Dievišķā aizsardzība: kā rast drošību Psalmos 91:11 - Bībeles lappuse

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

"Jo Viņš pavēlēs saviem eņģeļiem par jums, lai jūs sargā visos jūsu ceļos."

Psalms 91:11

Ievads: Dieva pasargāti rokās

Pasaulē, kas ir pilna neskaidrību un briesmu, ir dabiski meklēt aizsardzību un drošību. Šodienas pants Psalma 91:11 sniedz mierinošu atgādinājumu par to, ka Dievs rūpējas par drošību un labklājību tiem, kas Viņam uzticas.

Vēsturiskais konteksts: Psalmu raksturs

Psalmu grāmata ir 150 svētu dziesmu, lūgšanu un dzejoļu apkopojums, kas aptver visdažādākās emocijas un pārdzīvojumus. Šīs sirsnīgās izpausmes izsaka cilvēka stāvokli un nodrošina saikni ar dievišķo. 91. psalms, ko bieži dēvē par "Aizsardzības psalmu", ir skaista liecība par Dieva spēku un uzticību, sargājot Savu tautu no ļaunuma.

Psalma 91 konteksts

91. psalms ir psalms par uzticēšanos un paļāvību uz Dieva aizsardzību un gādību. Tas ir rakstīts kā apliecinājumu un apsolījumu virkne, kas uzsver Dieva suverenitāti un uzticību tiem, kuri meklē patvērumu pie Viņa. Psalms runā par dažādām briesmām, piemēram, nāvējošām slimībām, nakts bailēm un ienaidnieku uzbrukumiem, pārliecinot lasītāju par Dieva nemainīgo klātbūtni un spēku šo briesmu priekšā.Lai gan 91. psalma autors ir neskaidrs, psalma vēstījums pārsniedz jebkuru konkrētu vēsturisku kontekstu un ir piemērojams ticīgajiem visos laikos.

Psalms 91:11 vispārējā kontekstā

Psalma 91. psalma kontekstā 11. pantā ir teikts: "Jo Viņš pavēlēs saviem eņģeļiem par tevi, lai sargātu tevi visos tavos ceļos." Šis pants uzsver Dieva aizsargājošās aprūpes apjomu, uzsverot, ka Viņš pat piesaistīs savu eņģeļu palīdzību, lai nodrošinātu drošību un labklājību tiem, kas uzticas Viņam. Apsolījums par eņģeļu aizsardzību kalpo kā spēcīgs apliecinājums Dieva personīgajai aizsardzībai.iesaistīšanās Viņa tautas dzīvē un Viņa uzticība tās labklājībai.

Vispārējais 91. psalma konteksts uzsver, cik svarīgi ir uzticēties un paļauties uz Dievu kā galīgo aizsardzības un atbrīvošanas avotu. Šis psalms mudina ticīgos meklēt patvērumu Dieva klātbūtnē, uzsverot, ka tie, kas to dara, piedzīvos Viņa uzticību, gādību un drošību. 91. psalma 11. pantā sniegto dievišķās aizsardzības apsolījumu nevajadzētu interpretēt kā garantiju, ka Dievs nodrošinās aizsardzību un drošību.dzīve bez problēmām, bet drīzāk kā pārliecība par Dieva nemainīgo klātbūtni un palīdzību grūtību brīžos.

Visbeidzot, Psalms 91:11, kas ietverts plašākā "Aizsardzības psalma" kontekstā, ir spēcīgs atgādinājums par Dieva aizsargājošo gādību un uzticību tiem, kas Viņam uzticas. Apsolījums par eņģeļu aizsardzību kalpo, lai pastiprinātu psalma vēstījumu, iedrošinot ticīgos meklēt patvērumu Dieva klātbūtnē un paļauties uz Viņa uzticību, saskaroties ar dzīves izaicinājumiem.91:11, iedvesmosimies paļauties uz Dievu un piedzīvot mieru un drošību, kas nāk no palikšanas Viņa klātbūtnē.

Psalma 91:11 nozīme

Dieva uzmanīgā gādība

Šis pants uzsver, ka Dievs rūpējas par Savu tautu. Viņš nav attālināts vai vienaldzīgs par mūsu dzīvi, bet aktīvi darbojas, lai nodrošinātu mūsu drošību un labklājību. Viņa rūpes ir tik personiskas, ka Viņš pat sūta savus eņģeļus, lai mūs sargātu un aizsargātu.

Skatīt arī: Pārliecība par lietām, kas nav redzamas: mācība par ticību - Bībeles lappuse

Eņģeļu ministrija

Psalmi 91:11 sniedz ieskatu eņģeļu kalpošanā, kuri kalpo kā Dieva pārstāvji pasaulē, nodrošinot aizsardzību un vadību ticīgajiem. Lai gan mēs ne vienmēr apzināmies viņu klātbūtni, mēs varam paļauties uz to, ka Dieva eņģeļi mūs sargā un sargā mūsu soļus.

Skatīt arī: 27 Bībeles panti par pateicību Kungam

Paļaušanās uz Dieva aizsardzību

Saskaroties ar dzīves izaicinājumiem un neskaidrībām, šis pants mudina mūs paļauties uz Dieva aizsardzību. Uzticoties Viņam, mēs varam rast drošību un mieru, zinot, ka Viņš mūs sargā un vada mūsu ceļus.

Psalma 91:11 izdzīvošana

Lai piemērotu šo fragmentu, sāciet ar to, ka izkopjat sev attieksmi, kas balstīta uz paļāvību uz Dieva gādību. Katru dienu atgādiniet sev par Viņa apsolījumu jūs aizsargāt un vadīt, un pateicieties Viņam par eņģeļu kalpošanu, kas jūs sargā.

Saskaroties ar dzīves izaicinājumiem un neskaidrībām, vērsieties pie Dieva lūgšanā, lūdzot Viņa aizsardzību un vadību. Ļaujiet, lai Psalma 91:11 patiesība jūsu sirdī ienes mierinājumu un mieru, zinot, ka jūs esat pasargāti Dieva rokās.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu gādību un aizsardzību mūsu dzīvē. Mēs esam pateicīgi par eņģeļu kalpošanu, kuri mūs sargā un vada mūsu ceļojumā. Palīdzi mums uzticēties Tavam aizsardzības apsolījumam, atrodot mieru un drošību Tavās mīlošajās rokās.

Neskaidrību brīžos lai mēs vēršamies pie Tevis pēc vadības un spēka, paļaujoties uz Tavu spēju vadīt mūsu ceļus. Lai, ejot cauri katrai dienai, mēs vienmēr atceramies Tavu klātbūtni un lai mūsu dzīve ir liecība par Tavu uzticību. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.