Gimę iš vandens ir dvasios: Jono 3:5 galia, keičianti gyvenimą

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

"Jėzus atsakė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kas negimsta iš vandens ir Dvasios, negali įeiti į Dievo karalystę."

Jono 3:5

Įvadas: Dvasinio atgimimo paslaptis

Sąvoka "gimti iš naujo" yra pagrindinė krikščionių tikėjimo sąvoka, reiškianti radikalų pasikeitimą, kuris įvyksta, kai užmezgame santykius su Jėzumi Kristumi. Šiandienos eilutėje, Jono 3, 5, pabrėžiamas esminis vandens ir Dvasios vaidmuo dvasinio atgimimo procese.

Istorinis kontekstas: Jėzus ir Nikodemas

Jono evangelijoje aprašomas Jėzaus pokalbis su fariziejumi Nikodemu, kuris pas Jėzų ateina naktį, ieškodamas atsakymų apie Dievo karalystės prigimtį. Jų pokalbyje Jėzus pabrėžia, kad norint įžengti į karalystę reikia dvasinio atgimimo.

Platesnis Jono evangelijos kontekstas

Jono evangelija siekia parodyti Jėzaus dieviškąją prigimtį ir jo, kaip Dievo Sūnaus, tapatybę, pateikdama daugybę ženklų ir kalbų, atskleidžiančių Jėzaus valdžią ir galią. Pagrindinė šio pasakojimo tema yra dvasinio pasikeitimo, kuris įmanomas per santykį su Jėzumi, tema. Pokalbis su Nikodemu Jono evangelijos 3 skyriuje yra viena iš tokių kalbų, nušviečiantidvasinis atgimimas ir jo reikšmė tiems, kurie trokšta įžengti į Dievo karalystę.

Jono 3:5 ir jo reikšmė

Jono 3:5 Jėzus sako Nikodemui: "Iš tiesų sakau tau: niekas negali įeiti į Dievo karalystę, jei negimsta iš vandens ir Dvasios." Šis teiginys pabrėžia esminį dvasinio atgimimo vaidmenį žmogaus santykiuose su Dievu. Nuoroda į gimimą iš "vandens ir Dvasios" aiškinama įvairiai: vieni ją laiko aliuzija į krikštą, o kiti - į krikštą.nuoroda į prigimtinį gimimą (vanduo) ir vėlesnį dvasinį gimimą (Dvasia).

Nepriklausomai nuo interpretacijos, pagrindinė mintis išlieka ta pati: dvasinis pasikeitimas yra būtinas norint įžengti į Dievo karalystę. Ši mintis dar labiau sustiprinama tolesnėse eilutėse, kur Jėzus paaiškina, kad šį pasikeitimą sukelia Šventoji Dvasia, kuri veikia paslaptingai ir nenuspėjamai, panašiai kaip vėjas (Jn 3, 8).

Ryšys su platesniu Evangelijos pasakojimu

Pokalbis su Nikodemu Jono 3 skyriuje yra vienas iš kelių Evangelijos atvejų, kai Jėzus kalba apie dvasinio pasikeitimo svarbą. Ši tema toliau plėtojama kituose skyriuose, pavyzdžiui, Jėzaus pokalbyje su samariete prie šulinio (Jn 4), kur Jis kalba apie gyvąjį vandenį, kurį tik Jis vienas gali suteikti, ir Jo mokyme apie gyvybės duoną (Jn 6),kur Jis pabrėžia būtinybę dalyvauti Jo kūne ir kraujyje, kad gautume amžinąjį gyvenimą.

Pasakojimas apie Nikodemą taip pat susijęs su platesniu Jono evangelijos pasakojimu, nes pabrėžia tikėjimo į Jėzų, kaip rakto į amžinąjį gyvenimą, svarbą. Jono 3, 16-18 Jėzus pabrėžia, kad tie, kurie Jį tiki, nepražus, bet turės amžinąjį gyvenimą; ši pagrindinė tema kartojama visoje Evangelijoje.

