18 Biblijos eilučių, gydančių sudaužytą širdį

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Gyvename sunkumų ir širdgėlos kupiname pasaulyje. Visur žmonės patiria sudaužytos širdies skausmą - dėl išsiskyrimo, darbo praradimo, mylimo žmogaus mirties ar kitos emocinės traumos. Tačiau yra vilties. Šios Biblijos eilutės apie sudaužytą širdį teikia paguodą ir vadovavimą, kai jaučiamės pasimetę ir vieniši, ir parodo Dievo meilę tiems, kurie patyrė netektį.

Dievo meilė žmonėms, kurių širdys sudaužytos, aiškiai išreikšta visame Šventajame Rašte. Psalmininkas mums primena, kad Dievas yra šalia mūsų, kai kenčiame nuo depresijos ir nevilties: "Viešpats yra arti sudaužytos širdies žmonių, jis gelbsti tuos, kurių dvasia sugniuždyta" (Ps 34, 18).

Izaijo 41, 10 Jis mums sako, kad niekada neapleis kenčiančiųjų: "Nebijokite, nes aš esu su jumis, nebijokite, nes aš esu jūsų Dievas." O 147 psalmės 3 eilutėje Jis paguodžia: "Jis gydo sudaužytos širdies žmones ir apriša jų žaizdas." Šios ištraukos mums rodo, kad net jei gyvenimas gali atrodyti per sunkus, kad galėtume jį pakelti savo jėgomis, Dievas visada yra šalia mūsų ir siūlo savo užuojautą.ir supratimą, kad ir kokios būtų mūsų aplinkybės.

Biblijoje taip pat pateikiama pavyzdžių, kaip tikintieji gali reaguoti į skaudžias situacijas, tokias kaip išsiskyrimas ar sielvartas dėl artimo žmogaus netekties. Esame raginami ieškoti Dievo maldoje: "Ar kas nors iš jūsų kenčia? Tegul meldžiasi" (Jok 5, 13).

Ir apsupti save pozityviais žmonėmis, kurie gali padėti pakelti mūsų dvasią. "Linksmas nusiteikimas teikia džiaugsmo kiekvienoje situacijoje" (Patarlių 17, 22). Ši eilutė parodo, kaip stipriai gali padėti atsigauti po skaudžių išgyvenimų, jei turite palaikančių šeimos narių ir draugų.

Meldžiuosi, kad šios Biblijos eilutės apie sudaužytą širdį padrąsintų jus ieškoti pagalbos iš palaikančių žmonių, kai sunku, ir kad Dievas išgydytų jūsų sudaužytą širdį.

Biblijos eilutės apie sudaužytą širdį

Psalmių 34:18

Viešpats yra arti sugniuždytos širdies žmonių ir gelbsti tuos, kurių dvasia sugniuždyta.

Psalmių 147:3

Jis gydo sugniuždytas širdis ir apriša jų žaizdas.

Izaijo 61:1

Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, siuntė mane surišti sugniuždytą širdį, paskelbti belaisviams laisvę ir atverti kalėjimą surištiems.

Taip pat žr: 21 Biblijos eilutė apie drąsą, kuri sustiprins jūsų tikėjimą

Biblijos eilutės, kaip išgydyti sudaužytą širdį

Jokūbo 5:13

Ar kas nors iš jūsų kenčia? Tegul meldžiasi.

Izaijo 41:10

Tad nebijokite, nes aš esu su jumis, nebijokite, nes aš esu jūsų Dievas. Aš jus sustiprinsiu, padėsiu jums, palaikysiu jus savo teisia ranka.

Psalmių 46:1-2

Dievas yra mūsų prieglobstis ir stiprybė, nuolatinė pagalba bėdoje. Todėl mes nebijosime, nors žemė ir griūtų, o kalnai kristų į jūros gilumą.

Ps 55:22

Užkraukite savo naštą Viešpačiui, ir Jis jus palaikys; Jis niekada neleis, kad teisusis nusimintų.

Psalmių 62:8

Visuomet pasitikėk juo, tauta, išliek savo širdį jo akivaizdoje; Dievas yra mūsų prieglobstis. Sela.

Psalmių 71:20

Nors Tu man pridarai daug ir skaudžių nelaimių, Tu vėl atstatysi mano gyvybę, iš žemės gelmių vėl mane ištrauksi.

Psalmių 73:26

Mano kūnas ir širdis gali žlugti, bet Dievas yra mano širdies stiprybė ir mano dalis per amžius.

Izaijo 57:15

Nes štai ką sako aukštasis ir išaukštintasis - tas, kuris gyvena amžinai ir kurio vardas šventas: "Aš gyvenu aukštybėse ir šventoje vietoje, bet taip pat ir su tuo, kuris yra susigraudinęs ir nuolankios dvasios, kad atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgaivinčiau susigraudinusiųjų širdis.

Rauda 3:22

Tvirta Viešpaties meilė niekada nesibaigia, jo gailestingumas niekada nesibaigia.

Jono 1:5

Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neįveikė.

Taip pat žr: 37 Biblijos eilutės apie poilsį

Jono 14:27

Ramybę palieku jums, savo ramybę jums duodu. Neduodu jums jos taip, kaip duoda pasaulis. Tegul jūsų širdys nebūgštauja ir nebijokite.

Jono 16:33

Aš jums tai pasakiau, kad manyje turėtumėte ramybę. Šiame pasaulyje jūs turėsite vargo. Bet būkite ramūs! Aš nugalėjau pasaulį.

2 Korintiečiams 4:8-10

Esame iš visų pusių prispausti, bet ne sutriuškinti, suglumę, bet ne nusiminę, persekiojami, bet ne apleisti, sumušti, bet ne sunaikinti. Savo kūne visada nešiojamės Jėzaus mirtį, kad mūsų kūne atsiskleistų ir Jėzaus gyvenimas.

1 Petro 5:7

Užkraukite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi.

Apreiškimo 21:4

Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau nei mirties, nei gedulo, nei verksmo, nei skausmo, nes senoji tvarka praėjo.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.