5 soļi garīgajai atjaunošanai - Bībeles lifts

John Townsend 13-06-2023
John Townsend

"Nepadodieties šai pasaulei, bet pārveidojieties ar sava prāta atjaunošanu, lai jūs pārbaudīdami varētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs."

Rom.12:2

Kāda ir Vēstules romiešiem 12:2 nozīme?

Vēstulē romiešiem 12:2 apustulis Pāvils mudina kristiešus neļaut pasaules vērtībām un praksei veidot viņu domāšanu un uzvedību. Tā vietā viņš mudina ļaut, lai viņu prāts tiktu atjaunots ar Dieva patiesību, lai viņi varētu saprast un sekot Dieva gribai savā dzīvē.

Prāta atjaunošana ietver cilvēka domāšanas un dzīves veida pārveidošanu, ko var panākt ar Svētā Gara spēku, pārdomājot Dieva vārdu. Šādi pārveidojoties, ticīgie spēj atšķirt, kas ir labs, pieņemams un pilnīgs saskaņā ar Dieva standartiem.

5 soļi garīgai atjaunošanai

Pasaule augstu vērtē materiālo bagātību, varu un pašizpausmi. Šīs vērtības var likt cilvēkiem savas vēlmes un intereses izvirzīt augstāk par citu cilvēku vajadzībām un labklājību.

Turpretī Dieva valstības vērtības ir vērstas uz mīlestību, taisnīgumu un personīgo upuri. Dievs aicina mūs likt citus pirmajā vietā, cenšoties sasniegt Dieva mērķi, nevis veicināt savu.

Pasaules vērtības bieži vien priekšplānā izvirza ārējo izskatu un panākumus, mudinot cilvēkus tiekties pēc slavas, varas un bagātības. Turpretī Dieva valstības vērtības aicina mūs uz pazemību un koncentrēšanos uz patiesi svarīgām lietām, piemēram, uz mīlestību un kalpošanu citiem un dzīvi paklausībā Dieva gribai.

Skatīt arī: Evaņģēlija sirds: Vēstulē romiešiem 10:9 un tās vēstījums, kas maina dzīvi

Galu galā pasaules vērtības ir pārejošas un īslaicīgas, bet Dieva valstības vērtības ir mūžīgas un noturīgas. Izvēloties saskaņot savu dzīvi ar Dieva valstības vērtībām, mēs varam atrast patiesu piepildījumu un mērķi, kā arī piedzīvot Dieva mīlestības un žēlastības pilnību.

Lai saskaņotu savas vērtības ar Dieva vērtībām, mums ir citādāk jādomā par sevi un savu lomu pasaulē. Turpmāk minētie soļi var palīdzēt mums piedzīvot garīgo pārvērtību, kas apsolīta Vēstulē romiešiem 12:2.

Attīstīt dziļāku izpratni par Dieva vārdu

Galvenais veids, kā atjaunot savu prātu, ir studēt un pārdomāt Bībeli, kas ir galvenais Dieva atklāsmes avots mums. Lasot un pārdomājot konkrētus Bībeles pantus, mēs varam uzzināt vairāk par Dieva raksturu, Viņa gribu attiecībā uz mūsu dzīvi un to, kā praktiski pielietot Viņa mācības.

Regulāri lūdzieties un meklējiet Dieva vadību

Vēl viens svarīgs aspekts mūsu prāta atjaunošanas procesā ir izkopt konsekventu lūgšanu dzīvi. Kad mēs lūdzamies, mēs atveramies Dievam un meklējam Viņa vadību un norādījumus savai dzīvei. Lūgšana ir pakļaušanās akts. Mēs noliekam savu dzīvi visvarenā Dieva priekšā. Regulāri lūdzoties, mēs varam dziļāk izjust Dieva klātbūtni un labāk pielāgoties Viņa vadībai.

Meklējiet atbildību un atbalstu no citiem ticīgajiem.

Dievs mūs radīja kopienai. Mēs neesam pašpietiekami. Lai piedzīvotu radīšanas pilnību un kļūtu par to, par ko Dievs mūs ir iecerējis, mums ir vajadzīgi cits citam. Ir svarīgi ieskaut sevi ar citiem ticīgajiem, kuri izmantos savas garīgās dāvanas, lai sniegtu atbalstu, iedrošinājumu un atbildību, kad mēs augam.mūsu ticībā.

Skatīt arī: 35 iedrošinoši Bībeles panti

Praktizējiet garīgās disciplīnas

Ir dažas prakses, kas var palīdzēt mums izkopt dziļākas attiecības ar Dievu un atjaunot mūsu prātu. Papildus Bībeles studijām un lūgšanām, gavēšana, vientulības laika ievērošana, grēksūdzes, dievkalpojums un kalpošana citiem ir svarīgas garīgās disciplīnas, kas var palīdzēt mūsu ticības izaugsmei. Regulāri iekļaujot šīs disciplīnas savā dzīvē, mēs varam piedzīvot lielāku ticības izaugsmi.garīgā transformācija.

Padošanās Dieva gribai

Visbeidzot, lai piedzīvotu garīgo pārvērtību, ir nepieciešama gatavība atdot savus plānus Dievam. Tas var ietvert atteikšanos no noteiktām personīgām ambīcijām, kas neatbilst Dieva gribai, un tā vietā izvēlēties sekot Viņam un meklēt Viņa vadību.

Ievērojot šos soļus un cenšoties saskaņot savu dzīvi ar Dieva gribu, mēs varam piedzīvot Bībelē apsolīto garīgo pārvērtību.

Lūgšana par atjaunošanu

Dārgais Dievs,

Šodien es nāku pie Tevis, meklējot Tavu vadību un pārmaiņas savā dzīvē. Es zinu, ka ne vienmēr esmu saskaņojis savas domas un rīcību ar Tavu gribu, un atzīstu, ka man ir nepieciešamas pārmaiņas un izaugsme.

Es lūdzu, lai Tu atjauno manu prātu un palīdzi man redzēt lietas no Tavas perspektīvas. Palīdzi man atbrīvoties no vecajiem domāšanas modeļiem un pieņemt Tavu patiesību un mīlestību.

Es lūdzu, lai Tu vadītu mani garīgās pārvērtības ceļā un vadītu mani uz taisnības ceļa caur ticību Jēzum Kristum un paklausību Tavai gribai.

Es nododu sevi Tev, Kungs, un lūdzu, lai Tu mani izmanto, lai dalītos ar citiem Tavā mīlestībā un žēlastībā. Es paļaujos uz Tavu uzticību un Tavu spēku pārveidot mani pēc Tava Dēla līdzības. Izmanto manu dzīvi, lai nestu Tev slavu.

Jēzus vārdā es lūdzos: Amen.

Tālākai pārdomu veikšanai

25 Bībeles panti, lai atjaunotu savu prātu Kristū

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.