Pozityvaus mąstymo galia

John Townsend 20-05-2023
John Townsend

Taip pat žr: 30 Biblijos eilučių, padedančių mums mylėti vieniems kitus

Pagaliau, broliai, visa, kas tikra, kas garbinga, kas teisinga, kas tyra, kas gražu, kas gražu, kas pagirtina, jei yra koks nors pranašumas, jei yra kas nors, kas verta pagyrimo, galvokite apie tai.

Filipiečiams 4:8

Kokia yra Laiško filipiečiams 4:8 prasmė?

Laiške Filipų bažnyčiai Paulius rašo norėdamas padrąsinti ir paraginti Filipų tikinčiuosius tvirtai laikytis tikėjimo ir gyventi Evangelijos vertą gyvenimą. Jis ragina juos būti vienos minties ir siekti vienybės tarpusavyje. Paulius taip pat nagrinėja kai kuriuos Filipų bažnyčioje susirūpinimą keliančius klausimus, pavyzdžiui, klaidingą mokymą ir tikinčiųjų susiskaldymą.

Laiške filipiečiams 4, 8 Paulius ragina filipiečius galvoti apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, teisu, tyra, gražu, gražu, pagirtina, puiku ir verta pagyrimo. Jis ragina juos savo mintyse ir veiksmuose sutelkti dėmesį į šias teigiamas savybes, o ne apsistoti ties neigiamais ar nenaudingais dalykais. Jis ragina juos leisti, kad jų protus valdytų šie dalykai, kurie leistųį ramybę ir džiaugsmą.

Ši ištrauka įsilieja į platesnį argumentą, kurį Paulius pateikia Laiške filipiečiams, pabrėždamas, kaip svarbu gyventi pagal Jėzaus mokymą ir Šventosios Dvasios vedimą. Jis nori, kad Filipų tikintieji būtų vienos minties, vieningi savo tikėjime ir gyventų taip, kaip patinka Dievui. Sutelkdamas dėmesį į tai, kas tikra, garbinga, teisinga,tyras, gražus, pagirtinas, puikus ir vertas pagyrimo, jie galės įgyvendinti šį tikslą ir šlovinti Dievą savo gyvenime.

"Tiesa" šioje eilutėje reiškia tai, kas atitinka faktą ar tikrovę. Pavyzdžiui, Jėzus sako: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas" (Jn 14, 6).

"Garbingas" reiškia kažką, kas yra gerbtinas ir vertas pagarbos. Patarlių knygoje sakoma: "Geras vardas yra geidžiamesnis už didelius turtus; būti gerbiamam yra geriau už sidabrą ar auksą" (Patarlių 22, 1).

"Dievas apibūdinamas kaip "teisingumo Dievas" (Iz 30, 18), o pranašas Amosas sako: "Tegul teisingumas teka kaip upė, teisingumas kaip nenutrūkstantis srautas!" (Am 5, 24).

"Tyras" reiškia kažką, kas yra be moralinės priemaišos ar sugedimo.Psalmininkas sako: "Kas nori tave garbinti, turi garbinti dvasia ir tiesa" (Jn 4, 24).

"Gražus" reiškia tai, kas gražu ir malonu. "Visų pirma giliai mylėkite vieni kitus, nes meilė uždengia daugybę nuodėmių" (1 Pt 4, 8).

Taip pat žr: 41 Biblijos eilučių apie sveiką santuoką

"Pagirtinas" reiškia kažką, kas nusipelno pagyrimo ar pripažinimo. To pavyzdys Biblijoje - kai Jėzus pagiria šimtininko tikėjimą Luko 7:9.

"Puikybė" reiškia išskirtinę arba išskirtinę savybę. Laiške kolosiečiams rašoma: "Kad ir ką darytumėte, dirbkite visa širdimi, kaip Viešpačiui, o ne žmonių šeimininkams" (Kol 3, 23).

"Vertas pagyrimo" reiškia kažką, kas nusipelno susižavėjimo ar pritarimo. To pavyzdys Biblijoje yra psalmininko žodžiai: "Aš tau dėkosiu, nes tu man atsakei, tu tapai mano išgelbėjimu" (Ps 118, 21).

Negatyvumo problema

Neigiamos mintys gali turėti įvairių neigiamų padarinių mūsų psichikos sveikatai. Kai kurie iš labiausiai paplitusių yra šie:

Padidėjęs stresas

Neigiamos mintys gali paskatinti streso hormonų išsiskyrimą, o tai gali sukelti tokius fizinius simptomus kaip galvos skausmas, raumenų įtampa ir nuovargis. Ilgalaikis stresas taip pat gali padidinti lėtinių sveikatos sutrikimų, tokių kaip širdies ligos, diabetas ir depresija, riziką.

Prasta nuotaika ir nerimas

Neigiamos mintys taip pat gali sukelti liūdesio, beviltiškumo ir nerimo jausmus. Šie jausmai gali užvaldyti ir trukdyti mėgautis gyvenimu ar užsiimti įprasta veikla.

Socialinė izoliacija

Neigiamos mintys taip pat gali paveikti mūsų santykius su kitais žmonėmis. Jei nuolat gyvename neigiamomis mintimis, galime mažiau domėtis bendravimu arba atstumti kitus žmones.

