Što su darovi Duha?

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

Popis biblijskih stihova o darovima Duha u nastavku pomaže nam razumjeti ulogu koju igramo unutar Kristova tijela. Bog svakog kršćanina oprema darovima duha kako bi omogućio njihovu predanost Bogu i izgradio crkvu za kršćansku službu.

Prvi spomen duhovnih darova nalazi se u knjizi proroka Izaije. Izaija je prorekao da će Duh Gospodnji počivati ​​na Mesiji, osnažujući ga duhovnim darovima da ispuni Božju misiju. Rana crkva je vjerovala da su ti isti darovi Duha bili udijeljeni Isusovim sljedbenicima prilikom krštenja, omogućujući našu predanost Bogu.

Apostol Pavao je naučavao da su Isusovi sljedbenici proizvodili duhovni plod kad su se pokajali za grijeh i podložili svoje živote vodstvu Duha Svetoga. Plod Duha su kršćanske vrline koje pokazuju Kristov život kroz vjerne Isusove sljedbenike. Oni su u suprotnosti s plodovima tijela koji nastaju kada ljudi žive kako bi zadovoljili vlastite sebične želje odvojeno od Boga.

U svojoj poslanici Efežanima, Pavao navodi da je Isus dao darovite ljude crkvi da opremi svetaca za djelo službe. Neki ove nadarene vođe nazivaju petostrukim službama crkve. Ljudi koji služe u ovim ulogama opremaju druge vjernike da izvrše Božju misiju u svijetu promičući evanđelje nedosegnutim skupinama ljudi (apostoli), pozivajućiKršćani da se pokaju za svoje grijehe i žive za Krista (proroci), dijeleći radosnu vijest spasenja kroz vjeru u Isusa (evanđelisti), brinući se za duhovne potrebe Božjeg naroda (pastiri) i podučavajući kršćanski nauk (učitelji).

Kad ljudi ne djeluju u svih pet strateških službi, crkva počinje stagnirati: kapitulira pred sekularnom kulturom, postaje izolirana povlačenjem od svijeta, gubi svoj žar za duhovne prakse i pada u herezu.

Petar govori o duhovnim darovima u dvije široke kategorije - govorenje u ime Boga i služenje Bogu koje se često vide kao primarne odgovornosti dviju službi unutar crkve - starješina koji poučavaju kršćansku doktrinu za izgradnju Crkve i đakona koji služe Bogu i drugima.

Duhovni darovi u 1. Korinćanima 12 i Rimljanima 12 darovi su milosti koje je Bog dao da ohrabri crkvu. Ti su darovi odraz Božje milosti izražene kroz pojedince snagom Duha Svetoga. Te darove Bog daje onima koje izabere. Pavao je poučio crkvu u Korintu da moli za duhovne darove, posebno tražeći "više" darove kako bi crkva mogla biti učinkovita u svom svjedočenju svijetu.

Svaki kršćanin ima svoju ulogu unutar Božjeg božanskog plana. Bog osnažuje svoj narod duhovnim darovima kako bi ih opremio u njihovoj službi njemu. Crkva je najzdravijakada svatko koristi svoje darove za uzajamnu izgradnju Božjeg naroda.

Nadam se da će vam sljedeći biblijski stihovi o darovima Duha pomoći pronaći svoje mjesto u crkvi i osnažiti vas da živite punim životom odan Bogu. Nakon što odvojite vrijeme za čitanje ovih stihova o duhovnim darovima, isprobajte ovaj internetski popis duhovnih darova.

Darovi Duha

Izaija 11:1-3

Tamo izdanak će izniknuti iz panja Jišajeva, i grana iz njegova korijena dat će plod. I Duh će Gospodnji počivati ​​na njemu, Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta i snage, Duh znanja i straha Gospodnjeg. I njegova će radost biti u strahu Gospodnjem.

 1. Mudrost

 2. Razumijevanje

 3. Savjet

 4. Čvrstoća (Moć)

 5. Znanje

 6. Pobožnost (Odanost - užitak u Gospodinu )

 7. Strah Gospodnji

Rimljanima 12:4-8

Jer kao da smo u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi udovi istu funkciju, pa smo mi, iako mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinačno udovi jedni drugima.

Imajući darove koji se razlikuju prema milosti koja nam je dana, upotrijebimo ih: ako je proroštvo, razmjerno vjeri; ako je služba, u našem služenju; onaj koji podučava, u svom učenju; onaj koji nagovara, u svom nagovaranju; onaj kojidoprinosi, velikodušno; onaj koji vodi, sa žarom; onaj koji čini djela milosrđa, radosno.

 1. Proročanstvo

 2. Služivanje

 3. Učenje

 4. Poticaj

 5. Davanje

 6. Vodstvo

 7. Milosrđe

1. Korinćanima 12:4-11

Različiti su darovi, ali je isti Duh; i različite su službe, ali isti je Gospodin; i postoje različite aktivnosti, ali isti je Bog koji ih sve osnažuje u svima. Svakome se daje očitovanje Duha za opće dobro.

Jer jednome se daje po Duhu kazivanje mudrosti, a drugome kazivanje znanja po istom Duhu, drugome vjera po Duhu. isti Duh, drugome darovi liječenja jednim Duhom, drugome činjenje čudesa, trećemu proroštva, trećemu sposobnost razlikovanja duhova, trećemu razne vrste jezika, trećemu tumačenje jezika.

Vidi također: Isusova vladavina

Sve je to opunomoćeno jednim te istim Duhom, koji svakome pojedinačno raspodjeljuje kako hoće.

