Najpopularniji stihovi u Bibliji

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Tražite li dobre biblijske stihove? Kako pronaći najbolje biblijske stihove koji govore o vašoj situaciji? Iako nema pravog odgovora na ova pitanja, možete steći veliki uvid čitajući najpopularnije biblijske stihove prema tražilicama.

Ovaj sljedeći popis biblijskih stihova je najtraženiji na webu. Oni će vam pomoći pronaći snagu, hrabrost i ohrabrenje u vrijeme kada vam je potrebno. Kada ste na najnižoj točki, ponekad može biti teško sjetiti se da je Bog tu za vas. Ali kada se okrenemo Bogu, možemo pronaći ljubav, snagu i iscjeljenje kroz njegova obećanja. Evo popisa najpopularnijih biblijskih stihova poredanih po popularnosti:

1. Ivan 3:16

Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

2. Jeremija 29:11

Jer znam planove koje imam za tebe,” govori Gospodin, “planove da ti pomognem, a ne da ti naškodim, planove da ti dam nadu i budućnost.

3. Psalam 23

Gospodin je pastir moj; neću htjeti. On me tjera da legnem na zelene pašnjake. Vodi me uz mirne vode. On obnavlja moju dušu. On me vodi stazama pravednosti za ime svoje. Iako hodam dolinom sjene smrti, neću se bojati zla, jer ti si sa mnom; tvoj štap i tvoj štap, oni me tješe. Pripremite stolmolitva pravednika je moćna i učinkovita.

57. Rimljanima 5:8

Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama ovime: Dok smo još bili grešnici, Krist je umro za nas.

58. Matej 5:16

Isto tako, neka vaše svjetlo svijetli pred drugima, da vide vaša dobra djela i slave vašeg Oca koji je na nebesima.

59. Galaćanima 6:9

Nemojmo se umoriti čineći dobro, jer ćemo u pravo vrijeme žeti žetvu ako ne odustanemo.

60. Izaija 26:3

Čuvat ćeš u savršenom miru one čiji su umovi postojani jer se uzdaju u tebe.

61. Djela 1:8

Ali primit ćete snagu kad Duh Sveti siđe na vas; i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu i u svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

62. Kološanima 3:23

Što god činili, radite na tome svim svojim srcem, kao da radite za Gospodina, a ne za ljudske gospodare.

63. Ivan 15:5

Ja sam trs; vi ste grane. Ako ostanete u meni i ja u vama, donijet ćete mnogo roda; bez mene ne možete učiniti ništa.

64. Rimljanima 8:39

Ni visina ni dubina, niti bilo što drugo u cijelom stvorenju, neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našem.

65. Jeremija 33:3

Zazovi me i ja ću ti odgovoriti i reći ću ti velike i nedokučive stvari koje ne znaš.

66. Hebrejima 11:6

I bez vjere jenemoguće ugoditi Bogu, jer svatko tko mu dođe mora vjerovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga žarko traže.

67. Mudre izreke 4:23

Iznad svega, čuvaj svoje srce, jer sve što činiš proizlazi iz njega.

preda mnom u prisutnosti mojih neprijatelja; mažeš mi glavu uljem; moja čaša se prelijeva. Zaista će me dobrota i milosrđe pratiti sve dane života moga, i ja ću zauvijek prebivati ​​u Domu Gospodnjem.

4. Rimljanima 8:28

I znamo da Bog u svemu radi na dobro onih koji ga ljube, koji su pozvani prema njegovoj namjeri.

5. Rimljanima 12:2

Ne prilagođavajte se uzoru ovoga svijeta, nego se preobrazite obnovom svoga uma. Tada ćete moći ispitati i potvrditi što je Božja volja — njegova dobra, ugodna i savršena volja.

Vidi također: Najpopularniji stihovi u Bibliji

6. Filipljanima 4:6-8

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svakoj situaciji, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem, iznesite svoje zahtjeve Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Napokon, braćo i sestre, što god je istinito, što god je plemenito, što god je ispravno, što god je čisto, što god je ljupko, što god je divljenja vrijedno — ako je išta izvrsno ili hvale vrijedno — o takvim stvarima razmišljajte.

7. Filipljanima 4:13

Sve to mogu preko onoga koji mi daje snagu.

8. Izaija 41:10

Ne boj se, jer ja sam s tobom; nemoj se plašiti, jer ja sam tvoj Bog. Ja ću te ojačati i pomoći ti; Ja ću te podupirati svojom pravednom desnicom.

9. Matej 6:33

Nego tražite najprije njegovo kraljevstvo i njegovopravednost, i sve će vam se to također dati.

10. Ivan 14:6

Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.

11. Efežanima 6:12

Jer naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv vladara, protiv vlasti, protiv sila ovog mračnog svijeta i protiv duhovnih sila zla u nebeskim carstvima.

