26 Bībeles panti par dusmām un to, kā tās kontrolēt - Bībeles lappuses

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

Bībelē ir daudz runāts par dusmām. Patiesībā vārds "dusmas" Bībelē ir minēts vairāk nekā divsimt reižu! Tāpēc ir skaidrs, ka Dievs zina, ka mēs dusmojamies, un Viņš vēlas, lai mēs saprastu, kā veselīgi rīkoties ar savām emocijām.

Dusmas ir normāla cilvēka emocija, ko radījis Dievs. 2. Mozus 32:7-10 mēs redzam, ka Dievs dusmojas, kad cilvēki grēko. Tas mums parāda, ka dusmas ne vienmēr ir slikta lieta; dažreiz tās var būt taisnīga reakcija uz ļaunumu. Taču, protams, mēs arī zinām, ka dusmas var radīt problēmas, ja tās netiek pareizi pārvaldītas.

Kāds ir dusmu mērķis? Bībelē dusmas ir salīdzinātas ar dedzinošu uguni (5. Mozus 32:22). Tāpat kā uguni, arī dusmas var izmantot gan labā, gan postošā nolūkā. Kad mēs dusmojamies par kaut ko nepareizu, tās var mūs motivēt rīkoties un labot situāciju. Bet, ja dusmas kļūst nekontrolējamas, tās var novest pie vardarbības un postījumiem.

Bībele mums sniedz dažus norādījumus, kā kontrolēt savas dusmas. Vēstulē efeziešiem 4:26-27 ir teikts: "dusmojieties, bet negrēkojiet." Tas nozīmē, ka mēs varam izpaust savas dusmas pozitīvā veidā, neļaujot tām pārvērsties naidā vai atriebībā.

Jēkaba 1:19-20 ir teikts, ka mums jābūt "lēniem dusmoties", kas nozīmē, ka mums vajadzētu padomāt, pirms reaģēt neapmierinātības vai dusmu brīžos. Un visbeidzot, Salamana pamācībās 29:11 ir teikts, ka "muļķis dod pilnu vaļu savam garam", kas nozīmē, ka cilvēks, kurš nezina, kā kontrolēt savu temperamentu, bieži saka vai dara lietas, kuras vēlāk nožēlo.

Ja saskaraties ar dusmām, ziniet, ka neesat viens. Pirmais solis ir atzīt, ka jums ir problēma un ka jums ir vajadzīga palīdzība. Mēģinot kontrolēt dusmas, atcerieties, ka mērķis nav nekad vairs nejusties dusmīgam, bet gan iemācīties izpaust dusmas konstruktīvā veidā, lai tās nesagrautu jūsu attiecības un nesāpinātu citus cilvēkus.

Atslēgas vārsmas par dusmām Bībelē

Efeziešiem 4:26-27

Esiet dusmīgi un negrēkojiet, neļaujiet saulei aiziet jūsu dusmās un nedodiet iespēju velnam.

Dieva dusmas

5. Mozus 32:11-12

Viņi mani ir padarījuši greizsirdīgu ar to, kas nav nekāds dievs; viņi mani ir sadusmojuši ar saviem elkiem. Tā Es tos padarīšu greizsirdīgus ar tiem, kas nav nekādi cilvēki; Es tos sadusmošu ar neprātīgu tautu. Jo uguns ir iedegusies manās dusmās, un tā deg līdz pat Šeolas dziļumiem,

izdzer zemi un tās augļus, un kalnu pamatus aizdedzina.

4. Mozus 11:1

Un ļaudis sūdzējās Tā Kunga priekšā par savām nelaimēm, un, kad Tas Kungs to dzirdēja, Viņa dusmas uzliesmoja, un Tā Kunga uguns izcēlās viņu vidū un nopostīja dažus nometnes nostūrus.

Psalms 7:11

Dievs ir taisnīgs tiesnesis un Dievs, kas katru dienu izjūt sašutumu.

Psalms 103:8

Tas Kungs ir žēlsirdīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pilns nelokāmas mīlestības.

Esi lēns dusmoties

Salamana pamācības 14:29

Kas lēni dusmojas, tam ir liela saprašana, bet, kas ir straujš, tas paaugstina muļķību.

