Brīvība Kristū: Galatiešiem 5:1 atbrīvojošais spēks

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Skatīt arī: Lielākā Dieva dāvana - Bībeles lifete

"Kristus mūs ir atbrīvojis brīvības dēļ. Tāpēc stāviet stingri un neļaujiet sevi atkal apgrūtināt ar verdzības jūgu."

Galatiešiem 5:1

Ievads: Aicinājums uz garīgo brīvību

Kristīgā dzīve bieži tiek raksturota kā ceļojums, un viena no šī ceļojuma galvenajām tēmām ir centieni pēc brīvības Kristū. Šodienas pants Galatiešiem 5:1 atgādina mums, cik svarīgi ir dzīvot brīvībā, ko Kristus mums ir izcīnījis, un aicina mūs stingri pretoties jebkādai garīgai verdzībai.

Vēsturiskais fons: Vēstule galatiešiem

Apustulis Pāvils uzrakstīja Vēstuli galatiešiem, lai risinātu konkrētu jautājumu, kas bija radies agrīno kristiešu kopienā. Daži ticīgie, pazīstami kā jūdaisma piekritēji, uzstāja, ka atgriezušajiem pagāniem ir jāievēro jūdu likumi, īpaši apgraizīšana, lai tiktu glābti. Pāvila atbilde ir dedzīga Evaņģēlija aizstāvēšana, uzsverot ticības pietiekamību Kristum pestīšanai unbrīvību, kas nāk caur Dieva žēlastību.

Pāvila piektajā nodaļā Pāvils turpina savus iepriekšējos argumentus un sāk pievērsties evaņģēlija vēsts praktiskajām sekām. Viņš vēlas, lai galatieši saprastu, cik svarīgi ir dzīvot Kristus nodrošinātajā brīvībā, nevis atgriezties bauslības verdzībā.

Skatīt arī: 5 soļi garīgajai atjaunošanai - Bībeles lifts

Vēstulē galatiešiem 5:1 tas kalpo kā centrālais pants, jo tas apkopo Pāvila argumentus un nosaka pārējās nodaļas daļas gaitu. Viņš raksta: "Kristus mūs ir atbrīvojis brīvībā. Tāpēc stāviet stingri un neļaujiet sevi atkal apgrūtināt ar verdzības jūgu." Šajā pantā Pāvils mudina galatiešus turēties pie brīvības, kas viņiem ir Kristū, un nepakļauties legālistiskajam jūgam.prasības no Judaizers.

Pāvils māca, ka Gars dod ticīgajiem spēku dzīvot dievbijīgu dzīvi, radot Gara augļus, kas galu galā izpilda bauslības prasības. Šajā nodaļā ir arī brīdinājums par to, ka brīvību nedrīkst izmantot kā attaisnojumu grēcīgai uzvedībai, un mudina ticīgos izmantot savu brīvību, laiKristum, lai kalpotu cits citam mīlestībā.

Vēstulē galatiešiem 5:1 teiktā nozīme

Kristus darba mērķis

Pāvils mums atgādina, ka Kristus krusta darba mērķis bija atbrīvot mūs. Šī brīvība nav tikai abstrakts jēdziens, bet gan konkrēta realitāte, kurai ir spēks pārveidot mūsu dzīvi un mūsu attiecības ar Dievu.

Stāvot stingri brīvībā

Vēstulē galatiešiem 5:1 ir ietverts arī aicinājums rīkoties. Mēs kā ticīgie esam mudināti stingri pastāvēt savā brīvībā un pretoties jebkādiem mēģinājumiem tikt apgrūtinātiem ar garīgu verdzību. Tas var izpausties kā legālisms, viltus mācība vai jebkurš cits spēks, kas cenšas graut mūsu paļāvību uz Dieva žēlastību.

Atteikšanās no verdzības jūga

Pāvila lietotā frāze "verdzības jūgs" ir spilgts tēls, kas izsaka smagumu un nastu, ko rada dzīve likuma pakļautībā. Kā ticīgie mēs esam aicināti noraidīt šo jūgu un pieņemt brīvību, ko Kristus mums ir nodrošinājis ar savu nāvi un augšāmcelšanos.

Pielietojums: Dzīvošana Vēstulē galatiešiem 5:1

Lai piemērotu šo pantu, sākumā apdomājiet brīvību, ko Kristus ir ieguvis jūsu labā. Vai ir tādas jūsu dzīves jomas, kurās jūs joprojām jūtaties apgrūtināts ar verdzības jūgu? Lūdziet Tā Kunga palīdzību, lai apzinātu un atbrīvotos no garīgās verdzības, kas varētu jūs kavēt.

Stāviet stingri savā brīvībā, izkopjot dziļas un noturīgas attiecības ar Kristu, kas balstītas Viņa mīlestības un žēlastības atziņā. Izvairieties no kārdinājuma atgriezties verdzības jūgā un modri sargājiet savu garīgo brīvību.

Dalieties ar citiem vēstulē no vēstulē Galatiešiem 5:1, iedrošinot viņus pieņemt brīvību, kas ir atrodama Kristū. Esiet dzīvs piemērs evaņģēlija atbrīvojošajam spēkam un ļaujiet savai dzīvei liecināt par Dieva žēlastības pārveidojošo darbu.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par brīvību, ko Kristus mums ir nodrošinājis ar savu nāvi un augšāmcelšanos. Palīdzi mums stingri pastāvēt šajā brīvībā un pretoties ikvienam mēģinājumam tikt apgrūtinātiem ar verdzības jūgu.

Māci mūs dzīvot Tavas žēlastības spēkā un dalīties garīgās brīvības vēstījumā ar apkārtējiem. Lai mūsu dzīve ir liecība Tavas mīlestības pārveidojošajam darbam un Evaņģēlija atbrīvojošajam spēkam. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.