Įžvalgumas taisant kitus

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

"Neduokite šunims to, kas šventa, ir nemeskite savo perlų kiaulėms, kad jos jų nesutryptų ir nepultų jūsų."

Mato 7:6

Kokia Mato 7:6 eilutės prasmė?

Mato 7, 6 eilutę reikėtų skaityti ankstesnių eilučių kontekste (Mato 7, 1-5), kuriose įspėjama nesmerkti kitų. Šioje ištraukoje Jėzus moko savo sekėjus nekritiškai vertinti ir teisti kitus, bet sutelkti dėmesį į savo pačių klaidas ir tobulintinas sritis. Susitelkę pirmiausia į savo pačių klaidas, esame labiau linkę nuolankiai ir maloningai bendrauti su kitais.ir venkite teisti ar teisintis.

Tačiau pasitaiko atvejų, kai net jei į kitus kreipiamės su tinkamu nusiteikimu, jie nepriima Biblijos mokymų.

6 eilutėje Jėzus duoda papildomą nurodymą: "Neduokite šunims to, kas šventa, ir nemeskite savo perlų kiaulėms, kad jos jų nesutryptų ir nepultų jūsų."

Taip pat žr: 20 sprendimų priėmimo Biblijos eilučių sėkmingiems žmonėms

Jėzus įspėja savo sekėjus nesidalyti dvasinėmis įžvalgomis su tais, kurie nėra imlūs. "Šunys" ir "kiaulės" žydų kultūroje buvo laikomi nešvariais gyvūnais, todėl tuo metu buvo įprasta juos naudoti kaip simbolius, reiškiančius neteisingus ar nesuinteresuotus žmones.

Mato 7, 6 yra įspėjamasis pasakojimas apie tai, kaip svarbu būti išmintingiems ir įžvalgiems, kai dalijamės savo tikėjimu ir vertybėmis su kitais. Jėzus sakė: "Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatraukia." (Jn 6, 44) Galiausiai Dievas yra tas, kuris mus patraukia į santykį su savimi. Jei kas nors priešiškai nusiteikęs Šventojo Rašto tiesos atžvilgiu, kartais geriausias mūsų būdas yra tylėti ir melstis,prašyti Dievo, kad jis atliktų sunkų darbą.

Raštas apie tarpusavio taisymą su meile

Nors turėtume vengti savęs teisinimo ir smerkiančio požiūrio į kitus, Biblijoje nesakoma, kad niekada neturime taisyti kitų. Turėtume įžvalgiai taisyti kitus, remdamiesi Raštais, kad galėtume vienas kitą statyti meilėje. Štai kelios Raštų eilutės, kuriose mokoma, kaip taisyti vienas kitą su meile:

  1. "Apkalbėkite vieni kitus, jei kas nors yra pagautas nuodėmėje. Jūs, kurie esate dvasiški, atstatydinkite tokį žmogų švelnumo dvasia, atsižvelgdami į save, kad ir jūs nebūtumėte gundomi." - Galatams 6:1

  2. "Tegul Kristaus žodis gausiai gyvena jumyse, mokydami ir pamokydami vieni kitus visa išmintimi, giedodami psalmes, himnus ir dvasines giesmes, su dėkingumu širdyje Dievui." - Kolosiečiams 3:16

  3. "Broliai, jei kas nors iš jūsų nuklysta nuo tiesos ir kas nors jį sugrąžina atgal, tegul žino, kad tas, kuris sugrąžina nusidėjėlį nuo klaidingo kelio, išgelbsti sielą nuo mirties ir uždengia daugybę nuodėmių." - Jok 5, 19-20

  4. "Atviras priekaištas yra geriau už kruopščiai slepiamą meilę. Ištikimos yra draugo žaizdos, o priešo bučiniai apgaulingi." - Patarlių 27, 5-6.

Svarbu prisiminti, kad taisyti vienas kitą visada reikia su meile ir rūpesčiu, siekiant padėti kitam asmeniui augti ir tobulėti, o ne griauti ar griežtai teisti.

Klausimai apmąstymams

  1. Kaip patyrėte kitų žmonių meilę ir rūpestį, kai jie jus taisė praeityje? Kaip jų požiūris paveikė jūsų gebėjimą priimti ir mokytis iš jų taisymo?

  2. Kaip jums sunkiai sekasi pataisyti kitus su meile ir švelnumo dvasia? Kaip galėtumėte tobulėti šioje srityje ir kokių veiksmų galite imtis, kad veiksmingiau pataisytumėte kitus taip, kad juos statydintumėte?

  3. Ar pasitikite Dievu, kad jis pritraukia žmones prie savęs? Kaip galite sąmoningiau įtraukti maldą į savo santykius su kitais žmonėmis?

Dienos malda

Brangus Dieve,

Šiandien ateinu pas Tave, pripažindamas savo polinkį teisti kitus ir kritikuoti jų veiksmus bei pasirinkimus. Prisipažįstu, kad dažnai žiūrėjau į kitus iš aukšto ir maniau esąs už juos pranašesnis, užuot rodęs jiems meilę ir užuojautą, kurią Tu parodei man.

Taip pat žr: 20 Biblijos eilučių apie savikontrolę

Padėk man prisiminti, kad esu nusidėjėlis, kuriam, kaip ir visiems kitiems, reikia Tavo malonės ir gailestingumo. Padėk man sekti Jėzaus pavyzdžiu ir suteikti malonę bei atleidimą kitiems, net jei jie daro tai, ko nesuprantu ar kam nepritariu.

Išmokyk mane įžvalgiai taisyti kitus ir daryti tai su meile ir rūpesčiu, o ne su pasididžiavimu ar teisumu. Padėk man prisiminti, kad taisydamas kitus visada turiu stengtis juos statyti ir padėti jiems augti, o ne griauti ar norėdamas pasijusti geriau.

Meldžiu, kad suteiktum man išminties ir įžvalgumo, kad žinočiau, kada dera dalytis Tavo tiesa su kitais, ir kad tai daryčiau pagarbiai ir su meile. Padėk man pasitikėti Tavo vadovavimu ir atkakliai dalytis Tavo meile ir malone su kitais, net jei jie iš pradžių nėra imlūs ar pagarbūs.

Viso to meldžiuosi Jėzaus, savo Viešpaties ir Gelbėtojo, vardu. Amen.

Tolesniam apmąstymui

Biblijos eilutės apie teismą

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.