18 Bībeles panti, kas dziedina salauztu sirdi

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā valda grūtības un sirdssāpes. Cilvēki visur piedzīvo salauztu siržu sāpes, neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas ar šķiršanos, darba zaudēšanu, mīļotā cilvēka nāvi vai kādu citu emocionālu traumu. Taču ir cerība. Šie Bībeles panti par salauztām sirdīm sniedz mierinājumu un vadību, kad jūtamies pazuduši un vientuļi, un parāda Dieva mīlestību pret tiem, kas cietuši zaudējumu.

Dieva mīlestība pret cilvēkiem ar salauztām sirdīm ir skaidri izteikta visos Svētajos Rakstos. Psalmists mums atgādina, ka Dievs ir mums tuvu, kad mēs ciešam no depresijas un izmisuma. "Tas Kungs ir tuvu salauztajiem sirdīs, Viņš glābj tos, kuru dvēsele ir satriekta" (Ps 34, 18).

Jesajas 41:10 Viņš mums saka, ka Viņš nekad neatstās tos, kas cieš: "Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs." Un Psalma 147:3 Viņš sniedz mierinājumu, sakot: "Viņš dziedina salauztās sirdis un apsaisa viņu brūces." Šie panti mums rāda, ka, lai gan dzīve var šķist pārāk smaga, lai mēs paši saviem spēkiem to panestu, Dievs vienmēr ir mums līdzās un piedāvā savu līdzcietību.un sapratni, lai kādi būtu mūsu apstākļi.

Bībele sniedz arī piemērus, kā ticīgie var reaģēt, kad saskaras ar sāpīgām situācijām, piemēram, šķiršanās vai skumjas, zaudējot kādu tuvu cilvēku. Mēs tiekam mudināti meklēt Dievu lūgšanā: "Vai kāds no jums cieš? Lai viņš lūdzas!" (Jēk.5:13).

Skatīt arī: Palikšana vīnogulāju stādījumā: auglīgas dzīves atslēga Jņ.ev.15:5 - Bībeles lappuse

Un aplenkt sevi ar pozitīviem cilvēkiem, kas var palīdzēt mums pacelt garu. "Priecīgs noskaņojums ienes prieku katrā situācijā" (Salamana pamācības 17:22). Šis pants parāda, cik spēcīga var būt atbalstoša ģimene un draugi, lai palīdzētu atveseļošanās procesā pēc pārdzīvota sirdi plosoša notikuma.

Es lūdzos, lai šie Bībeles panti par cilvēkiem ar salauztu sirdi iedrošinātu jūs meklēt palīdzību pie cilvēkiem, kas jūs atbalsta, kad jums ir grūti, un lai Dievs dziedinātu jūsu salauzto sirdi.

Bībeles panti par salauztu sirdi

Psalmi 34:18

Tas Kungs ir tuvu salauztajiem sirdī un glābj tos, kas ir satriekti garā.

Psalms 147:3

Viņš dziedina salauztās sirdis un apsaitē viņu brūces.

Skatīt arī: Svarīgākie Bībeles panti par desmitajām devām un upuriem - Bībeles lappuse

Jesajas 61:1

Dieva Kunga Gars ir pār mani, jo Kungs mani ir svaidījis, lai nestu labo vēsti nabagiem; Viņš mani ir sūtījis apsaitēt salauztās sirdis, pasludināt gūstekņiem brīvību un cietuma atvēršanu tiem, kas ir sasieti.

Bībeles panti, kas dziedē salauztu sirdi

Jēkaba 5:13

Vai kāds no jums cieš? Lai viņš lūdzas.

Jesajas 41:10

Tāpēc nebīstieties, jo Es esmu ar jums, nebīstieties, jo Es esmu jūsu Dievs. Es jūs stiprināšu, Es jums palīdzēšu, Es jūs atbalstīšu ar savu taisnīgo roku.

Psalmi 46:1-2

Dievs ir mūsu patvērums un spēks, vienmēr klātesošs palīgs bēdās. Tāpēc mēs nebaidīsimies, kaut arī zeme padotos un kalni gāztos jūras dzelmē.

Psalms 55:22

Uzvelciet savu nastu Kungam, un Viņš jūs uzturēs; Viņš nekad neļaus taisnajiem aizskarties.

Psalms 62:8

Uzticieties Viņam visos laikos, tauta, izlieciet savu sirdi Viņa priekšā; Dievs ir mums patvērums. Selah.

Psalms 71:20

Lai gan Tu man esi licis redzēt daudz un rūgtu postu, Tu atkal atjaunosi manu dzīvību, no zemes dzīlēm Tu atkal mani izcelsi.

Psalms 73:26

Mana miesa un mana sirds var ciest neveiksmi, bet Dievs ir manas sirds spēks un mana daļa mūžīgi.

Jesajas 57:15

Jo tā saka augstais un paaugstinātais - Tas, kas dzīvo mūžīgi un kura vārds ir svēts: "Es dzīvoju ne tikai augstībā un svētumā, bet arī pie tā, kas ir nožēlojams un pazemīgs garā, lai atdzīvinātu pazemīgo garu un atdzīvinātu nožēlojamo sirdi.

Raudu 3:22

Tā Kunga nemainīgā mīlestība nekad nebeidzas, Viņa žēlastība nekad nebeidzas.

Jāņa 1:5

Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nav uzvarējusi.

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu. Es jums to nedodu tā, kā to dod pasaule. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai jūs nebīstas.

Jāņa 16:33

Es jums to esmu teicis, lai jums Manī būtu miers. Šajā pasaulē jums būs nepatikšanas. Bet es esmu uzvarējis pasauli.

2. Korintiešiem 4:8-10

Mēs esam no visām pusēm saspiesti, bet ne satriekti, apjukuši, bet ne izmisuši, vajāti, bet ne pamesti, satriekti, bet ne iznīcināti. Mēs vienmēr nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība varētu atklāties mūsu miesā.

1.Pēt.5:7

Uzvelciet visas savas raizes Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Atklāsmes gr.21:4

Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm. Nebūs vairs ne nāves, ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo vecā lietu kārtība ir pagājusi.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.