Nuolankumo galia

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Bet jis man tarė: "Užtenka tau mano malonės, nes mano galybė yra tobula silpnume." Todėl dar mieliau girsiuosi savo silpnybėmis, kad ant manęs ilsėtųsi Kristaus galybė.

2 Korintiečiams 12:9

Ką reiškia 2 Korintiečiams 12:9?

Pagrindinės 2 Korintiečiams skirtos temos: Pauliaus apaštališkosios valdžios pobūdis, krikščionių tarnystės tikslas, krikščionių kančios prigimtis, susitaikymo svarba ir rinkliava vargšams Jeruzalėje.

2 Kor 12, 9 Paulius gina savo apaštališkąjį autoritetą. Jis rašo apie iš Dievo gautą apreiškimą, kurio metu buvo pagautas į trečiąjį dangų. Kad šių apreiškimų galia neleistų jam pasipuikuoti, Dievas davė jam "dygliuką kūne", kuris turėjo jį išlaikyti nuolankų. Paulius rašo: "Tris kartus prašiau Viešpaties, kad jis mane paliktų. Bet jis sakėman: "Užtenka tau mano malonės, nes mano galybė yra tobula silpnume." Todėl dar mieliau girsiuosi savo silpnybėmis, kad ant manęs ilsėtųsi Kristaus galybė".

Šioje ištraukoje Paulius pabrėžia nuolankumo svarbą ir Dievo malonės pakankamumą. Paulius gina save ir savo apaštalavimą pabrėždamas, kad jo autoritetas ir stiprybė kyla iš Dievo malonės, o ne iš jo paties gebėjimų. Jis pabrėžia nuolankumo svarbą pripažindamas savo silpnumą ir Dievo malonės poreikį.

Pauliaus silpnumo ir nuolankumo patirtis padeda suprasti krikščioniškojo tarnavimo, kuriam būdingas silpnumas ir kančia, o ne galia ir sėkmė, prigimtį. Paulius pabrėžia, kaip svarbu pasitikėti Dievo malone ir galia, o ne savo jėgomis.

Pripažindami savo ribotumą, mes atsiveriame Dievo galiai ir malonei taip, kad galime veiksmingiau tarnauti kitiems. Kitaip tariant, pripažindami savo silpnumą, tampame stiprūs Dieve. Pauliaus žinia yra ta, kad per mūsų žmogiškąjį silpnumą ir ribotumą atsiskleidžia Dievo stiprybė, ir tuo reikia didžiuotis.

Paraiška

Štai trys konkretūs būdai, kaip galime pritaikyti 2 Korintiečiams 12:9 atskleistas tiesas:

Savo ribotumo pripažinimas ir priėmimas

Užuot bandę slėpti savo ribotumą, turėtume jį pripažinti ir leisti, kad jis taptų priemone Dievo malonei veikti mūsų gyvenime.

Pasitikėjimas Dievo malone

Kitas būdas pritaikyti 2 Kor 12, 9 pamokas - pasitikėti Dievo malone ir pasikliauti ja, kad ji mus palaikytų mūsų silpnybėse. Turėtume pasitikėti Dievo gebėjimu mus sustiprinti, o ne savo jėgomis.

Girtis savo silpnybėmis

Galiausiai galime pritaikyti 2 Kor 12, 9 pamokas, būdami pažeidžiami su kitais ir didžiuodamiesi savo silpnybėmis, leisdami per jas parodyti Dievo galią. Užuot gėdijęsi savo silpnybių, galime jomis pasinaudoti kaip galimybe pašlovinti Dievą ir parodyti pasauliui, kad per mūsų žmogiškąjį ribotumą atsiskleidžia Dievo stiprybė.

Taip pat žr: 23 Biblijos eilutės apie pasitenkinimą

Būti pažeidžiamam su kitais yra galingas būdas praktikuoti nuolankumą ir parodyti kitiems Kristų. Kai esame pažeidžiami su kitais, tai suteikia žmonėms leidimą atsilyginti, pasidalyti savo ribotumu ir silpnybėmis. Per nuolankumą giliau suprantame Dievo malonę. Kaip Jėzus sakė: "Palaiminti dvasios vargdieniai, nes jų yra Dievo karalystė".

Nuolankumo pavyzdys

Hadsonas Teiloras, Kinijos vidaus misijos įkūrėjas, dažnai didžiavosi savo silpnybėmis. Jis buvo britų krikščionių misionierius Kinijoje ir viena svarbiausių figūrų protestantų misijų istorijoje.

Teiloras, kaip ir Paulius, pripažino ir priėmė savo silpnybes ir dažnai rašė apie tai, kad jo ribotumas ir nesėkmės buvo proga Dievui parodyti savo galią ir malonę. Jis tikėjo, kad būtent per jo silpnybes Dievo stiprybė tapo tobula, ir dažnai kalbėjo apie tai, kad jis "nebuvo tinkamas užduočiai", bet Dievas buvo. Jis taip pat tikėjo, kad girtis savo silpnybėmisgali lemti, kad Kristaus galia ilsėsis ant mūsų.

Teiloro požiūriui į misijas didelę įtaką darė mintis, kad tikrasis krikščioniškas tarnavimas yra ne galia ar statusas, bet tarnavimas kitiems ir leidimas sau būti silpnam, kad būtum sustiprintas Dievo malonės. Jis yra puikus pavyzdys, kaip 2 Korintiečiams 12, 9 galima pritaikyti praktiškai.

Malda už nuolankumą

Brangus Viešpatie,

Šiandien ateinu pas Tave nuolankia širdimi, pripažindamas savo ribotumą ir silpnumą. Žinau, kad vienas pats nieko nesugebu, man reikia Tavo malonės ir stiprybės.

Meldžiu, kad suteiktum man nuolankumo pripažinti savo silpnybes ir pasikliauti Tavo galia, kuri mane palaiko. Pasitikiu Tavo malone, kuri įgalina mane visame, ką darau, ir žinau, kad būtent per mano silpnybes Tavo stiprybė tampa tobula.

Padėk man didžiuotis savo silpnybėmis ir pasinaudoti jomis kaip galimybe šlovinti Tave ir parodyti pasauliui Tavo stiprybę ir galią. Leisk kitiems pamatyti Tavo malonę per mano ribotumą, kad ir jie pažintų Tave ir pasitikėtų Tavimi.

Dėkoju jums už jūsų meilę ir malonę bei už privilegiją jums tarnauti.

Taip pat žr: Dieviškoji apsauga: Ieškoti saugumo 91 psalmės 11 eilutėje

Jėzaus vardu meldžiuosi: Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.