kao prorok u raznim odlomcima.

Primjer: Luka 13:33 (ESV) - "Ipak, moram ići svojim putem danas i sutra i prekosutra, jer to ne može biti da prorok nestane daleko od Jeruzalema."

Naslov "Prorok" naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji govori Božju istinu i otkriva Njegovu volju svojim sljedbenicima. On je taj koji nam prenosi Božju poruku i koji nam pomaže razumjeti i primijeniti Njegova učenja u našim životima. On je također onaj koji pokazuje Božji karakter i vrijednosti kroz svoj život i službu.

Ime "Prorok" također naglašava Isusov autoritet i autentičnost, budući da je On taj koji govori s božanskim nadahnućem i uvidom, i koji je u stanju razlučiti i riješiti duhovne potrebe svojih sljedbenika. Nazivajući Isusa prorokom, priznajemo njegovu jedinstvenu sposobnost da otkrije Božju istinu i da nas vodi putem pravednosti.

Sve u svemu, ime "prorok" potiče povjerenje i poslušnost kod vjernika, jer prepoznajemo Isusovo autoritet i mudrost. Podsjeća nas na važnost slušanja Njegovih učenja i slijeđenja Njegovog primjera te nas poziva da mu potpuno vjerujemo dok nastojimo živjeti u skladu s Božjom voljom. Također nas poziva da dijelimo Njegovu poruku istine i milosti s drugima, nudeći im priliku da iskuse transformativnu moć Proroka.

Rabbi

Značenje: Ovoime naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji poučava i upućuje svoje sljedbenike na Božje putove.

Etimologija: Izraz "Rabbi" dolazi od hebrejske riječi "rabbi", što znači "moj gospodar" ili " moj učitelj." U Novom zavjetu, Isus se spominje kao Rabin u raznim odlomcima.

Primjer: Ivan 1:38 (ESV) - "Isus se okrenuo i vidio ih kako ga slijede i rekao im: 'Što tražite? ' I rekoše mu: 'Rabbi' (što znači Učitelju), 'gdje si odsjeo?'"

Naslov "Rabbi" naglašava Isusovu ulogu kao onoga koji poučava i upućuje svoje sljedbenike o putovima od Boga. On je taj koji nam pruža duhovno vodstvo i razumijevanje, i koji nam pomaže rasti u našem poznavanju i ljubavi prema Bogu. On je također onaj koji nam modelira život poslušnosti i odanosti Bogu.

Ime "Rabin" također naglašava Isusov autoritet i stručnost, budući da je On taj koji je jedinstveno kvalificiran da nas pouči o Bog i njegovi putovi. Nazivajući Isusa rabinom, priznajemo njegovo majstorstvo nad Svetim pismom i njegovu sposobnost da primijeni njihova učenja u našim životima na relevantan i smislen način.

Sve u svemu, naziv "rabin" nadahnjuje žeđ za znanjem i predanost na učeništvo u vjernicima, jer prepoznajemo Isusov autoritet i stručnost. Podsjeća nas na važnost učenja iz Njegovih učenja i slijeđenja Njegovog primjera te nas poziva da mu potpuno vjerujemo doknastojimo rasti u našem poznavanju i ljubavi prema Bogu. Također nas poziva da Njegovu poruku istine i milosti dijelimo s drugima, nudeći im priliku da uče od najvećeg rabina svih vremena.

Prijatelj grešnika

Značenje: Ovo ime naglašava Isusa ' suosjećanje i ljubav za sve ljude, posebno one koje društvo smatra otpadnicima ili marginaliziranima.

Etimologija: Naslov "Prijatelj grešnika" izveden je iz raznih odlomaka u Novom zavjetu, gdje se koristi za opisivanje Isus i njegova služba.

Primjer: Matej 11:19 (ESV) - "Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a oni govore: 'Pogledajte ga! Izjelica i pijanica, prijatelj poreza skupljači i grešnici!' Ipak, mudrost se opravdava svojim djelima."

Naslov "Prijatelj grešnika" ističe Isusovo suosjećanje i ljubav prema svim ljudima, posebno onima koje društvo smatra otpadnicima ili marginaliziranima. On je taj koji dopire do onih koji su izgubljeni i slomljeni, i koji im nudi prihvaćanje i oprost. On je također onaj koji izaziva društvene norme i predrasude, i koji se zauzima za potlačene i potlačene.

Naziv "Prijatelj grešnika" također naglašava Isusovu poniznost i pristupačnost, jer je On taj koji voljni družiti se s onima koje društvo smatra "nepoželjnima". Nazivajući Isusa Prijateljem grešnika, priznajemo njegovu spremnost da bude s nama3:14 (ESV) - "Bog reče Mojsiju: ​​'JA SAM KOJI JESAM.' I rekao je: 'Recite ovo izraelskom narodu: 'JA JESAM me poslao k vama'."

