22 Bībeles panti par sportistiem: ceļojums ticībā un fitnesā

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Atceraties stāstu par Dāvidu un Goliātu? Dāvids, jauns ganu zēns, vienā no Bībelē aprakstītajām episkākajām cīņām stājas pret milzu karotāju Goliātu. Dāvids, bruņojies tikai ar cilpu un pieciem gludiem akmeņiem, uzvar Goliātu, pierādot, ka ticība Dievam var padarīt neiespējamo par iespējamu. Šis stāsts ir spēcīgs atgādinājums par saikni starp ticību un fizisko varenību.

Šajā rakstā mēs aplūkosim 22 Bībeles pantus par sportistiem, kas sakārtoti dažādās apakškategorijās, lai palīdzētu jums rast iedvesmu un motivāciju jūsu fitnesa ceļojumā.

Spēka avots

Filipiešiem 4:13

Es visu varu darīt caur Kristu, kas mani stiprina.

Jesajas 40:31

Bet tie, kas cer uz To Kungu, atjaunos savus spēkus. Viņi pacelsies uz spārniem kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nesaņems nogurumu.

1.Korintiešiem 16:13

Esiet modri, stāviet stingri ticībā, esiet drosmīgi, esiet stipri.

2. Timotejam 1:7

Jo Dievs mums nav devis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un veselīga prāta garu.

Efeziešiem 6:10

Visbeidzot, esiet stipri Kungā un Viņa varenajā spēkā.

Disciplīna un paškontrole

1. Korintiešiem 9:24-27

Vai jūs nezināt, ka skrējienā skrien visi skrējēji, bet balvu saņem tikai viens? Skrien tā, lai saņemtu balvu.

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Pret šādām lietām nav likuma.

Salamana pamācības 25:28

Cilvēks bez paškontroles ir līdzīgs pilsētai, kurā ielauzies un kura palikusi bez mūriem.

2.Tim.2:5

Sportists netiek kronēts, ja viņš sacenšas saskaņā ar noteikumiem.

Neatlaidība un izturība

Ebrejiem 12:1

Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis, atmetīsim visu, kas traucē, un grēku, kas tik viegli iepin, un ar neatlaidību skriesim mums iezīmēto skrējienu.

Skatīt arī: Ko Bībelē nozīmē vārds Cilvēka Dēls?

Jēkaba 1:12

Svētīgs ir tas, kurš iztur pārbaudījumu, jo, izturējis pārbaudījumu, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Kungs ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Romiešiem 5:3-4

Un ne tikai, mēs arī lepojamies ar savām ciešanām, jo mēs zinām, ka ciešanas rada izturību, izturība - raksturu, bet raksturs - cerību.

Kolosiešiem 3:23

Lai ko jūs darītu, strādājiet to no visas sirds, kā darbu Tā Kunga, nevis cilvēku kungu labā.

Skatīt arī: Bībeles panti par ienaidnieku mīlēšanu - Bībeles lappuses

Komandas darbs un vienotība

Salamans Mācītājs 4:9-10

Divi ir labāki par vienu, jo viņiem ir laba atdeve par savu darbu: ja kāds no viņiem nokrīt, viens var palīdzēt otram piecelties.

Rom.12:4-5

Jo, tāpat kā katram no mums ir viena miesa ar daudziem locekļiem, bet ne visiem locekļiem ir vienādas funkcijas, tā arī Kristū mēs, lai arī daudzi, esam viena miesa, un katrs loceklis pieder visiem pārējiem.

1.Pēt.4:10

Katram no jums vajadzētu izmantot jebkuru dāvanu, ko esat saņēmuši, lai kalpotu citiem, būdami uzticīgi Dieva žēlastības pārvaldnieki dažādās tās izpausmēs.

Filipiešiem 2:3-4

Nedariet neko savtīgu ambīciju vai tukšas iedomības dēļ. Drīzāk pazemībā novērtējiet citus augstāk par sevi, raugoties nevis uz savām interesēm, bet katrs uz citu interesēm.

1.Korintiešiem 12:12

Tāpat kā miesai, lai gan tā ir viena, ir daudz daļu, bet visas tās daudzās daļas veido vienu miesu, tā tas ir arī ar Kristu.

Dieva pagodināšana caur sportu

1.Korintiešiem 10:31

Tāpēc neatkarīgi no tā, vai ēdat, dzerat vai darāt jebko citu, dariet to visu Dieva godam.

Kolosiešiem 3:17

Un visu, ko jūs darāt, vai nu vārdos, vai darbos, dariet Kunga Jēzus vārdā, pateicībā Dievam Tēvam caur Viņu.

Mateja 5:16

Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai viņi redz jūsu labos darbus un slavē jūsu Tēvu debesīs.

1.Pēt.4:11

Ja kāds runā, lai tas dara to kā tas, kas runā paša Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, lai tas dara to ar spēku, ko Dievs dod, lai visās lietās tiktu slavēts Dievs caur Jēzu Kristu. Viņam lai ir gods un vara mūžīgi mūžos. Amen.

Secinājums

Šie 22 Bībeles panti mums atgādina, ka mūsu spēks, disciplīna, neatlaidība, komandas darbs un panākumi sportā nāk no Dieva. Kā sportisti centīsimies godāt un pagodināt Viņu ar savu rīcību un atdevi sportam.

Personīga lūgšana

Debesu Tēvs, paldies Tev par spējām, ar kurām Tu mūs esi svētījis. Palīdzi mums atcerēties, ka mūsu spēks nāk no Tevis, un izmantot savus talantus, lai pagodinātu Tavu vārdu. Dāvā mums disciplīnu, neatlaidību un vienotību, kas mums ir nepieciešama, lai izceltos savā sporta veidā un būtu pozitīvs piemērs citiem. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.