10 baušļi

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

10 baušļi bija noteikumu kopums, ko Dievs ar Mozus starpniecību deva Israēla tautai. 10 baušļu mērķis bija sniegt norādījumus Dieva tautas morālajai un garīgajai dzīvei. 10 baušļi ir atrodami divās Bībeles vietās - 2. Mozus 20. un 5. Mozus 5. nodaļā.

Desmit baušļu vēsturiskais konteksts aizsākās ar Iziešanas laiku, kad izraēlieši tika atbrīvoti no verdzības Ēģiptē un stājās derības attiecībās ar Dievu. Izraēla tauta mācījās dzīvot kā brīva tauta, Dieva pārvaldīta. 10 baušļi bija garīgo un morālo vadlīniju kopums viņu kopienas dzīvei.

Baušļi noteica likumus, kas bija jāievēro, un atgādināja izraēliešiem, cik svarīgi ir būt paklausīgiem savam Radītājam. Tie deva norādījumus, kā izraēliešiem dzīvot saskaņā vienam ar otru un apzināties Dieva unikālo vietu savā dzīvē.

Skatīt arī: 20 lēmumu pieņemšanas Bībeles panti veiksmīgiem cilvēkiem - Bībeles lappuses

Desmit baušļi ir noderīgi mums arī šodien, jo tie atgādina mums par to, cik svarīgi ir būt morālam kompasam un sekot Dieva gribai. Tie arī atgādina par Dieva mīlestību un žēlastību, kā arī sniedz labā un ļaunā standartu, kas var palīdzēt vadīt mūsu dzīvi.

1. Negodā citus dievus.

2. Mozus 30:3

"Tev nebūs citu dievu manā priekšā."

5. Mozus 5:6-7

"Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedu no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Tev nebūs citu dievu Manā priekšā.""

2. Neizgatavo un negodā elkus.

2. Mozus 30:4-6

"Tev nebūs darīt sev cirstu tēlu vai līdzību jebkam, kas ir debesīs augšā vai kas ir zem zemes apakšā, vai kas ir ūdenī zem zemes. Tev nebūs tiem piekāpties un tiem kalpot, jo es, tavs Kungs, tavs Dievs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas apmeklē tēvu netaisnību uz bērniem līdz trešajai un ceturtajai paaudzei no tiem, kas mani ienīst, bet rāda nelokāmumīlestība tūkstošiem no tiem, kas mani mīl un ievēro manus baušļus."

5. Mozus 5:8-10

"Tev nebūs darināt sev cirstu tēlu vai kādu līdzību jebkam, kas ir debesīs augšā, vai kas ir uz zemes apakšā, vai kas ir ūdenī zem zemes. Tev nebūs tiem klanīties un tiem kalpot, jo es, tavs Kungs, tavs Dievs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas apmeklē tēvu netaisnību uz bērniem līdz trešajai un ceturtajai paaudzei no tiem, kas mani ienīst, bet rāda nemainīgu mīlestībutūkstošiem no tiem, kas mani mīl un ievēro manus baušļus."

3. Nelietojiet Tā Kunga vārdu veltīgi.

2. Mozus 30:7

"Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu lietot veltīgi, jo Tas Kungs nenodies bez vainas tam, kas Viņa vārdu lieto veltīgi.

5. Mozus 5:11

"Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu lietot veltīgi, jo Tas Kungs nenodies bez vainas tam, kas Viņa vārdu lieto veltīgi."

4. Atpūtieties sabatā un turiet to svētu.

2. Mozus 30:8-11

"Atceries sabata dienu, lai tā būtu svēta. Sešas dienas tev jāstrādā un jādara visi darbi, bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam. Tajā tev nebūs darīt nekādu darbu - ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam mājlopam, ne taviem lopiem, ne viesim, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas irun septītajā dienā atpūtās. Tāpēc Kungs svētīja sabata dienu un padarīja to svētu."

5. Mozus 5:12-15

"Ievēro sabata dienu, lai tā būtu svēta, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis. Sešas dienas tev jāstrādā un jādara viss tavs darbs, bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam. Tajā tev nebūs darīt nekādu darbu - ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam dēlam, ne tavam vīram, ne tavai kalponei, ne tavam kalpam, ne tavam ēzelim, ne kādam no taviem mājlopiem, ne viesstrādniekam, kas ir pie taviem vārtiem, lai tavaTavs kalps un tava kalpone var atpūsties tāpat kā tu. Tev jāatceras, ka tu esi bijis vergs Ēģiptes zemē un ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi no turienes izvedis ar varenu roku un izstieptu roku. Tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis svētīt sabata dienu."

5. Godā savu tēvu un māti.

2. Mozus 30:12

"Cieni savu tēvu un savu māti, lai tev būtu ilgas dienas zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod."

5. Mozus 5:16

"Cieni savu tēvu un savu māti, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis, lai tev būtu ilgas dienas un lai tev labi klātos zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod."

6. Neuzmirstiet slepkavību.

2. Mozus 30:13

"Tev nebūs slepkavot."

5. Mozus 5:17

"Tev nebūs slepkavot."

Skatīt arī: Lielākā Dieva dāvana - Bībeles lifete

7. Nepreklājiet.

2. Mozus 30:14

"Tev nebūs laulības pārkāpšana"

5. Mozus 5:18

"Un tev nebūs laulību pārkāpt."

8. Nekrāpiet.

2. Mozus 30:15

"Tev nebūs zagt."

5. Mozus 5:19

"Un tev nebūs zagt."

9. Nemelojiet.

2. Mozus 30:16

"Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko."

5. Mozus 5:20

"Un tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko."

10. Nepaļaujieties uz alku.

2. Mozus 30:17

"Tev nebūs iekārot sava tuvākā māju, tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu vai viņa kalpu, vai viņa kalponi, vai viņa kalponi, vai viņa vērsi, vai viņa ēzeli, vai jebko, kas ir tavam tuvākajam."

5. Mozus 5:21

"Un tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu. Un tev nebūs iekārot sava tuvākā māju, viņa lauku, viņa kalpu vai kalponi, viņa vērsi vai ēzeli, vai ko citu, kas ir tavam tuvākajam."

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.