19 Bībeles panti, kas palīdzēs jums pārvarēt kārdinājumus

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

Kārdināšana ir izaicinājums, ar ko katrs cilvēks saskaras visas dzīves laikā. Izpratne par kārdināšanas būtību, tās briesmām un to, kā tai pretoties, var stiprināt mūsu apņēmību un padziļināt mūsu ticību. Šajā rakstā mēs aplūkosim Bībeles pantus, kas sniedz ieskatu par kārdināšanu, tās sekām, Dieva apsolījumiem mums palīdzēt un veidiem, kā pretoties grēkam un pārvarēt kārdināšanu.

Kas ir kārdinājums?

Kārdinājums ir vilinājums iesaistīties grēkā, bet grēks ir faktiskā nepaklausība Dieva gribai. Ir svarīgi atcerēties, ka Dievs mūs nekārdina, bet mūs kārdina mūsu pašu grēcīgās vēlmes un pasaulīgās kaislības. Šeit ir daži Bībeles panti, kas palīdz definēt kārdinājumu:

Jēkaba 1:13-14

Kad cilvēks tiek kārdināts, lai neviens nesaka: "Dievs mani kārdina." Jo Dievs nevar tikt kārdināts ar ļaunu, nedz arī Viņš kādu kārdina, bet katrs cilvēks tiek kārdināts, kad viņu vilina un vilina viņa paša ļaunās tieksmes.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, izņemot to, kas cilvēcei ir parasta. Un Dievs ir uzticīgs; Viņš neļaus tev tikt kārdinātam vairāk, nekā tu vari panest. Bet, kad tu būsi kārdināts, Viņš arī nodrošinās izeju, lai tu varētu to izturēt.

Mateja ev. 26:41

Uzmanieties un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumos. Gars ir gatavs, bet miesa ir vāja.

Grēka draudi un sekas

Ļaušanās kārdinājumam un grēkā krišana var novest pie sabojātām attiecībām ar Dievu un citiem cilvēkiem. Šajos Bībeles pantos ir uzsvērti draudi un sekas, ko rada pakļaušanās kārdinājumam:

Romiešiem 6:23

Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Skatīt arī: Pārvarēt bailes - Bībeles lifete

Salamana pamācības 5:22

Ļaunie ļaundaru ļauni darbi viņus ieslodzījuši, viņu grēku virves viņus tur.

Vēstulē galatiešiem 5:19-21

Miesas darbi ir acīmredzami: netiklība, nešķīstība un izvirtība, elkdievība un burvestības, naids, nesaskaņas, greizsirdība, dusmu lēkmes, savtīgas ambīcijas, nesaskaņas, frakcijas un skaudība, dzeršana, orģijas un tamlīdzīgi. Es jūs brīdinu, tāpat kā iepriekš, ka tie, kas šādi dzīvo, nepiedzīs Dieva valstību.

Dievs palīdz mums pārvarēt kārdinājumu

Dievs ir devis apsolījumus par palīdzību un atbalstu tiem, kas saskaras ar kārdinājumiem. Šeit ir daži panti, kas parāda šos apsolījumus:

Ebrejiem 2:18

Tā kā Viņš pats cieta, kad tika kārdināts, Viņš spēj palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.

2.Pēt.2:9

Tas Kungs zina, kā glābt dievbijīgos no pārbaudījumiem un noturēt netaisnīgos sodam tiesas dienā.

1 Jāņa 4:4

Jūs, dārgie bērni, esat no Dieva un esat tos uzvarējuši, jo tas, kas ir jūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē.

2 Tesaloniķiešiem 3:3

Bet Kungs ir uzticīgs, un Viņš jūs stiprinās un pasargās no ļaunā.

Psalms 119:11

Es esmu paslēpis Tavu vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.

Kā pretoties grēkam

Bībele sniedz norādījumus, kā pretoties grēkam un pārvarēt kārdinājumus. Šeit ir daži panti, kas var palīdzēt:

Efeziešiem 6:11

Apģērbieties pilnās Dieva bruņās, lai jūs varētu stāties pretī velna iecerēm.

Jēkaba 4:7

Pakļaujiet sevi Dievam, pretojieties velnam, un viņš no jums bēgs.

Galatiešiem 5:16

Tāpēc es saku: staigājiet pēc Gara, un jūs neapmierināsiet miesas kārības.

Salamana pamācības 4:23

Visupirms sargājiet savu sirdi, jo viss, ko jūs darāt, izriet no tās.

Romiešiem 6:12

Tāpēc neļaujiet grēkam valdīt jūsu mirstīgajā miesā, lai jūs paklausītu tā ļaunajām vēlmēm.

