Ar Viņa brūcēm: Kristus upura dziedinošais spēks Jesajas 53:5

John Townsend 16-06-2023
John Townsend

"Bet Viņš tika caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu netaisnību dēļ; uz Viņu gulēja sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.""

Jesajas 53:5

Ievads: galīgais dziednieks

Sāpju un ciešanu brīžos, gan fizisku, gan emocionālu, mēs bieži meklējam mierinājuma un dziedināšanas avotus. Šodienas pants Jesajas 53:5 mums atgādina par galveno dziedinātāju - Jēzu Kristu - un Viņa dziļo upuri, ko Viņš mūsu labā nesa, lai mums sniegtu patiesu dziedināšanu un atjaunošanu.

Vēsturiskais fons: cietējs kalps

Jesajas grāmata, ko pravietis Jesaja sarakstīja ap 700. gadu p.m.ē., ir bagāta ar pravietojumiem par nākamo Mesiju. 53. nodaļā ir aprakstīts Cietusī kalpa tēls, kas aizkustinoši ataino Mesiju, kurš uzņemsies cilvēces grēku nastu un ar savām ciešanām un nāvi ieviesīs dziedināšanu.

Ciešanu kalpa nozīme

Jesajas 53. nodaļā attēlotais Ciešanu kalps ir būtisks pravieša mesiāniskās vīzijas elements. Šis tēls iemieso Mesijas pestīšanas darbu, uzsverot Viņa misijas upurisko raksturu. Atšķirībā no dominējošajām cerībām par triumfējošu, uzvarētāju Mesiju, Ciešanu kalps atklāj, ka patiesais ceļš uz pestīšanu ir nesavtīgs upuris un ciešanu aizstāšana.attēls uzsver Dieva mīlestības dziļumu un to, cik tālu Viņš ir gatavs iet, lai samierinātu cilvēci ar Sevi.

Jesajas 53:5 grāmatas kopējā stāstījumā

Jesajas pravietojums ir sadalīts divās galvenajās daļās: 1-39. nodaļās, kas galvenokārt koncentrējas uz Dieva tiesu pār Izraēlu un Jūdu, un 40.-66. nodaļā, kurā uzsvērts Dieva apsolījums par atjaunošanu un atbrīvošanu. 53. nodaļas fragments par Ciešanu kalpu Jesajas 53. nodaļā ir iekļauts plašākā Dieva izpirkšanas plāna kontekstā. Tas sniedz cerības ieskatu starp brīdinājumiem par tiesu, norādot uzuz Mesijas pestīšanas darbu kā galīgo risinājumu cilvēces grēkam un dumpiniekiem.

Ciešanu kalpa pravietojuma piepildījums Jēzum

Jaunais Testaments vairākkārt norāda uz Jēzu kā uz Jesajas pravietojuma par Ciešanu kalpu piepildījumu. Jēzus kalpošanas laikā Viņš apliecināja savu apņemšanos kalpot citiem un gatavību ciest viņu labā. Visbeidzot, Jēzus upurējošā nāve pie krusta pilnībā piepildīja pravietojumu Jesajas 53:5, kurā teikts: "Bet Viņš mūsu pārkāpumu dēļ tika caururbts, Viņš tika satriekts.par mūsu pārkāpumiem; sods, kas mums atnesa mieru, bija uz Viņa, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti."

Jēzus nāve un augšāmcelšanās paveica izpirkšanas darbu, ko paredzēja Ciešanu kalps. Ar savu upuri Viņš uzņēmās cilvēces grēku nastu, nodrošinot cilvēkiem iespēju samierināties ar Dievu un piedzīvot dziedināšanu un atjaunošanu. Jēzus, piepildot pravietojumu par Ciešanu kalpu, apliecina Dieva mīlestības dziļumu un Viņa nelokāmo apņemšanos izpirkt savu cilvēku.radīšana.

Jesajas 53:5 nozīme

Mūsu dziedināšanas cena

Šis pants uzsver neticamo upuri, ko Jēzus mūsu labā nesa. Viņš pārcieta neiedomājamas sāpes un ciešanas, lai izpirktu mūsu grēkus, uzņemoties uz Sevi sodu, ko bijām pelnījuši, lai mēs varētu piedzīvot mieru un dziedināšanu.

Atjaunošanas solījums

Caur Viņa brūcēm mums tiek piedāvāta dziedināšana - ne tikai no fiziskām saslimšanām, bet arī no grēka radītā garīgā sabrukuma. Kristū mēs atrodam piedošanas, atjaunošanas un atjaunotu attiecību ar Dievu apsolījumu.

Miera dāvana

Jesajas 53:5 ir uzsvērts arī miers, kas nāk no paļāvības uz Jēzus upuri. Kad mēs pieņemam Viņa Izpirkšanu par mūsu grēkiem, mēs varam piedzīvot mieru, kas pārspēj visu saprašanu, zinot, ka mūsu attiecības ar Dievu ir atjaunotas.

Izaijas 53:5

Lai piemērotu šo fragmentu, iesāciet ar pārdomām par neticamo upuri, ko Jēzus nesa jūsu labā. Pateicieties Viņam par dziedināšanu un atjaunošanu, ko Viņš piedāvā caur savām ciešanām un nāvi. Pieņemiet Viņa sniegto piedošanu un mieru un ļaujiet Viņa mīlestībai pārveidot jūsu dzīvi.

Skatīt arī: Pozitīvās domāšanas spēks

Piedzīvojot Kristus upura dziedinošo spēku, dalieties šajā labajā vēsti ar citiem. Uzmundriniet tos, kuri cīnās ar sāpēm vai salauztību, piedāvājot viņiem cerību un dziedināšanu, kas atrodama Jēzū.

Skatīt arī: Padošanās Dieva suverenitātei

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par neticamo upuri, ko Jēzus par mums nesa. Mēs esam pazemīgi un pateicīgi par Viņa gatavību mūsu labā izciest tādas sāpes un ciešanas. Palīdzi mums pilnībā pieņemt dziedināšanu un atjaunošanu, ko Tu piedāvā caur Viņa brūcēm.

Kungs, kad mēs piedzīvojam Tavu piedošanu un mieru, lai Tava mīlestība pārveido mūsu dzīvi. Dod mums spēku dalīties ar šo labo vēsti ar tiem, kas ir ap mums un kas cieš, lai arī viņi varētu atrast cerību un dziedināšanu Jēzū. Viņa dārgajā vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.