12. Joshua 1:9

Nisam li ti zapovjedio? Budite jaki i hrabri. Ne boj se; nemoj se obeshrabriti, jer će Gospodin tvoj Bog biti s tobom kamo god pošao.

13. Ivan 16:33

Ovo sam vam rekao da u meni imate mir. U ovom svijetu imat ćeš problema. Ali ohrabrite se! Ja sam pobijedio svijet.

14. Izaija 40:31

Ali oni koji se uzdaju u Gospodina obnovit će svoju snagu. Vijet će se na krilima poput orlova; trčat će i neće se umoriti, hodat će i neće klonuti.

15. 2. Timoteju 1:7

Jer Duh koji nam je Bog dao ne čini nas plašljivima, već nam daje snagu, ljubav i samodisciplinu.

16. 2. Korinćanima 5:17

Dakle, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje došlo: staro je prošlo, novo je ovdje!

17. Ivan 10:10

Lopov dolazi samo ukrasti, ubiti i uništiti; Ja sam došao da život imaju, i to u izobilju.

18. Izreke 3:5-6

Uzdaj se u Gospodina svim svojimsrce i ne oslanjaj se na vlastiti razum; Njemu se pokoravaj na svim svojim putovima i on će poravniti tvoje staze.

19. Galaćanima 5:22-23

Ali plod Duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrota, vjernost, blagost i samokontrola. Protiv takvih stvari nema zakona.

20. 1. Petrova 5:7

Sve svoje brige bacite na njega jer on brine za vas.

21. 2. Ljetopisa 7:14

Ako se moj narod, koji se zove mojim imenom, ponizi i moli i traži moje lice i obrati se sa svojih zlih putova, tada ću uslišiti s neba i oprostit ću im grijeh i izliječit će njihovu zemlju.

22. Psalam 91:11

Jer će svojim anđelima zapovjediti za tebe da te čuvaju na svim tvojim putovima.

23. Ivan 14:27

Mir vam ostavljam; svoj mir ti dajem. Ne dajem ti kao što svijet daje. Neka se vaša srca ne uznemiruju i ne bojte se.

24. Matej 11:28

Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

25. Matej 28:19-20

Zato idite i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

26. 1. Korinćanima 10:13

Nije vas zahvatilo nikakvo iskušenje osim onoga što je uobičajeno za čovječanstvo. A Bog jevjeran; on neće dopustiti da budete iskušeni iznad onoga što možete podnijeti. Ali kad si u iskušenju, on će također pružiti izlaz tako da to možeš podnijeti.

27. Psalam 91

Tko prebiva u okrilju Svevišnjega, prebivat će u sjeni Svemogućeg. Reći ću Gospodinu: Utočište moje i tvrđavo moja, Bože moj, u koga se uzdam. Jer on će vas izbaviti iz zamke ptičara i od smrtonosne kuge. Svojim će te krilima pokriti i pod njegovim krilima naći ćeš utočište; njegova vjernost je štit i štit. Nećeš se bojati užasa noći, ni strijele što leti danju, ni kuge koja vreba u tami, ni uništenja koje uništava u podne. Tisuću može pasti s tvoje strane, deset tisuća s tvoje desne strane, ali ti se neće približiti. Samo ćeš svojim očima gledati i vidjeti naknadu zlih. Jer si učinio Gospodina svojim prebivalištem - Svevišnjega, koji je moje utočište - nikakvo zlo neće te zadesiti, nikakva se kuga neće približiti tvome šatoru. Jer on će svojim anđelima zapovjediti da te čuvaju na svim tvojim putovima. Na rukama će te nositi, da ne udariš nogom o kamen. Zgazit ćeš lava i guju; mladog lava i zmiju ćeš zgaziti. “Budući da me čvrsto drži u ljubavi, izbavit ću ga; Štitit ću ga, jer on zna moje ime.Kad me zazove, odazvat ću mu se; Bit ću s njim u nevolji; Spasit ću ga i počastiti ga. Dugim životom zadovoljit ću ga i pokazati mu svoje spasenje.”

28. 2. Timoteju 3:16

Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno je za poučavanje, ukoravanje, ispravljanje i odgajanje u pravednosti.

29. Efežanima 3:20

Sada njemu koji može učiniti nemjerljivo više od svega što tražimo ili zamislimo, prema svojoj moći koja djeluje u nama.

30. Efežanima 2:8-10

Jer milošću ste spašeni po vjeri. A to niste sami učinili; to je dar Božji, a ne rezultat djela, da se nitko ne hvali. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

31. 2. Korinćanima 12:9

Ali on mi reče: "Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga u slabosti usavršuje." Stoga ću se još rado hvaliti svojim slabostima, da Kristova sila počiva na meni.

