21 Bībeles pants par laulības pārkāpšanu

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Pārlūgšana ir smags pārkāpums, kas ir nosodīts vēstures gaitā, un Bībele nav izņēmums. Tā nepārprotami vēršas pret laulības pārkāpšanu un uzskata to par vīra un sievas svētās saiknes nodevību. Viens skaudrs stāsts, kas ilustrē laulības pārkāpšanas postošo ietekmi, ir stāsts par ķēniņu Dāvidu un Batšebu. Dāvids, kurš bija pazīstams kā vīrs pēc Dieva sirds, izdarīja laulības pārkāpumu.Dāvids pārkāpa laulības pārkāpšanu ar hetieša Ūrijas sievu Batšebu, un viņa rīcības sekas bija baisas. Batšeba kļuva stāvoklī, un Dāvids mēģināja noslēpt šo afēru, liekot Ūriju nogalināt kaujā. Šis stāsts ir skarbs atgādinājums par laulības pārkāpšanas postošo dabu un kalpo kā brīdinošs stāsts visiem, kas vēlas novirzīties no taisnības ceļa. Šis rakstsaplūko dažādus Bībeles pantus par laulības pārkāpšanu un uzticības būtisko nozīmi laulībā.

Aizliegumi pret laulības pārkāpšanu

2. Mozus 20:14

"Tev nebūs pārkāpt laulību."

5. Mozus 5:18

"Tev nebūs pārkāpt laulību."

Skatīt arī: Dievs ir uzticīgs - Bībeles panti

Lūkas ev. 18:20

"Jūs zināt baušļus: "Nepreklūdz, Nepreklūdz, Nevaino, Nelaupi, Netaisi nepatiesu liecību, Cieni savu tēvu un māti.""

Pārkāpt laulības definēšana

Mateja 5:27-28

"Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: "Tev nebūs laulību pārkāpt!" Bet es jums saku, ka ikviens, kas uzlūko sievieti ar iekāres nolūku, jau ir ar viņu laulību pārkāpis savā sirdī.""

Mateja ev. 19:9

"Un es jums saku: kas šķiroties no savas sievas, izņemot netiklības dēļ, un apprecas ar citu, tas laulības pārkāpj."

Marka 10:11-12

"Un Viņš tiem sacīja: "Kas šķiras no savas sievas un apprecas ar citu, tas laulības pārkāpj pret viņu, un, ja viņa šķiras no sava vīra un apprecas ar citu, tā laulības pārkāpj.""

Rom.13:9

"Jo baušļi: "Tev nebūs laulību pārkāpt, Tev nebūs slepkavot, Tev nebūs slepkavot, Tev nebūs zagt, Tev nebūs iekārot" un visi citi baušļi ir apkopoti šajā vārdā: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu."

Pārkāpt laulības kā postošs grēks

Salamana pamācības 6:32

"Bet tam, kas laulības pārkāpj, nav saprāta; kas laulības pārkāpj, tas pats sevi iznīcina."

Pārlūgšana kā garīga problēma

Mateja ev. 15:19

"Jo no sirds nāk ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, laulības pārkāpšana, netiklība, zādzība, nepatiesa liecība, apmelošana."

Jēkaba 4:4

"Jūs, laulības pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka draudzība ar pasauli ir ienaids ar Dievu? Tāpēc, kas grib būt pasaules draugs, tas dara sevi par Dieva ienaidnieku."

Sekas laulības pārkāpšanas

Ebrejiem 13:4

"Laulība lai ir cieņā visu starpā, un laulības gulta lai ir nešķīsta, jo Dievs tiesās netiklību un laulības pārkāpšanu."

Jēkaba 2:10

"Jo, kas pilda visu bauslību, bet vienā jautājumā kļūdās, tas ir kļuvis vainīgs visā bauslībā."

Atklāsmes 2:22

"Redzi, es viņu iemetīšu slimības gultā, un tos, kas ar viņu laulības pārkāpj, es iemetīšu lielās bēdās, ja vien viņi nenožēlos viņas darbus."