Sunkumai priimant sprendimus

Neigiamos mintys gali užtemdyti mūsų protą ir trukdyti aiškiai mąstyti, todėl gali būti sunku priimti sprendimus ar spręsti problemas.

Sunkumai miegant

Neigiamos mintys taip pat gali paveikti mūsų miego režimą, todėl sunku užmigti ar išlikti miegui. Tai gali sukelti nuovargį ir energijos trūkumą dienos metu.

Pozityvaus mąstymo galia

Galime atnaujinti savo mintis sutelkdami dėmesį į teigiamus savo gyvenimo Kristuje aspektus. Jėzus atėjo atnaujinti visko, įskaitant mūsų minčių gyvenimą. Dėkodami Dievui už daugybę Jo palaiminimų, galime sutelkti dėmesį į teigiamus savo tikėjimo aspektus. Kai prisimename konkrečius Dievo įsikišimo į mūsų gyvenimą būdus, liūdesį pakeičia džiaugsmas.

Be padėkos, galime sutelkti dėmesį į teigiamas mintis, kaip Paulius nurodo bažnyčiai Laiške filipiečiams 4, 8. Susitelkimas į teigiamas mintis gali būti naudingas mūsų fizinei, emocinei ir dvasinei gerovei. Kai kurie iš šių privalumų yra šie:

Geresnė psichinė ir emocinė sveikata

Susitelkimas į pozityvias mintis gali padėti sumažinti stresą ir nerimą, pagerinti bendrą nuotaiką ir emocinę savijautą. Tai taip pat gali padėti mums išsiugdyti pozityvesnį požiūrį į gyvenimą, o tai gali padėti geriau susidoroti su iššūkiais ir nesėkmėmis.

Didesnis atsparumas

Susitelkimas į teigiamas mintis gali padėti mums išsiugdyti atsparesnį mąstymą, kuris padės greičiau atsigauti po sunkių situacijų ir iššūkių.

Didesnė ramybė ir džiaugsmas

Pozityvios mintys gali atnešti į mūsų širdis ramybę ir džiaugsmą, o būtent to Paulius ir norėjo, kad filipiečiai turėtų.

Didesnė motyvacija ir produktyvumas

Susitelkimas į teigiamas mintis gali padėti padidinti mūsų motyvaciją ir produktyvumą, o tai gali padėti lengviau pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Geresni santykiai

Susitelkimas į teigiamas mintis gali padėti užmegzti geresnius santykius su kitais žmonėmis, nes būdami pozityviai nusiteikę esame labiau linkę būti malonūs, užjaučiantys ir supratingi.

Geresnė bendra fizinė sveikata

Pozityvus mąstymas taip pat susijęs su geresne bendra fizine sveikata. Tyrimai parodė, kad pozityviau į gyvenimą žiūrintys žmonės rečiau serga tam tikromis ligomis, pavyzdžiui, širdies ligomis, ir jų imuninė sistema yra stipresnė.

Didesnis dvasinis augimas

Susitelkimas į teigiamas mintis taip pat gali padėti mums augti dvasiškai. Kai susitelkiame į teigiamas savybes, minimas Laiške filipiečiams 4, 8, prisimename apie Dievo meilę ir esame labiau linkę sekti Jėzaus mokymu ir Šventosios Dvasios vedimu, o tai veda į dvasinį augimą.

Išvada

Laiško filipiečiams 4, 8 eilutėje aiškiai primenama, kaip svarbu sutelkti savo mintis į pozityvias mintis. Taip elgdamiesi galime patirti daug naudos, kurią teikia pozityvus mąstymas, įskaitant didesnę ramybę ir džiaugsmą bei geresnius santykius. Sutelkę dėmesį į šias teigiamas savybes, galime dvasiškai augti ir prisiminti Dievo meilę. Stenkimės sutelkti savo mintis į pozityvius dalykus.tikėjimo aspektus, kad patirtume su juo susijusius palaiminimus.

Dienos malda

Brangus Viešpatie,

Ačiū už tavo žodį ir už tai, kad Filipiečiams 4:8 primeni mums, jog turime sutelkti dėmesį į tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, gražu, gražu, pagirtina, puiku ir verta pagyrimo.

Viešpatie, šiandien ateinu pas Tave su dėkingumo kupina širdimi ir noru apmąstyti šias teigiamas savybes savo mintyse ir veiksmuose. Meldžiu, kad padėtum man matyti pasaulį Tavo akimis ir kiekvienoje situacijoje atrasti grožį bei gėrį.

Meldžiu stiprybės ir drausmės, kad mano protas būtų nukreiptas į tai, kas tikra ir garbinga, kad siekčiau teisingumo ir tyrumo, kad visuose žmonėse įžvelgčiau tai, kas gražu ir pagirtina.

Viešpatie, žinau, kad ne visada lengva sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus, bet pasitikiu Tavo galia atnaujinti mano protą ir pripildyti mano širdį ramybės bei džiaugsmo.

Prašau, kad padėtum man tobulėti visame, ką darau, ir kiekvienoje situacijoje atrasti tobulumą. Meldžiu, kad būčiau vertas Tavo šlovės ir kad visu tuo, ką sakau ir darau, neščiau šlovę Tavo vardui.

Jėzaus vardu meldžiuosi: Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.