32. 1. Solunjanima 5:18

Zahvaljujte u svim okolnostima; jer to je Božja volja za vas u Kristu Isusu.

33. 1. Ivanova 1:9

Ako priznamo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan te će nam oprostiti naše grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

34. Izaija 53:5

Ali on bijaše proboden zbog naših prijestupa, on bijaše satrven zbog naših bezakonja; kazna koja nam je donijelaMir bijaše na njemu i njegovim ranama mi ozdravljasmo.

35. Hebrejima 11:1

A vjera je pouzdanje u ono čemu se nadamo i sigurnost za ono što ne vidimo.

36. 1. Petrova 5:8

Budite budni i trijezni. Vaš neprijatelj, đavao, tumara okolo poput ričućeg lava tražeći koga da proždere.

37. Postanak 1:27

Tako je Bog stvorio čovječanstvo na svoju sliku, na sliku Božju stvorio ih je; muško i žensko stvori ih.

38. Rimljanima 12:1

Stoga vas, braćo i sestre, potičem, s obzirom na Božje milosrđe, da prinesete svoja tijela kao žrtvu živu, svetu i Bogu ugodnu - to je vaše pravo i pravo štovanje.

39. Izaija 9:6

Jer dijete nam se rodilo, sin nam je dan, i vlast će biti na njegovim plećima. I zvat će se Divni Savjetnik, Moćni Bog, Otac vječni, Knez mira.

40. 2. Korinćanima 10:5

Rušimo argumente i svaku pretenziju koja se protivi spoznaji Boga i zarobljavamo svaku misao da je učinimo poslušnom Kristu.

41. Psalam 1:1-3

Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožnika, niti stoji na putu grešnicima, niti sjedi na stolici rugatelja; ali uživanje mu je u zakonu[b] Gospodnjem, i o njegovu zakonu razmišlja dan i noć. On je poput stabla zasađenog kraj potoka koje daje plod svoj u svoje vrijeme, a list mu ne dajeuvenuti. U svemu što radi, on napreduje.

42. Psalam 46:10

Umiri se i znaj da sam ja Bog; Bit ću uzvišen među narodima, bit ću uzvišen na zemlji.

43. Heb 12:1-2

Stoga, budući da smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, također odbacimo svaki teret i grijeh koji nas tako drži, i trčimo ustrajno u utrci koja stoji pred nama, gledajući u Isusa, utemeljitelja i dovršitelja naše vjere, koji je umjesto radosti koja mu je stajala podnio križ, prezrevši sramotu, te sjedi zdesna prijestolja Božjega.

44. 1. Petrova 2:9

Ali vi ste narod izabrani, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, vlasništvo Božje, da naviještate hvale onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo.

Vidi također: 49 biblijskih stihova o služenju drugima

45. Hebrejima 4:12

Jer riječ Božja je živa i djelotvorna. Oštriji od svakog dvosjeklog mača, prodire čak do razdvajanja duše i duha, zglobova i moždine; prosuđuje misli i stavove srca.

46. 1. Korinćanima 13:4-6

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva. Ne zavidi, ne hvali se, ne ponosi se. Ne obeščašćuje druge, nije koristoljubiv, ne ljuti se lako, ne vodi evidenciju o nedjelima. Ljubav ne uživa u zlu, nego se raduje istini.

47. Galaćanima 2:20

S Kristom sam razapet i više ne živim, negoKrist živi u meni. Život koji sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

48. Mudre izreke 22:6

Pokreni djecu na put kojim trebaju ići, i čak ni kad ostare neće skrenuti s njega.

49. Izaija 54:17

Nikakvo oružje iskovano protiv tebe neće nadvladati i ti ćeš odbiti svaki jezik koji te optužuje. Ovo je baština slugu Gospodnjih i ovo je njihova obrana od mene, govori Gospodin.

50. Filipljanima 1:6

Uvjereni u ovo, da će onaj koji je započeo dobro djelo u vama dovršiti ga do dana Krista Isusa.

51. Rimljanima 3:23

Jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje.

52. Izaija 43:19

Vidite, činim novu stvar! Sada izvire; zar to ne shvaćaš? Krčim put u pustinji i potoke u pustoši.

53. Filipljanima 4:19

I moj će Bog zadovoljiti sve vaše potrebe prema bogatstvu svoje slave u Kristu Isusu.

54. Matej 11:29

Uzmite jaram moj na sebe i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete pokoj dušama svojim.

55. Rimljanima 6:23

Jer plaća grijeha je smrt, a Božji dar je vječni život u Kristu Isusu Gospodinu našem.

56. Jakovljeva 5:16

Zato ispovijedajte svoje grijehe jedni drugima i molite jedni za druge da ozdravite. The

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.