20 lēmumu pieņemšanas Bībeles panti veiksmīgiem cilvēkiem - Bībeles lappuses

John Townsend 15-06-2023
John Townsend

Vai tev ir grūti pieņemt lēmumus? Vai tu jūties iestrēdzis starp divām izvēlēm? Bībele ir pilna ar gudrību par to, kā pieņemt pareizus lēmumus. Turpmāk minētie panti var sniegt norādījumus, kad tu nezini, ko darīt.

Lasīt Svētos Rakstus

Ļaujiet Dievam runāt uz jums caur Viņa vārdu. Bībele palīdz mums atšķirt Dieva patiesību un atpazīt uz sevi vērstus motīvus.

2. Timotejam 3:16

Visi Raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, pārmetumiem, labošanai un audzināšanai taisnībā.

Ebrejiem 4:12

Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, asāks par jebkuru divslīpju zobenu, kas caururbj līdz dvēseles un gara, locītavu un smadzeņu šķelšanai un spēj izprast sirds domas un nodomus.

Lūdzieties par vadību

Kad mēs lūdzam par vadību, Dievs mums dod gudrību. Lūgšanu dienasgrāmatas kārtošana ir labs veids, kā stiprināt ticību Dievam. Tava sirds būs ļoti iedrošināta, kad tu atskatīsies uz iepriekšējām lūgšanām un redzēsi, kā Dievs uz tām ir atbildējis.

Jēkaba 1:5

Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš lūdz Dievu, kas dāsni dod visiem bez pārmetumiem, un viņam tā tiks dota.

Filipiešiem 4:6

Par neko nebīstieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam.

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu, visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Mateja ev. 7:7

Lūdziet, un jums tiks dots; meklējiet, un jūs atradīsiet; klauvēiet, un durvis jums tiks atvērtas.

1 Jāņa 5:14-15

Un tāda ir mūsu paļāvība uz Viņu, ka, ja mēs ko lūdzam saskaņā ar Viņa gribu, Viņš mūs uzklausa. Un, ja mēs zinām, ka Viņš mūs uzklausa visā, ko mēs lūdzam, tad mēs zinām, ka mums ir lūgumi, ko esam Viņam lūguši.

Esi pazemīgs

Mēs esam cilvēki. Mums nav visu atbilžu. Un dažreiz mūsu lepnums traucē pieņemt pareizus lēmumus. Bībele saka, ka mums ne tikai jāmeklē gudrība pie Dieva, bet arī jālūdz padoms no cilvēkiem, kuriem uzticamies.

Salamana pamācības 3:7

Neesiet gudri savās acīs, bīstieties Tā Kunga un novērsieties no ļauna.

Salamana pamācības 14:12

Ir ceļš, kas cilvēkam šķiet pareizs, bet tā beigas ir ceļš uz nāvi.

Salamana pamācībās 11:4

Tur, kur nav vadītāju, tauta krīt, bet tur, kur ir daudz padomdevēju, ir drošība.

Bailes no Tā Kunga

Kad mēs bīstamies Tā Kunga, mēs atzīstam Viņa varu un autoritāti pār mums. Mēs atveram savu sirdi, lai saņemtu Dieva norādījumus. Pazemota stāja Tā Kunga priekšā ir būtiska, lai saņemtu Viņa piedāvāto gudrību. Bībele mums atgādina, ka tie, kas bīstas Tā Kunga un priecājas par Viņa baušļiem, tiks svētīti.

Skatīt arī: Pilnvarotie liecinieki: Svētā Gara apsolījums Apustuļu darbos 1:8

Salamana pamācības 1:7

Tā Kunga bijība ir atziņas sākums; muļķi nicina gudrību un pamācību.

Psalms 112:1

Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas Tā Kunga, kas ļoti priecājas par Viņa baušļiem!

Uzticieties Dievam

Uzticieties Dievam, ka Viņš piepildīs Savus nodomus jūsos. Dievam ir plāns jūsu dzīvei. Viņš jūs nepievils. Palieciet uz ceļa, ko Viņš jums ir izvēlējies, un jūs gūsiet panākumus. Iespējams, no pasaules viedokļa tas ne vienmēr izskatīsies pēc panākumiem, bet Dievs būs apmierināts ar jums un atalgos jūs par uzticību.

Psalms 138:8

Tas Kungs piepildīs savu nodomu attiecībā uz mani; Tava nelokāmā mīlestība, Kungs, ir mūžīga. Neaizmirsti savu roku darbu.

Salamana pamācības 19:21

Cilvēka prātā ir daudz plānu, bet Tā Kunga nodoms ir tas, kas paliek spēkā.

Ebrejiem 11:6

Un bez ticības nav iespējams Viņam izpatikt, jo ikvienam, kas vēlas pietuvoties Dievam, ir jātic, ka Dievs pastāv un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu meklē.

Apņemieties īstenot Dieva plānu

Mēs īstenojam savu ticību Dievam, kad apņemamies sekot līdzi saņemtajām norādēm. Apņemšanās un sekošana līdzi tām liecina par uzticību, kas nākotnē pavērs lielākas iespējas.

Psalms 37:5

Nododiet savu ceļu Tam Kungam, paļaujieties uz Viņu, un Viņš to paveiks.

Salamana pamācības 16:9

Cilvēka sirds plāno savu ceļu, bet Kungs nosaka viņa soļus.

Psalms 16:8

To Kungu es vienmēr esmu nolicis priekšā, jo Viņš ir pie manas labās rokas, un es netiktu satriekts.

Mateja ev. 25:21

Viņa kungs viņam sacīja: "Labi darīts, labs un uzticīgs kalps. Tu esi uzticīgs pār mazumiņu, es tevi ieliku pār daudzumiņu. Ieej sava kunga priekā."

Esi labs sava laika pārvaldnieks

Esi apzinīgs attiecībā uz savu laiku uz zemes. Laiks ir ierobežots un vērtīgs resurss, ko Dievs mums ir uzticējis. Izmantot to maksimāli lietderīgi. Neļauj, lai traucējošas lietas traucē īstenot Dieva nodomus.

Psalms 90:12

Tāpēc māci mums skaitīt savas dienas, lai mēs iegūtu gudru sirdi.

Lēmumu pieņemšana var būt grūta. Taču, ja mēs pazemojamies un lūdzam Dieva vadību, mēs varam būt pārliecināti par savu lēmumu iznākumu.

Lūgšana par vadību lēmumu pieņemšanā

Debesu Tēvs,

Tu esi debesu un zemes Radītājs. Tu esi devis man dzīvību un elpu. Es atzīstu, ka visas zināšanas un gudrība pieder Tev. Tu esi svēts un pilnīgs visos savos ceļos.

Es atzīstu, ka esmu salauzts un egocentrisks. Es ne vienmēr pieņemu gudrus lēmumus. Dažreiz manas personīgās intereses traucē kalpot Tev.

Paldies par Svētajiem Rakstiem un par Svētā Gara vadību. Paldies par kopienas dāvanu, par uzticīgajiem kristiešiem, kuri var mani iedrošināt un sniegt man norādījumus.

Skatīt arī: Gara augļi - Bībeles lifete

Lūdzu, dod man gudrību attiecībā uz izvēli, kas man priekšā. Es vēlos Tevi godāt, bet esmu apjucis, kā šajā brīdī rīkoties. Palīdzi man dzirdēt Tevi un paļauties uz Tavu padomu. Noņem visas bailes attiecībā uz šo lēmumu un dod man pārliecību, kas man nepieciešama, lai izdarītu šo svarīgo izvēli.

Jēzus vārdā es lūdzos: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.