Jehova je najsvetije i najpoštovanije Božje ime u hebrejskoj Bibliji. Označava vječnu, samopostojeću i nepromjenjivu prirodu Boga, naglašavajući Njegovu suverenost i božansku prisutnost. Ovo nas ime podsjeća na Božju transcendentnu veličanstvenost, kao i na Njegovu intimnu uključenost u Njegovo stvorenje i Njegov narod.

Jehova Chereb

Značenje: "GOSPOD mač"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "chereb", što znači "mač" ili "oružje."

Primjer: Ponovljeni zakon 33:29 (ESV) – "Sretan ti, Izraele! Tko je kao ti, ljudi koje je Jahve spasio, štit tvoje pomoći i mač (Jehova Chereb) tvoje pobjede!"

Jehova Chereb je ime koje ističe Božju ulogu kao božanskog ratnika koji se bori u ime svog naroda . Ovo se ime koristi za opisivanje Božje moći i moći, osiguravajući pobjedu i zaštitu onima koji se uzdaju u Njega.

Jehovah Elyon

Značenje: "GOSPOD Svevišnji"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "elyon", što znači "najviši" ili "najuzvišeniji."

Primjer: Psalam 7:17 (ESV) – "Zahvalit ću GOSPODU zbog njegove pravednosti , i pjevat ću hvalu imenu GOSPODA Svevišnjega (Jehova Elyon)."

Jehova Elyon je ime koje naglašava Božju vrhovnu suverenost i moć nad svimenašu slomljenost i ponuditi nam nadu i iscjeljenje.

Sveukupno, naziv "Prijatelj grešnika" potiče nadu i zahvalnost kod vjernika, jer prepoznajemo Isusovo suosjećanje i ljubav prema svim ljudima. Podsjeća nas na važnost pružanja milosti i dobrote onima koji se smatraju autsajderima i poziva nas da mu potpuno vjerujemo dok nastojimo slijediti njegov primjer ljubavi i suosjećanja. Također nas poziva da dijelimo Njegovu poruku ljubavi i prihvaćanja s drugima, nudeći im priliku da iskuse transformativnu snagu Prijatelja grešnika.

Zaključak

U Bibliji, imena Bog i Isus otkrivaju važne aspekte svoje naravi, karaktera i djela. Stari zavjet pruža nam bogatu i raznoliku zbirku imena za Boga, ističući Njegovu moć, ljubav, milosrđe, pravdu i vjernost. Novi zavjet nastavlja ovu tradiciju dajući nam različita imena za Isusa, naglašavajući Njegovo božanstvo, ljudskost, autoritet i poslanje.

Proučavanjem ovih imena stječemo dublje razumijevanje Božjeg karaktera i njegovog odnosa nama. Također dobivamo veću zahvalnost za Isusovu ulogu u našem spasenju i kako nam otkriva Boga. Ta nas imena nadahnjuju da se pouzdamo u Boga i da izbliza slijedimo Isusa te nas podsjećaju na važnost življenja u svjetlu Njegove istine i milosti.

Dok razmišljamo o imenima Boga i Isusa, neka biti ispunjenis čuđenjem, zahvalnošću i poštovanjem. Nastojmo ga dublje upoznati i dijeliti Njegovu ljubav i istinu s drugima. I neka svoju nadu, snagu i radost nađemo u onome koji je naš Stvoritelj, Spasitelj, Otkupitelj i Kralj.

stvaranje. Kada zazivamo Jehovu Elyon, priznajemo Njegov krajnji autoritet i podlažemo se Njegovoj vladavini u našim životima.

Jehova 'Ezri

Značenje: "GOSPOD moj pomoćnik"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "'azar", što znači "pomoći" ili "pomoći."

Primjer: Psalam 30:10 (ESV) – "Čuj, Jahve, i budi mi milostiv ! O GOSPODINE, budi moj pomoćnik (Jehova 'Ezri)!"

Jehova 'Ezri je ime koje ističe Božju ulogu kao naše uvijek prisutne pomoći u vremenima potrebe. Ovo ime je podsjetnik da možemo zazvati Boga za pomoć i da je On uvijek spreman pomoći nam u našim borbama.

Jehovah Gibbor

Značenje: "GOSPOD moćni ratnik"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "gibbor", što znači "moćan" ili "jak."

Primjer: Jeremija 20:11 (ESV) – "Ali Jahve je sa mnom kao strašni ratnik (Jehova Gibbor); zato će se moji progonitelji spotaknuti; neće me svladati."

Jehova Gibbor je ime koje ističe Božju moć i moć u borbi. Ovo se ime često koristi u kontekstu Boga koji se bori u ime svog naroda i oslobađa ga od njihovih neprijatelja.

Jehova Go'el

Značenje: "GOSPOD naš otkupitelj"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog glagola "ga'al", što znači "otkupiti" ili "djelovati kao rođak-otkupitelj."

Primjer: Izaija 49:26 (ESV) – "Onda svako će tijelo znati da sam ja GOSPODIN vaš Spasitelj i vaš Otkupitelj (Jehova Go'el),Moćni Jakovljev."