 1. Riječ mudrosti

 2. Riječ znanja

 3. Vjera

 4. Darovi iscjeljenja

 5. Čuda

 6. Proročanstvo

 7. Razlikovanje duhova

 8. Jezici

 9. Tumačenje jezika

1. Korinćanima 12:27-30

Sada sitijelo Kristovo i njegovi pojedinačni udovi.

I Bog je postavio u Crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, zatim čudesa, zatim darove ozdravljenja, pomoći, upravljanja i raznih vrsta jezika.

Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Čine li svi čuda? Posjeduju li svi darove iscjeljivanja? Govore li svi jezicima? Da li svi tumače? Ali žarko žudi za višim darovima.

 1. Apostol

 2. Prorok

 3. Učitelj

 4. Čuda

 5. Darovi iscjeljenja

 6. Pomaže

 7. Uprava

 8. Jezici

1. Petrova 4:10-11

Kao što je svatko primio dar, poslužite ga drugi, kao dobri upravitelji raznolike Božje milosti: tko god govori, kao onaj koji govori Božje riječi; tko god služi, kao onaj koji služi snagom koju Bog daje - da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu. Njemu pripada slava i vlast u vijeke vjekova. Amen

 1. Darovi govora

 2. Darovi služenja

Efežanima 4:11-16

I dao je apostole, proroke, evanđeliste, pastire i učitelje, da spreme svete za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova, dok svi ne postignemo jedinstvo vjere. i spoznaje Sina Božjega do zrele muževnosti, do mjere rasta punineKriste, da više ne budemo djeca, koju valovi bacaju amo-tamo i nose svaki vjetar nauka, ljudskog lukavstva, lukavstva u prijevarnim spletkama.

Naprotiv, govoreći istinu u ljubavi, trebamo rasti u svakom pogledu u njemu koji je glava, u Kristu, od kojega je cijelo tijelo, spojeno i držano zajedno svakim zglobom kojim je opremljeno , kada svaki dio radi ispravno, čini tijelo da raste tako da se izgrađuje u ljubavi.

 1. Apostoli

 2. Proroci

 3. Evanđelisti

 4. Pastiri

 5. Učitelji

Sv. Duh se izlijeva, omogućavajući duhovne darove

Joel 2:28

I dogodit će se poslije da ću izliti svoj duh na svako tijelo; i vaši će sinovi i vaše kćeri proricati, vaši će starci sanjati snove, vaši će mladići imati viđenja.

Djela 2:1-4

Kad je stigao dan Pedesetnice, bili su sve zajedno na jednom mjestu. I iznenada dođe s neba zvuk kao silan udar vjetra i ispuni svu kuću u kojoj su sjedili. I ukazaše im se podijeljeni vatreni jezici i stadoše na svakom od njih. I svi su bili ispunjeni Duhom Svetim i počeli su govoriti drugim jezicima kako im je Duh davao da govore.

Plod Duha

Galaćanima 5:22-23

Ali plod je Duha ljubav, radost, mir,strpljivost, ljubaznost, dobrota, vjernost, blagost, samokontrola; protiv takvih stvari nema zakona.

 1. Ljubav

 2. Radost

 3. Mir

 4. Strpljenje

 5. Ljubaznost

 6. Dobrota

 7. Vjernost

 8. Blagost

 9. Samokontrola

Molitva za darove Duha

Nebeski Oče,

Sve dobre stvari dolaze od tebe. Ti si davatelj svakog dobrog i savršenog dara. Znate naše potrebe prije nego što ih zatražimo i vjerni ste dati dobre darove svojoj djeci. Ti voliš svoju crkvu i pripremaš nas za svako dobro djelo u Kristu Isusu.

Priznajem da nisam uvijek dobar upravitelj tvojih darova milosti. Ometaju me brige svijeta i vlastite sebične želje. Molim te, oprosti mi moju usredotočenost na sebe i pomozi mi da živim život potpuno predan tebi.

Hvala Ti za darove milosti koje si mi dao. Primam tvoj Duh i darove koje mi pružaš za izgradnju svoje crkve.

Vidi također: Prihvaćanje tišine: Pronalaženje mira u Psalmu 46:10

Molim te daj mi (određene darove) da mi pomogneš izgraditi crkvu za kršćansku službu.

Pomozi mi da znam tvoju specifičnu volju za moj život i ulogu koju trebam igrati unutar tvoje crkve. Pomozi mi da upotrijebim darove koje si mi već dao da izgradim tvoju crkvu i unaprijedim tvoje kraljevstvo na zemlji kao što je na nebu. Pomozi mi da ostanem usredotočen na tvoje planove i da me neprijatelj koji to želi ne obeshrabriukradi ono što ti pripada: moju ljubav, moju odanost, moje darove i moju službu.

U Isusovo ime molim. Amen

John Townsend

John Townsend strastveni je kršćanski pisac i teolog koji je svoj život posvetio proučavanju i dijeljenju dobre vijesti Biblije. S preko 15 godina iskustva u pastoralnoj službi, John ima duboko razumijevanje duhovnih potreba i izazova s ​​kojima se kršćani suočavaju u svakodnevnom životu. Kao autor popularnog bloga Bible Lyfe, John nastoji nadahnuti i potaknuti čitatelje da žive svoju vjeru s obnovljenim osjećajem svrhe i predanosti. Poznat je po svom privlačnom stilu pisanja, uvidima koji potiču na razmišljanje i praktičnim savjetima o tome kako primijeniti biblijska načela na suvremene izazove. Osim što piše, John je također tražen govornik, vodi seminare i povlačenja o temama kao što su učeništvo, molitva i duhovni rast. Ima diplomu magistra teologije na vodećem teološkom koledžu i trenutno živi u Sjedinjenim Državama sa svojom obitelji.