Jono evangelijos 3, 5 supratimas platesniame Jono evangelijos kontekste padeda mums suvokti dvasinio atgimimo, kaip perkeičiančios patirties, leidžiančios mums įžengti į Dievo karalystę, reikšmę. Kaip tikintieji esame kviečiami priimti šį naują gyvenimą Kristuje ir dalytis amžinojo gyvenimo viltimi su kitais, liudydami Šventosios Dvasios galią savo gyvenime.

Taip pat žr: 20 Biblijos eilučių apie savikontrolę

Jono 3:5 reikšmė

Dvasinio atgimimo būtinybė

Šioje eilutėje Jėzus aiškiai parodo, kad dvasinis atgimimas nėra neprivaloma krikščioniškojo tikėjimo dalis, bet būtina sąlyga norint įžengti į Dievo karalystę. Šis atgimimas - tai gilus vidinis pasikeitimas, leidžiantis mums patirti naują gyvenimą Kristuje.

Vandens ir Dvasios vaidmuo

Jėzus kalba apie gimimą "iš vandens ir Dvasios", taip parodydamas dvilypį dvasinio atgimimo elementą. Vanduo dažnai siejamas su krikštu, kuris simbolizuoja mūsų susitapatinimą su Kristumi Jo mirtyje, palaidojime ir prisikėlime. Dvasia reiškia Šventosios Dvasios veikimą, kuri atgaivina mūsų širdis ir suteikia naują gyvenimą, kurį patiriame Kristuje.

Karalystės pažadas

Jono 3, 5 tiems, kurie dvasiškai atgimsta, duodamas nuostabus pažadas: įžengimas į Dievo karalystę. Ši karalystė - tai ne tik ateities viltis, bet ir dabartinė tikrovė, kai savo gyvenime patiriame Kristaus valdžią ir viešpatavimą bei dalyvaujame Jo atpirkimo darbe pasaulyje.

Gyvenimas pagal Jono 3:5

Norėdami pritaikyti šią ištrauką, pirmiausia apmąstykite savo dvasinio atgimimo tikrovę. Ar patyrėte gyvenimą keičiantį pasikeitimą, kuris įvyksta gimus iš vandens ir Dvasios? Jei ne, kreipkitės į Viešpatį maldoje, prašydami, kad Jis padarytų šį naują gimimą jūsų gyvenime.

Taip pat žr: 47 pamokančios Biblijos eilutės apie nuolankumą

Kaip tikintysis priimkite nuolatinį Šventosios Dvasios veikimą savo gyvenime ir leiskite Jai nuolat jus atnaujinti ir perkeisti. Puoselėkite gilesnius santykius su Dievu melsdamiesi, studijuodami Bibliją ir bendraudami su kitais tikinčiaisiais bei stenkitės gyventi pagal Dievo karalystės vertybes kasdieniame gyvenime.

Jei niekada nebuvote pakrikštytas, apsvarstykite galimybę žengti šį svarbų paklusnumo Kristui žingsnį.

Galiausiai pasidalykite dvasinio atgimimo žinia su kitais ir pakvieskite juos patirti naują gyvenimą Jėzuje.

Dienos malda

Dangiškasis Tėve, dėkojame Tau už dvasinio atgimimo dovaną, kuri leidžia mums įžengti į Tavo karalystę ir patirti naują gyvenimą Kristuje. Prašome, kad ir toliau veiktum mūsų širdyse, perkeisdamas mus savo Šventosios Dvasios galia.

Padėk mums gyventi Tavo karalystės vertybėmis kasdieniame gyvenime ir dalytis dvasinio atgimimo žinia su aplinkiniais. Tegul mūsų gyvenimai liudija gyvenimą keičiančią Tavo meilės ir malonės galią. Jėzaus vardu meldžiamės. amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.