Jehova Go'el je ime koje naglašava Božju otkupljujuću ljubav i Njegovu ulogu našeg Spasitelja. Ovo se ime često koristi u kontekstu Božjeg obećanja da će izbaviti svoj narod od ugnjetavanja i ropstva , u konačnici ukazujući na otkupiteljsko djelo Isusa Krista.

Jehova Hashopet

Značenje: "GOSPOD sudac" Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "shaphat", što znači "suditi" ili "vladati." Primjer: Suci 11:27 (ESV) – "Ja, dakle, nisam zgriješio protiv tebe, a ti mi činiš zlo ratom protiv mene. GOSPODIN, sudac (Jehova Hashopet), odluči ovaj dan između naroda Izraela i naroda Amona."

Jehova Hashopet je ime koje naglašava Božju ulogu kao konačnog suca i upravitelja nad svim stvorenim. Ovo se ime koristi u kontekstu Jiftahove molbe Bogu za pobjedu protiv Amonaca, podsjećajući nas da je Bog pravedni sudac koji rješava sporove i osigurava da pravda prevlada.

Jehova Hosenu

Značenje: "GOSPOD naš stvoritelj"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog glagola "asah", što znači "napraviti" ili "stvoriti."

Primjer: Psalam 95:6 (ESV) – „O dođite, poklonimo se i poklonimo se; kleknimo pred GOSPODA, našeg Stvoritelja (Jehova Hosenu)!"

Jehova Hosenu je ime koje naglašava Božju stvaralačku moć i Njegovu ulogu kao Stvoritelja svih stvari. Ovo nas ime podsjeća da nas je Bog stvorio i poznaje nas intimno,i poziva nas da ga štujemo i poštujemo kao našeg Stvoritelja.

Jehova Hoshiah

Značenje: "GOSPOD spašava"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog glagola "yasha, " što znači "spasiti" ili "izbaviti."

Primjer: Psalam 20:9 (ESV) – "O GOSPODE, spasi (Jehova Hoshiah) kralja! Neka nas usliši kad ga zovemo."

Jehova Hoshiah je ime koje ističe Božju moć spasenja i Njegovu sposobnost da nas izbavi iz naših nevolja. Ovo je ime podsjetnik da je Bog naš spasitelj u vremenima nevolje i da ga možemo zazvati za pomoć i spasenje.

Jehovah Jireh

Značenje: "GOSPOD će osigurati"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskog glagola "ra'ah", što znači "vidjeti" ili "oskrbiti."

Primjer: Postanak 22:14 (ESV) – "Tako je Abraham dao ime toga mjesta, 'GOSPOD će providjeti' (Jehovah Jireh); kao što se do danas govori: 'Na gori Jahvinoj će se to providjeti.'"

Jehovah Jireh je ime Boga koji naglašava Njegovu pripremu za naše potrebe. Ovo ime je Abraham dao nakon što je Bog dao ovna kao zamjenu za njegovog sina Izaka, kojeg je bio zamoljen da žrtvuje. Ova nas priča podsjeća da Bog vidi naše potrebe i da će se pobrinuti za njih u svoje savršeno vrijeme.

Jehovah Kanna

Značenje: "GOSPOD je ljubomoran"

Etimologija: izvedeno od hebrejske riječi "qanna", što znači "ljubomoran" ili "revan."

Primjer: Izlazak 34:14 (ESV) – "Jer nemoj štovati nijednog drugogbog, jer GOSPODIN, čije je ime Ljubomoran (Jehova Kanna), je ljubomoran Bog."

Jehova Kanna je ime koje naglašava Božju strastvenu ljubav prema Njegovom narodu i Njegovu želju za njihovom nepodijeljenom odanošću. Ovo ime podsjeća nas da je Bog ljubomoran na našu ljubav i štovanje, te da ne smijemo biti vjerni drugim bogovima ili idolima.

Jehova Keren-Yish'i

Značenje: "GOSPOD rog mog spasenja"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejskih riječi "keren," što znači "rog" i "ješua," što znači "spasenje" ili "izbavljenje."

Primjer: Psalam 18:2 (ESV) – "GOSPOD je moja stijena i moja utvrda i moj izbavitelj, moj Bog, moja stijena, u koju se utječem, moj štit i rog mog spasenja (Jehova Keren-Yish'i), moja utvrda."

Jehova Keren-Yish'i je ime koje naglašava Božju moć da spasi i izbavi svoj narod. Slika roga simbolizira snagu i moć, podsjećajući nas da je Bog moćan da spasi i da možemo se osloniti na Njega za naše spasenje.

Jehova Machsi

Značenje: "GOSPOD moje utočište"

Etimologija: Izvedeno iz hebrejske riječi "machaseh", što znači " utočište" ili "zaklon."

Primjer: Psalam 91:9 (ESV) – "Jer si Jahvu učinio svojim prebivalištem—Svevišnji, koji je moje utočište (Jehova Machsi)—"

Jehova Machsi je ime koje ističe Božju ulogu kao naše sigurno utočište u trenucima nevolje. Ovo ime je podsjetnik da možemo pronaći

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.