Dievo apsaugos pažadas: 25 galingos Biblijos eilutės, padedančios įveikti išbandymus

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Ištikus bėdai, gali būti sunku rasti ramybę ir užtikrinimą chaoso apsuptyje. Laimei, Biblija mums siūlo nesuskaičiuojamą daugybę apsaugos pažadų. Šie pažadai primena mums apie Dievo rūpinimąsi mumis ir Jo galią prieš blogį, jie gali suteikti paguodos ir vilties, kai susiduriame su sunkiomis aplinkybėmis. Šiame straipsnyje panagrinėsime keletą galingiausių Biblijos eilučių apie apsaugą. Tegul šioseilėraščiai primins jums Dievo meilę jums ir suteiks jums jėgų bei padrąsinimo, kurių reikia, kad galėtumėte įveikti bet kokius iššūkius.

Dievo apsaugos pažadai

Dievas yra mūsų gynėjas ir žada mus apsaugoti nuo žalos. Šios Biblijos eilutės primena mums Jo apsaugos pažadus:

Psalmių 91:1-2

"Kas gyvena Aukščiausiojo slėptuvėje, tas pasilieka Visagalio šešėlyje. Aš sakysiu apie Viešpatį: 'Jis yra mano prieglobstis ir mano tvirtovė, mano Dievas, Juo pasitikiu'."

Patarlių 18:10

"Viešpaties vardas yra tvirtas bokštas; teisieji bėga į jį ir yra saugūs."

Izaijo 41:10

"Nebijokite, nes aš esu su jumis, nebijokite, nes aš esu jūsų Dievas. Aš jus sustiprinsiu, taip, padėsiu jums, palaikysiu jus savo teisiąja dešine".

Psalmių 27:1

"Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas; ko man bijoti? Viešpats yra mano gyvenimo stiprybė; ko man bijoti?"

Psalmių 34:19

"Daug yra teisiojo vargų, bet Viešpats jį iš jų visų išlaisvina."

Dievo apsauga nelaimės metu

Gyvenimas kupinas išbandymų ir iššūkių, tačiau Dievas žada mus per juos visus apsaugoti. Šios eilutės primena mums apie Jo apsaugą sunkumų metu:

Psalmių 46:1

"Dievas yra mūsų prieglobstis ir stiprybė, labai artima pagalba bėdoje."

Psalmių 91:15

"Jis šauksis manęs, ir aš jam atsiliepsiu, būsiu su juo nelaimėje, išgelbėsiu jį ir pagerbsiu".

Izaijo 43:2

"Kai eisi per vandenis, aš būsiu su tavimi, ir per upes, jos tavęs neužtvindys. Kai eisi per ugnį, nesudegsi, ir liepsna tavęs nesudegins."

Ps 138:7

"Nors aš vaikštau bėdoje, Tu mane atgaivinsi; Tu ištiesi savo ranką prieš mano priešų rūstybę, ir Tavo dešinė mane išgelbės."

Jono 16:33

"Tai jums kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje turėsite suspaudimų, bet būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį".

Pasitikėjimas Dievo apsauga

Norint pasitikėti Dievo apsauga, reikia tikėti ir tikėti Jo pažadais. Šios Biblijos eilutės skatina mus pasitikėti Jo apsauga:

Patarlių 3:5-6

"Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu; visuose savo keliuose pripažink Jį, ir Jis nukreips tavo kelius."

Ps 56:3-4

"Kai tik man bus baugu, pasitikėsiu Tavimi. Dievu (šlovinsiu Jo žodį), Dievu pasitikiu, nebijosiu. Ką man gali padaryti kūnas?"

Ps 118:6

"Viešpats yra mano pusėje, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus?"

Izaijo 26:3

"Tu išlaikysi visiškoje ramybėje tą, kurio mintys nukreiptos į Tave, nes jis pasitiki Tavimi."

Hebrajams 13:6

"Taigi galime drąsiai sakyti: 'Viešpats yra mano pagalbininkas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus?'"

Taip pat žr: 32 svarbiausios Biblijos eilutės vadovams

Apsauga nuo blogio

Dievas taip pat saugo mus nuo blogio šiame pasaulyje. Šios eilutės primena mums Jo galią prieš blogį:

Ps 121:7-8

"Viešpats saugos tave nuo viso pikto, Jis saugos tavo sielą. Viešpats saugos tavo išėjimą ir atėjimą nuo šio laiko ir per amžius".

Efeziečiams 6:11-12

"Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte atsilaikyti prieš velnio klastas. Juk mes kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais, su dvasinėmis piktybės galybėmis danguje".

