19 įkvepiančių Biblijos eilučių apie Padėkos dieną

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Padėkos diena - tai širdžiai miela proga, kai šeimos ir draugai susirenka kartu pasidžiaugti gyvenimo teikiamų palaiminimų gausa. Susirinkę prie stalo, dalydamiesi juoku, prisiminimais ir meile, negalime nejausti, kad mūsų širdyse kyla gilus dėkingumo jausmas. Biblijoje, kaip amžiname išminties ir įkvėpimo šaltinyje, yra daugybė eilučių, kuriosŠiame straipsnyje gilinamės į penkias galingas temas, kurios atspindi Biblijos mokymą apie padėką, ir kviečiame pasinerti į šių gilių žodžių grožį bei įžiebti dėkingumo kibirkštį savo sieloje.

Dėkojimas Dievui už Jo gerumą ir gailestingumą

Psalmių 100:4

"Įeikite į jo vartus su padėka ir į jo kiemus su šlovinimu, dėkokite jam ir šlovinkite jo vardą."

Ps 107:1

"Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, jo meilė amžina."

Ps 118:1

"Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, jo meilė amžina."

1 Kronikų 16:34

"Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, jo meilė amžina."

Rauda 3:22-23

"Tvirta Viešpaties meilė niekada nesibaigia, jo gailestingumas niekada nesibaigia, kiekvieną rytą jis yra naujas, didi yra tavo ištikimybė."

Taip pat žr: 25 širdį šildančios Biblijos eilutės apie šeimą

Dėkingumo svarba mūsų gyvenime

Efeziečiams 5:20

"Visuomet už viską dėkodami Dievui Tėvui vardan mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus."

Kolosiečiams 3:15

"Tegul Kristaus ramybė viešpatauja jūsų širdyse, nes kaip vieno kūno nariai esate pašaukti į taiką. Ir būkite dėkingi."

1 Tesalonikiečiams 5:18

"Dėkokite už viską, nes tokia yra Dievo valia jums Kristuje Jėzuje."

Filipiečiams 4:6

"Dėl nieko nesirūpinkite, bet kiekvienu atveju malda ir prašymu su padėka pateikite savo prašymus Dievui."

Kolosiečiams 4:2

"Atsidėkite maldai, būkite budrūs ir dėkingi."

Šlovinti Dievą už Jo aprūpinimą ir gausą

Psalmių 23:1

"Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūks."

Taip pat žr: 35 padrąsinančios Biblijos eilutės

2 Korintiečiams 9:10-11

"Dabar tas, kuris teikia sėklą sėjėjui ir duoną maistui, taip pat suteiks ir padidins jūsų sėklos atsargas ir gausins jūsų teisumo derlių. Jūs būsite visokeriopai praturtinti, kad galėtumėte būti dosnūs kiekviena proga, o per mus jūsų dosnumas virs padėka Dievui."

Mato 6:26

"Pažvelkite į padangių paukščius: jie nesėja, nepjauna ir nekaupia į tvartus, bet jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs nesate daug vertingesni už juos?"

Psalmių 145:15-16

"Visų akys žvelgia į tave, ir tu laiku duodi jiems maisto. Tu atveri savo ranką, patenkini kiekvienos gyvos būtybės troškimą".

Jokūbo 1:17

"Kiekviena gera ir tobula dovana yra iš aukštybių, nužengusi nuo dangaus šviesulių Tėvo, kuris nesikeičia kaip kintantys šešėliai."

Padėka ir maldos galia

Jono 16:24

"Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, ir jūsų džiaugsmas bus pilnas".

Hebrajams 4:16

"Tad su pasitikėjimu kreipkimės į Dievo malonės sostą, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę, kuri mums padėtų, kai mums to reikia."

Psalmių 116:17

"Atnašausiu tau padėkos auką ir šauksiuosi Viešpaties vardo".

Romiečiams 12:12

"Būkite linksmi viltyje, kantrūs varge, ištikimi maldoje."

Padėkos malda

Dangiškasis Tėve, ateiname pas Tave dėkingumo ir meilės kupinomis širdimis. Šloviname Tave už Tavo begalinę malonę, gailestingumą ir palaiminimus, kurie supa mūsų gyvenimą. Susirinkę šią padėkos dieną, vieningai pakeliame balsus ir nuoširdžiai dėkojame už viską, ką dėl mūsų padarei.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už gyvenimo dovaną, už kiekvieną mūsų įkvėpimą ir už kūrinijos grožį, kuriame atsiskleidžia Tavo didybė. Esame dėkingi už šeimą ir draugus, kurie į mūsų gyvenimą atneša džiaugsmo, juoko ir meilės. Dėkojame Tau už triumfo akimirkas ir išbandymus, kurie mus suformavo tokiais žmonėmis, kokie esame šiandien.

Esame dėkingi už Tavo nesibaigiančią meilę ir už Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris mus atpirko ir išlaisvino, auką. Tegul ne tik šią dieną, bet ir kiekvieną dieną, kai gyvename Tavo malonėje ir einame Tavo keliu, mūsų širdys būna kupinos dėkingumo.

Viešpatie, išmokyk mus dosniai dalytis savo palaiminimais su kitais, ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems jos reikia, ir būti Tavo meilės atspindžiu pasaulyje. Tegul mūsų dėkingumas įkvepia mus giliau mylėti, lengviau atleisti ir ištikimiau tarnauti.

Kai kartu laužome duoną, palaimink prieš mus esantį maistą ir pamaitink mūsų kūnus bei sielas. Tegul mūsų šiandienos susirinkimas būna Tavo meilės liudijimas ir priminimas apie dėkingumo galią perkeisti mūsų gyvenimus.

Jėzaus vardu meldžiamės. Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.