25 dvēseli saviļņojoši Bībeles panti par meditāciju

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Vai esat kādreiz izjutuši vajadzību nomierināt prātu un pabarot dvēseli? Bībele ir pilna ar gudrību un norādījumiem tiem, kas cenšas dzīvot apdomīgi un pārdomās. Atgriezīsimies stāstā par Mariju un Martu (Lk.ev.10:38-42), kur Jēzus ar mīlestību mudina Martu sekot Marijas piemēram, kura izvēlējās labāku ceļu, sēžot pie Viņa kājām un klausoties Viņa mācībās.spēcīgs stāsts parāda, cik svarīgi ir palēnināt tempu un iedziļināties Dieva piedāvātajā gudrībā. Šajā rakstā mēs esam apkopojuši dvēseli saviļņojošus Bībeles pantus par meditāciju, lai palīdzētu tev padziļināt saikni ar Dievu.

Dieva vārda pārdomāšana

Jozuas 1:8

Šī Bauslības grāmata lai neatkāpjas no tavas mutes, bet tu to pārdomā dienu un nakti, lai tu rūpīgi darītu visu, kas tajā rakstīts. Jo tad tev veiksies tavā ceļā, un tad tev labi veiksies.

Psalmi 1:1-3

Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā ļaunu padomu, nestāv grēcinieku ceļā, ne sēž ņirgātāju krēslā, bet viņa prieks ir Tā Kunga bauslībā, un par Viņa bauslību viņš pārdomā dienu un nakti. Viņš ir līdzīgs kokam, kas iestādīts pie ūdens strautiem, kas dod augļus savā laikā, un tā lapas nenovīst. Visā, ko viņš dara, viņš plaukst.

Psalms 119:15

Es pārdomāšu Tavus priekšrakstus un pievērsīšu savas acis Taviem ceļiem.

Psalms 119:97

Ak, kā man patīk jūsu likums! Tā ir mana meditācija visu dienu.

Ījaba 22:22

Saņemiet pamācību no Viņa mutes un glabājiet Viņa vārdus savā sirdī.

Meditēšana par Dieva darbiem

Psalms 77:12

Es pārdomāšu visus Tavus darbus un meditēšu par Taviem varenajiem darbiem.

Psalms 143:5

Es atceros senās dienas, es pārdomāju visu, ko Tu esi darījis, es pārdomāju Tavu roku darbu.

Psalms 145:5

Viņi runā par Tavas varenības krāšņumu, un es pārdomāšu Tavus brīnišķīgos darbus.

Meditēšana par Dieva klātbūtni

Psalmi 63:6

Kad es atceros Tevi savā gultā un nakts stundās pārdomāju Tevi;

Psalms 16:8

Es vienmēr raugos uz To Kungu. Ar Viņu pie manas labās rokas es netiktu satriekts.

Psalms 25:5

Ved mani savā patiesībā un māci mani, jo tu esi Dievs, mans Glābējs, un mana cerība ir tevī visas dienas garumā.

Meditēšana mieram

Filipiešiem 4:8

Visbeidzot, brāļi, viss, kas ir patiess, viss, kas ir godājams, viss, kas ir taisnīgs, viss, kas ir šķīsts, viss, kas ir tīrs, viss, kas ir jauks, viss, kas ir slavējams, ja ir kāda izcilība, ja ir kaut kas slavēšanas vērts, domājiet par to.

Skatīt arī: 27 Bībeles panti par pasaules gaismu

Jesajas 26:3

Tu uztur nevainojamu mieru tam, kura prāts ir vērsts uz Tevi, jo viņš paļaujas uz Tevi.

Psalms 4:4

Drebiet un negrēkojiet; kad esat uz savām gultām, pārmeklējiet savas sirdis un klusējiet.

Meditēšana, lai iegūtu gudrību

Salamana pamācības 24:14

Zini arī, ka gudrība tev ir kā medus: ja tu to atradīsi, tev ir nākotnes cerība, un tava cerība netiks pārtraukta.

Psalms 49:3

Mana mute runās gudrību, manas sirds pārdomas būs sapratne.