2 Tesalonikiečiams 3:3

"Bet Viešpats yra ištikimas, jis tave sutvirtins ir apsaugos nuo piktojo".

1 Jono 5:18

"Mes žinome, kad kas gimęs iš Dievo, tas nenusideda, o kas gimęs iš Dievo, tas saugo save, ir piktasis jo neliečia."

Psalmių 91:9-10

"Kadangi Viešpatį, kuris yra mano prieglobstis, - Aukščiausiąjį, - padarei savo buveine, - tau neatsitiks joks blogis ir joks maras nesiartins prie tavo būsto."

Ieškoti prieglobsčio Dievo apsaugoje

Sunkiais laikais galime rasti prieglobstį Dievo globoje. Šios eilutės primena mums apie Jo aprūpinimą ir rūpinimąsi mumis:

Psalmių 57:1

"Būk man gailestingas, Dieve, būk man gailestingas, nes mano siela pasitiki Tavimi, Tavo sparnų šešėlyje aš rasiu prieglobstį, kol praeis šios nelaimės."

Ps 61:2

"Iš žemės pakraščių šauksiuosi Tavęs, kai mano širdis bus prislėgta; vesk mane prie uolos, kuri aukščiau už mane."

Psalmių 62:8

"Žmonės, pasitikėkite Juo visais laikais, išliekite savo širdis Jo akivaizdoje, Dievas yra mūsų prieglobstis. Sela".

Psalmių 71:3

"Būk mano tvirtas prieglobstis, į kurį nuolat galiu kreiptis; Tu davei įsakymą mane gelbėti, nes Tu esi mano uola ir mano tvirtovė."

Nahumo 1:7

"Viešpats yra geras, tvirtovė nelaimės dieną, Jis pažįsta tuos, kurie Juo pasitiki."

Išvada

Dievas yra mūsų globėjas, o Jo žodis teikia mums paguodą, viltį ir stiprybę sunkiais laikais. Kai susiduriame su išbandymais, galime atsiversti Bibliją, kad prisimintume Jo pažadus apie apsaugą, Jo rūpinimąsi mumis ir Jo galią prieš blogį. Tegul šios eilutės suteikia jums ramybę ir užtikrintumą, kuriuos suteikia pasitikėjimas Viešpačiu.

Apsaugos maldos

Dangiškasis Tėve, mano skyde ir gynėjau,

Šiandien kreipiuosi į Tave, prašydamas Tavo dieviškos apsaugos. Mane supantis pasaulis gali būti neaiškus, ir kartais jaučiuosi susidūręs su matomais ir nematomais pavojais. Tačiau žinau, kad Tavo valdžioje galiu rasti saugumą ir apsaugą.

Viešpatie, Tu esi mano prieglobstis ir tvirtovė. Tavyje randu prieglobstį nuo gyvenimo audrų. Prašau Tavo dieviškos apsaugos mano protui, kūnui ir dvasiai. Apsaugok mane nuo priešo išpuolių. Apsaugok mane nuo tų, kurie nori man pakenkti. Apsaugok mane nuo žalingų minčių ir negatyvumo pinklių.

Viešpatie, tegul Tavo buvimas būna ugnies siena aplink mane, Tavo angelai tegul būriuojasi aplink mane. Kaip parašyta 91 psalmėje, leisk man apsigyventi Aukščiausiojo prieglobstyje, pailsėti Visagalio šešėlyje.

Apsaugok mano atėjimą ir išėjimą, Viešpatie. Nesvarbu, ar būčiau namuose, ar kelyje, ar budėčiau, ar miegočiau, meldžiu, kad Tavo apsauginė ranka mane pridengtų. Saugok mane nuo nelaimingų atsitikimų, ligų ir bet kokios žalos.

Apsaugok ją nuo baimės, nerimo ir nevilties. Pripildyk ją savo ramybe, kuri pranoksta supratimą, ir nepajudinamu Tavo meilės ir rūpesčio užtikrinimu.

Viešpatie, taip pat meldžiuosi už savo mylimųjų apsaugą. Saugok juos visuose keliuose. Apkabink juos savo mylinčiomis rankomis ir leisk jiems jaustis saugiems Tavo globoje.

Taip pat žr: Biblijos eilutės apie derlių

Dėkoju Tau, Viešpatie, kad esi mano gynėjas ir globėjas. Pasitikėdamas ir pasitikėdamas atiduodu savo gyvenimą į Tavo rankas.

Jėzaus vardu meldžiuosi: Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.