23 Bībeles panti par apmierinātību

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Apmierinātība ir stāvoklis, kad esi apmierināts ar to, kas tev ir, un nevēlies vairāk. Bībelē ir daudz pantu par to, kā rast apmierinātību attiecībās ar Dievu, nevis uzkrājot mantu. Šeit ir daži no maniem iecienītākajiem Bībeles pantiem par apmierinātību, lai jūs sāktu!

Esi apmierināts ikvienā situācijā

Filipiešiem 4:11-13

Es nerunāju par trūkumu, jo esmu iemācījies būt apmierināts jebkurā situācijā, kurā es atrodos. Es zinu, kā tikt pazemotam, un es zinu, kā būt pārpilnam. Jebkurā situācijā es esmu iemācījies noslēpumu, kā stāties pretī pārpilnībai un badam, pārpilnībai un trūkumam. Es visu varu darīt caur To, kas mani stiprina.

2. Korintiešiem 12:10

Kristus dēļ es esmu apmierināts ar vājumu, apvainojumiem, grūtībām, vajāšanām un nelaimēm, jo, kad es esmu vājš, tad es esmu stiprs.

1.Korintiešiem 7:17

Tikai lai katrs cilvēks dzīvo to dzīvi, ko Kungs viņam ir piešķīris un uz ko Dievs viņu ir aicinājis. Tāds ir mans noteikums visās draudzēs.

Esi apmierināts ar to, kas tev ir

Lūkas 12:15

Un Viņš tiem sacīja: "Uzmanieties un sargieties no mantkārības, jo cilvēka dzīvība nav viņa mantas pārpilnībā."

1.Tim.6:6-8

Bet dievbijībā ar apmierinātību ir liels ieguvums, jo mēs neko neesam nesuši pasaulē un neko nevaram no pasaules paņemt. Bet, ja mums ir ēdiens un apģērbs, tad ar to mēs būsim apmierināti.

Ebrejiem 13:5

Turiet savu dzīvi brīvu no mīlestības uz naudu un esiet apmierināti ar to, kas jums ir, jo Viņš ir teicis: "Es jūs nekad nepametīšu un neatstāšu."

Mateja ev. 6:19-21

Nesakrājiet sev dārgumus uz zemes, kur mēles un rūsas tos iznīcina un kur zagļi ielaužas un nozog, bet krājiet sev dārgumus debesīs, kur ne mēles, ne rūsas tos iznīcina un kur zagļi nelaužas un nenozog. Jo kur jūsu dārgumi, tur būs arī jūsu sirds.

Salamana pamācības 16:8

Labāk mazliet ar taisnību nekā lieli ienākumi ar netaisnību.

Salamana pamācības 15:16

Labāk ir maz ar bijību no Tā Kunga nekā liels dārgums un nepatikšanas ar to.

Salamana pamācības 30:8-9

Atkāp no manis viltus un melus, nedod man ne nabadzību, ne bagātību, pabaro mani ar to, kas man vajadzīgs, lai es nebūtu sātīgs un nenoliegtu Tevi un neteiktu: "Kas ir Tas Kungs?" vai arī, lai es nebūtu nabags un nekrāptu, un neskandinātu sava Dieva vārdu.

Atrodi savu apmierinājumu kalpojot Dievam

Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks pielikts.

Mt.ev.16:25

Jo, kas grib glābt savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas zaudē savu dzīvību manis dēļ, tas to atradīs.

2. Korintiešiem 9:8

Un Dievs var darīt jums bagātīgu visu žēlastību, lai jūs, būdami visos laikos un visās lietās pilnīgi un vienmēr, būtu bagātīgi visos labajos darbos.

Mateja 5:6

Svētīgi tie, kas izsalkuši un slāpst pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Skatīt arī: 18 Bībeles panti, kas dziedina salauztu sirdi

Galatiešiem 5:16

Bet es saku: staigājiet pēc Gara, un jūs neapmierināsiet miesas kārības.

1.Tim.6:17-19

Kas attiecas uz šī laikmeta bagātajiem, pavēlē viņiem, lai viņi nav augstprātīgi un nebalstās uz bagātības nenoteiktību, bet uz Dievu, kas bagātīgi apgādā mūs ar visu, ko varam baudīt. Viņiem ir jādara labi, jābūt bagātiem ar labiem darbiem, dāsniem un gataviem dalīties, tā uzkrājot sev dārgumus kā labu pamatu nākotnei, lai viņi varētu iemantot to, kas ir īsta dzīvība.

Psalmi 1:1-3

Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā ļaunu padomu, nestāv grēcinieku ceļā, ne sēž ņirgātāju krēslā, bet viņa prieks ir Tā Kunga bauslībā, un par Viņa bauslību viņš pārdomā dienu un nakti. Viņš ir līdzīgs kokam, kas iestādīts pie ūdens strautiem, kas dod augļus savā laikā, un tā lapas nenovīst. Visā, ko viņš dara, viņš plaukst.

Dievs nodrošinās jūsu vajadzības

Filipiešiem 4:19

Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas bagātības godībā Kristū Jēzū.

Lūkas 12:24

Padomājiet par kraukļiem: tie nedz sēj, nedz pļauj, tiem nav ne noliktavas, ne klēts, un tomēr Dievs tos baro. Cik gan daudz vērtīgāki par putniem esat jūs!

Psalmi 37:3-5

Uzticieties Tam Kungam un dariet labu; dzīvojiet zemē un draudzējieties ar uzticību. Ieprieciniet sevi Kungā, un Viņš dos jums jūsu sirds vēlmes. Nododiet savu ceļu Tam Kungam; paļaujieties uz Viņu, un Viņš rīkosies.

Psalms 34:10

Jaunie lauvas cieš trūkumu un badu, bet tiem, kas meklē Kungu, netrūkst nekā laba.

Psalms 23:1

Tas Kungs ir mans gans; man netrūks trūkuma.

Jēzus brīdinājums par mantkārību

Lūkas 12:13-21

Bet kāds no pūļa sacīja Viņam: "Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš mantojumu sadala ar mani." Bet Viņš viņam sacīja: "Cilvēk, kas mani ir darījis par tiesnesi vai arbitru pār jums?" Un Viņš tiem sacīja: "Uzmanieties un sargieties no visas mantkārības, jo cilvēka dzīvība nesastāv no viņa mantas pārpilnības."

Un Viņš tiem stāstīja līdzību, sacīdams: "Bagātnieka zeme bagātīgi ražoja, un viņš domāja: Ko man darīt, jo man nav, kur glabāt ražu?'

Un viņš sacīja: "Es darīšu tā: es noārdīšu savas kūtis un uzbūvēšu lielākas, un tur es glabāšu visus savus labumus un savas mantas. Un es sacīšu savai dvēselei: "Dvēsele, tev ir daudz mantu, kas uzkrātas daudziem gadiem; atpūties, ēd, dzer, priecājies.""

Skatīt arī: 32 būtiskākie Bībeles panti līderiem - Bībeles lappuses

Bet Dievs viņam sacīja: "Muļķis! Šonakt tava dvēsele no tevis tiek prasīta, un tas, ko tu esi sagatavojis, kam tas piederēs?" Tā ir tam, kas krāj dārgumus sev un nav bagāts pret Dievu.""

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.