1.Pēt.5:8

Esiet modri un apķērīgi. Jūsu ienaidnieks velns staigā apkārt kā rēcošs lauva un meklē, ko apēst.

2. Korintiešiem 10:5

Mēs sagraujam argumentus un katru pretenziju, kas vēršas pret Dieva atziņu, un mēs sagūstām ikvienu domu, lai padarītu to paklausīgu Kristum.

Vēstulē galatiešiem 6:1

Brāļi un māsas, ja kāds tiek pieķerts grēkā, jums, kas dzīvojat Garā, vajadzētu šo cilvēku saudzīgi atjaunot. Bet raugieties uz sevi, citādi arī jūs varētu tikt kārdināti.

Secinājums

Izpratne par kārdinājumu un tā sekām ir ļoti svarīga mūsu ceļā ar Dievu. Bībele sniedz norādījumus, kā pretoties grēkam un pārvarēt kārdinājumu, paļaujoties uz Dieva spēku, meklējot gudrību un koncentrējoties uz garīgo izaugsmi. Apbruņojušies ar šiem pantiem, mēs varam augt ticībā un izturēt kārdinājumus.

Lūgšana par kārdinājuma pārvarēšanu

Debesu Tēvs, mēs apzināmies, ka esam neaizsargāti pret kārdinājumiem un ka mums ir vajadzīga Tava vadība un spēks. Mēs pateicamies Tev par Tavu Vārdu, kas sniedz mums gudrību un vadību dzīves izaicinājumu priekšā.

Palīdzi mums, Kungs, apzināties grēkā krišanas briesmas un sekas. Dod mums spriestspēju, lai atpazītu ienaidnieka ieceres un paļautos uz Taviem apsolījumiem kārdinājumu brīžos.

Tēvs, dod mums spēku pretoties grēkam un pārvarēt kārdinājumus, staigājot Garā un koncentrējoties uz to, kas ir patiess, cēls, pareizs, šķīsts, šķīsts, jauks un apbrīnas vērts. Apbruņo mūs ar pilnām Dieva bruņām, lai mēs varētu izturēt velna ieceres.

Mēs lūdzam, lai Tavs Svētais Gars mūs vadītu un stiprinātu mūsu ceļā ar Tevi. Palīdzi mums sagūstīt katru domu un padarīt to paklausīgu Kristum, lai mēs varētu augt ticībā un piedzīvot uzvaru, ko Tu esi mums izcīnījis.

Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.

Kristiešu citāti par kārdinājumu

"Pašlaik valda muļķīgs uzskats, ka labi cilvēki nezina, ko nozīmē kārdinājums. Tas ir acīmredzams meli. Tikai tie, kas mēģina pretoties kārdinājumam, zina, cik spēcīgs tas ir... Cilvēks, kas ļaujas kārdinājumam pēc piecām minūtēm, vienkārši nezina, kā tas būtu bijis pēc stundas. Tāpēc sliktie cilvēki savā ziņā ļoti maz zina par sliktumu - viņi ir dzīvojuši pasargātu dzīvi, vienmērpadošanās." - K. S. Lūiss (C. S. Lewis)

"Mūsu svētceļojums uz zemes nevar iztikt bez pārbaudījumiem. Mēs progresējam caur pārbaudījumiem. Neviens nepazīst pats sevi, ja ne caur pārbaudījumiem, vai nesaņem vainagu, ja ne pēc uzvaras, vai necīnās, ja ne pret ienaidnieku vai kārdinājumiem." - sv. Augustīns.

"Mūsu locekļos ir snaudoša tieksme pēc iekāres, kas ir gan pēkšņa, gan nikna. Ar nepārvaramu spēku iekāre sagrābj miesas varu. Uzreiz tiek iedegta slepena, kūpoša uguns. Miesa deg un ir liesmās. Nav nozīmes, vai tā ir seksuāla iekāre, vai ambīcijas, vai iedomība, vai iedomība, vai atriebības vēlme, vai slavas un varas mīlestība, vai alkatība pēc naudas." - -Dītrihs Bonhēfers

"Nav tik svētas kārtības, nav tik slepenas vietas, kur nav kārdinājumu un nelaimju." - Tomass a Kempis

"Kārdinājumi un gadījumi cilvēkā neko neievieš, bet tikai izvilina to, kas viņā bija jau iepriekš." - Džons Ouens

"Kārdinājums ir velns, kas skatās caur atslēgas caurumu. Piekāpties nozīmē atvērt durvis un uzaicināt viņu iekšā." - Billijs Greiems." - Billijs Greiems

Skatīt arī: Atrast spēku Dieva klātbūtnē

"Kārdinājumi nekad nav tik bīstami kā tad, ja tie nāk pie mums reliģiskā ietērpā." - A. V. Tozers

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.