Meditēšana garīgai izaugsmei

2. Korintiešiem 10:5

Mēs sagraujam argumentus un katru pretenziju, kas vēršas pret Dieva atziņu, un mēs sagūstām katru domu, lai tā kļūtu paklausīga Kristum.

Kolosiešiem 3:2

Savu prātu vērsiet uz augšām lietām, nevis uz zemes lietām.

1.Tim.4:15

Meditējiet par šīm lietām, pilnībā tām pievērsieties, lai jūsu panākumi būtu acīmredzami visiem.

Meditācijas svētības un ieguvumi

Psalms 27:4

Vienu vienīgu lietu es lūdzu no Tā Kunga, tikai to es meklēju: lai es dzīvotu Tā Kunga namā visas savas dzīves dienas, lai skatītos uz Tā Kunga skaistumu un meklētu Viņu Viņa templī.

Psalms 119:11

Es esmu saglabājis Tavu vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.

Psalmi 119:97-99

Ak, kā es mīlu Tavu bauslību! Tā ir mana meditācija visu dienu. Tavs bauslis dara mani gudrāku par maniem ienaidniekiem, jo tas vienmēr ir ar mani. Man ir vairāk saprašanas nekā visiem maniem skolotājiem, jo Tavas liecības ir mana meditācija.

Salamana pamācības 4:20-22

Mans dēls, esi uzmanīgs uz maniem vārdiem, pieskaries savai ausij pie maniem vārdiem. Lai tie nepazūd no tava redzesloka, paturi tos savā sirdī, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un dziedināšana visai viņu miesai.

Skatīt arī: 38 Bībeles panti, kas palīdz pārdzīvot bēdas un zaudējumu

Jesajas 40:31

Bet tie, kas cer uz To Kungu, atjaunos savus spēkus. Tie pacelsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nesaņems nogurumu.

Mateja ev. 6:6

Bet, kad tu lūdzies, ej savā istabā, aizver durvis un lūdzies savam Tēvam, kas ir noslēpumā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev atlīdzinās.

Secinājums

Meditācija ir spēcīga prakse, kas var palīdzēt mums rast mieru, gudrību, spēku un garīgo izaugsmi. Kā to ilustrē šie 35 Bībeles panti, meditēšana par Dieva Vārdu, Viņa darbiem, Viņa klātbūtni un svētībām, ko Viņš mums dāvā, var novest mūs pie dziļākām un pilnvērtīgākām attiecībām ar Viņu. Tāpēc, uzsākot savu dzīvi, veltiet brīdi pauzei, pārdomām un iegremdējiet šo Rakstu pantu gudrību.apzinātības un saiknes ar Kungu ceļojums.

Meditatīva lūgšana par 1. psalmu

Kungs, mēs atzīstam, ka patiesa laime un svētības nāk no staigāšanas pa Taviem ceļiem, no izvairīšanās no ļauno padomiem un no Tava taisnīgā ceļa meklēšanas. Mēs vēlamies priecāties par Tavu likumu un pārdomāt to dienu un nakti, lai mēs kļūtu stipri un nelokāmi savā ticībā.

Tāpat kā koks, kas iestādīts pie ūdens strautiem, dod augļus īstajā laikā, mēs ilgojamies, lai mūsu dzīve nes Tava Gara augļus - mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, lēnprātību un savaldīšanos. Lai mēs paliekam iesakņojušies Tev, mūsu Dzīvais Ūdens, lai mūsu lapas nekad nenovītu un mūsu gars plaukstu.

Palīdzi mums, ceļojot cauri dzīvei, palikt nelokāmiem Tavā gudrībā un vadībā. Sargā mūsu kājas no slīdēšanas grēcinieku un izsmējēju ceļos, un ļauj mums vienmēr vērst savas acis un sirdis atpakaļ pie Tevis.

Tēvs, savā žēlastībā māci mums būt līdzīgiem svētlaimīgajam cilvēkam no 1. psalma, kurš paļaujas uz Tevi un seko Taviem baušļiem. Kad mēs pārdomājam Tavu Vārdu, ļauj, lai Tava patiesība pārveido mūsu sirdis un prātus, veidojot mūs par tādiem cilvēkiem, par kādiem Tu mūs esi aicinājis būt.

Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.