Sods par laulības pārkāpšanu Vecajā Derībā

3. Mozus 20:10

"Ja kāds laulības pārkāpējs laulību pārkāps ar sava tuvākā sievu, tad gan laulības pārkāpējs, gan laulības pārkāpēja tiks sodīti ar nāvi."

Brīdinājumi pret laulības pārkāpējām un aizliegtām sievietēm

Ījaba 24:15

"Arī laulības pārkāpēja acs gaida saulrietu, sacīdama: "Mani neredzēs neviena acs!" Un viņš aizsedz savu seju.""

Salamana pamācības 2:16-19

"Tā jūs tiksiet izglābti no aizliegtās sievietes, no laulības pārkāpējas, kas atmet savas jaunības draugu un aizmirst sava Dieva derību, jo viņas nams grimst nāvē un viņas ceļi aiziet; neviens, kas pie tās iet, neatgriežas un neatgūst dzīves ceļus.""

Salamana pamācības 5:3-5

"Jo no aizliegtās sievietes lūpām pil medus, un viņas runa ir gludāka par eļļu, bet galu galā viņa ir rūgta kā vērmele, asa kā divslīpju zobens. Viņas kājas iet uz nāvi, viņas soļi iet pa ceļu uz Šeolu."

Bēgt no seksuālās netiklības

1.Korintiešiem 6:18

"Bēdziet no netiklības. Ikviens cits grēks, ko cilvēks izdara, ir ārpus miesas, bet netikls cilvēks grēko pret savu miesu."

1.Korintiešiem 7:2

"Bet netiklības kārdinājuma dēļ lai katram vīrietim ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs."

Salamana pamācības 6:24-26

"Lai pasargātu tevi no ļaunas sievietes, no laulības pārkāpējas gludās mēles. Nevēlies viņas skaistumu savā sirdī un neļauj viņai tevi sagūstīt ar savām skropstām, jo prostitūtas cena ir tikai maizes klaips, bet precēta sieva medī dārgu dzīvību."

Salamana pamācības 7:25-26

"Lai tava sirds nenovirzās uz viņas ceļiem, lai neaiziet uz viņas ceļiem, jo daudz upuru viņa ir noguldījusi, un visi viņas nogalinātie ir liels pulks."

Lūgšana par uzticību laulībā

Dārgais Kungs,

Šodien es nāku pie jums ar smagu sirdi, lūdzot jūsu palīdzību un vadību, kad cenšos saglabāt uzticību savā laulībā. Es zinu, ka laulība ir svēta derība, un es esmu apņēmies cienīt savus solījumus un saglabāt savu sirdi tīru.

Lūdzu, palīdzi man pretoties pasaules un miesas kārdinājumiem un palikt nelokāmam savā mīlestībā un uzticībā savam laulātajam. Dod man spēku pretoties neticības vilinājumam un gudrību izdarīt labas izvēles, kas pagodinās manu laulību un manas attiecības ar Tevi.

Skatīt arī: Lielākā Dieva dāvana - Bībeles lifete

Kungs, es lūdzu, lai Tu sargā manu laulību, lai tā būtu stipra, veselīga un noturīga. Lūdzu, svētī mani un manu laulāto ar dziļu un pastāvīgu mīlestību vienam pret otru un palīdzi mums vienmēr likt vienam otra vajadzības augstāk par savām.

Es lūdzu, lai Tu piepildi mūsu sirdis ar savu mīlestību un palīdzi mums būt spožs uzticības piemērs citiem. Lai mūsu laulība ir liecība par Tavu žēlastību un labestību, un lai tā nes godu Tavam Vārdam.

Pateicos Tev, Kungs, par Tavu nemainīgo mīlestību un uzticību. Es paļaujos uz Tavu vadību un Tavu nodrošinājumu, un lūdzu, lai Tu palīdzi man būt uzticīgam visās lietās, īpaši laulībā.

Jēzus vārdā, es lūdzu: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.