Salamana pamācības 16:32

Kas lēni dusmojas, tas ir labāks par vareno, un kas pārvalda savu garu, tas ir labāks par to, kas ieņem pilsētu.

Salamana pamācības 19:11

Labais saprāts liek cilvēkam lēni dusmoties, un viņa gods ir nepamanīt pārkāpumu.

Salamans Mācītājs 7:9

Savā garā nesteidzieties dusmoties, jo dusmas mājo muļķu klēpī.

Jēkaba 1:19-20

Ziniet, mani mīļie brāļi, lai katrs cilvēks ir ātrs dzirdēt, lēns runāt, lēns dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību.

Brīdinājumi par nekontrolētām dusmām

Psalms 37:8

Atturieties no dusmām un atmetiet dusmas! Neuztraucieties par sevi; tās noved tikai pie ļaunuma.

Salamana pamācības 14:17

Strauja rakstura cilvēks rīkojas muļķīgi, un ļaunu nodomu cilvēks tiek ienīsts.

Salamana pamācības 22:24-25

Nesadraudzējieties ar dusmīgu cilvēku, neejiet kopā ar dusmīgu cilvēku, lai neiemācītos viņa ceļu un neiekultos slazdā.

Salamana pamācības 29:11

Muļķis dod pilnu vaļu savam garam, bet gudrs cilvēks to klusībā apslāpē.

Salamana pamācības 29:22

Ļaunprātīgs cilvēks izraisa strīdus, un dusmīgs cilvēks rada daudz pārkāpumu.

Bībeles panti par to, kā stāties pretī dusmām sevī un citos

3. Mozus 19:17-18

Tev nebūs ienīst savu brāli savā sirdī, bet tev būs godīgi spriest ar savu tuvāko, lai tu viņa dēļ nenopelnītu grēku. Tev nebūs atriebties un neniekasties pret savas tautas dēliem, bet tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu: Es esmu Kungs.

Psalmi 37:8-9

Atturieties no dusmām un atmetiet dusmas! Nesatraucieties, tās noved tikai pie ļaunuma. Jo ļaundari tiks iznīcināti, bet tie, kas gaida To Kungu, mantos zemi.

Skatīt arī: Bībeles panti par trauksmi

Salamana pamācības 12:16

Muļķa aizvainojums ir uzreiz zināms, bet apdomīgais neņem vērā apvainojumu.

Salamana pamācības 15:1

Maiga atbilde novērš dusmas, bet skarbs vārds uzkurina dusmas.

Salamana pamācības 15:18

Karstasinīgs cilvēks izraisa strīdus, bet lēns dusmās nomierina strīdus.

Mt.ev.5:22

Bet Es jums saku, ka ikviens, kas dusmojas uz savu brāli, būs pakļauts tiesai; kas apvaino savu brāli, būs pakļauts padomei; un kas saka: "Tu muļķis!", būs pakļauts uguns ellei.

Romiešiem 12:19

Mīļie, nekad nemācieties, bet atstājiet to Dieva dusmām, jo ir rakstīts: "Mana ir atriebība, Es atmaksāšu, saka Tas Kungs."

Vēstulē galatiešiem 5:19-21

Bet miesas darbi ir acīmredzami: netiklība, nešķīstība, jutekliskums, elku kalpība, burvestības, ienaids, strīdi, skaudība, dusmu lēkmes, sāncensība, nesaskaņas, šķelšanās, skaudība, dzeršana, orģijas un tamlīdzīgas lietas. Es jūs brīdinu, kā jau iepriekš brīdināju, ka tie, kas dara šādas lietas, nepiedzīs Dieva valstību.

Efeziešiem 4:31-32

Visu rūgtumu un dusmas, un dusmas, un dusmas, un ķildas, un apmelojumus atstājiet no sevis, kā arī visu ļaunumu. Esiet cits pret citu laipni, maigi, cits citam piedodiet, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

Kolosiešiem 3:8

Bet tagad tev tās visas jāatmet: dusmas, dusmas, ļaunums, ļaunprātība, apmelojumi un nepieklājīgas runas no tavas mutes.

Skatīt arī: Miera atrašana Dieva rokās: Devokācija par Mt.ev.6:34 - Bībeles lappuse

1.Tim.2:8

Tad es vēlos, lai visās vietās vīri lūgtos, paceļot svētas rokas, bez dusmām un strīdiem.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.